FacebookInstagramLinkedInmenu-iconPinicon-playscroll-downsearchTwitterWhatsappYouTube
Menu

Ympäristö- ja turvallisuustavoitteet ohjaavat innovaatioita

Renkaamme kehitetään kuljettajille, jotka vaativat renkailta turvallisuutta, kestävyyttä ja mukavuutta kaikissa ajo-olosuhteissa. Tuotekehityksemme kestävän turvallisuuden periaate pitää sisällään lupauksen ympäristöystävällisten tuotteiden ja tuotantoteknologioiden kehittämisestä. Uuden renkaan kehittäminen vie aikaa 2–4 vuotta.

Kuluttajan rengasvalinnan lähtökohtana pitäisi olla soveltuvuus omaan käyttöön: ajo-olosuhteisiin ja ajotapaan. Esimerkiksi raskaita työkonerenkaita käyttävä urakoitsija vaatii renkailtaan erilaisia ominaisuuksia kuin henkilöauton kuljettaja. Räätälöity, globaali tuotepolitiikkamme huomioi erilaiset käyttökohteet ja markkina-alueet, jotka tarvitsevat omia yksilöityjä tuotteita ja täsmäinnovaatioita.

Keskeiset toimet 2017:

  • Vuonna 2017 korkean jääpidon omaavia ns. pohjoismaisia talvirenkaita oli 53 % koko talvirengasvalikoimasta (73 % vuonna 2016).
  • Polttoaineenkulutusta alentavien erityisen alhaisen vierintävastuksen renkaiden osuus oli 90 prosenttia (87 % vuonna 2016).
  • Kesärengastuotteista 100 % kuului erittäin korkean märkäpidon kategoriaan. (99,5 % vuonna 2016).
  • Alhaisen vierintävastuksen ja korkean märkäpidon huippurenkaat vastaavat EU:n luokittelujärjestelmän A-, B- ja C-luokkia. ABC-renkaiden osuus oli 68 %.
  • Vierintävastusta on alennettu 7 % vuodesta 2013 vuoteen 2017.

Kiristyvät standardit ohjaavat kehitystä

Ennen kuin renkaat päätyvät tuotannostamme asiakkaille, ne käyvät läpi markkina-alueesta riippuen useita testejä, joissa mitataan sekä renkaan käyttäytymistä erilaisissa olosuhteissa että sen kestävyyttä ja ympäristöystävällisyyttä. Keskimäärin talvirengas käy läpi 20 erilaista, akkreditoitujen ja viranomaisen omien tai näiden nimeämien tutkimuslaboratorioiden tekemää hyväksyntätestiä.

Yhteiskunnat, alueet (kuten EU) ja yhteistyöjärjestöt (kuten YK) ovat määritelleet kukin standardeja, jotka renkaan on täytettävä ennen markkinoille pääsyä. Suurilla markkina-alueillamme Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa on renkaille asetettu yhteensä 28 erilaista testiä, joilla mitataan valmiiden tuotteiden ominaisuuksia ja käyttäytymistä erilaisissa olosuhteissa. Lisäksi maailmassa on alueita, jotka ovat tämän lisäksi asettaneet renkaille vielä omia testejään, pääosin turvallisuuteen liittyen.

Jokaisella testaajalla on omat testikäytäntönsä. Valtaosa testeistä edellytetään tehtävän akkreditoiduissa testilaboratorioissa. Esimerkiksi EU:n ja YK:n testejä voi suorittaa vain kansallisen hyväksyntäviranomaisen auditoima ja nimeämä tutkimuslaboratorio, joka on myös kansainvälisesti akkreditoitu ISO 17025 -standardin mukaan.

Renkaiden korkeaa laatua ja säännöstenmukaisuutta seurataan sekä valvotaan testeillä. Tuotekehitysvaiheessa on renkaille tarjolla jopa 300 erilaista laboratorio- tai ajo-olosuhteissa suoritettavaa testiä. Ennen kuin uusi tuote on markkinoilla, se on läpäissyt useita kansallisia ja kansainvälisiä standardeja sekä puolueettomien tahojen tekemiä testejä.

Renkaiden ympäristöystävällisyyteen ja turvallisuuteen liittyvät vaatimukset kiristyivät myös vuonna 2017, kuten useana vuonna aikaisemminkin. Koska maailmassa kehitys etenee eri alueilla eri tahtia, kohdistuu meihin uusia vaatimuksia ja muutoksia jatkuvasti.

Kuluneena vuonna esimerkiksi Euroopan markkinoilla valmistauduttiin vuonna 2018 tapahtuvaan märkäpitovaatimuksen toimeenpanemiseen, joka koskee kaikkia markkinoilla olevia pakettiautojen ja kevytkuorma-autojen renkaita. Lisäksi ennakoitiin vuonna 2018 kiristyviä vierintävastusraja-arvoja koskien henkilö-, paketti- ja kevytkuorma-autojen renkaita. Tuleva kiristys koskee kaikkia markkinoilla olevia renkaita.

Pohjoismaissa Norja harmonisoi vuoden 2017 aikana oman nastarengaslainsäädäntönsä vastaamaan Suomen ja Ruotsin lainsäädäntöä. Näin Pohjoismaissa on nyt yhteiset vaatimukset nastarenkaille.

Raaka-aineet tuotantoon laboratorion kautta

Renkaiden valmistuksessa käytetään kumisekoitusten lisäksi vahvikemateriaaleina muun muassa terästä ja tekstiilejä. Kumisekoitusten valmistuksessa käytetään luonnonkumia ja synteettisiä kumeja, öljyjä sekä täyteaineita, kuten nokea ja silikaa sekä rikkiä ja erilaisia kemikaaleja. Tyypillisesti renkaassa on 50 prosenttia polymeerejä, 30 prosenttia täyteaineita sekä 20 prosenttia vahvikkeita, pehmittimiä ja kemikaaleja.

Yksikään raaka-aine ei päädy tuotantoon ilman oman laboratoriomme hyväksyntää. Raaka-aine-erät odottavatkin varastossa laboratorion käyttöönottohyväksyntää ennen kuin niitä käytetään kumisekoituksen valmistukseen. Lue tarkemmin raaka-ainehankinnastamme.

Uusia askelia kohti uusiutuvia raaka-aineita ja materiaalitehokkuutta

Tuotekehityksemme kestävän turvallisuuden periaate pitää sisällään lupauksen ympäristöystävällisten tuotteiden ja tuotantoteknologioiden kehittämisestä. Strategiamme mukaisesti etsimme ja testaamme aktiivisesti uusiutuvia raaka-aineita. Tavoitteena on löytää biopohjaisia raaka-aineita eri raaka-aineryhmiin, kehittää renkaiden ympäristöystävällisyyttä sekä korvata fossiilisia raaka-aineita. Samalla vähennetään haitallisten aineiden käyttöä, mikä lisää tuotannon työturvallisuutta. Uusiutuvilla raaka-aineilla pyritään myös parantamaan renkaiden ominaisuuksia ja suorituskykyä.

Uusiutuvien raaka-aineiden kehitystyötä on tehty pitkällä aikavälillä, sillä uusien raaka-aineiden käyttöönotto vaatii runsaasti tuotekehitystyötä ja testejä, jotta renkaaseen saadaan parhaat ominaisuusyhdistelmät. Materiaalikehityksessä lähtökohtana on, että uusiutuvien materiaalien käyttöönottaminen ei saa muuttaa renkaan tuote- tai turvallisuusominaisuuksia.

Pisimmällä uusiutuvien raaka-aineiden käyttöönotossa ollaan biopohjaisten öljyjen käytössä. Niillä korvataan synteettisiä, raakaöljystä peräisin olevia öljyjä. Vuonna 2017 lanseerattujen talvirengasuutuuksien kumiseoksessa on käytössä biopohjainen pehmitin, joka parantaa renkaan turvallisuusominaisuuksia. Vastaavaa biopohjaista pehmitintä sisältävät myös vuoden 2018 rengasuutuudet.

Vuoden 2018 uutuuksiin on kehitetty myös uudenlainen pitokide, jonka raaka-aine saadaan bioteollisuuden sivuvirrasta. Pitokide paitsi parantaa renkaiden turvallisuusominaisuuksia, myös tehostaa materiaalikiertoa yhteiskunnassa. Teemme tulevaisuuteen tähtäävää tutkimustyötä, jossa selvitetään käytöstä poistettujen renkaiden kierrätyksessä syntyvän kierrätyskumin käyttämistä fossiilisen noen korvaajana.

Uusiutuvien raaka-aineiden käyttö ei ole vaatinut muutoksia tuotantoprosesseihin tai aiheuttanut merkittäviä muutoksia tuotannon energiankulutukseen. Sen sijaan uusiutuvat raaka-aineet nostavat useasti renkaiden raaka-ainekustannuksia.

Testi- ja teknologiakeskuksen alueella käynnistyvästä guayule-projektista työtä viljelijöille ja korvaaja luonnonkumille

Teknologia- ja testikeskuksen alueella käynnistyvästä guayule-projektista työtä viljelijöille ja korvaaja luonnonkumilleRakennamme uuden testi- ja teknologiakeskuksen Espanjaan, Madridin eteläpuolelle. Santa Cruz de la Zarzaan. Keskuksessa testataan erityisesti korkean nopeusluokan kesärenkaita, mutta myös talvirenkaita. Lisäksi alueella tehdään tuotekehitys- ja tutkimustyötä, jossa selvitetään guayule-kasvin hyödyntämismahdollisuuksia luonnonkumin korvaajana.

EU on listannut luonnonkumin kriittisiin raaka-aineisiin, joiden tuotantoa se kehottaa jäsenmaitaan turvaamaan. Osallistumme työhön rahoittamalla Santa Cruz de la Zarzassa paikallisten maanviljelijöiden toteuttamaa projektia, jossa testataan guayule-nimisen kasvin viljelemisestä. Guayulea voidaan käyttää luonnonkumin tilalla renkaiden valmistuksessa.

Guayule on mahdollisuus paitsi Nokian Renkaille, myös alueen viljelijöille ja teollisuudelle.

Puolen hehtaarin alueella kasvatetaan 27 eri lajiketta kuivuuden, kylmyyden ja kuumuuden kestävää guayulea. Alueen viljelijöille uusi, kovia elinoloja kestävä viljelyskasvi sopii vaihtoehdoksi kannattamattomalle viljan viljelylle. Guayulen viljely tulee myös kehittämään alueen taimituotantoa ja biomassan käyttöä teollisuudessa, parantamaan logistiikkaa sekä luomaan rinnakkaisteollisuutta.

Testi- ja teknologiakeskuksen on arvioitu valmistuvan 2020. Rakentamisvaiheessa keskus työllistää 200 henkilöä, valmistuttuaan arviolta 40 työntekijää. Lisäksi epäsuora työllistämisvaikutus kuljetus-, palvelu- ja logistiikka-alalle on merkittävä. Rakennusvaiheessa minimoidaan mahdollisia ympäristövaikutuksia muun muassa huomioimalla lintujen pesiminen, istuttamalla puita ja maisemoimalla aluetta.

Alhainen vierintävastus, alhaisempi polttoainekulutus

Vierintävastuksella tarkoitetaan sitä energiaa, joka kuluu renkaan tiekosketuksen aikana tapahtuvassa muodonmuutoksessa. Renkaiden vierintävastuksissa voi olla huomattavia eroja: matalan vierintävastuksen renkailla voi säästää yli 0,6 litraa polttoainetta / 100 km ja alentaa CO2-päästöjä 14 g/km.

Renkaan rakenteella ja materiaalivalinnoilla voidaan vaikuttaa tähän muodonmuutokseen ja sen vaatimaan energiamäärään. Esimerkkejä energiankulutukseen vaikuttavista tekijöistä ovat renkaan lämpötila, rengaspaine, pyöräkuorma, renkaan kuluneisuus sekä ajonopeudesta johtuvat ilmanvastus ja pyörteet.

Renkaiden polttoainetaloudellisuuden parantaminen on yksi lähitulevaisuuden merkittävistä kehityskohteistamme. Olemme onnistuneet määrätietoisella ja pitkäjänteisellä tuotekehityksellä edelleen pienentämään uusien renkaidemme vierintävastusta. Tämä on saatu aikaan muun muassa kehittämällä pintakuviointia sekä pintakumin sekoituksia.

Vierintävastuksen suuruus ilmaistaan vierintävastuskertoimella. Mitä suurempi kerroin, sitä raskaammin vierivä rengas on kyseessä. Tällä hetkellä Nokian Renkaiden henkilöautonrenkaiden polttoainetaloudellisuus sijoittuu EU-rengasmerkinnässä yleisimmin C-luokkaan, seuraavaksi yleisimmin B-luokkaan. EU-rengasmerkinnässä ilmoitetaan polttoainetaloudellisuus asteikolla A–G. Noin 40 prosentin ero vierintävastuksessa tarkoittaa keskimäärin 5–6 prosentin eroa polttoaineen kulutuksessa. Tämän suuruinen ero voi tulla kyseeseen esimerkiksi polttoainetehokkuudeltaan A- ja F-luokan renkaiden välillä. Viisaalla rengasvalinnalla ja hillityllä ajotavalla kuluttaja pienentää olennaisesti autoilunsa aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä.

Merkittävimmät tuoteinnovaatiot 2017

Tuotekehityksessämme tavoitteemme on, että markkinoille tuomamme uudet renkaat ovat ominaisuuksiltaan aina entisiä parempia. Vuonna 2017 lanseeratuissa ja kehitetyissä renkaissa on parannettu sekä turvallisuutta, ympäristöystävällisyyttä että tarkkaa käsiteltävyyttä. Turvallisuutta on lisätty niin pintamallikehityksen kuin materiaalikehityksen innovaatioilla. Ympäristöystävällisyyttä parantaa renkaiden entistä alhaisempi vierintävastus, mikä vähentää polttoainekulutusta. Kiinnitämme jatkuvasti huomiota myös siihen, että nastalliset talvirenkaamme kuluttavat teitä mahdollisimman vähän.

Toimme markkinoille uutta nastateknologiaa

Nokian Hakkapeliitta 9 -talvirenkaat Vuoden 2017 alussa lanseeratut Nokian Hakkapeliitta 9 -talvirenkaat ja katumaastureihin tarkoitetut Nokian Hakkapeliitta 9 SUV:t toivat markkinoille uudenlaisen nastateknologian. Pitkän tuotekehitystyön tuloksena erilaiset nastat renkaan eri osissa tuovat lisäturvaa erilaisissa ajotilanteissa. Tämä patentoitu ja markkinoilla uniikki funktionaalinen nastoitusratkaisu varmistaa hyvän pitkittäispidon lisäksi ylivertaisen sivuttaispidon kaarreajossa talvisella ajoalustalla sekä vakaan ja miellyttävän ajotuntuman paljaalla tiellä.

Lanseerasimme lisäksi Nokian Nordman 7 ja Nokian Nordman 7 SUV -talvirenkaat, jotka täydensivät eri kuluttajaryhmille suunnattua talvirengasvalikoimaa.

Molempien tuoteperheiden päämarkkinat ovat Pohjoismaissa, Venäjällä ja Pohjois-Amerikassa.

Nokian Hakka Black 2 ja Nokian Hakka Black 2 SUV täydensivät Hakka-kesärengasperheen

Nokian Hakka Black 2 ja Nokian Hakka Black 2 SUV täydensivät Hakka-kesärengasperheenUusissa kesärenkaissa on panostettu turvallisuuteen pohjoisen vaihtelevissa kesäolosuhteissa.

Renkaiden uuden sukupolven kumisekoitus parantaa märkäpitoa sekä kehittää vähemmän lämpöä alhaisemman häviökertoimensa ansiosta. Näin vierintävastus ja sen myötä polttoaineenkulutus pienenevät. Renkaiden pintarakenne parantaa veto- ja jarrutuspitoa. Tuotekehityksessä panostettiin myös renkaiden kestävyyteen ja käyttöiän pidentämiseen: sivupintojen kuitu kestää entistä paremmin iskuja ja viiltoja, kivenpoistajat ehkäisevät renkaan runkovaurioita estäen terävien kivien takertumisen renkaan kulutuspintaan.

Nokian Hakka -kesärenkaiden tärkeimmät markkina-alueet ovat Pohjoismaat ja Venäjä.

Nokian Hakkapeliitta R3 ja Nokian Hakkapeliitta R3 SUV

Nokian Hakkapeliitta R3 ja Nokian Hakkapeliitta R3 SUV Alkuvuonna 2018 lanseerattiin Nokian Hakkapeliitta R3 ja R3 SUV -kitkarenkaat henkilöautoihin ja katumaastureihin. Tuotteiden kehityksessä merkittävin tavoite on ollut kitkarenkaiden kesä- ja talviominaisuuksien parantaminen.

Nokian Hakkapeliitta R3 -renkaat sisältävät innovaatioita, jotka parantavat merkittävästi turvallisuusominaisuuksia aiempiin tuotteisiin ja vastaaviin kilpaileviin renkaisiin verrattuna. Ominaisuuksia on parannettu muun muassa käyttämällä pintakumiseoksessa biopohjaista pehmitintä, jonka avulla kumisekoituksen elastisuus säilyy alhaisissakin lämpötiloissa. Yhdessä kumiseoksen kanssa toimivat biopohjaiset pitokiteet parantavat pito-ominaisuuksia.

Tämän sivun sisältö kuuluu KPMG:n tekemän varmennustoimeksiannon laajuuteen. Varmennusraportin löydät täältä.