FacebookInstagramLinkedInmenu-iconPinicon-playscroll-downsearchTwitterWhatsappYouTube
Menu

Vastuullisuuden johtaminen

Vastuullisuuden johtaminen on jaettu viiteen osa-alueeseen

Vastuullisuus on luonnollinen osa yhtiömme toimintaa: kestävää tuotekehitystä, turvallisia ja ympäristö­ystävällisiä tuotteita sekä toimintamme korkeaa laatua. Huolehdimme, ettemme toiminnallamme vahingoita ympäristöä tai ihmisiä, ja renkaamme kuljettavat perille vaikeissakin olosuhteissa ympäristöä säästäen. Liiketoimintamme täytyy olla kannattavaa, jotta voimme tarjota turvaa, työtä ja hyvinvointia henkilöstöllemme sekä huomioida sijoittajia, asiakkaita ja muita sidosryhmiä. Vastuullisuus on olennainen osa päivittäistä työtä ja johtamista, jonka suuntaviivat syntyvät konsernin strategiasta.

Vastuullisuuden johtamisen kuvaus käsittää seuraavat olennaiset aiheet:

 • Läpinäkyvä ja kattava raportointi.
 • Liiketoiminnan eettisyys, lainsäädännön noudattaminen
 • Vastuullisuus raaka-aineiden, tuotteiden ja palveluiden hankinnassa
 • Hyvä yrityskansalainen
 • Aktiivinen sidosryhmätyö

Olennaisten aiheiden sisällöstä voit lukea lisää täältä.

Oheisessa kuvassa on esitetty vastuullisuutemme osa-alueiden lisäksi tärkeimmät toimintaperiaatteet, sitoumukset ja ohjeistukset, joita noudatamme.

Konsernistrategia pähkinänkuoressa

Arvot, strategia ja tavoitteet antavat selkeän viitekehyksen vastuullisen menestyksen rakentamiselle ja yhdessä toimintamme jatkuvalle kehittämiselle.

Arvot ohjaavat tietä menestykseen

Yrityskulttuurimme hakkapeliittahenki on vahva perusta yhtiömme kehittämiselle ja menestyksemme rakentamiselle. Vuonna 2018 aloitamme henkilöstömme kanssa arvokeskustelun, jonka tavoitteena on luoda entistä yhtenäisempi yrityskulttuuri ja tiiviimpi yhteistyö kansainvälisesti.

Hakkapeliittahengen peruselementtejä ovat arvomme, jotka ohjaavat ja tukevat strategiamme toteutumista.

 • Kekseliäisyys: kehitämme, luomme ja kyseenalaistamme rohkeasti!
 • Yrittäjyys: haluamme olla paras ja vastuullisin rengasyhtiö!
 • Joukkuehenki: kunnioitamme ja tuemme toisiamme!

Strategiasta ja tavoitteista toiminnan suuntaviivat

Strategiamme auttaa meitä erottautumaan, tukee kannattavaa kasvua sekä ohjaa muuttuvassa liiketoimintaympäristössä viitoittaen tulevaisuuden kehitystä. Missiomme ”Nokian Tyres is a life driven company. Our mission is to give you peace of mind in all conditions.” viitoittaa tekemiämme valintoja.

Kehitämme ja valmistamme turvallisia, laadukkaita ja ympäristöystävällisempiä renkaita premium-segmenttiin. Olemme markkinajohtaja talvirengasmarkkinoilla, ja keskitymme jälkimarkkinoihin. Haastavien olosuhteiden vahvan asiantuntemuksen ja edelläkävijyyden myötä valmistamme myös erittäin turvallisia kesä- ja all-season-renkaita.

Raskaiden erikoisrenkaiden kehityksessä ja valmistuksessa keskitymme huolella valittuihin segmentteihin, kuten metsä-, maatalous- ja materiaalinkäsittelyyn tarkoitettuihin renkaisiin. Premium-renkaamme tukevat loppukäyttäjien liiketoimintaa innovatiivisilla ratkaisuilla.

Konserniimme kuuluva autohuoltoon ja rengaspalveluihin erikoistunut Vianor-ketju tarjoaa ensiluokkaista palvelua sekä kuluttaja- että yritysasiakkaille. Oma ketju auttaa kehittämään asiakkaille myyntiä edistäviä konsepteja ja ymmärtämään syvällisemmin asiakkaiden liiketoimintaa ja kuluttajien tarpeita.

Strategiasta syntyvät liiketoiminnan tavoitteet, jotka pitävät meidät kannattavalla kasvu-uralla:

 • Markkinajohtajuus valituissa segmenteissä Pohjoismaissa ja Venäjällä.
 • Myynnin kasvattaminen 50 % Keski-Euroopassa viiden vuoden kuluessa.
 • Myynnin kaksinkertaistaminen Pohjois-Amerikassa viiden vuoden kuluessa.
 • Oman Vianorin tuloksen (EBITDA) nostaminen tasoon +3 %.
 • Raskaiden renkaiden myynnin kasvattaminen 50 % neljän vuoden kuluessa.
 • Pidemmällä tähtäimellä kaikilla merkittävillä talvirengasmarkkinoilla toimiminen.

Tahtotilamme on olla edelläkävijä teknologiassa ja vastuullisuudessa sekä säilyttää kannattavuus. Aiomme tarjota vakaata osinkopolitiikkaa osakkeenomistajille ja erinomaisen ja innostavan työyhteisön henkilöstöllemme. Haluamme olla kuluttajien ykkösvalinta sekä asiakkaiden ensisijainen valinta kumppaniksi.

Tutustu myös Ympäristö-, turvallisuus- ja laatupolitiikkamme, joka sisältää meille tärkeät laatu- ja vastuullisuuslupaukset sekä niiden täyttämiseen tähtäävät toimenpiteet.

Vastuullisuus­tavoitteilla suuntaviivat tekemiselle

Ohjaamme päivittäistä vastuullisuuden kehittämistä koko konsernin vastuullisuustavoitteiden sekä vuonna 2017 päivitetyn tiekartta-suunnitelman avulla. Olemme asettaneet tavoitteet niin tiekartan projektien valmistumisen kuin konsernin vastuullisuustavoitteiden osalta vuoteen 2020.

Konsernin vastuullisuustavoitteet

Oheinen taulukko kuvaa Nokian Renkaiden läpileikkaavia vastuullisuustavoitteita vuoteen 2020 saakka sekä niiden edistymistä.

Vastuullisuuden osa-alue Tavoite Edistymisen seuranta 2017

Hakkapeliitta Way
Liiketoiminnan yleinen vastuullisuus

 • Dow Jones Sustainability Index -vastuullisuuden kokonaisarvioinnissa kahden pisteen vuosittainen parannus 2015 >> 2020
 • Kaikki raaka-ainetoimittajamme ovat tehneet vastuullisuuden itsearvioinnin 2017 aikana
 • Kaikki merkittävät kumin prosessointikumppanimme (vähintään 80 % luonnonkumin ostovolyymista) on auditoitu vuoteen 2020.
 • Vähintään kaksi kolmasosaa raaka-ainetoimittajistamme on ISO 14001-sertifioituja 2020
 • Pääsimme Dow Jonesin kestävän kehityksen DJSI-World indeksiin ja paransimme pistemäärää 6 pisteellä verrattuna vuoteen 2016.
 • Kaikille materiaalitoimittajalle lähetettiin itsearviointikysely vuonna 2017. Vastaukset saatiin 85 prosentilta, työ jatkuu vuonna 2018.
 • Olemme edenneet auditoinneissa suunnitelman mukaisesti, neljä prosessoijaa auditoitiin 2017.
 • Vuonna 2017 raaka-aineidemme toimittajista 71 prosenttia oli ISO14001 -sertifioituja yrityksiä eli suunta on oikea.

Maailma renkailla
Turvalliset ja ympäristöystävälliset tuotteet

 • 500 miljoonan kilon CO2-päästöjen vähennys liikenteessä alentamalla tuotteiston vierintävastusta 7 % 2013 >> 2020
 • Jokaisen uuden tuotesukupolven vierintävastus on edeltäjätuotetta alhaisempi
 • Pääsimme tavoitteeseemme jo vuonna 2017. Vuoden 2018 aikana asetamme uuden tavoitteen.
 • Olemme tuoneet markkinoille tuotteita, joiden vierintävastus on edeltäjätuotetta alhaisempi.

Talous
Korkea asiakastyytyväisyys ja kannattava kasvu

 • Asiakastyytyväisyyden jatkuva parantaminen: minimissään yhden prosenttiyksikön parannus vuotuisessa asiakastyytyväisyysindeksissä
 • Vuonna 2017 jo ennestään hyvällä tasolla ollut asiakastyytyväisyys parani 2,6 %.

Ihmiset
Turvallinen työympäristö ja vastuullinen yrityskulttuuri

 • Työturvallisuus: 70 % parannus LT1F-tapaturmataajuusseurannassa 2015 >> 2020
 • Jokainen pääsee terveenä kotiin joka päivä
 • Konsernimme koko henkilöstö on käynyt vastuullisuusverkkokurssin vuoden 2017 aikana
 • Työturvallisuus kehittyi hyvään suuntaan ja tapaturmataajuus parani 33 % edellisestä vuodesta.
 • Konsernissa ei tapahtunut yhtään vakavaa tapaturmaa vuoden aikana.
 • Vastuullisuusverkkokurssin kävi 55 % henkilöstöstä.

Ympäristö
Edelläkävijyys ympäristöasioissa

 • Tuotannon energiatehokkuus: energiakulutuksen vuosittainen vähennys 1 % 2016 >> 2020
 • 20 % vähennys tuotannon CO2-päästöissä (CO2-kg / tuote-kg) 2013 >> 2020. (scope 1 ja scope 2)
 • Kunnallisen vedenkäytön vähentäminen 25 % vuoden 2013 tasosta
 • Tuotannon jätteiden 100 % hyödyntäminen, ei tuotantojätettä kaatopaikoille. Nokia 2016, Vsevolozhsk 2020
 • Nollataso ympäristöonnettomuuksissa
 • Tuotannon energiankulutuksen alenema edellisvuodesta on noin 8 % eli tavoite ylitettiin.
 • Tuotannon CO2-päästöjen osalta vuoden 2017 toteuma oli 36 %:n vähennys vuodesta 2013 eli kehitys on mennyt oikeaan suuntaan.
 • Kunnallisen veden käyttö oli noin 40 % alhaisempi vuonna 2017 kuin vuonna 2013 eli tavoite ylitettiin.
 • Nokialla kierrätettiin 100 % tuotannon jätteistä ja Vsevolozhskissa 88,7 % eli etenemme oikeaan suuntaan.
 • Myöskään vuonna 2017 ei sattunut ympäristöonnettomuuksia.

 

Vastuullisuustyön tiekartta

Vuoden 2017 aikana suunnittelimme Nokian Renkaiden Vastuullisuuden Tiekartan (Nokian Tyres Sustainability Road Map), joka toimii vastuullisuustyömme ohjenuorana. Tiekartassa on määritelty seitsemän eri vastuullisuuden osa-aluetta ja niihin liittyvät projektit. Hankkeita ohjaa vastuullisuustyöryhmä, jonka vetäjänä toimii ympäristö- ja vastuullisuuspäällikkö. Tiekartan prosessien etenemistä seurataan kuukausittain. Oheinen kaavio esittää Tiekartan osa-alueet sekä niihin liittyvät erityiset projektit.

Suunnitelmallisesti johdettu vastuullisuus kehittää toimintaa ja kulttuuria

Strategia antaa suuntaa valinnoillemme myös vastuullisuuden saralla. Yhtiötä, toimintoja ja tuotteita kehitetään entistä vastuullisimmaksi yhdessä lujasti töitä tehden.

Kiinnitämme huomion tuotteen koko elinkaareen ja yhtiömme kaikkiin toimintoihin sekä pyrimme edistyneempiin ratkaisuihin kuin lainsäädäntö ja standardit minimitasollaan edellyttävät. Korostamme vastuullisuusasioiden hallintaa kaikissa omissa toiminnoissamme ja toimitusketjuissa. Tavoitteenamme on olla vastuullisin ja eettisin rengasyhtiö sekä toimia suunnannäyttäjänä toimialalla.

Vastuullisuustoimintoja johtaa konsernin johtoryhmään kuuluva johtaja, joka myös viime kädessä vastaa yritysvastuun tavoitteiden saavuttamisesta. Vastuullisuuden jokapäiväinen johtaminen on osa kaikkien esimiesten tehtävää. Laajemmat kokonaisuudet ja linjanvedot käsitellään johtoryhmässä ja tarvittaessa hallituksessa.

Nokian Renkaiden erityiseen vastuullisuustyöryhmään kuuluvat talouden, hankinnan, viestinnän, ympäristön, laadun, kuluttaja- ja asiakaspalvelun sekä HR:n asiantuntijat. Työryhmän päätehtävänä on suunnitella ja edistää vastuullisuustoimenpiteitä. Jokaisen yksikön johtoryhmä puolestaan huolehtii tavoitteiden toimeenpanosta omien yksikköstrategioidensa mukaisesti.

Turvallisuutta kehitetään ja seurataan turvallisuusasiantuntijoista sekä johdon edustajista koostuvassa Safety Management -ryhmässä. Hankintaketjun vastuullisuutta puolestaan kehitetään ja ohjataan Vastuullinen hankinta -työryhmässä. Energiatehokkuuden kehittämistoimenpiteitä vie eteenpäin energiatehokkuustyöryhmä koko konsernia koskien. Tuotekehitys puolestaan huolehtii tuotteiden turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden kehittämisestä ml. vierintävastuksen pienentäminen.

Osastokohtaisten työsuojeluryhmien, ympäristövastaavien sekä muiden paikallisten työryhmien tehtävänä on huolehtia käytännöntyön kehittämistoimenpiteistä ympäristöön, turvallisuuteen sekä hyvinvointiin liittyen. Jokainen renkaalainen on vastuussa oman työnsä ja toimintansa eettisyydestä.

Lisäksi HR ja viestintä sekä riskienhallinnan työryhmä tukevat omalta osaltaan vastuullisuuskulttuurin kehittämistä sekä kehitystoimien läpivientiä koko konsernissa.

Kaavio kuvaa vastuullisuuden johtamista Nokian Renkaissa.

Tämän sivun sisältö kuuluu KPMG:n tekemän varmennustoimeksiannon laajuuteen. Varmennusraportin löydät täältä.