Rengasvalinnalla on väliä

Edelläkävijyys edellyttää asiantuntemusta ja sen jakamista eteenpäin. Huipputurvallisten ja laadukkaiden renkaiden valmistajana meidän kuuluu kantaa vastuuta myös liikenneturvallisuuteen, ympäristöystävällisyyteen ja renkaisiin liittyvien asioiden kehittämisestä sekä ihmisten valistamisesta.

Suuri osa ihmisten aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä johtuu fossiilisten polttoaineiden, kuten bensiinin ja dieselöljyn, käytöstä. Hiilidioksidi onkin merkittävin liikenteen aiheuttamista kasvihuonekaasuista. Kun ajoneuvon rengas pyörii tien pintaa vasten, siitä aiheutuu kitkaa, jota kutsutaan vierintävastukseksi. Mitä suurempi vierintävastus, sitä enemmän kuluu polttoainetta. Näin rengas vaikuttaa suoraan polttoaineenkulutukseen ja liikenteen päästöihin. Ajon aikainen polttoaineenkulutus onkin merkittävin renkaan käytönaikaisista ympäristövaikutuksista.

Noin 40 prosentin ero vierintävastuksessa tarkoittaa keskimäärin 5-6 prosentin eroa polttoaineen kulutuksessa. Tämän suuruinen ero voi tulla kyseeseen esimerkiksi polttoainetehokkuudeltaan A- ja F-luokan renkaiden välillä. Nykyisillä polttoainehinnoilla on mahdollista vähentää polttoainekuluja noin 300 euroa 40 000 km:n ajossa, kun valitsee vierintävastukseltaan taloudellisimman renkaan. Viisaalla rengasvalinnalla ja hillityllä ajotavalla kuluttaja pienentää olennaisesti autoilunsa aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä sekä säästää rahaa.

Pieniltä tuntuvilla valinnoilla jokainen voi vaikuttaa lähiympäristöön ja maailman tilaan.

Rengasvalinnallasi on väliä Mitä sinä voit tehdä? Mitä me teemme?
Turvallisuuteesi Vaadi Turvallisuuden eturintamassa
• kaikkien autossasi olevien ja muiden tielläliikkujien turvallisuus • renkaat, joissa on parhaat turvallisuusinnovaatiot Huolellinen tuotekehityksemme ja testaustoimintamme synnyttävät teknisiä oivalluksia, jotka parantavat renkaiden ominaisuuksia; lisäävät autoilun turvallisuutta, mukavuutta ja ympäristöystävällisyyttä.
Hyvinvointiisi • renkaat, jotka ovat hiljaiset Hiljaisia renkaita
• ajomukavuus ja mielenrauha • renkaat, joiden valmistuksessa ei ole käytetty myrkylliseksi tai syöpävaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja Rengasmelu on polttoaineenkulutuksen lisäksi toiseksi merkittävin renkaan käytön aikainen ympäristövaikutus. Pintamalleissamme on lukuisia keksintöjä, jotka vähentävät melua. Kuviopalojen sijoittelu, uudentyyppiset kulutuspintasekoitukset, pitkittäisurien kohoumat ja melukolot vaimentavat rengasääntä.
• melun määrä autossasi ja ympäristössä • renkaat, joissa on käytetty pelkästään puhdistettuja, matala-aromaattisia öljyjä Puhtaat raaka-aineet
• tietoa renkaisiin käytetyistä raaka-aineista, valmistajien työoloista ja tuotannon ympäristö­vaikutuksista Siirryimme ensimmäisenä rengasvalmistajana maailmassa käyttämään tuotannossamme puhdistettuja, matala-aromaattisia öljyjä. Jää- ja märkäpitoa parantaa sekoituksissa käytettävä uusiutuva raaka-aine, rypsiöljy.
Talouteesi Aja viisaasti ja vaihda renkaiden paikkaa Avoin toimintatapa
• polttoaineenkulutus jokaisella ajamallasi kilometrillä Voit alentaa polttoaineen­kulutustasi jopa 0,3-0,5 litraa sataa kilometriä kohden tarkistamalla ilmanpaineen säännöllisesti ja valitsemalla alhaisen vierintävastuksen renkaat. Vaihda renkaiden paikkaa kauden aikana, ja saat renkaallesi lisää turvallista käyttöikää. Tarkastelemme kaikkia toimiamme kestävän kehityksen suurennuslasin läpi. Saman tiukan seulan käyvät läpi kaikki raaka-aineiden toimittajat. Ostopolitiikan mukaisesti tuotteiden hankintaprosessissa selvitetään toimittajien sitoutuneisuus ympäristöasioidensa hoitamiseen. Edellytämme sopimuskumppaneiltamme sitoutumista yhtiömme toimintaperiaatteisiin. Avoimuus on myös reilua tekemisen meininkiä työyhteisössämme ja hyvää naapuruutta.
• renkaiden kulumiskestävyys Kierrätä
• teiden kunto ja kestävyys Renkaisiisi käytetyt raaka-aineet ansaitsevat vielä toisen elämän. Se, mitä et itse enää käytä, on tarpeen muualla.
Sinä vaikutat myös
• raaka-aineiden kulutukseen
• energian ja polttonesteiden kokonaiskulutukseen
• syntyvän jätteen määrään
Valinnoillasi voit siis vaikuttaa lähiympäristöösi ja maailman tilaan!

Rengasmerkinnät tarjoavat lisätietoa ostohetkellä

EU:n rengasmerkinnät tulivat voimaan vuoden 2012 marraskuussa ja asettivat vaatimuksia renkaiden polttoainetaloudellisuudelle, märkäpidolle ja vierintämelulle. Asetuksen tavoitteena on ollut parantaa tieliikenteen taloudellisuutta, turvallisuutta ja ympäristötehokkuutta edistämällä polttoainetaloudellisten sekä turvallisten renkaiden käyttöä.

AA-luokituksen omaavat renkaat ovat edelleen hyvin harvinaisia. Kymmenen Nokian eLine 2- ja Hakka Green 2 -tuotetta sai puolueettomissa testeissä EU-rengasmerkinnän AA-luokituksen eli sekä niiden vierintävastus että märkäpito on parasta A-luokkaa.

Merkintöjen ansiosta kuluttajat voivat tehdä tietoon perustuvia valintoja verratessaan renkaita. Merkinnät koskevat kesärenkaita ja nastattomia talvirenkaita eli kitkarenkaita.

Jääpitomerkintä helpottaisi kuluttajien turvallisia rengasvalintoja

Jääpitomerkintä helpottaisi kuluttajien turvallisia rengasvalintojaJääpito on pohjoisen olosuhteissa talvirenkaan tärkein ominaisuus. Rengasvalintaa tekevällä kuluttajalla ei ole oikeastaan minkäänlaisia välineitä erottaa toisistaan erilaisia talvirenkaita jääpidon osalta, sillä nykyiset merkinnät viestivät märkäpidosta. Nokian Renkaat on osaltaan vaatinut, että jääpitomerkintä pitäisi olla pakollinen talvirenkaille.

Ympärivuotiseen ajoon suunnatut renkaat, keskieurooppalaisiin ilmasto-olosuhteisiin suunnitellut talvirenkaat ja pohjoisiin oloihin räätälöidyt talvirenkaat näyttävät hyvin samalta. Kuluttajan on mahdotonta erottaa talvirenkaan kumiseoksesta, kuvioinnista tai rengasmerkinnöistä, pitääkö rengas jäällä.

Tällä hetkellä talvirenkaissa voi olla lumihiutalemerkintä, jonka rengas saa läpäistyään kansainvälisen normin mukaisen lumipitotestin. Lumipitomerkintä ei vielä kerro, pitääkö rengas jäällä. Erot jarrutusmatkoissa pohjoismaisten kitkarenkaiden ja keskieurooppalaisten kitkojen välillä ovat merkittäviä. Jarrutustestien mukaan keskieurooppalaiset talvirenkaat pysähtyvät jäällä 50 kilometrin tuntivauhdissa jopa 20 metriä myöhemmin kuin pohjoismaiset nastattomat talvirenkaat.

Märkäpito ja jääpito ovat talvirenkaassa vastakkaiset ominaisuudet. Jääpitoon vaikuttaa ensisijaisesti kumin kemiallinen koostumus eli se, miten kumi säilyttää elastisuutensa kohdatessaan jäisen pinnan. Märkäpitoon sen sijaan vaikuttavat renkaan pinnan muoto ja rakenne.

Koviin pohjoisen olosuhteisiin pitäisi kuluttajan siis osata valita rengas, jossa on mahdollisimman huono turvallisuusmerkintä (märkäpito), jotta jääpito olisi turvallisella tasolla. EU:n rengastarra, jossa ovat tiedot renkaan polttoainetaloudellisuudesta, märkäpidosta ja ohiajomelusta, johtaa siis tässä kohden kuluttajia harhaan.

Kasvava renkaiden verkkokauppa, käytettyjen autojen maahantuonti, halpatuotteiden lisääntyminen ja uusien rengasluokkien syntyminen (All Season- ja All Weather -renkaat) aiheuttavat sen, että kuluttajien on entistä vaikeampi tietää, minkälainen jääpito heidän käyttämissään talvirenkaissa on.

Kansainväliset rengasvalmistajat ovat yhdessä kehittäneet testin, jolla talvirenkaan jääpitoa voidaan mitata. Testi on tällä hetkellä standardoitavana kansainvälisessä standardointijärjestössä (ISO). Nokian Renkaat on vuonna 2016 edistänyt ja osaltaan nostanut julkiseen keskusteluun sekä päättäjien tietoisuuteen jääpitomerkinnän vaatimusta. Merkinnän edistämiseksi on myös tehty yhteistyötä kuluttajaorganisaatioiden sekä liikenneturvallisuustutkijoiden kanssa.

Asiantuntijana monessa mukana

Vuoden 2016 aikana olemme viestinnässämme korostaneet oikeiden rengasvalintojen ja oikean ajotyylin merkitystä sekä renkaiden kunnon ja rengaspaineiden tarkistamisen tärkeyttä. Olemme mukana liikenneturvallisuutta parantavissa projekteissa, kuten Turvassa tiellä- ja Turvallinen liikenne 2025 -hankkeissa. Jälleenmyyjien osaamista kuluttajien opastamisessa on edistetty Hakkapeliitta eAcademy -palvelussa, jossa on mahdollista opiskella aina uusimmat tuoteominaisuudet tai kerrata vanhoja. Uusien palveluiden tavoitteena on vahvistaa tuotetietojen yhdenmukaisuutta digitaalisissa kanavissa.

Turvallinen liikenne 2025 – yhteinen turvallisuushanke

Turvallinen liikenne 2025 – yhteinen turvallisuushankeTurvallinen liikenne 2025 -ohjelma on Liikenneviraston, Trafin, VTT:n ja Nokian Renkaiden turvallisuushanke, jonka tavoitteena on kasvattaa liikenneturvallisuusalan osaamista ja näkemystä Suomessa sekä tukea päätöksentekoa valtakunnallisten liikenneturvallisuustavoitteiden saavuttamiseksi.

Hanke on yhteisrahoitteinen kokonaisuus, jota vetää VTT. Yksi tutkimusohjelman tavoitteista on, että vuonna 2025 tapahtuu enintään 100 liikennekuolemaa. Nokian Renkaat on ollut mukana Turvallinen Liikenne 2025 -hankkeessa alusta alkaen.

Vuonna 2016 hankkeen tutkimusalue oli ”Talvirenkaiden käyttö kesällä henkilöautoissa”. Kuluneena vuotena hankkeessa julkaistiin kaksi tieteellistä artikkelia, joissa käsiteltiin nasta- ja kitkarenkaita kuolemaan johtaneita liikenneonnettomuuksia Suomessa sekä rengastyypin vaikutuksia lumi- ja jääpolanteen liukkauteen ja kulumiseen. Hankeen tuloksia esiteltiin lisäksi kahdessa kansainvälisessä seminaarissa.

Palveluilla turvaa tienpäälle

Yhtiömme haluaa luoda uusia renkaisiin liittyviä palveluita, jotka osaltaan parantavat turvallista tiellä liikkumista. Tästä esimerkkejä ovat vuonna 2016 lanseerattu digitaalinen SnapSkan-palvelu, jonka avulla kuljettaja voi helposti tarkistaa, milloin renkaat on aika vaihtaa sekä pohjoismaisille kuluttajille jo useamman vuoden tarjoamamme Hakka-turva, joka korvaa tapaturmaisesti korvauskelvottomaksi rikkoutunen renkaan veloituksetta.

SnapSkan-skannauspalvelu edistää liikenneturvallisuutta

SnapSkan-skannauspalvelu edistää liikenneturvallisuuttaNokian Renkaiden yhdessä rengas- ja autonhuoltopalveluketju Vianorin kanssa toteuttama SnapSkan-teknologia kertoo autoilijalle renkaiden urasyvyyden ja sen, milloin on aika vaihtaa renkaat. Maailman ensimmäinen mittauspiste avattiin parkkihallissa Suomessa joulukuussa 2016. Uraauurtava rengasalan digitaalinen palvelu laajenee globaaliksi lähivuosina.

Nokian Renkaiden tavoitteena on paitsi kehittää turvallisia, mukavia ja ympäristöystävällisiä renkaita, myös luoda uusia renkaisiin liittyviä palveluita. SnapSkan on 3D-skannausteknologian mahdollistama uudenlainen tapa mitata renkaiden urasyvyyttä ja turvallisuutta nopeasti sekä tehokkaasti.

SnapSkan-palvelussa ajoneuvo ajetaan automatisoidun, renkaat lukevan yliajoskannerin yli. Samalla kamera tunnistaa ajoneuvon rekisterinumeron. Skannauksen jälkeen ajoneuvon kuljettaja saa renkaiden tiedot tekstiviestillä tai sähköpostilla riippumatta siitä, kenen valmistajan renkaat autoon on asennettu. Maksuton palvelu on saatavilla jatkossa esimerkiksi pysäköintihalleista.

Premium-renkaat ja erityisesti renkaiden kulutuspinnan urasyvyys vaikuttavat merkittävästi mm. jarrutusmatkaan ja kykyyn vastustaa aina vaarallista vesiliirtoa. Ajamalla hyväkuntoisilla renkailla kuljettaja maksimoi oman ja muiden tienkäyttäjien turvallisuuden ja kaikille jää enemmän pelivaraa. Nokian Renkaiden ja Vianorin yhteisenä visiona on, että tulevaisuudessa SnapSkan edistää maailmanlaajuisesti miljoonien ihmisten liikenneturvallisuutta.

Tämän sivun sisältö kuuluu KPMG:n tekemän varmennustoimeksiannon laajuuteen. Varmennusraportin löydät täältä.