Mikromuovit ja renkaiden kulumishiukkaset

Mikromuovit ja renkaiden kulumishiukkaset

Kulumispartikkelit rengas- ja tiemateriaaleista ovat eräs mikropolymeerien lähteistä.

Renkaan ja tienpinnan välinen kitka on oleellinen tekijä autoilijan turvallisuuden varmistamisessa. Kitka kuitenkin johtaa myös renkaan ja tienpinnan kulumiseen. Syntyneitä hiukkasia kutsutaan renkaan ja tienpinnan kulumishiukkasiksi (TRWP), ja ne ovat yhdistelmä renkaan kulutuspinnan kappaleita ja tienpinnan elementtejä. Kokonsa ja koostumuksensa vuoksi näitä hiukkasia pidetään yleisesti mikromuoveina. 

TRWP-hiukkasten muodostuminen ja niiden määrä ympäristössä eivät riipu vain renkaiden rakenteesta. Useat ulkoiset tekijät, kuten ajotapa, tien ja ajoneuvon ominaisuudet ja sää voivat yhdessä vaikuttaa TRWP:iden muodostumisnopeuteen enemmän. Jotta kaikki nämä tekijät voidaan huomioida, TRWP-hiukkasiin liittyvät ratkaisut vaativat kokonaisvaltaista, tiedeperusteista ja sidosryhmälähtöistä lähestymistapaa. 

Kehitteillä on Euro 7 -päästöstandardi, joka pyrkii vähentämään EU:ssa myytävien uusien moottoriajoneuvojen saastepäästöjä Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan liittyvän nollapäästö- tavoitteen täyttämiseksi. Euro 7:n odotetaan tulevan voimaan vuonna 2025. Euro 7 -päästöstandardit sääntelevät ensim- mäisenä maailmassa muutakin kuin pakoputkesta tulevia päästöjä. Standardeissa asetetaan lisärajoja jarruista syntyville hiukkaspäästöille sekä renkaiden kulumishiukkasiin liittyviä sääntöjä. Euro 7:ssä todennäköisesti hyödynnetään UNECE:ssa (Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomissio) tehtyä kehitystyötä, jolla pyritään luomaan testimenetelmä renkaiden kulumisen määrittämiseen. 

Nokian Renkaat on European Tyre and Rim Technical Organisationin (ETRTO) täysjäsen ja osallistuu globaaliin standardointityöhön. ETRTO on tiiviisti mukana UNECE:n tekemässä renkaan kulumistestin menetelmän kehittämisessä. Tavoitteena on käyttökelpoinen kulumisnopeuden testausmenetelmä, jolla on seuraavat ominaisuudet: toistettava, kustannustehokas ja käytännöllinen, todellista ajoympäristöä kuvaava, käytettävissä sääntelytarkoituksiin ja saatavilla avoimesti kaikille maailmassa. 

Sääntelytyön ohella Nokian Renkaat kehittää edelleen myös yhtiön sisäistä testauskyvykkyyttä täyttääkseen tulevat kestävien renkaiden kehittämiseen liittyvät vaatimukset.

Jotta voidaan koota tieteellistä tietoa sekä kehittää käytännön ratkaisuja näiden hiukkasten määrän vähentämiseksi ympäristössä, Euroopan rengasvalmistajien yhdistys ETRMA käynnisti monialaisen TRWP-alustan heinäkuussa 2018. ETRMA:n jäsenenä Nokian Renkaat osallistuu myös tähän työhön.

Takaisin Ympäristö-osioon tai Lue kiertotaloudesta