Ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Toimintamme lähtökohtana on oikeudenmukaisuus ja ihmisoikeuksien kunnioitus, oli sitten kyse henkilöstöstä tai muista sidosryhmistä. Toimittajiemme itsearvioinneissa otetaan kantaa Nokian Renkaille tärkeisiin vastuullisuusaiheisiin, kuten ihmisoikeuksiin.

Nokian Renkaat on suorittanut ihmisoikeusarvioinnin, joka kattoi 32 ihmisoikeuksien julistukseen sisältyvää, yleisesti tunnustettua ihmisoikeutta. YK:n ohjaavien periaatteiden raportointiviitekehyksen julkaisua ”The relationship between Business and Human Rights” käytettiin arvioinnissa tuki- ja normiasiakirjana. Oikeus terveyteen, oikeus yksityisyyteen ja oikeus perhe-elämään tunnistettiin riskialtteimmiksi.

Ihmisarvoisten työolojen edistäminen ja varmistaminen on kestävän ja vastuullisen kehityksen keskeinen näkökohta. Ihmisarvoisiin työoloihin sisältyy muun muassa mahdollisuus tuottavaan työhön, josta saa reilun korvauksen, työpaikan vakaus sekä perheen sosiaalinen turva ja paremmat mahdollisuudet henkilökohtaiseen kehitykseen.

Nokian Renkaat on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaa tavalla, joka kunnioittaa kaikkia ihmisoikeuksia, millä tarkoitetaan vähintään sitä, että kansainvälisessä ihmisoikeuksia koskevassa
julistuksessa sekä Kansainvälisen työjärjestön (ILO) työn perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevassa julistuksessa määritetyt perusoikeudet toteutuvat, ja odottaa samaa toimittajiltaan.

Nokian Renkaat edellyttää, että sen toimittajat pyrkivät kohti sosiaalisesti kestävää toimitusketjua, jossa edistetään ihmisarvoisia työolosuhteita. Nokian Renkaat on sitoutunut ja odottaa myös toimittajiensa sitoutuvan muun muassa
• aktiivisesti torjumaan lapsityövoimaa
• tarjoamaan työntekijöilleen vähintään paikallisen lainsäädännön edellyttämän minimipalkan
• tarjoamaan työntekijöilleen turvallisen työympäristön
• kunnioittamaan siirtolais- ja vierastyövoiman oikeuksia sekä edistämään eettisiä rekrytointikäytäntöjä ja ryhtymään kohtuullisiin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että työntekijät eivät joudu vastaamaan rekrytointimaksuista ja muista siihen liittyvistä kustannuksista
• tarjoamaan ihmisarvoiset elinolosuhteet (esim. kelvollinen asuminen, juomaveden saatavuus ja oikeus ruokaan sekä ruokaturva) paikan päällä työskenteleville ja asuville työntekijöille ja tukemaan samaa paikallisyhteisöissä
• varmistamaan, että työvoiman oikeuksiin liittyvät suojatoimet koskevat kaikkia työntekijöitä ja että kenenkään kohdalla ei tehdä poikkeusta syrjinnän tai työsuhteen perusteella.

Auditoinnit auttavat tunnistamaan parannuskohteita

Toimitusketjun vastuullisuuden kehittämiseksi Nokian Renkaat aloitti yhteistyön ulkopuolisen auditoijan kanssa jo vuonna 2016. Luonnonkumin vastuullisuuden auditointiprosessi on kehitetty yhteistyössä konsulttiyrityksen kanssa, ja se pohjautuu Nokian Renkaiden liiketoimintaperiaatteisiin toimittajille sekä YK:n Global Compact -tavoitteiden mukaisiin periaatteisiin. Vuonna 2022 auditointimalli päivitettiin siten, että siinä arvioidaan, miten toimittajat noudattavat Nokian Renkaiden vastuullisen luonnonkumin politiikkaa.

Nokian Renkaat ostaa ainoastaan kumia, joka on prosessoitu yhtiön hyväksymissä laitoksissa. Vuonna 2022 Nokian Renkaat suoritti 3 uutta vastuullisuusauditointia luonnonkumin käsittelylaitoksilla, jotka toimittavat meille tuotteita. 

Yleisin ongelma useimmissa paikoissa on edelleen sama: ulkomaisten työntekijöiden rekrytointi. Ulkomaisia työntekijöitä rekrytoidaan toimistojen verkoston kautta, ja työntekijälle koituvat kustannukset voivat olla merkittäviä: jopa vuoden palkka. Koska paikalliset viranomaiset ovat usein hyväksyneet nämä toimistot, prosessin parantaminen on vaikeaa. Vaadimme kuitenkin toimittajiltamme parannuksia myös tässä asiassa. Toimittajat ovat pyytäneet tukea paikallisilta viranomaisilta, mutta edistys on hidasta.

Toinen yleinen ongelma on työsopimusten kieli ja sisältö. Sopimus ei välttämättä ole saatavana työntekijän äidinkielellä, tai käännetty sisältö poikkeaa alkuperäisestä. Useissa tapauksissa työtuntikirjaukset, lepoajat sekä lomat puuttuvat tai ovat vain osittaisia. Joissakin auditoinneissa on myös tunnistettu, että lepoaikoja ja lomia ei aina myönnetä paikallisen lainsäädännön mukaisesti.

Nokian Renkaiden suorittamien auditointien tulosten jälkeen useimmat toimittajat ovat tuottaneet työsopimuksista useita erilaisia kieliversioita. Tämä osoittaa, että monia asioita voidaan parantaa, kun ulkopuolinen taho arvioi prosessit ja osoittaa parannuskohteet.

Takaisin Toimistusketju-osioon tai Lue vastuullisesta hankinnasta