Raaka-aineesta premium-renkaiksi

Raaka-aineesta premium-renkaiksi

Luonnonkumin vastuullista hankintaa pidetään rengasyhtiön toimitusketjun kriittisimpänä vaiheena.

Luonnonkumi on eräs renkaiden perusraaka-aineista. Maataloustuotteena se on monien perheiden elantona maissa, joiden oma lainsäädäntö ja työolosuhteet ovat vielä kehitysvaiheessa.

Luonnonkumin tuotanto on metsänviljelyä, jossa viljelijänä on usein pientilallinen. Valtaosa käyttämästämme luonnonkumista tulee Malesiasta ja Indonesiasta.

Jäljitettävyys on ongelmallista, sillä toimitusketju on fragmentoitunut. Luonnonkumin viljelijöitä on noin 3-6 miljoonaa. He keräävät raaka-aineen ja myyvät ne paikallisille jälleenmyyjille. Nämä käyvät keräämässä useammilta viljelijöiltä puista kerätyn lateksin ja myyvät sen edelleen prosessointitehtaille. Yli 85 prosenttia maailman luonnonkumista viljellään alle kahden hehtaarin kokoisilla pientiloilla, joiden päivätuotanto saattaa olla vain pari kiloa lateksia.

Prosessointilaitoksissa luonnonkumi puhdistetaan, prosessoidaan halutun spesifikaation mukaiseksi, pakataan jatkokäyttöön ja myydään globaaleille välittäjille tai asiakkaille. Nokian Renkaat ostaa ainoastaan kumia, joka on prosessoitu yhtiön hyväksymissä laitoksissa. Voit lukea luonnonkumin prosessointilaitosten vastuullisuusauditoinneistamme täältä.

Nokian Renkaat pitää yhteistyötä alan sisällä sekä muiden sidosryhmien kanssa elintärkeänä olosuhteiden parantamiseksi. Rensgasteollisuus on jo perustanut yhteishankkeen, jotta luonnonkumin tuottamisesta saadaan entistä vastuullisempaa ja sen tuottajien työoloja voidaan parantaa. Nokian Renkaat on jäsenenä GPSNR:ssä (Global Platform for Sustainable Natural Rubber), joka on muun muassa Maailman luonnonsuojeluliiton WWF:n yhdessä muiden kansalaisjärjestöjen, rengasalan suurimpien yritysten sekä luonnonkumin välittäjien ja prosessoijien perustama yhteinen hanke.

Hankkeen jäsenet kehittävät yhdessä vastuullisen luonnonkumin standardeja ja mekanismeja sekä ohjeita siihen, miten yhtiöt toteuttavat, seuraavat ja todentavat sitoutumistaan vastuulliseen luonnonkumiin. 

Vuonna 2021 Nokian Renkaat otti käyttöön vastuullisen luonnonkumin hankintapolitiikan, joka on täysin GPSNR:n viitekehyksen mukainen. Politiikan hyväksyi tuotannosta, toimitusketjusta ja hankinnoista vastaava johtaja, joka on konsernin johtoryhmän jäsen. Yhtiön vastuullisuutta luonnonkumin suhteen kehitetään tämän viitekehyksen kautta. Politiikka sisältää kahdeksan
pääkomponenttia:
• sitoutuneisuus lakien noudattamiseen
• terveet, toimivat ekosysteemit
• ihmisoikeuksien kunnioittaminen
• yhteisöjen elanto
• tuotannon tehokkuuden kasvu
• toimitusketjun arviointi ja jäljitettävyys
• kaikkien komponenttien seuranta ja
raportointi sekä
• tehokkaan toteutuksen edistäminen.

Vuonna 2022 Nokian Renkaiden hyväksymistä luonnonkumin prosessoijista 78 prosenttia oli joko GPSNR:n jäseniä tai sitoutunut kehittämään toimintaansa Nokian Renkaiden vastuullisen luonnonkumin hankintapolitiikan mukaisesti.

Nokian Renkaat kehitti uusia vastuullisuustyökaluja

Vuonna 2019 Nokian Renkaiden hankintatiimi kehitti uuden luokitusmallin kaikkiin toimittajiimme mahdollisesti liittyvien riskien arviointiin pois lukien myyntiyhtiöiden ja oman Vianor-ketjumme toimittajat. Uusi malli otettiin käyttöön syksyllä 2019 ja vuoden 2020 aikana kaikki toimittajat luokiteltiin mallin avulla. Arvioinnissa on neljä eri kategoriaa: laatu, vastuullisuus, kriittisyys liiketoiminnalle/strategialle ja työturvallisuus.

Vuonna 2021 loimme riskien vähen­nyssuunnitelman uusille toimittajille, jotka luokitellaan jonkin mallin neljästä luokasta perusteella kriittisiksi tai kohtalaisen kriittisik­si. Suunnitelma sisältää toimenpiteitä, kuten vastuullisuuden auditoinnit paikan päällä, joh­tamisjärjestelmän sertifiointipyynnöt liittyen laatuun, ympäristöön tai turvallisuuteen ja vastaaminen eri aiheiden itsearviointeihin.

Hankintakategorioiden päälliköt loivat myös riskien pienennyssuunnitelmat nykyisil­le toimittajille, joihin on tunnistettu liittyvän riskejä. Kaikkien uusien toimittajien taustat tarkistetaan Nokian Renkaiden Due Diligence ‑prosessin mukaisesti ennen toimittajan hyväksyntää.

Takaisin Toimitusketju-osioon