FacebookInstagramLinkedInPinicon-playscroll-downsearchTwitterWhatsappYouTube
Menu
Menu

Raaka-aineesta premium-renkaiksi

Luonnonkumin vastuullista hankintaa pidetään rengasyhtiön toimitusketjun kriittisimpänä vaiheena.

Luonnonkumi on eräs renkaiden perusraaka-aineista. Maataloustuotteena se on monien perheiden elantona maissa, joiden oma lainsäädäntö ja työolosuhteet ovat vielä kehitysvaiheessa.

Luonnonkumin tuotanto on metsänviljelyä, jossa viljelijänä on usein pientilallinen. Valtaosa käyttämästämme luonnonkumista tulee Malesiasta ja Indonesiasta.

Jäljitettävyys on ongelmallista, sillä toimitusketju on fragmentoitunut. Luonnonkumin viljelijöitä on noin 3-6 miljoonaa. He keräävät raaka-aineen ja myyvät ne paikallisille jälleenmyyjille. Nämä käyvät keräämässä useammilta viljelijöiltä puista kerätyn lateksin ja myyvät sen edelleen prosessointitehtaille. Yli 85 prosenttia maailman luonnonkumista viljellään alle kahden hehtaarin kokoisilla pientiloilla, joiden päivätuotanto saattaa olla vain pari kiloa lateksia.

Prosessointilaitoksissa luonnonkumi puhdistetaan, prosessoidaan halutun spesifikaation mukaiseksi, pakataan jatkokäyttöön ja myydään globaaleille välittäjille tai asiakkaille. Nokian Renkaat ostaa ainoastaan kumia, joka on prosessoitu yhtiön hyväksymissä laitoksissa. Voit lukea luonnonkumin prosessointilaitosten vastuullisuusauditoinneistamme täältä.

Nokian Renkaat pitää yhteistyötä alan sisällä sekä muiden sidosryhmien kanssa elintärkeänä olosuhteiden parantamiseksi. Rensgasteollisuus on jo perustanut yhteishankkeen, jotta luonnonkumin tuottamisesta saadaan entistä vastuullisempaa ja sen tuottajien työoloja voidaan parantaa. Nokian Renkaat on jäsenenä GPSNR:ssä (Global Platform for Sustainable Natural Rubber), joka on muun muassa Maailman luonnonsuojeluliiton WWF:n yhdessä muiden kansalaisjärjestöjen, rengasalan suurimpien yritysten sekä luonnonkumin välittäjien ja prosessoijien perustama yhteinen hanke.

GPSNR:n tavoite on saada globaaleille markkinoille enemmän vastuullisesti tuotettua ja hankittua luonnonkumia. Hankkeen jäsenet kehittävät yhdessä vastuullisen luonnonkumin standardeja ja mekanismeja sekä ohjeita siihen, miten yhtiöt toteuttavat, seuraavat ja todentavat sitoutumistaan vastuulliseen luonnonkumiin. 

Vuonna 2019 Nokian Renkaiden hankintatiimi kehitti uuden luokitustyökalun kaikkien globaalien toimittajien arviointiin. Uusi malli toteutettiin syksyllä 2019, ja se sisältää kaikki uudet toimittajat. Vuonna 2020 arviointimalli laajennetaan kattamaan myös nykyiset toimittajat.

Arvioinnissa on neljä eri kategoriaa: laatu, vastuullisuus, kriittisyys liiketoiminnalle/strategialle ja työturvallisuus. Kaikkien uusien kriittisten toimittajien
tulee vastata vastuullisuutta koskevaan itsearviointikyselyyn, ja arvioinnin tuloksen perusteella luodaan riskien vähennyssuunnitelma.

Takaisin Toimitusketju-osioon