Henkilökunta numeroina

Henkilökunta numeroina

Hakkapeliitta-hengen mukaisesti olemme ylpeitä siitä, mitä teemme. Vuonna 2022 Nokian Renkailla työskenteli noin 4 500 ihmistä.

Vuoden 2022 lopussa meillä oli yhteensä 4 542 (–7,6 %) työntekijää, joilla on erilaisia taitoja ja taustoja. Raportoimme kaikki työntekijät, myös pitkällä vapaalla olevat.

Ulkoista työvoimaa käytetään lähinnä tuotannon työvoimatarpeisiin. Vuoden 2022 lopussa meillä oli 371 ulkoista työntekijää (henkilömäärästä puuttuu liiketoiminta-alue Venäjä ja Aasia), joista suurin osa (303) työskenteli Suomessa tehdastuotannossa yksityisen henkilöstövuokrausyrityksen kautta.

Vuoden 2022 aikana Vianor työllisti yhteensä 1 206 sesonkityöntekijää. Vuodessa on kaksi sesonkia, jolloin henkilömäärä nousee tilapäisesti 400–600 työntekijällä. 

54,6 prosenttia työntekijöistämme on työehtosopimusten piirissä (51,0 prosenttia vuonna 2021).

Henkilöstömäärät työsuhteen tyypin, työsuhteen luonteen ja alueen mukaan sekä sukupuolen mukaan eriteltynä
  Pohjoismaat Venäjä ja Aasia Muu Eurooppa Pohjois-Amerikka Yhteensä
Henkilöstön kokonaismäärä 31.12.2022 2974 1249 213 477 4913
Naiset 486 224 79 88 877
Miehet 2488 1025 134 389 4036
           
Omien työntekijöiden kokonaismäärä 31.12.2022 2637 1249 198 458 4 542
Naiset 427 224 69 83 803
Miehet 2210 1025 129 375 3 739
           
Ulkopuolinen työvoima 31.12.2022 337 n/a 15 19 371
Naiset 59 n/a 10 5 74
Miehet 278 n/a 5 14 297
           
Kausityösuhteiden kokonaismäärä Vianorissa vuoden 2022 aikana 1206 0 0 0 1 206
           
Toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet 31.12.2022 2450 1218 194 456 4318
Naiset 400 209 66 83 758
Miehet 2 050 1 009 128 373 3 560
           
Määräaikaiset työsuhteet 31.12.2022* 187 31 4 2 224
Naiset 27 15 3   45
Miehet 160 16 1 2 179
           
Tarvittaessa töihin kutsuttavat työntekijät 31.12.2022 39 0 0 0 39
Naiset 6 0 0 0 6
Miehet 33 0 0 0 33
           
Kokoaikaiset työntekijät 31.12.2022 2524 1249 190 457 4420
Naiset 394 224 61 83 762
Miehet 2130 1025 129 374 3658
           
Osa-aikaiset työntekijät 31.12.2022** 113 0 8 1 122
Naiset 33 0 8   41
Miehet 80 0 0 1 81
           
           
* Määräaikaiset työntekijät ovat lähinnä tilapäisiä sijaisia (esim. äitiyslomat), projektityöntekijöitä ja harjoittelijoita. Tähän sisältyvät myös keikkatyöntekijät, jotka työskentelevät tarvittaessa lähinnä rengas- ja autonhuoltoketju Vianorissa.
** Osa-aikaisiin työntekijöihin sisältyvät keikkatyöntekijät, muut tarvittaessa töihin kutsuttavat resurssit sekä paikallisessa lainsäädännössä määritellyt vapaat (esim. osittainen vanhempainvapaa).
Uusien työntekijöiden kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus sukupuolen, iän ja alueen mukaan 2022  
  Pohjoismaat Venäjä ja Aasia Muu Eurooppa Pohjois-Amerikka Yhteensä
Yhteensä uusia työntekijöitä  562 112 34 143 851
Naiset  77 37 13 30 157
Miehet 485 75 21 113 694
Alle 30-vuotiaat 252 56 9 40 357
30-50-vuotiaat 241 54 22 82 399
Yli 50-vuotiaat 69 2 3 21 95
Uusien työntekijöiden osuus kokonaishenkilöstömäärästä (yhteensä) 21,3 % 9,0 % 17,2 % 31,2 % 18,7 %
Naiset, % 13,7 % 33,0 % 38,2 % 21,0 % 18,4 %
Miehet, % 86,3 % 67,0 % 61,8 % 79,0 % 81,6 %
Alle 30-vuotiaat, % 44,8 % 50,0 % 26,5 % 28,0 % 42,0 %
30-50-vuotiaat, % 42,9 % 48,2 % 64,7 % 57,3 % 46,9 %
Yli 50-vuotiaat, % 12,3 % 1,8 % 8,8 % 14,7 % 11,2 %
           
  Pohjoismaat Venäjä ja Aasia Muu Eurooppa Pohjois-Amerikka Yhteensä
Yhteensä päättyneitä työsuhteita (poislukien määräaikaiset työsuhteet) 324 450 59 85 918
Naiset  56 42 29 16 143
Miehet 268 408 30 69 775
Alle 30-vuotiaat 56 123 5 26 210
30-50-vuotiaat 190 307 46 46 589
Yli 50-vuotiaat 78 20 8 13 119
Vaihtuvuus (yhteensä) 12,3 % 36,0 % 29,8 % 18,6 % 20,2 %
Naiset, % 17,3 % 9,3 % 49,2 % 18,8 % 15,6 %
Miehet, % 82,7 % 90,7 % 50,8 % 81,2 % 84,4 %
Alle 30-vuotiaat, % 17,3 % 27,3 % 8,5 % 30,6 % 22,9 %
30-50-vuotiaat, % 58,6 % 68,2 % 78,0 % 54,1 % 64,2 %
Yli 50-vuotiaat, % 24,1 % 4,4 % 13,6 % 15,3 % 13,0 %

 

Hallintoelinten kokoonpano ja henkilöstöryhmien jakauma sukupuolen ja iän mukaan 31.12.2022
 
  Pohjoismaat Venäjä ja Aasia Muu Eurooppa Pohjois-Amerikka Yhteensä
Ylin johto 9 1 2 0 12
Naiset 4 0 0 0 4
Miehet 5 1 2 0 8
Naiset, % 44,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 %
Miehet, % 55,6 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 66,7 %
Alle 30-vuotiaat 0 0 0 0 0
30-50-vuotiaat 2 0 0 0 2
Yli 50-vuotiaat 7 1 2 0 10
Alle 30-vuotiaat, % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
30-50-vuotiaat, % 22,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 16,7 %
Yli 50-vuotiaat, % 77,8 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 83,3 %
Toimihenkilöt 1 178 474 193 171 2 016
Naiset 306 191 69 32 598
Miehet 872 283 124 139 1 418
Naiset, % 26,0 % 40,3 % 35,8 % 18,7 % 29,7 %
Miehet, % 74,0 % 59,7 % 64,2 % 81,3 % 70,3 %
Alle 30-vuotiaat 84 42 13 16 155
30-50-vuotiaat 729 397 148 102 1 376
Yli 50-vuotiaat 365 35 32 53 485
Alle 30-vuotiaat, % 7,1 % 8,9 % 6,7 % 9,4 % 7,7 %
30-50-vuotiaat, % 61,9 % 83,8 % 76,7 % 59,6 % 68,3 %
Yli 50-vuotiaat, % 31,0 % 7,4 % 16,6 % 31,0 % 24,1 %
Tuotannon työntekijät 1 450 774 3 287 2 514
Naiset 117 33 0 51 201
Miehet 1 333 741 3 236 2 313
Naiset, % 8,1 % 4,3 % 0,0 % 17,8 % 8,0 %
Miehet, % 91,9 % 95,7 % 100,0 % 82,2 % 92,0 %
Alle 30-vuotiaat 316 81   82 479
30-50-vuotiaat 758 648 3 157 1 566
Yli 50-vuotiaat 376 45   48 469
Alle 30-vuotiaat, % 21,8 % 10,5 % 0,0 % 28,6 % 19,1 %
30-50-vuotiaat, % 52,3 % 83,7 % 100,0 % 54,7 % 62,3 %
Yli 50-vuotiaat, % 25,9 % 5,8 % 0,0 % 16,7 % 18,7 %
Hallituksen kokoonpano
9
Naiset 3
Miehet 6
Naiset, % 33,3 %
Miehet, % 66,7 %
Alle 30-vuotiaat 0
30-50-vuotiaat 2
Yli 50-vuotiaat 7
Alle 30-vuotiaat, % 0,0 %
30-50-vuotiaat, % 22,2 %
Yli 50-vuotiaat, % 77,8 %

 

 

Takaisin Ihmiset-osioon tai Lue työterveydestä ja -turvallisuudesta Nokian Renkaissa