Henkilökunta numeroina

Henkilökunta numeroina

Vuoden 2023 lopussa meillä oli yhteensä 3 433 (–24,4 %) työntekijää, joilla on erilaisia taitoja ja taustoja. Raportoimme kaikki työntekijät, myös pitkällä vapaalla olevat.

Ulkoista työvoimaa käytetään lähinnä tuotannon työvoimatarpeisiin. Vuoden 2023 lopussa meillä oli 383 ulkoista työntekijää (henkilömäärästä puuttuu liiketoiminta-alue Venäjä ja Aasia), joista suurin osa (274) työskenteli Suomessa tehdastuotannossa yksityisen henkilöstövuokrausyrityksen kautta.

Vuoden 2023 aikana Vianor työllisti yhteensä 1 285 sesonkityöntekijää. Vuodessa on kaksi sesonkia, jolloin henkilömäärä nousee tilapäisesti 500–700 työntekijällä. 

73.0 prosenttia työntekijöistämme on työehtosopimusten piirissä.

Työsuhteisten työntekijöiden määrä sukupuolen mukaan
Sukupuoli  Työsuhteisten työntekijöiden määrä (henkilömäärä)
Miehet  2788
Naiset  645
Työsuhteiset työntekijät yhteensä  3433
Työsuhteiset työntekijät sopimustyypeittäin eriteltynä sukupuolen mukaan (henkilömäärä)
 
  NAISET MIEHET YHTEENSÄ
Työsuhteisten työntekijöiden määrä (henkilömääränä)
  645 2788 3433
Vakinaisten työsuhteisten työntekijöiden määrä (henkilömääränä / henkilötyövuosina ilmaistuna)
  615 2658 3273
Määräaikaisten työsuhteisten työntekijöiden määrä (henkilömääränä)
  30 130 160
Vaihtelevalla työajalla työskentelevien työsuhteisten työntekijöiden määrä (henkilömääränä)
  7 19 26
Kokoaikaisten työsuhteisten työntekijöiden määrä (henkilömääränä)
  599 2734 3333
Osa-aikaisten työsuhteisten työntekijöiden määrä (henkilömääränä) 
  46 54 100
Työsuhteiset työntekijät sopimustyypeittäin eriteltynä alueittain (henkilömäärä)
     
  POHJOISMAAT MUU EUROOPPA POHJOIS-AMERIKKA YHTEENSÄ
Työsuhteisten työntekijöiden määrä (henkilömääränä)
  2678 197 558 3433
Vakinaisten työsuhteisten työntekijöiden määrä (henkilömääränä)
  2518 197 558 3273
Määräaikaisten työsuhteisten työntekijöiden määrä (henkilömääränä)
  160 0 0 160
Vaihtelevalla työajalla työskentelevien työsuhteisten työntekijöiden määrä (henkilömääränä)
  26 0 0 26
Kokoaikaisten työsuhteisten työntekijöiden määrä (henkilömääränä)
  2587 188 558 3333
Osa-aikaisten työsuhteisten työntekijöiden määrä (henkilömääränä)
  91 9 0 100
Ulkopuolisten työntekijöiden määrä sukupuolen mukaan
     
  NAISET MIEHET YHTEENSÄ
Ulkopuolisten työntekijöiden määrä 
  131 252 383
Ulkopuolisten työntekijöiden määrä alueittain
  POHJOISMAAT MUU EUROOPPA POHJOIS-AMERIKKA YHTEENSÄ
Ulkopuolisten työntekijöiden määrä
  292 18 73 383
Kokonaistyövoima sukupuolen mukaan
     
  NAISET MIEHET YHTEENSÄ
Kokonaistyövoima
  776 3040 3816
Kokonaistyövoima alueittain
  POHJOISMAAT MUU EUROOPPA POHJOIS-AMERIKKA YHTEENSÄ
Kokonaistyövoima
  2970 215 631 3816
Uusien työntekijöiden kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus sukupuolen, iän ja alueen mukaan 2023
       
  Pohjoismaat Muu Eurooppa Pohjois-Amerikka Yhteensä
Yhteensä uusia työntekijöitä  476 33 202 711
Naiset  92 13 49 154
Miehet 384 20 153 557
Alle 30–vuotiaat 204 6 84 294
30–50-vuotiaat 216 26 87 329
Yli 50-vuotiaat 56 1 31 88
Uusien työntekijöiden osuus kokonaishenkilöstömäärästä (yhteensä) 17.8 % 16.8 % 36.2 % 20.7 %
Naiset, % 19.3 % 39.4 % 24.3 % 21.7 %
Miehet, % 80.7 % 60.6 % 75.7 % 78.3 %
Alle 30-vuotiaat, % 42.9 % 18.2 % 41.6 % 41.4 %
30–50-vuotiaat, % 45.4 % 78.8 % 43.1 % 46.3 %
Yli 50-vuotiaat, % 11.8 % 3.0 % 15.3 % 12.4 %
         
  Pohjoismaat Muu Eurooppa Pohjois-Amerikka Yhteensä
Yhteensä päättyneitä työsuhteita (poislukien määräaikaiset työsuhteet) 271 34 101 406
Naiset  28 10 17 55
Miehet 243 24 84 351
Alle 30-vuotiaat 61 4 37 102
30–50-vuotiaat 136 23 53 212
Yli 50-vuotiaat 74 7 11 92
Vaihtuvuus (yhteensä) 10.1 % 17.3 % 18.1 % 11.8 %
Naiset, % 10.3 % 29.4 % 16.8 % 13.5 %
Miehet, % 89.7 % 70.6 % 83.2 % 86.5 %
Alle 30-vuotiaat, % 22.5 % 11.8 % 36.6 % 25.1 %
30–50-vuotiaat, % 50.2 % 67.6 % 52.5 % 52.2 %
Yli 50-vuotiaat, % 27.3 % 20.6 % 10.9 % 22.7 %

 

Hallintoelinten kokoonpano ja henkilöstöryhmien jakauma sukupuolen ja iän mukaan 31.12.2023
       
  Pohjoismaat Muu Eurooppa Pohjois-Amerikka Yhteensä
Ylin johto 9 1 0 10
Naiset 4 0 0 4
Miehet 5 1 0 6
Naiset, % 44.4 % 0.0 % 0.0 % 40.0 %
Miehet, % 55.6 % 100.0 % 0.0 % 60.0 %
Alle 30-vuotiaat 0 0 0 0
30–50-vuotiaat 2 0 0 2
Yli 50-vuotiaat 7 1 0 8
Alle 30-vuotiaat, % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %
30–50-vuotiaat, % 22.2 % 0.0 % 0.0 % 20.0 %
Yli 50-vuotiaat, % 77.8 % 100.0 % 0.0 % 80.0 %
Toimihenkilöt 1,227 193 181 1,601
Naiset 341 68 38 447
Miehet 886 125 143 1,154
Naiset, % 27.8 % 35.2 % 21.0 % 27.9 %
Miehet, % 72.2 % 64.8 % 79.0 % 72.1 %
Alle 30-vuotiaat 89 8 17 114
30–50-vuotiaat 765 151 103 1,019
Yli 50-vuotiaat 373 34 61 468
Alle 30-vuotiaat, % 7.3 % 4.1 % 9.4 % 7.1 %
30–50-vuotiaat, % 62.3 % 78.2 % 56.9 % 63.6 %
Yli 50-vuotiaat, % 30.4 % 17.6 % 33.7 % 29.2 %
Tuotantotyöntekijät 1,442 3 377 1,822
Naiset 117 0 77 194
Miehet 1,325 3 300 1,628
Naiset, % 8.1 % 0.0 % 20.4 % 10.6 %
Miehet, % 91.9 % 100.0 % 79.6 % 89.4 %
Alle 30-vuotiaat 316 0 118 434
30–50-vuotiaat 736 3 185 924
Yli 50-vuotiaat 390 0 74 464
Alle 30-vuotiaat, % 21.9 % 0.0 % 31.3 % 23.8 %
30–50-vuotiaat, % 51.0 % 100.0 % 49.1 % 50.7 %
Yli 50-vuotiaat, % 27.0 % 0.0 % 19.6 % 25.5 %

 

Hallituksen kokoonpano
9
Naiset 2
Miehet 7
Naiset, % 22.2 %
Miehet, % 77.8 %
Alle 30-vuotiaat 0
30–50-vuotiaat 1
Yli 50-vuotiaat 8
Alle 30-vuotiaat, % 0.0 %
30–50-vuotiaat, % 11.1 %
Yli 50-vuotiaat, % 88.9 %

 

 

Takaisin Ihmiset-osioon tai Lue työterveydestä ja -turvallisuudesta Nokian Renkaissa