Turvallisuus on valinta

Turvallisuus on valinta

Rohkaisemme henkilöstöämme ajattelemaan, että jokainen tapaturma voidaan välttää tekemiemme valintojen avulla.

Työsuojelu on keskeinen osa päivittäistä johtamista ja toimintaa. Vuoden 2020 aikana jatkoimme turvallisuuskampanjaa, jossa viestimme globaalisti sloganiamme ”Turvallisuus on valinta”. Se tarkoittaa, että jokainen on vastuussa turvallisuudesta: työsuojeluohjeiden noudattamisesta, vikojen ja puutteiden havainnoinnista sekä vaarojen raportoinnista ja poistamisesta.

Olemme tunnistaneet kolme turvallisuuden sektoria:

  • Teknologia. Ihmisten erottaminen teknisesti energianlähteistä, kuten sähköstä tai höyrystä
  • Prosessi. Prosessit ohjaavat meitä toimimaan oikein
  • Ajattelu. Turvallisuus ajattelussa ja toiminnassa

Välttääksemme vaarallisia tilanteita painotamme työtapaturmien ehkäisyä. Olemme tunnistaneet erilaisia turvallisuuskulttuureita: turvallisuuden omistajuus vaihtelee toimintamaan mukaan. Siksi olemme investoineet turvallisuusajattelun viestimiseen globaalisti. Olemme kouluttaneet esimiehiä opettamaan turvallista työskentelyä omille tiimeilleen. Olemme havainneet tämän lähestymistavan tehokkaammaksi kuin sen, että työntekijöitä kouluttavat erilliset kouluttajat.

Tiellämme kohti tapaturmatonta työpaikkaa asetimme välitavoitteeksi, että LTIF-arvomme olisi alle 4,5 vuoden 2020 loppuun mennessä. Vuoden 2020 lopussa LTIF oli 3,7, ja kun Levypyörän luvut lisätään vuoden 2019 lukuihin mukaan, ylitimme tavoitteen ja saavutimme 29 %:n vähennyksen. (Levypyörän luvuilla LTIF oli 5,2 vuonna 2019). Ilman Levypyörää vähennys oli 14 %.

Rohkaisemme työntekijöitämme tekemään turvallisuushavaintoja ja turvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Tavoite on keskimäärin 3 turvallisuutta parantavaa toimenpidettä työntekijää kohti. Tästä tuloksena oli yli 17 600 turvallisuushavaintoa vuonna 2020. Tämä tarkoittaa 3,5:ttä toimenpidettä työntekijää kohti.

Nokian Renkaat on sitoutunut käsittelemään henkilötietoja läpinäkyvästi ja sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tietosuojaan (GDPR) liittyvä työ jatkui tietosuojadokumentaation ja prosessien määrittämisellä ja jatkokehityksellä, muun muassa päivittämällä Nokian Renkaiden tietosuojalusunnot ja lisäämällä tietoisuutta yhtiön sisällä järjestämällä työpajoja.

Poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus (LTIF)*    
  2015 2016 2017 2018 2019 2020
Nokian Renkaat Suomi 22,3 20,2 8,6 5,3 3,7 3,4
Nokian Renkaat Venäjä 3,0 3,0 3,2 5,0 2,0 1,0
Nokian Renkaat Yhdysvallat         1,6 1,7
Vianor 23,9 15,2 12,6 15,0 7,8 7,1
Konserni 13,9 11,2 7,5 8,3 4,3 3,7

* Poissaoloon johtaneet tapaturmat / 1 000 000 työtuntia 

Merkittävien tapaturmien taajuus (rec. F) *     
  2016 2017 2018 2019 2020
Nokian Renkaat Suomi 24,1 12,6 8,7 8,3 6,8
Nokian Renkaat Venäjä 3 3,9 5,3 4,0 2,1
Nokian Renkaat Yhdysvallat       6,2 3,5
Vianor 18,7 19,5 21,6 13,9 9,8
Konserni 13,2 11,2 11,6 8,2 5,8

* Tapaturmat / 1 000 000 työtuntia

Merkittävät tapaturmat      
  2016 2017 2018 2019 2020
Nokian Renkaat Suomi 42 24 18 18 16
Nokian Renkaat Venäjä 8 11 16 12 6
Nokian Renkaat Yhdysvallat       4 2
Vianor 59 62 72 48 33
Konserni 109 97 106 82 57
Poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus (LTIF) / alihankkijat
2017 2018 2019 2020
6.3 6.9 2.1 3.7

Vuodesta 2016 lähtien kaikista alihankkijoiden onnettomuuksista on ilmoitettu yhtiön raportointityökalun kautta. Alihankkijoiden työajat perustuvat arvioihin: vuosina 2016–2017 työajaksi arvioitiin 20 % Nokian Renkaiden työntekijöiden työajasta, 25 % vuonna 2018 ja 30 % vuonna 2019. Kasvaneen tuntimäärän syynä oli suuri määrä rakennushankkeita vuosina 2018–2019: tehdaslaajennukset Suomessa, uusi varasto Venäjällä ja uusi tehdas Yhdysvalloissa. Rakennushankkeiden valmistuttua alihankkijoiden määrä oli vuonna 2020 pienempi kuin edellisenä vuonna.

Työterveys

Nokian Renkaiden työterveydenhoito perustuu paikalliseen lainsäädäntöön sekä ympäristö-, turvallisuus- ja laatukäytäntöihin. Paikallinen HR-tiimi tukee ja hallinnoi työterveyttä kaikilla tehdaspaikkakunnillamme Suomessa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa palveluksessamme on myös kokoaikainen EHS-päällikkö sekä ulkopuolisia kumppaneita, jotka tunnistavat ja torjuvat vaaratilanteita ja riskejä aktiivisesti.

Kaikissa tehtaissa valvotaan säännöllisesti työolosuhteita, jotka voivat aiheuttaa riskin työntekijöiden terveydelle. Erityisesti työntekijöitä, joiden työhön liittyy useita rasitustekijöitä (pöly, melu, haju, haitalliset kemikaalit) valvotaan erittäin tarkasti.

Kaikissa tehtaissa työterveyshuollon palvelut hankitaan lisensoidulta palveluntarjoajalta ja ne kattavat 100 % omista työntekijöistämme.
Hätäensiapua tarjotaan kaikille, myös alihankkijoille. Suomessa ja Yhdysvalloissa osa palveluista tarjotaan paikan päällä, mutta useimmat niistä tuottaa ulkoinen terveydenhuoltopalveluiden tarjoaja. Venäjällä paikan päällä on ympärivuorokautinen terveysasema. Kaikissa tehtaissa on kuntosalit, jotka ovat avoinna kaikille työntekijöille. Vuonna 2020 tilojen käyttöä jouduttiin rajoittamaan pandemian vuoksi.

Kaikille työntekijöille tarjotaan mahdollisuutta osallistua vapaaehtoisiin työn ulkopuolisiin lääkintä- tai terveydenhuolto-ohjelmiin palkkaamispäivästään alkaen. Näihin ohjelmiin kuuluvat esimerkiksi influenssarokotus, ensiapukoulutus, tupakoinnin lopettamiseen tähtäävät ohjelmat, laihdutus- ja painonhallintaohjelmat sekä Yhdysvalloissa äitiysneuvonta.

Nokian Renkaat kerää vain mahdollisimman vähän tietoa voidakseen tarjota terveyspalveluita. Pääsy tietoihin on rajoitettu, ja niitä käytetään ainoastaan ilmoitettuun tarkoitukseen. Tietosuojamääräysten noudattaminen on aina ensisijainen lähestymistapamme.

Työperäisten sairaustapausten taajuus OIFR*     
  2018 2019 2020
Konserni 1,4 1,2 0,7

* Työperäiset sairaustapaukset / 1 000 000 työtuntia