Turvallisuus on valinta

Turvallisuus on valinta

Rohkaisemme henkilöstöämme ajattelemaan, että jokainen tapaturma voidaan välttää tekemiemme valintojen avulla.

Edistämme aktiivisesti työterveyttä, ja tavoitteemme on minimoida työtapaturmien määrä. Työsuojelu on keskeinen osa päivittäistä johtamista ja toimintaa. Rohkaisemme henkilöstöämme ajattelemaan, että jokainen tapaturma voidaan välttää tekemiemme valintojen avulla.

Olemme tunnistaneet kolme turvallisuuden sektoria:

  • Teknologia. Ihmisten erottaminen teknisesti energianlähteistä, kuten sähköstä tai höyrystä
  • Prosessi. Prosessit ohjaavat meitä toimimaan oikein
  • Ajattelu. Turvallisuus ajattelussa ja toiminnassa

Välttääksemme vaarallisia tilanteita painotamme työtapaturmien ehkäisyä. Olemme tunnistaneet erilaisia turvallisuuskulttuureita: turvallisuuden omistajuus vaihtelee toimintamaan mukaan. Siksi olemme investoineet turvallisuusajattelun viestimiseen globaalisti. Olemme kouluttaneet esimiehiä opettamaan turvallista työskentelyä omille tiimeilleen. Olemme havainneet tämän lähestymistavan tehokkaammaksi kuin sen, että työntekijöitä kouluttavat erilliset kouluttajat.

Tiellämme kohti tapaturmatonta työpaikkaa Nokian Renkaat asetti välitavoitteeksi, että LTIF-arvo olisi alle 2,9 vuoden 2021 loppuun mennessä. Valitettavasti tavoitetta ei saavutettu, vaan koko konsernin tapaturmataajuus (LTIF) nousi 11 % 4,1:een (3,7 vuonna 2020). Samaan aikaan Nokian Raskaat Renkaat juhlisti tammikuussa 2022 kahta vuotta ilman poissaoloon johtaneita tapaturmia. Työ turvallisuuden parantamiseksi jatkuu inhimillisten virheiden mahdollisuuksien minimoinnilla.

Vaikka tavoitetta ei saavutettukaan vuonna 2021, LTIF on parantunut viimeisimpien 5 vuoden aikana. Vuoteen 2017 verrattuna LTIF on laskenut yli 45 %.

Rohkaisemme työntekijöitämme tekemään turvallisuushavaintoja ja turvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Tavoite on keskimäärin 3 turvallisuutta parantavaa toimenpidettä työntekijää kohti. Tästä tuloksena oli yli 24 000 turvallisuushavaintoa vuonna 2020. Tämä tarkoittaa 4,8 toimenpidettä työntekijää kohti.

Nokian Renkaiden sitoutuminen ja panostus tietosuojaan jatkui läpi vuoden. Erityisesti Nokian Renkaiden tietosuojakäytäntö päivitettiin ja tietosuojaa koskeva e-oppimissisältö uudistettiin. Päivitetty e-oppimiskurssi tuodaan kaikkien Nokian Renkaiden työntekijöiden saataville vuonna 2022.

Poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus (LTIF)*    
  2017 2018 2019 2020 2021
Nokian Renkaat Suomi 8,6 5,3 3,7 3,4 3,1
Nokian Renkaat Venäjä 3,2 5,0 2,0 1,0 3,0
Nokian Renkaat Yhdysvallat     1,6 1,7 3,5
Vianor 12,6 15,0 7,8 7,1 6,5
Konserni 7,5 8,3 4,3 3,7 4,1

* Poissaoloon johtaneet tapaturmat / 1 000 000 työtuntia 

Merkittävien tapaturmien taajuus (rec. F) *     
  2017 2018 2019 2020 2021
Nokian Renkaat Suomi 12,6 8,7 8,3 6,8 6,3
Nokian Renkaat Venäjä 3,9 5,3 4,0 2,1 4,4
Nokian Renkaat Yhdysvallat     6,2 3,5 8,7
Vianor 19,5 21,6 13,9 9,8 12,0
Konserni 11,2 11,6 8,2 5,8 7,4

* Tapaturmat / 1 000 000 työtuntia

Merkittävät tapaturmat      
  2017 2018 2019 2020 2021
Nokian Renkaat Suomi 24 18 18 16 14
Nokian Renkaat Venäjä 11 16 12 6 13
Nokian Renkaat Yhdysvallat     4 2 5
Vianor 62 72 48 33 37
Konserni 97 106 82 57 69
Poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus (LTIF) / alihankkijat
2018 2019 2020 2021
6,9 2,1 2,7 2,1

Vuodesta 2016 lähtien kaikista alihankkijoiden onnettomuuksista on ilmoitettu yhtiön raportointityökalun kautta. Alihankkijoiden työajat perustuvat arvioihin: vuosina 2018 työajaksi arvioitiin 20 % Nokian Renkaiden työntekijöiden työajasta, 30 % vuonna 2019 ja 25 % vuosina 2020 ja 2021. Kasvaneen tuntimäärän syynä oli suuri määrä rakennushankkeita vuosina 2018–2019: tehdaslaajennukset Suomessa, uusi varasto Venäjällä ja uusi tehdas Yhdysvalloissa. Rakennushankkeiden valmistuttua alihankkijoiden määrä pieneni taas 2020.

Työterveys

Nokian Renkaiden työterveydenhoito perustuu paikalliseen lainsäädäntöön sekä ympäristö-, turvallisuus- ja laatukäytäntöihin. Paikallinen HR-tiimi tukee ja hallinnoi työterveyttä kaikilla tehdaspaikkakunnillamme Suomessa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa palveluksessamme on myös kokoaikainen EHS-päällikkö sekä ulkopuolisia kumppaneita, jotka tunnistavat ja torjuvat vaaratilanteita ja riskejä aktiivisesti.

Työturvallisuus ja hyvinvointi on integroitu osaksi osastojen ja tiimien kokouskäytäntöjä. Globaalisti työturvallisuuden ja hyvinvoinnin KPI-mittareiden toteutuman ja toimenpiteiden seurannasta vastaa yhtiön turvallisuusorganisaatio.  

Ympäristövastaavien sekä muiden paikallisten työryhmien tehtävänä on huolehtia käytännön vastuullisuustyön kehittämistoimenpiteistä. Jokainen renkaalainen on vastuussa oman työnsä ja toimintansa eettisyydestä.

Kaikissa tehtaissa valvotaan säännöllisesti työolosuhteita, jotka voivat aiheuttaa riskin työntekijöiden terveydelle. Erityisesti työntekijöitä, joiden työhön liittyy useita rasitustekijöitä (pöly, melu, haju, haitalliset kemikaalit) valvotaan erittäin tarkasti.

Kaikissa tehtaissa työterveyshuollon palvelut hankitaan lisensoidulta palveluntarjoajalta ja ne kattavat 100 % omista työntekijöistämme. Hätäensiapua tarjotaan kaikille, myös alihankkijoille. Suomessa ja Yhdysvalloissa osa palveluista tarjotaan paikan päällä, mutta useimmat niistä tuottaa ulkoinen terveydenhuoltopalveluiden tarjoaja. Venäjällä paikan päällä on ympärivuorokautinen terveysasema. Kaikissa tehtaissa on kuntosalit, jotka ovat avoinna kaikille työntekijöille. Tilojen käyttöä on välillä jouduttu rajoittamaan COVID-19 -pandemian vuoksi.

Kaikille työntekijöille tarjotaan mahdollisuutta osallistua vapaaehtoisiin työn ulkopuolisiin lääkintä- tai terveydenhuolto-ohjelmiin palkkaamispäivästään alkaen. Näihin ohjelmiin kuuluvat esimerkiksi influenssarokotus, ensiapukoulutus, tupakoinnin lopettamiseen tähtäävät ohjelmat, laihdutus- ja painonhallintaohjelmat sekä Yhdysvalloissa äitiysneuvonta.

Nokian Renkaat kerää vain mahdollisimman vähän tietoa voidakseen tarjota terveyspalveluita. Pääsy tietoihin on rajoitettu, ja niitä käytetään ainoastaan ilmoitettuun tarkoitukseen. Tietosuojamääräysten noudattaminen on aina ensisijainen lähestymistapamme.

Työperäisten sairaustapausten taajuus OIFR*     
  2018 2019 2020 2021
Konserni 1,4 1,2 0,7 0,2

* Työperäiset sairaustapaukset / 1 000 000 työtuntia