25. huhtikuu 2023 14:00 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2023: Vetäytyminen Venäjältä päätökseen, uuden Nokian Renkaiden rakentaminen etenee suunnitellusti, ohjeistus ennallaan

Nokian Renkaat Oyj Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2023, 25.4.2023 klo 14.00

 

Tämä tiedote on tiivistelmä Nokian Renkaiden tammi–maaliskuun 2023 osavuosikatsauksesta. Katsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/.

 

Tammi−maaliskuu 2023

 

  • Venäjän toimintojen myynti saatiin päätökseen maaliskuussa. Myyntihinta oli 285 milj. euroa. Nokian Renkaiden kaikki toiminta Venäjällä on päättynyt.
  • Segmentit yhteensä liikevaihto oli 236,4 milj. euroa (tammi–maaliskuu 2022: 322,9) ja laski 26,8 %. Vertailukelpoisilla valuutoilla segmentit yhteensä liikevaihto laski 25,1 % johtuen toimituskyvyn heikkenemisestä henkilöautorenkaissa. Liikevaihto oli 236,4 milj. euroa (322,9) ja laski 26,8 %.
  • Segmentit yhteensä liikevoitto oli -14,1 milj. euroa (34,6), valuutoilla ei merkittävää vaikutusta. Lasku johtui toimituskyvyn heikkenemisestä henkilöautorenkaissa. Liikevoitto oli -18,8 milj. euroa (21,5). Ei-IFRS-rajaukset olivat -4,7 milj. euroa (-13,1).
  • Lopetettujen toimintojen (Venäjän liiketoiminnot) tulos oli -338,9 milj. euroa: myyntivoitto oli 29,6 milj. euroa, myytyjen yhtiöiden operatiivinen tulos oli -2,2 milj. euroa ja aikaisempien vuosien puretut muuntoerot -366,3 milj. euroa.
  • Segmentit yhteensä osakekohtainen tulos oli -0,11 euroa (0,19). Osakekohtainen tulos oli -2,59 euroa (0,34).
  • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat -57,6 milj. euroa (-114,3).


Ohjeistus vuodelle 2023 (ennallaan)

Vuonna 2023 Nokian Renkaiden segmentit yhteensä liikevaihdon odotetaan olevan 1 300–1 500 milj. euroa ja segmentit yhteensä liikevoittomarginaalin 6–8 %. Segmentit yhteensä liikevoiton odotetaan syntyvän vuoden jälkimmäisellä puoliskolla johtuen liiketoiminnan kausiluonteisuudesta.

Vuodesta 2023 alkaen segmentit yhteensä liikevaihto ja segmentit yhteensä liikevoitto eivät sisällä Venäjän liiketoimintoja tai muita eriä, jotka eivät ilmennä Nokian Renkaiden liiketoiminnan operatiivista kehitystä.
 

Toimitusjohtaja Jukka Moisio:

”Vuoden 2023 alku merkitsi Nokian Renkaille uutta alkua. Saimme Venäjän liiketoimintojen myynnin onnistuneesti päätökseen ensimmäisellä neljänneksellä ja jatkoimme strategisten projektien edistämistä uuden Nokian Renkaiden rakentamiseksi. Yksi tärkeimmistä prioriteeteistämme on uusi, maailman ensimmäinen hiilidioksidipäästötön rengastehdas Romaniassa, joka etenee suunnitellusti. On hienoa, että pääsemme juhlistamaan rakennustöiden aloittamista jo parin viikon päästä.

Lisäämme kapasiteettia ydinmarkkinoillamme, mutta kuten olemme aiemmin kertoneet, vuoden 2023 ensimmäinen puolisko on meille haastava heikon toimituskyvyn vuoksi. Tämä heijastui tammi–maaliskuun 2023 segmentit yhteensä liikevaihtoon ja segmentit yhteensä liikevoittoon negatiivisesti. Odotamme toisen vuosipuoliskon olevan vahvempi talvi- ja all season -rengassesongin sekä sopimusvalmistuksesta saatavan volyymin ansiosta.

Vuonna 2023 keskitymme tuotantokapasiteetin lisäämiseen, kilpailukykyiseen premium-tuoteportfolioomme ja asiakkaiden palvelemiseen. Meillä on selkeä kasvusuunnitelma ja vahva tiimi sen toteuttamiseksi. Uudet taloudelliset tavoitteemme osoittavat tahtotilamme ja tulevaisuuden suunnan. Meillä Nokian Renkaiden tiimissä on edessä innostava matka kohti kahden miljardin euron liiketoimintaa ja vahvaa kannattavuutta pitkällä aikavälillä.”

 

Avainluvut

1.1.2023 alkaen Nokian Renkaat raportoi vaihtoehtoisia Segmentit yhteensä ei-IFRS-lukuja, jotka eivät sisällä Venäjän liiketoimintoja tai muita eriä, jotka eivät ilmennä Nokian Renkaiden liiketoiminnan operatiivista kehitystä. Nokian Renkaat on oikaissut ei-IFRS-luvut vuosilta 2021 ja 2022. Yhtiön tasetta ei ole oikaistu. Lisätietoja: https://www.nokianrenkaat.fi/yritys/uutinen/nokian-renkaat-julkistaa-oikaistut-vertailutiedot-vuosilta-2021-ja-2022-johtuen-ilmoitetusta-venajalta-vetaytymisesta/#0335aa5f

 

Milj. euroa

1–3
/23

1–3
/22

Muutos
%

VV*
Muutos
%

2022

Liikevaihto

236,4

322,9

-26,8 %

-25,1 %

1 350,5

Liikevoitto

-18,8

21,5

 

 

56,7

Liikevoitto-%

-8,0 %

6,7 %

 

 

4,2 %

Tulos ennen veroja

-22,5

18,8

 

 

11,2

Tilikauden tulos

-357,7

47,0

 

 

-175,5

Tulos/osake, euroa

-2,59

0,34

 

 

-1,27

 

 

 

 

 

 

Segmentit yhteensä liikevaihto

236,4

322,9

-26,8 %

-25,1 %

1 350,5

Segmentit yhteensä EBITDA

18,5

61,5

 

 

127,9

Segmentit yhteensä EBITDA, %

7,8 %

19,1 %

 

 

9,5 %

Segmentit yhteensä liikevoitto

-14,1

34,6

 

 

17,8

Segmentit yhteensä liikevoitto-%

-6,0 %

10,7 %

 

 

1,3 %

Segmentit yhteensä tulos/osake, euroa

-0,11

0,19

 

 

-0,86

Segmentit yhteensä ROCE, %**

-1,4 %

14,7 %

 

 

0,9 %

 

 

 

 

 

 

Omavaraisuusaste, %

67,8 %

70,0 %

 

 

64,9 %

Velkaantumisaste, %

3,3 %

3,1 %

 

 

9,8 %

Korollinen nettovelka

46,8

52,6

 

 

140,9

Bruttoinvestoinnit

34,4

14,1

 

 

129,7

Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat

-57,6

-114,3

 

 

-4,3

* Vertailukelpoisilla valuutoilla
** Oikaistu rullaava 12 kk pl. Venäjä

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen (ei-IFRS-luvut) laskentakaavat on esitetty hallituksen toimintakertomuksessa Nokian Renkaiden vuoden 2022 taloudellisessa katsauksessa.
 

LIIKETOIMINTAYKSIKÖT

Henkilöautonrenkaat

Milj. euroa

1–3
/23

1–3
/22

Muutos
%

VV*
Muutos
%

2022

Liikevaihto

133,3

223,5

-40,3 %

-38,9 %

810,7

Liikevoitto

-9,3

29,8

 

 

23,3

Liikevoitto-%

-6,9 %

13,4 %

 

 

2,9 %

Segmentin liikevaihto

133,3

223,5

-40,3 %

-38,9 %

810,7

Segmentin liikevoitto

-4,6

42,9

 

 

-24,7

Segmentin liikevoitto-%

-3,4 %

19,2 %

 

 

-3,1 %

* Vertailukelpoisilla valuutoilla
   

Raskaat Renkaat

Milj. euroa

1–3
/23

1–3
/22

Muutos
%

VV*
Muutos
%

2022

Liikevaihto

68,2

64,3

6,0 %

6,4 %

271,0

Liikevoitto

9,6

12,1

 

 

39,5

Liikevoitto-%

14,0 %

18,8 %

 

 

14,6 %

Segmentin liikevaihto

68,2

64,3

6,0 %

6,4 %

271,0

Segmentin liikevoitto

9,6

12,1

 

 

44,1

Segmentin liikevoitto-%

14,0 %

18,8 %

 

 

16,3 %

* Vertailukelpoisilla valuutoilla
 

Vianor, omat pisteet

Milj. euroa

1–3
/23

1–3
/22

Muutos
%

VV*
Muutos
%

2022

Liikevaihto

55,5

57,1

-2,8 %

2,7 %

362,0

Liikevoitto

-13,5

-12,1

 

 

2,8

Liikevoitto-%

-24,3 %

-21,3 %

 

 

0,8 %

Segmentin liikevaihto

55,5

57,1

-2,8 %

2,7 %

362,0

Segmentin liikevoitto

-13,5

-12,1

 

 

3,1

Segmentin liikevoitto-%

-24,3 %

-21,3 %

 

 

0,9 %

Omat palvelupisteet, kpl, ajanjakson lopussa

173

174

 

 

173

* Vertailukelpoisilla valuutoilla
 

PÄÄOMAMARKKINATILAISUUS 2023

Nokian Renkaat järjestää sijoittajille ja analyytikoille virtuaalisen pääomamarkkinatilaisuuden 25.4.2023 klo 15.00. Englanninkielinen tilaisuus keskittyy Nokian Renkaiden pitkän aikavälin kasvustrategiaan ja uuden Nokian Renkaiden rakentamiseen. Tammi–maaliskuun 2023 tulos käydään lyhyesti läpi tilaisuuden alussa, joten erillistä tulospuhelua ei tällä kertaa järjestetä. Suoraa webcast-lähetystä voi seurata tästä linkistä: https://nokiantyres.videosync.fi/2023-cmd.

YHTIÖKOKOUS 2023

Nokian Renkaat Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 26.4.2023.

TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2023 julkaistaan 21.7.2023.

Tiedotteet ja yritysinformaatio ovat saatavilla www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/.

Lisätietoja:
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 401 7742 
Teemu Kangas-Kärki, talousjohtaja, puh. 010 401 7750 
Päivi Antola, Johtaja, Viestintä, sijoittajasuhteet ja brändi, puh. 010 401 7327


Liitteet