28. toukokuu 2015 10:30 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 28.5.2015 klo 10.30

Nokian Renkaat Oyj:n 2013C-optio-oikeuksien osakemerkintähinta ja markkina-arvo

Nokian Renkaat Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 11.4.2013 optio-oikeuksien antamisesta Nokian Renkaat –konsernin henkilöstölle ja yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Osakkeen merkintähinta 2013C-optio-oikeudella on 24,42 euroa osakkeelta (osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ Helsinki Oy:ssä 1.1.- 30.4.2015). Merkintähinnasta vähennetään vuosittain maksetut osingot ja pääoman palautukset.

2013C-optio-oikeuksilla voi merkitä yhteensä 1 150 000 Nokian Renkaat Oyj:n uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Osakkeiden merkintäaika on 1.5.2017 - 31.5.2019.

Yhden 2013C-optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on 9,81 euroa per optio-oikeus. 2013C-optio-oikeuksien teoreettinen markkina-arvo on yhteensä 11 281 500 euroa. Yhden optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on laskettu optio-oikeuksien hinnoittelussa käytettävällä Black & Scholes –mallilla seuraavin oletuksin: osakkeen kurssi 29,28 euroa, osakkeen merkintähinta 24,42 euroa, riskitön korko 0,60 %, optio-oikeuksien voimassaoloaika neljä vuotta ja volatiliteetti 32,5 %.

Optio-oikeuksien 2013 ehdot ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/osake/optio-oikeudet/

Nokian Renkaat Oyj
Antti-Jussi Tähtinen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Lisätietoja: talousjohtaja Anne Leskelä, puh. 010 401 7481

Jakelu: NASDAQ Helsinki, media ja www.nokiantyres.com