MINIMOIMME YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

MINIMOIMME YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Nokian Renkaat suhtautuu tinkimättömällä kunnioituksella ympäristöön ja turvallisuuteen sekä korkean laadun ja hyvän asiakaskokemuksen varmistamiseen. Ympäristövastuussa kiinnitämme huomion tuotteen koko elinkaareen ja sen kaikkiin toimintoihin soveltaen varovaisuusperiaatetta.

Useimmat vuotuisista ympäristö- ja vastuullisuustavoitteista ovat yhteydessä pidemmän aikavälin vastuullisuuden kehittämisen tavoitteisiin, jotka on asetettu vuosille 2025 tai 2030. Laatu- ja vastuullisuusjohtaja on mukana vuositavoitteiden laadinnassa yhdessä vastuullisuuspäällikön kanssa.

KESKEISET TOIMET VUONNA 2023 JA TAVOITTEET VUODELLE 2024
Kohde Tavoite 2023 Tilanne vuonna 2023 Tavoite 2024
VOC-PÄÄSTÖT Uuden, päivitetyn ympäristöluvan
hakeminen
Toteutettu Tehtaiden VOC-päästöt ovat ympäristöluvissa asetettujen rajojen alapuolella
ENERGIA Energiatehokkuuden 2,75 kWh/t
saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä. Ei numeerista välitavoitetta vuodelle 2023
Tehokkuutta parannettu: 2,86 kWh/kg vuonna 2022, 2,83 kWh/kg vuonna 2023 2,80 kWh/kg energiatehokkuus
ILMASTO Tehtaiden kasvihuonekaasujen
päästöintensiteetin laskeminen.
Hiilijalanjäljen saaminen toimittajilta
40 raaka-aineelle
Saavutettu: kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti 158 CO2 kg/tuotantotonni. Yhteensä 53 hiilijalanjälkeä Yhteensä 70 raaka-aineiden hiilijalanjälkeä toimittajilta
KEMIKAALITURVALLISUUS Kaksi kemikaaliasiantuntijoiden tekemää tehdasauditointia, joissa keskitytään kemikaalien käyttöön ja varastointiin Toteutettu Kaksi kemikaaliasiantuntijoiden tekemää
tehdasauditointia, joissa keskitytään
kemikaalien käyttöön ja varastointiin.
MATERIAALIKEHITYS Varmistetaan, etteivät tuotteet sisällä
REACH-asetuksen mukaisia SVHC-aineita
Toteutettu Varmistetaan, etteivät tuotteet sisällä
REACH-asetuksen mukaisia SVHC-aineita.
HENKILÖSTÖN YMPÄRISTÖTIETOISUUDEN LISÄÄMINEN Säännölliset koulutukset ja
ympäristöviestintä
Toteutettu Säännölliset koulutukset ja
ympäristöviestintä
RAKENNUSPROJEKTIT Oradean-tehdas: kemikaali- ja ympäristöturvallisuuden varmistaminen rakennusvaiheessa Toteutettu Kemikaali- ja ympäristöturvallisuuden varmistaminen Romanian-tehtaan ylösajovaiheessa