Ilmastonmuutokseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet

Ilmastonmuutokseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet

Vuonna 2023 järjestimme TCFD:n (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) suositusten mukaisesti työpajan koskien ilmastonmuutokseen liittyviä liiketoiminnan riskejä ja mahdollisuuksia.

Laatu- ja vastuullisuusosasto järjesti marraskuussa 2023 toimintojen välisen työpajan koskien ilmastonmuutokseen liittyviä liiketoiminnan riskejä ja mahdollisuuksia. Työpajan tavoitteena oli tunnistaa Nokian Renkaiden tärkeimmät riskit seuraavissa ryhmissä: fyysiset, lainsäädännölliset, markkinoihin liittyvät, teknologiaan liittyvät ja maineeseen liittyvät riskit. Tämä tehtiin TCFD:n (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) suositusten mukaisesti. Arviointi päivitetään vuosittain.

Vakavuuden ja aikavälin osalta käytettiin seuraavia asteikkoja:   

Vakavuus: 

  • Hyvin pieni <0,1 milj. euroa 
  • Pieni 0,22 milj. euroa 
  • Keskisuuri 320 milj. euroa 
  • Suuri 20200 milj. euroa 
  • Hyvin suuri >201 milj. euroa 

Aikaväli:  

  • Lyhyt <2030 
  • Keskipitkä 20302040 
  • Pitkä 20402050 

Nokian Renkaat on myös sitoutunut asettamaan tieteeseen perustuvia tavoitteita (SBT) kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi entisestään. SBT-aloitteen edustajat hyväksyivät tavoitteet toukokuussa 2020. Vuonna 2023 Nokian Renkaat saavutti yhden keskeisen päästövähennystavoitteensa seitsemän vuotta etuajassa sekä teki sitoumuksen kasvihuonekaasujen nettonollapäästöjen saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä. Prosessi yhtiön uusien, kunnianhimoisempien päästövähennystavoitteiden validoimiseksi SBT:n toimesta on vielä kesken. Tulevat scope 1 + 2 -päästötavoitteet ovat linjassa 1,5 asteen tavoitteen kanssa.

Ilmastonmuutokseen liittyvät riskit

  Riskiryhmä Alakategoria Esimerkkejä konkreettisista riskeistä Aikaväli Vakavuus (Taloudellinen vaikutus) Todennäköisyys Varautuminen riskiin
Siirtymäriskit Lainsäädännölliset Uusi sääntely Metsäkatoon liittyvät säännökset (EUDR) luonnonkumia koskien Lyhyt Keskisuuri Suuri Sääntelyn kehittymisen seuranta
Keskipitkä Pieni Suuri
Pitkä Pieni Suuri
Lento- ja meriliikenteen polttoaineiden vihreä sääntely voi lisätä logistiikkakustannuksia merkittävästi Lyhyt Pieni Suuri
Keskipitkä Pieni Suuri
Pitkä Hyvin pieni Suuri
Uudet ympäristömaksut Lisäverot ja tullimaksut, kuten EU:n fossiilisten raaka-aineiden CBAM, voivat nostaa hintoja. Hiiliverot. Sertifiointimaksut Lyhyt Keskisuuri Suuri Osallistuminen teollisuudenalan työryhmiin
Keskipitkä Keskisuuri Suuri
Pitkä Keskisuuri Suuri
Tiukemmat valvontaa koskevat odotukset Lisääntyvä tuotteiden todentamistestaus ja päästömittaukset, kuten LCA, EPD Lyhyt Pieni Keskisuuri Sääntelyn kehittymisen seuranta
Keskipitkä Pieni Suuri
Pitkä Pieni Suuri
Teknologiset Ilmastoon liittyvät vaatimukset uudelle rengasteknologialle Sähköautoihin vaaditaan vierintävastusluokan A+ renkaita Lyhyt Keskisuuri Pieni Tuleviin odotuksiin varautuminen tuotekehityksen tiekartoissa
Keskipitkä Keskisuuri Pieni
Pitkä Keskisuuri Pieni
150 km/h nopeusrajoitus EU:ssa – UHP-renkaiden (Ultra High Performance) kysyntä vähenee Lyhyt Pieni Pieni
Keskipitkä Pieni Pieni
Pitkä Pieni Pieni
Markkinat ja maine Muutokset markkinassa Siirtyminen auton omistamisesta liikkuvuuspalveluihin ts. muuttuva asiakaskunta Lyhyt Pieni Keskisuuri Tuote- ja palveluportfolion päivittäminen
Keskipitkä Keskisuuri Keskisuuri
Pitkä Keskisuuri Keskisuuri
Renkaiden raaka-aineet Fossiiliperäisten raaka-aineiden korvaaminen kalliimmilla uusiutuvilla ja kierrätetyillä raaka-aineilla Lyhyt Suuri Suuri Tiekartta uusiutuvien ja kierrätettyjen raaka-aineiden valikoivalle käytölle
Keskipitkä Keskisuuri Suuri
Pitkä Keskisuuri Suuri
Hiilijalanjäljeltään isojen raaka-aineiden korvaaminen raaka-aineilla, joilla on pienempi hiilijalanjälki. Raaka-aineiden saatavuus ja hinta Lyhyt Suuri Suuri Hiilijalanjäljeltään pienempien raaka-aineiden valikoiva käyttö
Keskipitkä Keskisuuri Suuri
Pitkä Keskisuuri Suuri
Energia Suuri kysyntä nostaa vihreän energian hintaa Lyhyt Pieni Suuri Pitkäkestoiset energian ostosopimukset
Keskipitkä Keskisuuri Suuri
Pitkä Keskisuuri Keskisuuri
Raaka-aineiden ja kuljetusten hinnannousu korkeiden energian hintojen takia Lyhyt Pieni Keskisuuri Pitkäkestoiset sopimukset
Keskipitkä Pieni Keskisuuri
Pitkä Pieni Keskisuuri
Renkaiden raaka-aineet Uusiutuvien ja kierrätettyjen raaka-aineiden saatavuus voi rajoittaa vastuullisuuteen liittyviä suunnitelmia Lyhyt Pieni Suuri Tavoitteena usean toimittajan käyttäminen
Keskipitkä Pieni Suuri
Pitkä Pieni Keskisuuri
Renkaiden kysyntä All season -renkaiden kysynnän lisääntyminen, talvirengaskysynnän väheneminen Lyhyt Pieni Suuri Tuotetarjooman päivittäminen
Keskipitkä Pieni Suuri
Pitkä Pieni Keskisuuri
Maineriski Metsäkatoskandaalit (luonnonkumi) Lyhyt Pieni Pieni Yhteistyö toimitusketjussa GPSNR:n suositusten mukaisesti
Keskipitkä Pieni Pieni
Pitkä Pieni Pieni
Tahaton väärä vastuullisuustieto Lyhyt Pieni Pieni Järjestelmälliset käytännöt tiedon todentamiseksi
Keskipitkä Pieni Pieni
Pitkä Pieni Pieni
Fyysiset riskit Fyysiset Äärimmäiset sääilmiöt Logistiikan häiriöt ja force majeure -tilanteet Lyhyt Pieni Keskisuuri Vaihtoehtoiset kuljetusreitit
Keskipitkä Pieni Keskisuuri
Pitkä Pieni Keskisuuri
Pysyvät muutokset logistiikassa ja/tai lisääntyneet force majeure -tilanteet Lyhyt Pieni Pieni Vaihtoehtoiset kuljetusreitit
Keskipitkä Pieni Pieni
Pitkä Keskisuuri Pieni
Äärimmäisten sääilmiöiden vaikutukset luonnonkumin tuottajiin Lyhyt Pieni Pieni Vaihtoehtoiset hankintapaikat
Keskipitkä Pieni Pieni Vaihtoehtoiset raaka-aineet
Pitkä Pieni Pieni Vaihtoehtoiset raaka-aineet
Äärimmäiset lämpötilat Raaka-aineiden pilaantuminen tai laadun heikkeneminen Lyhyt Pieni Pieni Usean toimittajan käyttäminen
Keskipitkä Pieni Pieni
Pitkä Pieni Pieni
Äärimmäiset sääilmiöt Häiriöt omassa tuotannossa ja/tai jakelussa Lyhyt Pieni Pieni Sijaintien valikointi, rakennusten suunnittelu. Vakuutukset
Keskipitkä Suuri Pieni
Pitkä Suuri Pieni

 

Ilmastonmuutokseen liittyvät mahdollisuudet

 

Mahdollisuusryhmä Alakategoria Esimerkkejä konkreettisista mahdollisuuksista Aikaväli Taloudellinen vaikutus Todennäköisyys Implementointisuunnitelma
Innovaatiot Raaka-aineet Uusiutuvia / kierrätettyjä / paikallisia raaka-aineita koskevat innovaatiot Lyhyt Keskisuuri Suuri Materiaalikehityksen tiekartta: tavoitteena 50 % uusiutuvia ja kierrätettyjä raaka-aineita vuoteen 2030 mennessä
Keskipitkä Suuri Suuri
Pitkä Suuri Suuri
Hiilijalanjäljeltään pienempiä raaka-aineita koskevat innovaatiot Lyhyt Keskisuuri Suuri
Keskipitkä Suuri Suuri
Pitkä Suuri Suuri
Kierrätys Yhteistyö innovatiivisten kierrätysyritysten kanssa Lyhyt Pieni Suuri Mahdollisuuksien kartoittaminen ja laajempi yhteistyö
Keskipitkä Keskisuuri Suuri
Pitkä Suuri Suuri
Ilmastoystävällinen teknologia Pienemmän vierinvastuksen tuotteet. Ilmastoystävällinen tuotanto Lyhyt Suuri Suuri Tuotekehityksen tiekartta. Uuden hiilidioksidipäästöttömän tehtaan toteuttaminen Romaniaan
Keskipitkä Suuri Suuri
Pitkä Suuri Suuri
Energiatehokas tuotanto Nykyaikaiset koneet käytössä Nokian Renkaiden tehtailla Lyhyt Keskisuuri Keskisuuri Uuden hiilidioksidipäästöttömän tehtaan toteuttaminen Romaniaan
Keskipitkä Keskisuuri Keskisuuri
Pitkä Keskisuuri Keskisuuri
Tuotevalikoima Kilpailuetu Vaativien ja haastavien talviolosuhteiden asiantuntijana Nokian Renkailla on vahva osuus talvirengasmarkkinasta. Valmius kasvattaa osuutta edelleen, jos sään ääri-ilmiöt yleistyvät tulevaisuudessa Lyhyt Pieni Suuri Innovaatiot ja tuoteportfolion kehittäminen tulevaisuuden talviolosuhteisiin, kuluttajien tietoisuuden lisääminen
Keskipitkä Keskisuuri Suuri
Pitkä Suuri Suuri
All season -renkaiden myynnin kasvu Euroopassa lauhempien talvien vuoksi Lyhyt Suuri Suuri Tuoteportfolion kehittäminen talviolosuhteiden tuntemuksen avulla
Keskipitkä Suuri Suuri
Pitkä Keskisuuri Suuri
EU:n ESG-säädökset Vastuullisten raaka-aineiden suurempi osuus Lyhyt Keskisuuri Suuri Innovaatiot ja aikainen sopeutuminen säädöksiin
Keskipitkä Keskisuuri Suuri
Pitkä Pieni Suuri
Kulumiskestävyyttä (abraasiota) koskevat rengassäädökset Lyhyt Keskisuuri Suuri Tuotekehitys
Keskipitkä Pieni Suuri
Pitkä Hyvin pieni Suuri
Teollisuusrenkaat (raskaat renkaat)  Ilmastoystävällisiin ratkaisuihin, kuten älykkääseen sensoriteknologiaan liittyvä osaaminen Lyhyt Keskisuuri Suuri Tuotekehitys
Keskipitkä Suuri Suuri
Pitkä Suuri Suuri
Yhteydenpito Kuluttajat Tietoisuuden lisääminen renkaiden vaikutuksesta turvallisuuteen ja hiilijalanjälkeen Lyhyt Keskisuuri Suuri Kuluttajien valistaminen viestinnällä ja markkinoinnilla
Keskipitkä Keskisuuri Suuri
Pitkä Keskisuuri Suuri
Lainsäätäjät Valmiuden lisääminen uutta sääntelyä ja kannustimia koskien Lyhyt Keskisuuri Suuri Yhteistyö toimialalla ja tiedonjako päättäjille
Keskipitkä Keskisuuri Suuri
Pitkä Keskisuuri Suuri
Osakkaat / sidosryhmät Ilmastoon liittyvä vastuullinen rahoitus ja kannustimet Lyhyt Keskisuuri Suuri Läpinäkyvät vastuullisuustavoitteet, julkinen raportointi, yhteistyö rahoituslaitosten kanssa, tiedotus sidosryhmille
Keskipitkä Keskisuuri Suuri
Pitkä Suuri Suuri
Lainsäädännölliset Uusiutuvan energian direktiivi ja muut ilmastosäädökset EU:ssa saatavilla lisää uusiutuvaa energiaa, hinnat voivat laskea Lyhyt Pieni Suuri Vihreään energiaan liittyvät investoinnit ja kumppanuudet
Keskipitkä Keskisuuri Suuri
Pitkä Keskisuuri Suuri
Hiilelle säädetty maailmanlaajuinen vero tai vastaava parantaisi yhtiön kilpailuasemaa Lyhyt Pieni Keskisuuri Yhtiön hiilijalanjäljen parantaminen entisestään
Keskipitkä Pieni Keskisuuri
Pitkä Pieni Keskisuuri