Ilmastonmuutokseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet

Ilmastonmuutokseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet

Vuonna 2022 järjestimme TCFD:n (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) suositusten mukaisesti työpajan koskien ilmastonmuutokseen liittyviä liiketoiminnan riskejä ja mahdollisuuksia.

Laatu- ja vastuullisuusosasto järjesti joulukuussa 2022 toimintojen välisen työpajan koskien ilmastonmuutokseen liittyviä liiketoiminnan riskejä ja mahdollisuuksia. Työpajan tavoitteena oli tunnistaa Nokian Renkaiden tärkeimmät riskit seuraavissa ryhmissä: fyysiset, lainsäädännölliset, markkinoihin liittyvät, teknologiaan liittyvät ja maineeseen liittyvät riskit. Tämä tehtiin TCFD:n (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) suositusten mukaisesti.

Tässä arvioinnissa käytettiin seuraavia määritelmiä:

Aikaväli: Lyhyt = 0-2 vuotta, Keskipitkä = 2-5 vuotta, Pitkä = 5-20 vuotta

Financial impact: Pieni = < 3 M€, Keskisuuri = 3-20 M€, Suuri = > 20 M€

Nokian Renkaat on myös sitoutunut asettamaan tieteeseen perustuvia tavoitteita (SBT) kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi entisestään. SBT-aloitteen edustajat hyväksyivät tavoitteet toukokuussa 2020.

Ilmastonmuutokseen liittyvät riskit

Riskiryhmä
Alakategoria
Esimerkkejä konkreettisista riskeistä
Aikaväli
Taloudellinen vaikutus
Varautuminen riskiin
Lainsäädännölliset Uusi sääntely Metsäkatoon liittyvät säännökset, lähinnä luonnonkumia koskevat Keskipitkä Keskisuuri Sääntelyn kehittymisen seuranta
Lento- ja meriliikenteen polttoaineiden vihreä sääntely voi lisätä logistiikkakustannuksia merkittävästi Pitkä Keskisuuri
Uudet ympäristömaksut Lisäverot ja tullimaksut, kuten EU:n fossiilisten raaka-aineiden CBAM, voivat nostaa hintoja. Sertifiointimaksut Lyhyt Keskisuuri Osallistuminen teollisuudenalan työryhmiin
Tiukemmat odotukset valvonnalta Lisääntyvä tuotteiden todentamistestaus ja päästömittaukset Lyhyt Pieni Sääntelyn kehittymisen seuranta
Fyysiset Äärimmäiset sääilmiöt Keskeytykset logistiikassa ja force majeure -tilanteet Lyhyt Keskisuuri Vaihtoehtoiset kuljetusreitit
Äärimmäiset sääilmiöt Pysyvät muutokset logistiikassa ja/tai lisääntyneet force majeure -tilanteet Pitkä Suuri Vaihtoehtoiset kuljetusreitit
Äärimmäiset sääilmiöt Äärimmäisten sääilmiöiden vaikutukset luonnonkumin tuottajiin Keskipitkä Pieni Vaihtoehtoiset hankintapaikat
Äärimmäiset lämpötilat Raaka-aineiden saastuminen tai laadun heikkeneminen Lyhyt Pieni Usean toimittajan käyttäminen
Teknologiset Ilmastoon liittyvät vaatimukset uudelle rengasteknologialle Sähköautoihin vaaditaan vierintävastusluokan A+ renkaita Keskipitkä Pieni Tuleviin odotuksiin varautuminen tuotekehityksen roadmapeissa
150 km/h nopeusrajoitus EU:ssa – UHP-renkaiden (Ultra High Performance) kysyntä vähenee Pitkä Keskisuuri
Markkinat ja maine Markkinoiden muutokset Siirtyminen auton omistamisesta liikkuvuuspalveluihin ts. muuttuva asiakaskunta Pitkä Keskisuuri Tuote- ja palveluportfolion päivittäminen
Renkaiden raaka-aineet Kalliiden uusiutuvien raaka-aineiden lisääntyvä käyttö Keskipitkä Suuri Roadmap uusiutuvien ja kierrätettyjen raaka-aineiden valikoivalle käytölle
Energia Suuri kysyntä nostaa vihreän energian hintaa Lyhyt Keskisuuri Pitkäkestoiset energian ostosopimukset
Energia Raaka-aineiden hinnannousu korkeiden energian hintojen takia Lyhyt Keskisuuri Pitkäkestoiset sopimukset
Renkaiden raaka-aineet Uusiutuvien ja kierrätettyjen raaka-aineiden saatavuus voi rajoittaa vastuullisuuteen liittyviä suunnitelmia Keskipitkä Pieni Tavoitteena usean toimittajan käyttäminen
Renkaiden kysyntä All-season-renkaiden kysynnän lisääntyminen, talvirengaskysynnän väheneminen Lyhyt Pieni Tuoteportfolion päivittäminen
Maineriski Metsäkatoskandaalit (luonnonkumi) Keskipitkä Pieni Yhteistyö toimitusketjussa GPSNR:n suositusten mukaisesti

Ilmastonmuutokseen liittyvät mahdollisuudet

Mahdollisuus-ryhmä
Alakategoria
Esimerkkejä konkreettisista mahdollisuuksista
Aikaväli
Taloudellinen vaikutus
Implementointisuunnitelma
Innovaatio Raaka-aineet Uusiutuvia / kierrätettyjä / paikallisia raaka-aineita koskevat innovaatiot Keskipitkä Keskisuuri Materiaalikehityksen roadmap: tavoitteena 50 % uusiutuvia ja kierrätettyjä raaka-aineita vuoteen 2030 mennessä
Kierrätys Yhteistyö innovatiivisten kierrätysyritysten kanssa Keskipitkä Keskisuuri Mahdollisuuksien kartoittaminen ja laajempi yhteistyö
Ilmastoystävällinen teknologia Pienemmän vierinvastuksen tuotteet. Ilmastoystävällinen tuotanto Lyhyt Suuri Tuotekehityksen roadmap. Uuden hiilidioksidipäästöttömän tehtaan toteuttaminen Romaniaan
Energiatehokas tuotanto Nykyaikaiset koneet käytössä Nokian Renkaiden tehtailla Lyhyt Keskisuuri Uuden hiilidioksidipäästöttömän tehtaan toteuttaminen Romaniaan
Tuotevalikoima Kilpailuetu Nokian Renkaat on vaativien ja haastavien sääolosuhteiden asiantuntija. Osuutemme talvirengasmarkkinasta on vahva, ja olemme valmistautuneet lisäämään sitä edelleen, jos äärimmäiset sääolosuhteet yleistyvät tulevaisuudessa. Lyhyt Keskisuuri Tuoteportfolion kehittäminen ja kuluttajien tietoisuuden lisääminen
Kilpailuetu All-season-renkaiden myynnin kasvu Euroopassa lauhempien talvien vuoksi Keskipitkä Keskisuuri Tuoteportfolion kehittäminen
Uusi vihreä EU-sääntely Lisääntynyt keskittyminen vastuulliseen luonnonkumiin Pitkä Pieni Yhteistyö GPSNR:ssä
Uusi vihreä EU-sääntely Kulumiskestävyyttä (abraasiota) koskevat rengassäännökset Keskipitkä Keskisuuri Tuotekehitys
Teollisuusrenkaat (raskaat renkaat)  Meillä on osaamista tarjota ilmastoystävällisiä ratkaisuja, kuten älykästä sensoriteknologiaa Lyhyt Keskisuuri Tuotekehitys
Osallistaminen Kuluttajat Tietoisuuden lisääminen renkaiden vaikutuksesta turvallisuuteen ja hiilijalanjälkeen Lyhyt Keskisuuri Kuluttajien valistaminen viestinnällä ja markkinoinnilla
Lainsäätäjät Lisääntynyt valmius uusiin säännöksiin tai hankkeisiin Pitkä Suuri Yhteistyö toimialalla ja tiedonjako päättäjille
Osakkaat / sidosryhmät Vihreä / vastuullinen rahoitus Lyhyt Suuri Läpinäkyvät vastuullisuustavoitteet, julkinen raportointi, yhteistyö rahoituslaitosten kanssa, tiedotus sidosryhmille
Lainsäädännölliset Uusiutuvan energian direktiivi ja muu vihreä sääntely EU:ssa tulee saataville lisää uusiutuvaa
energiaa, hinnat voivat laskea
Pitkä Pieni Vihreään energiaan liittyvät investoinnit ja kumppanuudet
Hiilelle säädetty maailmanlaajuinen vero tai
vastaava parantaisi yhtiön kilpailuasemaa
Pitkä Pieni Yhtiön hiilijalanjäljen parantaminen entisestään