Ilmastonmuutokseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet

Ilmastonmuutokseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet

Vuonna 2019 järjestimme TCFD:n (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) suositusten mukaisesti työpajan koskien ilmastonmuutokseen liittyviä liiketoiminnan riskejä ja mahdollisuuksia.

Laatu- ja vastuullisuusosasto järjesti huhtikuussa 2019 erityisen toimintojen välisen työpajan koskien ilmastonmuutokseen liittyviä liiketoiminnan riskejä ja mahdollisuuksia. Työpajan tavoitteena oli tunnistaa Nokian Renkaiden kolme tärkeintä ilmastoriskiä seuraavissa alakategorioissa: fyysiset, lainsäädännölliset, markkinoihin liittyvät, teknologiaan liittyvät ja maineeseen liittyvät riskit. Tämä tehtiin TCFD:n (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) suositusten mukaisesti.

Vuonna 2019 listatut riskit ja niihin liittyvät esimerkit todettiin edelleen oleellisiksi ja kuvaaviksi vuonna 2020.

Nokian Renkaat on myös sitoutunut asettamaan tieteeseen perustuvia tavoitteita (SBT) kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi entisestään. SBT-aloitteen edustajat hyväksyivät tavoitteet toukokuussa 2020.

Ilmastonmuutokseen liittyvät riskit

Riskiryhmä Alakategoria Esimerkkejä konkreettisista riskeistä
Lainsäädännölliset Uusi sääntely

Uudet ympäristömerkinnät

Tiukemmat odotukset valvonnalta
Metsien tuhoutumiseen liittyvät säännökset, lähinnä luonnonkumia koskevat
Fyysiset Äärimmäiset sääilmiöt

Äärimmäiset lämpötilat
Keskeytykset logistiikassa

Raaka-aineiden saastuminen
Teknologiset Ilmastoon liittyvät vaatimukset uudelle rengasteknologialle

Materiaaliteknologia


Vaatimukset uusiutumattomien materiaalien korvikkeille
Markkinat ja maine Markkinoiden muutokset

Maineriski
Siirtyminen auton omistamisesta liikkuvuuspalveluihin ts. muuttuva asiakaskunta

Metsien hävittämisskandaalit (luonnonkumi)

Ilmastonmuutokseen liittyvät mahdollisuudet

Mahdollisuusryhmä Alakategoria Esimerkkejä konkreettisista mahdollisuuksista
Innovaatio Raaka-aineet

Kierrätys

Ilmastoystävälllinen teknologia

Energiatehokas tuotanto

Innovaatioita uusiutuvista raaka-aineista

Renkaiden kierrätysjärjestelmä puuttuu edelleen monista maista, Skandinavian järjestelmää voidaan käyttää esimerkkinä
Tuotemallisto

Kilpailuetu

 

 

 

 

EU:n kokeellinen merkintä vastuullisesti tuotetuille renkaille


Teollisuusrenkaat (raskaat renkaat)

Nokian Renkaat on vaativien sääolosuhteiden asiantuntija. Meillä on vahva osuus talvirengasmarkkinoista ja olemme valmiita kasvattamaan osuutta entisestään sään ääri-ilmiöiden mahdollisesti yleistyessä.

Nykyinen panostus vastuulliseen luonnonkumiin, esim. vastuullisuusauditoinnit vuodesta 2016 alkaen

Asiantuntemus ilmastoystävällisten ratkaisujen tarjoamiseen

Osallistaminen Kuluttajat

Lainsäätäjät

Osakkaat/sidosryhmätLisääntynyt valmius uusiin säädöksiin tai kannustimiin