KAMPPAILU ILMASTON LÄMPENEMISTÄ VASTAAN: VIERINTÄVASTUKSEN VÄHENTÄMINEN

KAMPPAILU ILMASTON LÄMPENEMISTÄ VASTAAN: VIERINTÄVASTUKSEN VÄHENTÄMINEN

Tavoitteenamme on, että jokaisen uuden rengassukupolven vierintävastus on edeltäjätuotetta alhaisempi, jolloin auton polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt laskevat.

Vierintävastuksella tarkoitetaan sitä energiaa, joka kuluu renkaan tiekosketuksen aikana tapahtuvassa muodonmuutoksessa. Mitä kevyemmin rengas vierii, sitä vähemmän se kuluttaa polttoainetta. Paremmalla polttoainetehokkuudella on puolestaan positiivinen vaikutus ympäristöön ja kuljettajan hiilijalanjälkeen, sillä se vähentää hiilidioksidipäästöjä. Sähköautoille matalampi vierintävastus tarkoittaa pitempää ajomatkaa yhdellä latauksella.

Vuonna 2015 asetimme tavoitteen vähentää CO2-päästöjä liikenteessä 500 miljoonaa kiloa vuoteen 2020 mennessä alentamalla mallistomme vierintävastusta 7 % verrattuna vuoteen 2013. Saavutimme tämän tavoitteen selvästi etuajassa.

Nyt olemme vähentäneet vierintävastusta keskimäärin 8,5 % vuoden 2013 tasosta.

renkaan merkittävin ympäristövaikutus: polttoaineen kulutus ajon aikana

Liikenteen on arvioitu tuottavan jopa 24 % EU-alueen kasvihuonekaasupäästöistä (GHG). EU:n tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosentilla vuoden 1990 tasoihin verrattuna vuoteen 2020 mennessä.

Hiilidioksidi on merkittävin liikenteen tuottama kasvihuonekaasu. Ajonaikainen polttoaineenkulutus onkin merkittävin renkaan käytönaikaisista ympäristövaikutuksista.

Renkaiden polttoainetaloudellisuuden parantaminen on yksi lähitulevaisuuden merkittävistä kehityskohteistamme. Olemme onnistuneet määrätietoisella ja pitkäjänteisellä tuotekehityksellä pienentämään uusien renkaidemme vierintävastusta edelleen. Tämä on saatu aikaan muun muassa parantamalla renkaiden rakennetta ja kumiseoksia. Käytämme hystereesihäviöiden ja vierintävastuksen alentamiseen myös uusimpia funktionaalisia polymeerejä.

Yli 90 % Nokian Renkaiden valmistamista renkaista kuuluu vierintävastukseltaan parhaimpiin luokkiin A, B tai C, kun markkinoilla henkilöautonrenkaiden yleisin vierintävastusluokka on E (ETRMA-analyysi, lokakuu 2018).

Kuljettajalle ero on valtava, eikä ainoastaan ympäristön kannalta. A-luokan kesärengas oikealla ilmanpaineella voi säästää jopa 0,6 litraa polttoainetta 100 kilometrillä verrattuna matalimman luokan renkaaseen.

Oikea rengasvalinta ja varovainen ajotyyli vähentävät merkittävästi ajamisen hiilidioksidipäästöjä.

Takaisin Tuotteet-osioon tai Lue testauskäytännöstämme