ALHAISEMPI VIERINTÄVASTUS – VÄHEMMÄN PÄÄSTÖJÄ

ALHAISEMPI VIERINTÄVASTUS – VÄHEMMÄN PÄÄSTÖJÄ

Mitä alhaisempi renkaan vierintävastus on, sitä alhaisempi on myös auton polttoaineenkulutus ja CO2-päästöjen määrä.

Kun rengas pyörii tien pintaa vasten, syntyy lähinnä lämpenemisestä johtuvaa energiahukkaa, jota kutsutaan vierintävastukseksi. Mitä kevyemmin rengas vierii, sitä vähemmän se kuluttaa polttoainetta. Paremmalla polttoainetehokkuudella on puolestaan positiivinen vaikutus ympäristöön ja kuljettajan hiilijalanjälkeen, sillä se vähentää hiilidioksidipäästöjä. Sähköautoille matalampi vierintävastus tarkoittaa pitempää ajomatkaa yhdellä latauksella.

Vuonna 2015 asetimme tavoitteen vähentää CO2-päästöjä liikenteessä 500 miljoonaa kiloa vuoteen 2020 mennessä alentamalla mallistomme vierintävastusta 7 % verrattuna vuoteen 2013. Saavutimme tämän tavoitteen selvästi etuajassa. Vuoteen 2020 mennessä olimme vähentäneet vierintävastusta keskimäärin 8,5 % vuoden 2013 tasosta.

Vuonna 2021 Nokian Renkaat asetti uuden tavoitteen renkaidensa vierintävastuksen kehittämiselle: Vuoteen 2025 mennessä yhtiön tavoite on, että sillä on vähintään 60 rengasta EU-rengasmerkinnän vierintävastuksen A-luokassa.

renkaan merkittävin ympäristövaikutus: polttoaineen kulutus ajon aikana

Hiilidioksidi, CO2, on merkittävin liikenteen aiheuttamista kasvihuonekaasuista. Ajonaikainen polttoaineenkulutus onkin suurin renkaan käytönaikaisista ympäristövaikutuksista.

Olemme onnistuneet määrätietoisella ja pitkäjänteisellä tuotekehityksellä pienentämään uusien renkaidemme vierintävastusta edelleen. Tämä on saatu aikaan muun muassa parantamalla renkaiden rakennetta ja kumiseoksia. Käytämme hystereesihäviöiden ja vierintävastuksen alentamiseen myös uusimpia funktionaalisia polymeerejä.

Noin 90 % Nokian Renkaiden valmistamista renkaista kuuluu vierintävastukseltaan parhaimpiin luokkiin A, B tai C, kun markkinoilla henkilöautonrenkaiden yleisin vierintävastusluokka on E.

Kuljettajalle ero on valtava, eikä ainoastaan ympäristön kannalta. A-luokan kesärengas oikealla ilmanpaineella voi säästää jopa 0,6 litraa polttoainetta 100 kilometrillä verrattuna matalimman luokan renkaaseen.

Lopulta liikenteen ympäristöystävällisyys palautuu hyvin yksinkertaiseen tosiasiaan: kuljettajalla on suuri valta vaikuttaa positiivisesti. Noin 89 % renkaan hiilijalanjäljestä syntyy sen käytön aikana. Viisaalla rengasvalinnalla, oikealla rengaspaineella ja hillityllä ajotavalla kuluttaja voi pienentää olennaisesti autoilunsa aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä.

Takaisin Tuotteet-osioon tai Lue testauskäytännöstämme