Vierintävastus vaikuttaa ympäristöön ja kukkaroon

Renkaiden vierintävastuksissa voi olla huomattavia eroja. Noin 40 prosentin ero vierintävastuksessa tarkoittaa keskimäärin 5-6 prosentin eroa polttoaineen kulutuksessa. Tämän suuruinen ero voi tulla kyseeseen esimerkiksi polttoainetehokkuudeltaan A- ja F-luokan renkaiden välillä. Rengasvalinnalla voi siis säästää samanaikaisesti luontoa ja rahaa. Nykyisillä polttoainehinnoilla on mahdollista vähentää polttoainekuluja noin 300 euroa 40 000 km:n ajossa, kun valitsee vierintävastukseltaan taloudellisimman renkaan. Viisaalla rengasvalinnalla ja hillityllä ajotavalla kuluttaja pienentää olennaisesti autoilunsa aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä.

Vierintävastuksella tarkoitetaan sitä energiaa, joka kuluu renkaan tiekosketuksen aikana tapahtuvassa muodonmuutoksessa. Renkaan rakenteella ja materiaalivalinnoilla voidaan vaikuttaa tähän muodonmuutokseen ja sen vaatimaan energiamäärään. Esimerkkeinä energiankulutusta lisäävistä tekijöistä voisi mainita renkaan lämpötilan, rengaspaineen, pyöräkuorman, renkaan kuluneisuuden sekä ajonopeudesta johtuvan ilmanvastuksen ja pyörteet.

Renkaan vierintävastus vaikuttaa ympäristöön koko renkaan käyttöiän ajan. Mitä kevyemmin rengas vierii, sitä vähemmän se kuluttaa polttoainetta ja aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä. Vierintävastuksen suuruus ilmaistaan vierintävastuskertoimella. Mitä suurempi kerroin, sitä raskaammin vierivä rengas. Tällä hetkellä Nokian Renkaiden henkilöautonrenkaiden polttoainetaloudellisuus sijoittuu EU-rengasmerkinnässä yleisimmin C-luokkaan, seuraavaksi yleisimmin B-luokkaan. EU-rengasmerkinnässä ilmoitetaan polttoainetaloudellisuus asteikolla A-G. Renkaiden polttoainetaloudellisuuden parantaminen on yksi lähitulevaisuuden merkittävistä kehityskohteista yhtiössä.

Vain noin 20–30 prosenttia polttoaineen sisältämästä energiasta pystytään hyödyntämään auton liikuttamiseen, ja tämä energia kuluu kiihdytyksien ja jarrutusten lisäksi juuri vierintä- sekä ilmanvastuksen voittamiseen.