Tasa-arvo, monimuotoisuus ja inklusiivisuus

Tasa-arvo, monimuotoisuus ja inklusiivisuus

Toimintamme lähtökohtana on tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja ihmisoikeuksien kunnioitus, oli sitten kyse henkilöstöstä tai muista sidosryhmistä.

Kunnioitamme ihmisoikeuksia ja kohtelemme kaikkia tasa-arvoisesti, oli sitten kyse henkilöstöstämme tai muista sidosryhmistä. Emme salli minkäänlaista syrjintää, häirintää tai kiusaamista. Jokainen on vastuussa oikeudenmukaisesta toiminnasta sekä miellyttävän ja innostavan työilmapiirin luomisesta. Haluamme varmistaa työntekijöidemme psykologisen ja fyysisen turvallisuuden. Jokaisella tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet eikä ketään kohdella muista poikkeavalla tavalla tai syrjivästi hänen henkilökohtaisten ominaisuuksiensa vuoksi.

Arvostamme monimuotoisuutta, mikä tarkoittaa jokaisen yksilön ainutlaatuisuuden ymmärtämistä ja kunnioittamista. Otamme huomioon ihmisten ja ryhmien väliset erot ja annamme näille eroille positiivisen merkityksen toiminnassamme.

Edistämme osallistavaa ja tasa-arvoista työkulttuuria ja rohkaisemme ihmisiä toimimaan aktiivisena osana organisaatiotamme. Kaikilla on ilmaisunvapaus. Aktiivinen osallistuminen organisaation eri tasoilla sekä jokaisen työntekijän osallistumisoikeuden kunnioittaminen ovat työkulttuurimme osia.

Takaisin Ihmiset-osioon