FacebookInstagramLinkedInmenu-iconPinicon-playscroll-downsearchTwitterShapeYouTube
Menu

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Toimintamme lähtökohtana on tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja ihmisoikeuksien kunnioitus, oli sitten kyse henkilöstöstä tai muista sidosryhmistä. Toimittajiemme itsearvioinneissa on huomioitu Nokian Renkaille tärkeät vastuullisuusasiat, kuten ihmisoikeudet.

Vuonna 2017 Nokian Renkaiden vastuullisuustyöryhmä arvioi ihmisoikeuksien aseman omassa arvoketjussaan. Arvioinnissa käytiin läpi kaikki 32 ihmisoikeutta, jotka on listattu YK:n yritysten ja ihmisoikeuksien välisiä suhteita tarkastelevassa dokumentissa. Tätä dokumenttia käytettiin tarkastelun perustana.

Arviointi tehtiin kolmessa osassa: oman henkilökunnan, toimitusketjun sekä asiakkaiden ja loppukäyttäjien osalta.

Oma henkilökunta

 Tunnistimme neljään ihmisoikeuteen liittyviä riskejä:

 • Oikeus terveyteen
 • Oikeus yksityisyyteen
 • Oikeus elämään
 • Oikeus nauttia oikeudenmukaisista ja suotuisista työolosuhteista

Näille riskeille on laadittu toimintasuunnitelmat. Turvallisuuskulttuurin kehittäminen on jatkuva projekti, jota johtaa yhtiön globaalin turvallisuuden johtaja. Vuoden 2019 tavoitteemme on vähentää työpaikkaonnettomuuksia 35 % verrattuna 2018 lukuihin. Vuonna 2018 Nokian Renkaat otti käyttöön uuden konsernilaajuisen riskienarviointityökalun kartoittaakseen työhön liittyviä vaaroja. Se kokoaa kaikki riskiarvioinnit samaan tietokantaan, jolloin mahdolliset vaarat on helpompi huomata keskitetysti.

Turvallisuushanke jatkuu ja vuoden 2019 aikana jokaisella työpaikalla ja jokaisen tehtävän yhteydessä on käytettävissä päivitetyt turvallisuuskäytännöt. Kannustamme työntekijöitämme tekemään turvallisuushuomioita sekä suorittamaan turvallisuustoimenpiteitä. Tavoitteena on keskimäärin 2 turvallisuustoimenpidettä työntekijää kohti, jolloin vuoden 2019 aikana tehtäisiin 10 000 turvallisuustoimenpidettä.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimat toiminta- ja dokumentaatiomallit on otettu Nokian Renkaissa käyttöön 2018. GDPR-projektia johtaa yhtiön tietoturvajohtaja. Vuonna 2018 toteutetun tietosuojatyön tarkoituksena on ollut sekä henkilökunnan että asiakkaiden henkilötietojen asianmukainen ja turvallinen käsittely. 

Tietosuojatyö jatkuu vaadittavien dokumentaatioiden ja prosessien kehittämisellä, esimerkiksi Nokian Renkaiden tietosuojaselosteen päivittämisellä ja yhtiön sisäisen tietosuoja-asioiden tietoisuuden lisäämisellä.

Vuonna 2018 alkoi myös Way of Working -projekti, jossa globaaleja työskentelyolosuhteita muutetaan joustavimmiksi ja mukautuvammiksi. Projektia johtaa Ihmiset ja kulttuuri -johtaja.

Käynnissä on useita havaittuihin riskeihin perustuvia projekteja eikä uusille toimille ole tällä hetkellä nähty tarvetta.

toimitusketju

Arvioinnissa toimitusketjussa havaittiin useita (10) ihmisoikeuksiin liittyviä riskialueita: oikeus terveyteen, oikeus yksityisyyteen ja oikeus perhe-elämään olivat näistä kaikkein selkeimmät. 

 • Oikeus yksityisyyteen
 • Oikeus perhe-elämään
 • Oikeus terveyteen
 • Oikeus elämään
 • Oikeus olla joutumatta orjuuteen tai orjuuden kaltaiseen pakkotyöhön
 • Oikeus liikkumisen vapauteen
 • Oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe
 • Oikeus nauttia oikeudenmukaisista ja suotuisista työolosuhteista
 • Oikeus riittävään elintasoon
 • Oikeus opetukseen

Valtaosa Nokian Renkaiden käyttämästä luonnonkumista tulee Kaakkois-Aasiasta, jossa se tuo elannon useille perheille, jotka elävät alikehittyneen lainsäädännön ja työolosuhteiden maissa. Nokian Renkaat edellyttää kumppaneiltaan Hankinnan eettisen koodiston (Supplier Code of Conduct) noudattamista. Koodisto edellyttää toimittajien sitoutuvan ihmisoikeuksien noudattamiseen ja se muun muassa kieltää lapsi- tai pakkotyövoiman käytön ja syrjinnän.

Vuonna 2019 Nokian Renkaat ryhtyi vastuullisuussuunnitelmansa mukaisesti auditoimaan luonnonkumin prosessointilaitoksia, joiden kanssa yhtiö tekee yhteistyötä. Auditoinnit tekee kolmas osapuoli ja korjaavia toimenpiteitä ehdotetaan, jos epäkohtia ilmenee. Tällöin sovitaan myös seuranta-auditoinneista, jotta kehittymistä voidaan seurata.

Tavoitteena on saada auditoitua vuoteen 2020 mennessä kaikki meille merkittävät kumin prosessointilaitokset, mikä kattaa 80 prosenttia luonnonkumin ostovolyymista. 

Jäljitettävyys on ongelmallista, sillä toimitusketju on fragmentoitunut. Luonnonkumin viljelijöitä on noin 3-6 miljoonaa. He keräävät raaka-aineen ja myyvät ne paikallisille jälleenmyyjille. Nämä käyvät keräämässä useammilta viljelijöiltä puista kerätyn lateksin ja myyvät sen edelleen prosessointitehtaille. Käsittelyn jälkeen prosessointitehtaat myyvät luonnonkumin kansainvälisille jälleenmyyjille. Nokian Renkaat ostaa ainoastaan yhtiön hyväksymien yhteistyökumppaneiden käsittelemää luonnonkumia.

Nokian Renkaat pitää yhteistyötä alan sisällä sekä muiden sidosryhmien kanssa elintärkeänä olosuhteiden parantamiseksi. Rensgasteollisuus on jo perustanut yhteishankkeen, jotta luonnonkumin tuottamisesta saadaan entistä vastuullisempaa ja sen tuottajien työoloja voidaan parantaa. Nokian Renkaat on jäsenenä GPSNR:ssä (General Platform for Sustainable Natural Rubber), joka on muun muassa Maailman luonnonsuojeluliiton WWF:n yhdessä muiden kansalaisjärjestöjen, rengasalan suurimpien yritysten sekä luonnonkumin välittäjien ja prosessoijien kanssa perustama yhteinen hanke.

GPSNR:n tavoite on saada globaaleille markkinoille enemmän vastuullisesti tuotettua ja hankittua luonnonkumia. Hankkeen jäsenet kehittävät yhdessä vastuullisen luonnonkumin standardeja ja mekanismeja sekä ohjeita siihen, miten yhtiöt toteuttavat, seuraavat ja todentavat sitoutumistaan vastuulliseen luonnonkumiin. 

asiakkaat ja loppukäyttäjät

Havaitsimme kolmeen ihmisoikeuteen littyviä riskejä:

 • Oikeus terveyteen
 • Oikeus yksityisyyteen
 • Oikeus elämään

Käynnissä on hankkeita riskien hallitsemiksesi ja lisätoiminnoille ei ole tällä hetkellä tarvetta. Kehitämme jatkuvasti parhaita tuotteita sen varmistamiseksi, että loppukäyttäjiemme turvallisuus olisi taattu. Näin voimme mahdollistaa heille tervellisemmän elämän ja oikeuden elämään. Renkaat käyvät läpi useita testejä, joissa mitataan sekä renkaan käyttäytymistä erilaisissa olosuhteissa, että sen kestävyyttä ja ympäristöystävällisyyttä. Kehitämme renkaiden märkäpito-ominaisuuksia, pitoa ja käsiteltävyyttä, sekä vähennämme vierintävastusta ja rengasmelua.

Kehitimme myös ilmaisen renkaiden skannauspalvelun, SnapSkanin, joka parantaa liikenneturvallisuutta. Kun auto ajetaan rampin
yli, SnapSkan lukee renkaiden urasyvyyden ja lähettää tiedot kuljettajan mobiililaitteeseen helppolukuisena raporttina.

Myös tietosuojajohtajan vetämä tietosuojatyö (GDPR) jatkuu.