Uusiutuvien energiamuotojen käyttö nousee biovoimalaitoksen myötä

Yksi merkittävimmistä renkaiden valmistuksesta aiheutuvista ympäristövaikutuksista on energiankulutus. Vuonna 2016 avasimmekin yhtenä pääomistajana ja investoijana Nokialle uuden biovoimalaitoksen, ja otimme näin loikan uusiutuvien energialähteiden käytössä. Lähdimme mukaan yhteiseen Nokianvirran Energian biovoimalaitoshankkeeseen varmistaaksemme ympäristöystävällisen ja kustannustehokkaan energian saannin Nokian-tehtaaseemme. Nokianvirran Energian omistavat Nokian Renkaiden (32,3 %) lisäksi Leppäkosken Sähkö Oy (40,3 %) ja Oy SCA Hygiene Products Ab (27,4 %).

Uusiutuvien energiamuotojen käyttö nousee biovoimalaitoksen myötä


Biovoimalaitos aloitti täyden tuotannollisen toimintansa vuoden 2016 huhtikuun alusta. Uuden voimalaitoksen pääasiallisia polttoaineita ovat kotimaiset puuperäiset polttoaineet, kuten metsähake ja turve. Lisäksi kattilassa poltetaan Nokian-paperitehtaalla syntyvää kuitusavea sekä paperitehtaan jätevesilaitoksella syntyvää biolietettä. Uusi laite korvaa fossiiliseen maakaasuun perustuvaa energian tuotantoa ja lisää kotimaisten energianlähteiden käyttöä alueella.

Investointimme myötä uusiutuvien energiamuotojen käyttöaste nousee jo noin 50 prosenttiin.