Työelämän kokemusta opiskelijoille – uusia näkökulmia yritykselle

Nokian Renkaiden tuotekehityksen tutkimusprojekteilla on olennainen rooli yhtiön edelläkävijäaseman säilyttämisessä. Omien ja yhteistyökumppaneiden kanssa toteuttavien projektien lisäksi tehdään myös yhteistyötä oppilaitosten kanssa, mistä on hyötyä niin opiskelijoille kuin yrityksellekin.

Työelämän kokemusta opiskelijoille – uusia näkökulmia yritykselle


Yksi projekti vuodessa toteutetaan Innovaatioalusta Demolan kanssa. Demola yhdistää yritykset ja korkeakoulujen opiskelijat ratkaisemaan yritysten opiskelijatiimille asettamia haasteita. Sen projektitiimit kootaan poikkitieteellisesti Tampereen kolmesta korkeakoulusta, ja opiskelijat edustavat eri kansalaisuuksia. Projektin aiheesta riippuen opiskelijoiden opintosuuntaus voi olla esimerkiksi graafinen suunnittelu, liiketoimintajohtaminen tai koodaus.

– Saattamalla eri alojen osaajia yhteen varmistamme, että pysymme ajan hermolla ja voimme tarjota toimeksiantajayrityksille mahdollisimman kekseliäitä ratkaisuja. Toimeksiantajalle vaatimuksenamme on, että sillä on kasvupyrkimyksiä tai tuotekehitystavoitteita. Toimeksiantajayritys saa opiskelijoilta tuoreita näkökulmia ja ajatuksia, Demolan fasilitaattori Aino Siippainen kertoo. 

Osaavimmat opiskelijat

Nokian Renkaiden kehitysinsinööri Teemu Soini toimii yhteyshenkilönä Demolan kanssa tehtävissä projekteissa.

– Demola-projektit ovat onnistuneet mielestäni oikein hyvin: opiskelijat ovat olleet innokkaita, innovatiivisia, sitoutuneita ja ahkeria. Olemme saaneet projekteista tuloksia, joita voimme hyödyntää ja kehittää eteenpäin, Soini toteaa.

Demola-projektit ovatkin suosittuja opiskelijoiden keskuudessa. Toimeksiantajayritysten ja projektien esittelyjen perusteella korkeakouluopiskelijat voivat hakea kolmeen haluamaansa projektiin. Projektitiimin valinnassa painotetaan hakijoiden opintosuuntauksia, muuta osaamista sekä jo hakuvaiheessa mahdollisesti olevia projektiin liittyviä ideoita. Opiskelija voi tulla valituksi yhteen projektiin. Demola-projektien opiskelijat ovat pääasiassa opintojensa loppusuoralla, esimerkiksi kandidaatintutkielman tehneitä.

– Projektit ovat opiskelijoille ainutlaatuinen väylä tutustua yrityksiin ja luoda kontakteja liike-elämään. Opiskelijat saavat myös erittäin arvokasta kokemusta ja kehittävät työelämävalmiuksiaan, Siippainen kertoo.