Yt-neuvottelut Nokian Raskaat Renkaat Oy:ssä päättyivät

19. joulukuu 2008 09:50 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 19.12.2008 klo 12.00

Yt-neuvottelut Nokian Raskaat Renkaat Oy:ssä päättyivätNokian Raskaita Renkaita koskevat yt-neuvottelut päättyivät 19.12.2008 päätökseen lomauttaa yhtiön henkilöstöä noin puolen vuoden ajaksi. Lomautuksen syynä on finanssikriisin aiheuttama kysynnän lasku, jonka vuoksi yhtiöllä on tarve sopeuttaa tuotanto alentunutta kysyntää vastaavaksi.

Lomautus koskee yhteensä noin 280 henkilöä ja kaikkia henkilöstöryhmiä Nokian Raskaissa Renkaissa. Henkilöstöä on lomautettuna työtehtävästä riippuen 10 vuorokaudesta noin 100 vuorokauteen, mikä vastaa noin 90 henkilön puolen vuoden lomautusta. Lomautukset ajoittuvat pääosin 7.1.2009-18.6.2009. Osa sopeutuksesta hoidetaan eläkejärjestelyin.

Torstaina 18.12.2008 alkanut Nokian Raskaiden Renkaiden tuotannon työntekijöitten työnseisaus päättyi tänään 19.12.2008 klo 10.30.


Nokian Renkaat Oyj

Raila Hietala-Hellman
viestintäjohtaja


Lisätiedot: Jarmo Puputti, johtaja, Nokian Raskaat Renkaat Oy, puh. 010 401 7995

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet ja www.nokiantyres.com