24. lokakuu 2023 19:33 kategoriassa Pörssitiedotteet

Sisäpiiritieto: Nokian Renkaat Oyj alentaa vuoden 2023 ohjeistustaan ja julkistaa ennakkotietoja vuoden 2023 kolmannelta neljännekseltä

Nokian Renkaat Oyj Sisäpiiritieto 24.10.2023 klo 19.33

Nokian Renkaat Oyj alentaa ohjeistustaan vuodelle 2023 ja julkistaa ennakkotietoja vuoden 2023 kolmannelta neljännekseltä. Yhtiö odottaa nyt segmentit yhteensä liikevaihdon olevan vuonna 2023 noin 1 150–1 200 miljoonaa euroa ja segmentit yhteensä liikevoittomarginaalin noin 5,5–6 %. Aiemmin yhtiö odotti segmentit yhteensä liikevaihdon olevan 1 300–1 500 miljoonaa euroa ja segmentit yhteensä liikevoittomarginaalin 6–8 %.

Alustavien tilintarkastamattomien tietojen perusteella yhtiön vuoden 2023 kolmannen neljänneksen segmentit yhteensä liikevaihto on noin 275 miljoonaa euroa (heinä–syyskuu 2022: 333,5), segmentit yhteensä liikevoitto noin 19,5 miljoonaa euroa (heinä–syyskuu 2022: -17,9) ja segmentit yhteensä käyttökate noin 46 miljoonaa euroa (heinä–syyskuu 2022: 7,4).

Haastavat markkinaolosuhteet ovat jatkuneet auto- ja rengasalalla kolmannen vuosineljänneksen aikana, ja jälleenmyyjien rengasvarastot ovat korkealla tasolla. Jälleenmyyjäasiakkaiden keskittyminen varastonhallintaan sekä alhainen kuluttajaluottamus vaikuttavat rengaskysyntään ja -myyntiin aiemmin ennakoitua negatiivisemmin. Myös valuutoilla on negatiivinen vaikutus Nokian Renkaiden liikevaihtoon.

”Lyhyen aikavälin epävarmuuksista huolimatta katteet ovat pysyneet hyvällä tasolla, ja asiakkailtamme saadun palautteen perusteella arvioimme, että markkinaosuutemme premium-talvirenkaissa on säilynyt ennallaan tai parantunut”, sanoo Nokian Renkaiden toimitusjohtaja Jukka Moisio. ”Viimeinen vuosineljännes on Nokian Renkaiden tärkein sesonki vuonna 2023 ja odotamme neljännekseltä vahvaa rahavirtaa.”

Päivitetty ohjeistus vuodelle 2023:

Vuonna 2023 Nokian Renkaiden segmentit yhteensä liikevaihdon odotetaan olevan noin 1 150–1 200 milj. euroa ja segmentit yhteensä liikevoittomarginaalin noin 5,5–6 %.

Vuodesta 2023 alkaen segmentit yhteensä liikevaihto ja segmentit yhteensä liikevoitto eivät sisällä Venäjän liiketoimintoja tai muita eriä, jotka eivät ilmennä Nokian Renkaiden liiketoiminnan operatiivista kehitystä.

Aikaisempi ohjeistus vuodelle 2023 (julkaistu 7.2.2023):

Vuonna 2023 Nokian Renkaiden segmentit yhteensä liikevaihdon odotetaan olevan 1 300–1 500 milj. euroa ja segmentit yhteensä liikevoittomarginaalin 6–8 %. Segmentit yhteensä liikevoiton odotetaan syntyvän vuoden jälkimmäisellä puoliskolla johtuen liiketoiminnan kausiluonteisuudesta.

Vuodesta 2023 alkaen segmentit yhteensä liikevaihto ja segmentit yhteensä liikevoitto eivät sisällä Venäjän liiketoimintoja tai muita eriä, jotka eivät ilmennä Nokian Renkaiden liiketoiminnan operatiivista kehitystä.

Lisätietoja:

Niko Haavisto
Talousjohtaja
Puh. +358 10 401 7819

Päivi Antola 
Johtaja, viestintä, sijoittajasuhteet ja brändi 
Puh. +358 10 401 7327
[email protected]