24. lokakuu 2003 05:00 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 24.10.2003 klo 8.00

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2003


Konsernin liikevaihto kasvoi ja tulos parani vuoden kolmannella neljänneksellä ja koko katsauskaudella. Liikevaihto kasvoi 9.8 % ja oli 341,5 MEUR (311,2 MEUR tammi-syyskuu 2002). Konsernin liiketulos parani ja oli 38,4 MEUR (23,9 MEUR). Myös jokaisen tulosyksikön liiketulos parani. Tulos per osake nousi 2,05 euroon (0,93 euroa). Tavoitteena on liikevaihdoltaan ja tulokseltaan vuotta 2002 parempi vuosi.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Renkaiden kysyntä kasvoi edelleen yhtiön päämarkkinoilla Pohjoismaissa, Venäjällä ja Itä-Euroopassa. Voimakkaimmin kasvoi korkean nopeusluokkien kesärenkaiden ja talvirenkaiden kysyntä. Talvirenkaiden ennakkokauppa oli ennätyskorkealla koko Euroopassa. Suomessa ja Ruotsissa uusien henkilöautojen myynnin kasvu lisäsi renkaiden kysyntää. Myös raskaiden erikoisrenkaiden kysyntä kasvoi.

Raaka-ainehinnat nousivat edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Alhainen dollarin arvo heikensi tuontirenkaiden myynnin kannattavuutta USA:ssa.

Nokian Renkaat kasvoi tasaisesti ja paransi markkinaosuuksiaan ydinmarkkinoillaan. Korkean nopeusluokan kesärenkaat ja henkilöautojen talvirenkaat toivat suurimman osan liikevaihdosta. Myynti kasvoi erityisesti kotimarkkina-alueella Pohjoismaissa sekä Venäjällä ja Itä-Euroopassa.

Heinä-syyskuu 2003

Nokian Renkaat -konsernin liikevaihto kasvoi 10,9 % ja oli 130,7 MEUR (117,9 MEUR vastaavalla kaudella vuonna 2002). Valmistustoiminnan liikevaihto kasvoi 18,4 % ja Vianor-rengasketjun vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 6 %.

Kiinteät kustannukset kasvoivat 5 % ja olivat 40,4 MEUR (38,5 MEUR). Valmistustoiminnan raaka-ainehinnat olivat 1 % korkeammat kuin vastaavalla kaudella vuotta aiemmin.

Konsernin liiketulos parani ja oli 21,7 MEUR (15,2 MEUR). Valmistustoiminnan liiketulos oli 25,6 MEUR (19,9 MEUR) ja Vianorin liiketulos ennen goodwill-poistoja oli 3,0 MEUR (0,8 MEUR). Goodwill-poistot olivat 1,7 MEUR (2,0 MEUR), ja ne kohdistuivat kokonaisuudessaan Vianor-rengasketjuun.

Konsernin tulos ennen veroja parani ja oli 19,0 MEUR (12,4 MEUR) ja katsauskauden tulos 13,5 MEUR (8,8 MEUR).

Tammi-syyskuu 2003

Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa 2003 oli 341,5 MEUR (311,2 MEUR) eli 9,8 % enemmän kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Valmistustoiminnan liikevaihto kasvoi 17,8 % ja Vianorin vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 3 % edellisvuodesta.

Vianorin liikevaihdon vuoden 2002 vertailulukuun sisältyi myynti Suomen autokaupalle, joka siirrettiin vuoden 2002 lopussa Vianorilta emoyhtiölle. Vuoden 2003 alusta lukien myynti kotimaan autokaupalle on sisältynyt Nokian henkilöautonrenkaiden liikevaihtoon.

Myynnin kannattavuutta paransivat hinnankorotukset, uusien tuotteiden ansiosta parantunut myyntimix ja edellisvuotta parempi tuottavuus.

Kiinteät kustannukset kasvoivat 2,4 MEUR eli 2,0 % edellisvuodesta ja olivat 124,4 MEUR (121,9 MEUR). Kiinteiden kustannusten osuus liikevaihdosta laski ja oli 36 % (39 %). Valmistustoiminnan raaka-ainehinnat nousivat 4 % viime vuoden vastaavan katsauskauden keskihinnasta. Nokian Renkaiden valmistustoiminnan materiaalikustannusten nousu jäi kuitenkin 1,3 %:iin.

Konsernin liiketulos parani ja oli 38,4 MEUR (23,9 MEUR). Valmistustoiminnan liiketulos oli 47,2 MEUR (36,0 MEUR) ja Vianorin liiketulos ennen goodwill-poistoja oli 2,0 MEUR (-1,7 MEUR). Goodwill-poistot olivat 5,2 MEUR (5,9 MEUR), ja ne kohdistuivat kokonaisuudessaan Vianor-rengasketjuun.

Nettorahoituskulut olivat 6,6 MEUR (9,2 MEUR).

Tulos ennen veroja oli 31,8 MEUR (14,8 MEUR). Katsauskauden tulos oli 21,8 MEUR (9,8 MEUR). Tulos per osake nousi 2,05 euroon (0,93 euroa).

Liiketoimintaan sitoutuneen pääoman tuottoaste (RONA, liukuva 12 kk) oli 18,6 % (12,3 %). Tulorahoitus käyttöpääoman muutoksen ja investointien jälkeen (Kassavirta II) oli -48,3 MEUR (-23,7 MEUR). Omavaraisuusaste oli 41,3 % (37,0 %) sisältäen pääomalainan omassa pääomassa.

Konsernin henkilöstön määrä oli keskimäärin 2.616 (2.612) henkilöä ja katsauskauden lopussa 2.710 (2.621). Vianorin henkilöstön määrä katsauskauden lopussa oli 1.224 (1.190).

VALMISTUSTOIMINTA

Henkilöautonrenkaat

Nokian henkilöautonrenkaiden liikevaihto kasvoi 21,9 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan aikaan ja oli 198,3 MEUR (162,7 MEUR). Liiketulos oli 41,8 MEUR (30,6 MEUR).

Nokian henkilöautonrenkaiden myynti sujui hyvin keskeisillä markkina-alueilla Pohjoismaissa, Itä-Euroopassa, Venäjällä ja USA:ssa ja markkinaosuudet paranivat. Pohjoismaissa Nokian-merkkisten talvirenkaiden markkinaosuus nousi 28,6 %:sta 31,5 %:iin. Erityisen hyvin kehittyi myynti autokaupalle.

Myynti painottui talvirenkaisiin ja muihin korkeakatteisiin erikoistuotteisiin. Talvirenkaiden osuus oli 64,4 % (51,9 %) katsauskauden liikevaihdosta. Myyntiä vauhdittivat uuden nastarenkaan, Nokian Hakkapeliitta 4:n markkinoille tulo sekä renkaan saavuttamat lehtitestivoitot. Parantunut myyntimix ja toteutetut hinnankorotukset nostivat kappalekohtaista keskihintaa 6,4 %. Tuotantomäärä kasvoi 10,7 % edellisvuodesta ja tuottavuus (kg/mh) parani 7,3 %.

Tehokkaat logistiset ratkaisut paransivat toimituskykyä renkaiden jakeluportaaseen.

Raskaat renkaat

Nokian raskaiden renkaiden liikevaihto oli 43,6 MEUR (39,9 MEUR) eli 9,3 % viimevuotista enemmän. Liiketulos oli 4,4 MEUR (3,0 MEUR).

Raskaiden renkaiden myynti sujui suotuisasti Suomessa, Norjassa, Saksassa ja Itä-Euroopan maissa. Voimakkaimmin kasvoi metsäkonerenkaiden ensiasennusmyynti kotimaassa. Myös raskaiden teollisuusrenkaiden ja maatalouskäyttöön tarkoitettujen flotation-renkaiden myynti kasvoi edellisvuodesta. Metsäkonerenkaiden jälkimarkkinat eivät ole vielä elpyneet ensiasennusmarkkinoiden tahdissa. Erityisesti USA:ssa kysyntä metsäkonerenkaiden jälkimarkkinoilla oli edelleen hyvin vähäistä.

Hyvä myyntimix ja alkuvuodesta tehdyt hinnankorotukset paransivat kannattavuutta. Tuotantomäärä kasvoi 10,7 % ja tuottavuus parani.

Polkupyöränrenkaat

Nokian polkupyöränrenkaiden liikevaihto oli 3,7 MEUR (4,0 MEUR) eli 9,6 % edellisvuotista vähemmän. Liiketulos oli positiivinen ja edellisvuotta parempi.

Pinnoitusmateriaalit

Nokian Renkaiden pinnoitusmateriaalien liikevaihto oli 7,4 MEUR (7,6 MEUR) eli 2,1 % edellisvuotta vähemmän. Liiketulos oli positiivinen ja edellisvuotta parempi.

Henkilöautonrenkaiden pinnoitusmateriaalien myynti kasvoi edellisvuodesta päämarkkinoilla, mutta kuorma-autonrenkaiden pinnoitusmateriaalien kysyntä Pohjoismaissa oli vähäistä koko alkuvuoden. Myynti kuitenkin hieman piristyi Suomessa ja Ruotsissa vuoden kolmannella neljänneksellä. Myös myynti Venäjälle kasvoi edellisvuodesta. Kesäkuussa Pietarista ostettu pinnoitustehdas vahvistaa yhtiön asemaa Venäjän kasvavilla markkinoilla.

ROADSNOOP

RoadSnoop-painevahdin myynti ja toimitukset käynnistyivät suunnitelman mukaisesti 30:ssa maassa. Nokian Renkaat esitteli painevahdista myös ammattiautoilijoille tarkoitetun version, joka kytketään kiinteästi auton omaan sähköjärjestelmään. Kehitysprojekti autoteollisuudelle tarkoitetusta painevahdin ensiasennusversiosta käynnistyi.

VIANOR

Vianorin liikevaihto oli 129,2 MEUR (134,6 MEUR) eli 4,0 % vähemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana vertailukelpoisen liikevaihdon kuitenkin kasvaessa 3 %. Vianorin liiketulos ennen goodwill-poistoja oli 2,0 MEUR (-1,7 MEUR). Goodwill-poistot olivat 5,2 MEUR (5,9 MEUR).
Liiketulos parani Ruotsissa ja Norjassa toiminnan tehostamisen tuloksena. Vianorin kassavirta II oli -14,2 MEUR (-16,2 MEUR).

Kuluttajakauppa virkistyi syyskuussa selvästi ja henkilöauton kesärenkaita myytiin runsaasti Pohjoismaissa. Suomessa myös kuorma-autonrenkaiden myynti vilkastui. Pinnoitettujen renkaiden kysyntä laski edelleen. Nokian-merkkisten renkaiden osuus liikevaihdosta kasvoi.

Nokian Renkaat osti syyskuussa Norjasta Grimstad Vulk AS ja Mandal Vulk AS -nimiset rengasliikkeet. Kauppaan kuului yhteensä 4 toimi-paikkaa ja yksi pinnoittamo Etelä-Norjassa. Yhtiöiden konsolidoitu liikevaihto on n. 33 miljoonaa Norjan kruunua ja niiden toiminta on ollut hyvin kannattavaa. Uusien toimipisteiden myynti ja tulos konsolidoidaan Vianoriin 1.10.2003 lukien.

INVESTOINNIT

Nokian Renkaiden investoinnit katsauskautena olivat 31,2 MEUR (21,1 MEUR). Investoinnit olivat uusien muottien hankintoja sekä tuotannon kone- ja laiteinvestointeja Nokian yksikköön. Yhtiön kokonaisinvestoinnit vuodelle 2003 ovat 42,0 MEUR.

AMTEL-NOKIAN TYRES

Nordman-merkkisten renkaiden sopimusvalmistus Amtelin tehtailla sujui suunnitellusti. Myynti- ja valmistusennuste kuluvalle vuodelle on 0,6 miljoonaa rengasta. Yhteisyrityksen toiminta käynnistyi ja renkaiden kuluttajamyynti alkoi myönteisissä merkeissä.

SOPIMUSVALMISTUS

Nokian Renkaiden sopimusvalmistus Itä-Euroopassa, Kaukoidässä ja USA:ssa sujui tavoitteiden mukaisesti ja kasvoi selvästi edellisvuodesta.

MUUT ASIAT

Optio-oikeuksilla merkityt osakkeet

Nokian Renkaat Oyj:n vuoden 2001 optio-oikeuksien 2001A-optioilla merkittiin toukokuussa 22.030 osaketta. Merkinnöistä johtuva osakepääoman korotus 44.060 euroa merkittiin kaupparekisteriin 12.5.2003. Osakkeet tulivat kaupankäynnin kohteiksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 13.5.2003 alkaen. Osakemäärä korotuksen jälkeen oli 10.604.316 ja osakepääoma 21.208.632,00 euroa.

Nokian Renkaat Oyj:n vuoden 2001 optio-oikeuksien 2001A-optoilla merkittiin 12.5.2003 rekisteröidyn osakepääoman korotuksen jälkeen 51.200 osaketta. Merkinnöistä johtuva osakepääoman korotus 102.400 euroa merkittiin kaupparekisteriin 14.8.2003. Osakkeet ovat olleet kaupankäynnin kohteena yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 15.8.2003 alkaen. Nokian Renkaat Oyj:n osakemäärä korotuksen jälkeen oli 10.655.516 osaketta ja osakepääoma 21.311.032,00 euroa.

Hallituksen valtuudet

Nokian Renkaiden maaliskuussa 2003 pidetty yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai ottamalla vaihtovelkakirjalainaa yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen seurauksena yhtiön osakepääoma saa nousta enintään 4 miljoonalla eurolla.
Uusia 2 euron nimellisarvoisia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta.

Hallituksella on myös oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on osakeyhtiölain 4:2a pykälässä viitattu yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskaupat tai muut yritysjärjestelyt.

Valtuutuksen perusteella hallituksella on oikeus päättää merkintään oikeutetuista, merkintähinnoista, merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan ehdoista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen tekemästä päätöksestä lukien. Samalla mitätöidään muut voimassaolevat valtuutukset osakepääoman korottamiseksi.

Muutokset osakkeenomistuksessa

Nokia Oyj:n omistusosuus Nokian Renkaat Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta laski 18,9 %:sta 0 %:iin osakekaupalla, joka tehtiin 19.3.2003. Kaupalla toteutettiin Nokia Oyj:n ja Bridgestone Europe NV/SA:n välinen 24.2.2003 päivätty sopimus, josta tehtiin arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus 24.2.2003.
Bridgestone Europe NV/SA ilmoitti, että sen omistusosuus Nokian Renkaat Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on 18,9 %.

Keskinäinen vakuutusyhtiö Ilmarisen (kaupparekisterinumero 162.625) osuus Nokian Renkaat Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä alitti yhden kahdeskymmenesosan osakekaupalla, joka tehtiin 19.8.2003.
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen omistukseen jäi 520.500 Nokian Renkaiden osaketta, ja sen osuus yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä laski 4,88 %:iin.

Nokian Renkaiden ulkomaisen omistuksen osuus on tasaisesti kasvanut ja katsauskauden lopussa ulkomaisen omistuksen osuus oli 58,67 %.

NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE

Maailman talouden kehityssuunnassa on edelleen epävarmuustekijöitä, mutta myönteisiä merkkejäkin on näkyvissä.
Raaka-ainehintojen arvioidaan päätyvän koko vuoden osalta 2 % viime vuotta korkeammalle tasolle. Heikko US-dollari vaikuttaa edelleen tuontirenkaiden myynnin kannattavuuteen USA:ssa.

Nokian Renkaat arvioi henkilöautojen talvirenkaiden, korkean nopeusluokan kesärenkaiden ja raskaiden erikoisrenkaiden kysynnän jatkavan kasvuaan erityisesti Itä-Euroopassa ja Venäjällä. Myös Pohjoismaissa yhtiöllä on hyvät kasvun mahdollisuudet.

Nokian Renkaissa talvisesonki on käynnistynyt hyvin, ja talvirenkaiden matala varastotaso rengasmarkkinoilla enteilee vilkasta talvirengaskauppaa. Yhtiö keskittää kaikki voimavaransa edessä olevan tärkeän talvirengassesongin hoitamiseen tavoitteenaan ylittää edellisten vuosien myynti Pohjoismaissa ja Venäjällä. Uusi nastallinen talvirengas, Nokian Hakkapeliitta 4, on kuluttajamyynnissä ensimmäistä kauttaan, ja se vauhdittaa talvirengasmyyntiä. Kaikissa julkaistuissa alan lehtien rengastesteissä uutuustuote on saavuttanut kärkisijan.
Uuden nastarenkaan saatavuutta on lisätty nostamalla tuotantotasoa sekä karsimalla muuta tuotevalikoimaa. Panostukset logistiikkaan ja tietojärjestelmiin Pohjoismaissa parantavat entisestään palvelukykyä sesongin aikana.

Vianorissa toimintojen tehostaminen jatkuu, omien tuotteiden osuus kasvaa ja kustannusten sopeuttaminen jatkuu erityisesti Ruotsissa ja Norjassa.

Sopimusvalmistuksen osuus kasvaa tasaisesti Itä-Euroopassa ja Venäjällä. Venäjällä yhteisyritys on aloittanut Nordman-renkaiden myynnin. Myynti on käynnistynyt hyvin ja vauhdittuu talvisesongin aikana. Loppuvuodesta aloitetaan myös Nordman-kesärenkaiden valmistus.

Nokian Renkaiden vuoden 2003 tavoitteena on saavuttaa liikevaihdoltaan ja tulokseltaan edellisvuotta parempi vuosi.

NOKIAN RENKAAT KONSERNIN TULOSLASKELMA
Miljoonina euroina
7-9/03 7-9/02 1-9/03 1-9/02 12 kk 1-12/02
Liikevaihto 130,7 117,9 341,5 311,2 509,6 479,2
Liiketoiminnan kulut 99,4 93,8 275,5 261,3 398,5 384,2
Poistot 7,9 6,8 22,4 20,0 29,4 27,0
Liiketulos ennen kerta-
luonteisia eriä ja
liikearvon poistoja 23,4 17,2 43,5 29,9 81,7 68,0
Liiketoiminnan kerta-
luonteiset tuotot ja
kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Liikearvon poistot 1,7 2,0 5,2 5,9 7,1 7,9
Liiketulos 21,7 15,2 38,4 23,9 74,5 60,1
Rahoitustuotot
ja -kulut -2,6 -2,8 -6,6 -9,2 -9,5 -12,1
Tulos ennen satunnai-
sia eriä ja veroja 19,0 12,4 31,8 14,8 65,0 48,0
Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tilikauden verot 1) 5,5 3,6 10,0 5,0 19,5 14,4
Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tilikauden tulos 13,5 8,8 21,8 9,8 45,5 33,6


KONSERNITASE 30.9.03 30.9.02 31.12.02

Aineettomat hyödykkeet 14,6 12,9 12,5
Konserniliikearvo 36,0 42,3 40,8
Aineelliset hyödykkeet 200,8 197,8 195,4
Sijoitukset 1,3 0,6 0,6
Vaihto-omaisuus 101,9 98,1 78,8
Saamiset 179,1 150,9 102,2
Rahoitusvarat 4,9 5,3 20,5

Oma pääoma 186,4 151,8 175,4
Pääomalaina 36,0 36,0 36,0
Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0
Pitkäaikaiset velat
korolliset 122,6 124,2 98,0
korottomat 21,2 19,6 20,5
Lyhytaikaiset velat
korolliset 79,0 91,4 44,9
korottomat 93,5 84,9 76,1

Taseen loppusumma 538,6 507,9 450,9

Korollinen nettovelka 196,6 210,3 122,5
Investoinnit 31,2 21,1 26,0
Henkilöstö keskimäärin 2 616 2 612 2 663
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

Liiketoiminta
Liiketoiminnan rahavirta
ennen rahoituseriä ja
veroja -11,4 -6,7 91,3
Rahoituserät ja verot -18,4 -17,7 -22,0
Liiketoiminnan rahavirta -29,8 -24,4 69,3

Investoinnit
Investointien rahavirta -29,6 -21,4 -26,2

Rahoitus
Maksullinen osakeanti 1,3
Lyhytaikaisten saamisten
ja lainojen muutos 28,9 52,5 5,3
Pitkäaikaisten saamisten
ja lainojen muutos 25,5 -12,7 -37,4
Maksetut osingot -11,7 -7,1 -8,8
Rahoituksen rahavirta 44,0 32,8 -40,9

Rahavarojen muutos -15,5 -13,0 2,2

NOKIAN RENKAAT Viim.
TUNNUSLUVUT 30.9.03 30.9.02 12 kk 31.12.02

Tulos/osake, euro 2,05 0,93 4,30 3,17
Omavaraisuusaste, % 2) 41,3 37,0 46,9
Omavaraisuusaste, % 34,6 29,9 38,9
Gearing, % 2) 88,4 112,0 57,9
Oma pääoma/osake, euro 17,49 14,34 16,57
Osakkeiden
lukumäärä (1 000 kpl) 10 656 10 582 10 582

Konsernin tai emoyhtiön hallussa ei ole omia osakkeita.
1)Katsauskauden verojen laskentaperusteena on käytetty
katsauskauden tulosta vastaavaa veroa.
2) pääomalaina omassa pääomassa

TOIMIALAERITTELY 7-9/03 7-9/02 1-9/03 1-9/02 1-12/02

Liikevaihto 130,7 117,9 341,5 311,2 479,2
Valmistustoiminta 104,0 88,1 252,2 214,2 314,5
Vianor 46,8 47,0 129,2 134,6 216,2

Liiketulos 21,7 15,2 38,4 23,9 60,1
Valmistustoiminta 25,6 19,9 47,2 36,0 59,5
Vianor 1,3 -1,2 -3,2 -7,7 0,9

Liiketulos ennen
liikearvon poistoja
Vianor 3,0 0,8 2,0 -1,7 8,9

Kassavirta II -25,7 -4,9 -48,3 -23,7 70,1
Valmistustoiminta -20,6 -1,9 -35,4 -8,3 59,3
Vianor -5,3 -3,0 -14,2 -16,2 10,3

VASTUUSITOUMUKSET 30.9.03 30.9.02 31.12.02
miljoonina euroina

OMASTA VELASTA
Kiinteistökiinnitykset 1,1 0,7 1,0
Pantit 0,0 0,0 0,0

MUIDEN PUOLESTA
Takaukset 0,1 0,1 0,0

MUUT OMAT VASTUUT
Takaukset 1,0 1,2 1,0
Leasing- ja vuokra-
vastuut 35,4 37,2 38,7
Lunastussitoumukset 1,0 0,4 1,2

KORKOJOHDANNAISET
Koronvaihtosopimukset
Käypä arvo -2,7 -1,6 -2,1
Kohde-etuuksien arvo 40,0 50,0 46,5

VALUUTTAJOHDANNAISET
Termiinisopimukset
Käypä arvo -0,6 -0,5 0,8
Kohde-etuuksien arvo 83,9 68,4 50,5

Valuuttajohdannaisia käytetään konsernin nettovaluutta-aseman suojaustarkoituksessa.Valuuttajohdannaisten markkina-arvo on kirjattu tulokseen lukuunottamatta tilauskantaan ja budjetoituun nettopositioon kassavirran toteutuessa.(Luvut tilintarkastamattomia)
Nokian Renkaat Oyj
Raila Hietala-Hellman
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Kim Gran, puh. (03) 340 7336.
Jakelu: HEX ja keskeiset tiedotusvälineet