4. helmikuu 2020 15:30 kategoriassa Pörssitiedotteet

Osakepohjainen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä 2020–2022 Nokian Renkaat Oyj:n johdolle ja valituille avainhenkilöille

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 4.2.2020 klo 15.30

Nokian Renkaat Oyj:n hallitus on päättänyt osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön johdolle ja valituille avainhenkilöille vuosille 2020–2022 jatkona aiemmille vuonna 2019 päätetyille ohjelmille. Järjestelmä koostuu suoritusperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä (”PSP 2020”) päärakenteena sekä ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä (”RSP 2020”) täydentävänä palkkiojärjestelmänä.

Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän tarkoituksena on kohdistaa omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sekä avainhenkilöiden sitouttaminen yhtiöön ja sen strategisiin tavoitteisiin.

Suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2020

Suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä kolmevuotisista ansaintajaksoista, jonka jälkeen mahdollinen osakepalkkio maksetaan. Kunkin yksittäisen ansaintajakson alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä.

Ansaintajakso (PSP 2020–2022) alkaa vuoden 2020 alusta ja sen perusteella mahdollisesti suoritettava osakepalkkio maksetaan vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla edellyttäen, että hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Mahdollinen palkkio maksetaan osittain Nokian Renkaat Oyj:n osakkeina ja osittain käteisenä. Käteisosuus on tarkoitettu palkkiosta aiheutuvien verojen kattamiseen. PSP 2020–2022 ansaintajaksoon on oikeutettu osallistumaan noin 200 henkilöä, mukaan lukien Nokian Renkaiden johtoryhmän jäsenet.

Ansaintajaksoon 2020–2022 sovellettavat ansaintatavoitteet ovat osakekohtainen tulos (EPS) sekä sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE). PSP 2020–2022 -ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään 569 260 brutto-osaketta.

Jos tietyn henkilön työsuhde Nokian Renkailla päättyy ennen osakepalkkion maksamispäivää, hän ei pääsääntöisesti ole oikeutettu mihinkään palkkioon tämän ohjelman perusteella.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2020

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on toimia täydentävänä pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmänä erikseen valituille Nokian Renkaiden avainhenkilöille ja esimerkiksi rekrytointien yhteydessä tai sitouttamistarpeessa. Se koostuu vuosittain alkavista ehdollisista osakepalkkio-ohjelmista. Kukin ohjelma koostuu kolmen vuoden pituisesta rajoitusjaksosta, jonka jälkeen ohjelman puitteissa luvatut osakepalkkiot maksetaan osallistujille Nokian Renkaat Oyj:n osakkeina ja osittain käteisenä.

Kunkin yksittäisen ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä.

Ehdollisessa osakepalkkiojärjestelmässä edellytyksenä osakepalkkion maksamiselle yksittäiselle osallistujalle on, että osallistujan työsuhde Nokian Renkaissa jatkuu palkkioiden maksamisajankohtaan saakka.

Seuraava ohjelma ehdollisessa osakepalkkiojärjestelmässä (RSP 2020–2022) alkaa vuoden 2020 alusta ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla. Tämän ohjelman nojalla maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään 120 000 brutto-osaketta.

Muita ehtoja

Nokian Renkaat soveltaa osakeomistussääntöä yhtiön johtoryhmän jäseniin. Sen mukaan johtoryhmän kunkin jäsenen odotetaan säilyttävän omistuksessaan vähintään 25 % yhtiön osakepalkkiojärjestelmistä saamistaan osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo yhtiössä vastaa vähintään hänen kiinteän bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.  

Hallitus arvioi, ettei osakepalkkiojärjestelmän yhteydessä lasketa liikkeelle uusia osakkeita ja ettei järjestelmällä siten ole laimentavaa vaikutusta yhtiön rekisteröityyn osakemäärään.

Nokian Renkaat Oyj
Päivi Antola, Johtaja, Sijoittajasuhteet ja konserniviestintä

Lisätietoja:
Tytti Bergman, Johtaja, Ihmiset ja kulttuuri, puh. +358 10 401 7000

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokianrenkaat.fi