16. maaliskuu 2018 10:00 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaiden vuosikertomus ja yritysvastuuraportti 2017 on julkaistu

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 16.3.2018 klo 10.00

Nokian Renkaat on julkaissut vuoden 2017 Vuosikatsauksen ja Taloudellisen katsauksen osoitteessa vuosikertomus2017.nokianrenkaat.fi sekä Yritysvastuuraportin osoitteessa nokianrenkaat.fi/vastuullisuus.

PDF-muodossa julkaistavat Vuosikatsaus ja Taloudellinen katsaus 2017 sisältävät yhtiön tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen. Hallituksen toimintakertomus sisältää myös selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista.

Yritysvastuuraportti 2017 on laadittu GRI Standards -ohjeiston Core-tason vaatimusten mukaisesti, ja se on riippumattoman kolmannen osapuolen varmentama. Yritysvastuuraportti kuvaa Nokian Renkaiden vastuullisuustyötä sekä vuoden 2017 toimia niin tuoteturvallisuuden ja -vastuun kuin sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun saralla.

Vuosikatsaus, Taloudellinen katsaus ja vastuullisuussivustosta generoitu Yritysvastuuraportti 2017 ovat saatavissa myös tämän pörssitiedotteen liitteenä PDF-versioina.

Nokian Renkaat Oyj

Antti-Jussi Tähtinen, puh. +358 10 401 7940
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokiantyres.com


Liitteet