12. helmikuu 2004 06:00 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 12.2.2004 klo 8.00

NOKIAN RENKAIDEN VUOSI 2003


Konsernin liikevaihto ja -tulos paranivat vuoden viimeisellä neljänneksellä ja koko katsauskaudella. Myös kaikkien tulosyksiköiden tulokset paranivat. Konsernin liikevaihto kasvoi 10,3 % ja oli 528,7 MEUR (2002: 479,2 MEUR). Liiketulos oli 79,1 MEUR (60,1 MEUR). Tulos per osake nousi 4,48 euroon (3,17 euroa). Hallitus esittää, että osinkoa jaetaan 35 % nettovoitosta eli 1,56 euroa (1,11 euroa) osakkeelta.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Nokian Renkaiden päämarkkinoilla ja ydintuotteissa tilanne jatkui myönteisenä, vaikka maailmantalouden epävarmuus, heikko USA:n dollari ja kohonneet raaka-ainehinnat heijastuivatkin rengasalaan. Henkilöauton talvirenkaiden ja korkeitten nopeusluokkien kesärenkaiden ja raskaiden erikoisrenkaiden kysyntä kasvoi Nokian Renkaiden ydinmarkkinoilla. Suomessa ja Ruotsissa uusien autojen myynti jatkoi voimakasta kasvuaan. Myös käytettyjen autojen tuonti Suomeen lisääntyi merkittävästi.

Nokian Renkaat -konsernissa vuosi 2003 sujui hyvin. Liikevaihto kasvoi, liiketulos parani ja markkinaosuudet nousivat merkittävästi päämarkkina-alueilla. Nokian Renkaiden vahvimmat myyntialueet olivat Pohjoismaat ja erityisesti Ruotsi, sekä Itä-Eurooppa ja Venäjä. Vianor-ketjussa ja erityisesti Ruotsissa myytiin Nokian-merkkisiä renkaita selvästi edellisvuotta enemmän. Valmistustoiminnan ja Vianorin välinen yhteistyö toi merkittävästi lisää synergiaetuja. Nokian tehtaan tuotantomäärät lisääntyivät ja sopimusvalmistuksen määrä kasvoi. Tuottavuus (kg/mh) parani erityisesti henkilöautonrenkaiden valmistuksessa.

Loka-joulukuu 2003

Nokian Renkaat -konsernin liikevaihto kasvoi 11,4 % ja oli 187,2 MEUR (168,0 MEUR vastaavalla kaudella vuotta aiemmin). Valmistustoiminnan liikevaihto kasvoi 18,3 % ja Vianorin liikevaihto 2,8 % edellisvuodesta. Vianorin liikevaihdossa ja tuloksessa on mukana syyskuussa Norjasta ostettujen neljän uuden myyntipisteen myynti.

Kiinteät kustannukset kasvoivat 3,1 % ja olivat 50,3 MEUR (48,8 MEUR). Valmistustoiminnan raaka-ainehinnat olivat 2 % alhaisemmat kuin vastaavalla jaksolla vuotta aiemmin.

Konsernin liiketulos parani ja oli 40,7 MEUR (36,1 MEUR). Valmistustoiminnan liiketulos oli 28,3 MEUR (23,5 MEUR) ja Vianorin liiketulos ennen goodwill-poistoja 9,8 MEUR (10,6 MEUR). Goodwill-poistot olivat 1,7 MEUR (2,0 MEUR), ja ne kohdistuivat kokonaisuudessaan Vianoriin. Konsernin tulos ennen veroja parani ja oli 37,8 MEUR (33,2 MEUR) ja katsauskauden tulos oli 25,8 MEUR (23,7 MEUR).

Tammi-joulukuu 2003

Konsernin liikevaihto vuonna 2003 oli 528,7 MEUR (479,2 MEUR), eli 10,3 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Valmistustoiminnan liikevaihto kasvoi 18,0 % ja Vianorin liikevaihto laski 1,5 % edellisvuodesta. Vianorin vertailukelpoinen liikevaihto kuitenkin kasvoi 6,5 % edellisvuodesta, sillä Vianorin vuoden 2002 liikevaihtoon sisältyi myynti Suomen autokaupalle, joka siirrettiin vuoden 2002 lopussa Vianorilta emoyhtiölle. Vuoden 2003 alusta lukien myynti kotimaan autokaupalle on sisältynyt Nokian henkilöautonrenkaiden liikevaihtoon.
Konsernin liikevaihdosta tulee 68 % (70 %) Suomen ulkopuolelta.
Konsernin laskutus Pohjoismaihin kasvoi 11,1 %, Venäjälle ja muihin IVY-maihin 21,4 %, Itä-Eurooppaan 17,8 % ja Pohjois-Amerikkaan 4,2 % edellisvuodesta.

Talvirenkaiden kasvaneen osuuden ja uusien tuotteiden ansiosta parantunut myyntimix, toteutetut hinnankorotukset sekä parantunut tuottavuus paransivat kannattavuutta.

Konsernin kiinteät kustannukset kasvoivat 4,0 MEUR eli 2,3 % ja olivat 174,7 MEUR (170,8 MEUR). Kiinteiden kustannusten osuus liikevaihdosta laski ja oli 33,0 % (35,6 %). Rengasketjun kiinteät kustannukset laskivat 1,9 MEUR. Valmistustoiminnan raaka-ainehinnat olivat 2 % korkeammat kuin vuoden 2002 keskihinnat.

Konsernin liiketulos parani ja oli 79,1 MEUR (60,1 MEUR). Valmistustoiminnan liiketulos oli 75,6 MEUR (59,5 MEUR) ja Vianorin liiketulos ennen goodwill-poistoja oli 11,8 MEUR (8,9 MEUR). Goodwill-poistot olivat 6,9 MEUR (7,9 MEUR) ja ne kohdistuivat kokonaisuudessaan Vianoriin.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 9,5 MEUR (12,1 MEUR). Niiden suhde liikevaihtoon oli 1,8 % ja (2,5 %).

Tulos ennen veroja parani ja oli 69,6 MEUR (48,0 MEUR). Katsauskauden nettotulos parani ja oli 47,6 MEUR (33,6 MEUR). Tulos per osake nousi 4,48 euroon (3,17 euroa) eli 41,3 %.

Liiketoimintaan sitoutuneen pääoman tuottoaste (RONA, liukuva 12 kk) oli 19,5 % (15,0 %). Tulorahoitus käyttöpääoman muutoksen, investointien ja käyttöomaisuuden myynnin jälkeen (Kassavirta II) oli 65,7 MEUR (70,1 MEUR). Omavaraisuusaste nousi 46,9 %:sta 51,9 %:iin sisältäen pääomalainan omassa pääomassa.

Tuotekehitysmenot olivat 8,3 MEUR (8,5 MEUR) eli 2,2 % valmistustoiminnan liikevaihdosta.

Tilikauden aikana konsernin palveluksessa oli keskimäärin 2.650 henkilöä (2.663 henkilöä). Emoyhtiössä oli vastaavasti 1.368 (1.334) henkilöä. Tilikauden lopussa konsernin palveluksessa oli 2.736 (2.585) henkilöä ja emoyhtiössä 1.398 (1.340) henkilöä. Vianorissa työskenteli vuoden lopussa 1.230 (1.150) henkilöä.

VALMISTUSTOIMINTA

Henkilöautonrenkaat

Nokian henkilöautonrenkaiden liikevaihto kasvoi 21,9 % verrattuna edellisvuoteen ja oli 296,0 MEUR (242,8 MEUR). Liiketulos parani ja oli 69,5 MEUR (51,4 MEUR).

Nokian henkilöautonrenkaiden myynti sujui hyvin koko katsauskauden ja aivan erityisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä. Ydinmarkkinoita olivat Pohjoismaat, Itä-Eurooppa, Venäjä ja Pohjois-Amerikka. Erityisen hyvin sujui myynti pohjoismaiselle autokaupalle. Myös käytettyjen autojen kasvanut tuonti lisäsi renkaiden kysyntää Suomessa. Markkinaosuudet paranivat kaikilla keskeisillä markkinoilla. Pohjoismaissa Nokian-merkkisten renkaiden markkinaosuus nousi 21,7 %:sta 24,3 %:iin. Talvirenkaissa markkinaosuus nousi 26,2 %:sta 29,8 %:iin.

Myynti painottui talvirenkaisiin ja muihin korkeakatteisiin tuotteisiin. Talvirenkaiden osuus oli 75 % (73 %) ja uusien tuotteiden osuus 50,2 % (44 %) tulosyksikön liikevaihdosta.

Alkuvuodesta esitellystä uudesta nastallisesta talvirenkaasta, Nokian Hakkapeliitta 4:sta, tuli talvirengaskaupan kärkituote. Lukuisat alan lehtien rengastestivoitot vauhdittivat renkaan kysyntää. Kasvaneen tuotantovolyymin, tehostetun asiakaspalvelun ja logististen ratkaisujen ansiosta yhtiön toimituskyky sesongin aikana oli merkittävästi edellisvuotta sujuvampaa, ja talvirenkaiden myynti päätyi ennätyslukemiin.

Dollarin alhaisesta arvosta huolimatta myynti sujui hyvin myös USA:ssa. Dollarin arvon vaikutusta onnistuttiin kompensoimaan lisääntyneellä myyntimäärällä, paremmalla tuotemixillä sekä hinnan korotusten avulla.

Vuoden toinen merkittävä uutuustuote oli keväällä esitelty uusi H-nopeusluokan kesärengas, Nokian NRHi, jonka valmistuksessa käytetään vain puhdistettua, matala-aromaattista öljyä. Renkaan kuluttajakauppa Pohjoismaissa, Venäjällä ja Keski-Euroopassa alkaa keväällä 2004.

Tuotantomäärä Suomessa kasvoi 5,1 miljoonasta renkaasta 5,4 miljoonaan renkaaseen. Nokian-merkkisiä renkaita myytiin ensimmäistä kertaa yli 6 miljoonaa kappaletta. Tuottavuus (kg/mh) parani 7 % edellisvuodesta. Tuotteitten kappalekohtainen keskihinta nousi keskimäärin 8 %.

Raskaat renkaat

Nokian raskaiden renkaiden liikevaihto oli 58,8 MEUR (55,0 MEUR) eli 7,0 % enemmän kuin viime vuonna. Liiketulos parani ja oli 5,0 MEUR (4,7 MEUR).

Raskaiden erikoisrenkaiden kysyntä parani koko katsauskauden. Voimakkaimmin kasvoi metsäkonerenkaiden, raskaiden teollisuusrenkaiden ja maatalouskäyttöön tarkoitettujen flotation-renkaiden myynti. Metsäkonerenkaiden ensiasennusmyynti sujui hyvin koko katsauskauden, ja jälkimarkkinakauppa alkoi piristyä vuoden viimeisellä kvartaalilla. USA:n metsäkonerengasmarkkinoilla näkyi elpymisen merkkejä. Yhteistyö Vianorin kanssa tuotti hyviä tuloksia, ja sen ansiosta Nokian-merkkisten kuorma-autonrenkaiden myynti kasvoi edellisvuodesta.

Ensiasennusmyynnin osuus oli 39 % ja uusien tuotteiden osuus 6 % raskaiden renkaiden liikevaihdosta. Raskaiden renkaiden vuosituotanto oli 9.317 tonnia (8.670 tonnia). Sopimusvalmistus sujui suunnitellusti.

Polkupyöränrenkaat

Nokian polkupyöränrenkaiden liikevaihto oli 5,1 MEUR (5,5 MEUR), eli 7,9 % vähemmän kuin edellisvuonna. Liiketulos oli edellisvuoden tasolla ja kassavirta positiivinen.

Polkupyöränrenkaiden markkinoilla kysyntä oli edelleen vähäistä. Nokian polkupyöränrengasyksikkö kuitenkin kehitti toimintaansa ja paransi kannattavuuttaan toimintaympäristön haasteista huolimatta.

Uutuustuotteiden osuus oli 12 % tuotealueen liikevaihdosta. Lieksan tehtaalla valmistettiin 784.000 (830.000) polkupyörän ulkorengasta.

Pinnoitusmateriaalit

Nokian Renkaiden pinnoitusmateriaalien liikevaihto oli 11,0 MEUR (11,2 MEUR) eli edellisvuoden tasolla. Liiketulos parani ja kassavirta oli positiivinen.

Kuorma-autonrenkaiden pinnoitusmateriaalien kysyntä oli vähäistä Pohjoismaissa koko katsauskauden. Henkilöautorenkaiden pinnoitteiden myynti sen sijaan kasvoi edellisvuodesta. Nokian Renkaat paransi asemiaan pohjoismaisilla pinnoitusmarkkinoilla. Venäjän kasvavilla markkinoilla asemia vahvisti kesällä Pietarista ostettu pinnoitustehdas.

Uusien tuotteiden osuus oli 12 % tulosyksikön liikevaihdosta. Tuotantomäärä oli 4.318 (4.336) tonnia.

RoadSnoop

RoadSnoop-painevahdin tuotanto käynnistyi toukokuussa ja myynti käynnistyi keväällä noin 30 maassa. Yksikön liikevaihto oli 1,3 MEUR (0 MEUR). RoadSnoop-painevahti on ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa täysin langaton ja pattereilla toimiva rengaspaineiden valvontalaite maailmassa.

Tuotteen jatkokehitys oli aktiivista, ja painevahdista kehitettiin uusia versioita eri loppukäyttäjille. Valmiina on koeversio raskaiden ajoneuvojen rengaskaluston hallintajärjestelmästä sekä takseihin, poliisiautoihin, ambulansseihin ja muille paljon liikkuville ammattiautoilijoille tarkoitettu 12V-versio. Myös suoraan autotehtaille myytävän ensiasennuspainevahdin kehitys ja myyntityö alkoi.

VIANOR

Vianorin liikevaihto oli 213,0 MEUR (216,2 MEUR), eli 1,5 % edellisvuotta vähemmän vertailukelpoisen liikevaihdon kuitenkin kasvaessa 6,5 %. Vianorin liikevaihdon vuoden 2002 vertailulukuun sisältyi myynti Suomen autokaupalle, joka siirrettiin vuoden 2002 lopussa Vianorilta emoyhtiölle. Liiketulos ennen goodwill-poistoja parani ja oli 11,8 MEUR (8,9 MEUR). Goodwill-poistot olivat 6,9 MEUR (7,9 MEUR). Kassavirta II oli 1,8 MEUR (10,3 MEUR).

Vianor-ketju laajentui Norjassa neljällä toimipisteellä, kun Nokian Renkaat osti syyskuussa Grimstad Vulk AS ja Mandal Vulk AS -nimiset rengasliikkeet. Uusien toimipisteet liikevaihto ja -tulos konsolidoitiin Vianoriin 1.10.2003 alkaen.

Vianorissa sekä kesä- että talvisesonki olivat hyviä ja markkinaosuus kaikki Pohjoismaat mukaan lukien nousi 18,5 %:sta 19,2 %:iin. Kuorma-autonrenkaiden kysyntä alkoi selvästi kasvaa loppuvuodesta ja myös maatalousrenkaiden myynti sujui hyvin. Pinnoitettujen renkaiden kysyntä oli edelleen vähäistä. Renkaiden kuluttajahintoja ja Vianorin palvelujen hintoja nostettiin. Nokian-merkkisten renkaiden osuus kasvoi selvästi edellisvuodesta. Nokian-merkkisten renkaiden myynti lisääntyi erityisesti Ruotsin Vianorissa mikä toi emoyhtiölle runsaasti lisää synergiaetuja.

Vuoden aikana Vianorissa jatkettiin toimintojen tehostamista, ja hyviä tuloksia saatiin aikaan erityisesti Ruotsissa. Suomen Vianor ylsi jälleen ennätystulokseen.

INVESTOINNIT

Nokian Renkaiden investoinnit vuonna 2003 olivat 44,2 MEUR (26,0 MEUR). Tuotannollisten ja toiminnallisten investointien osuus oli noin 41,6 MEUR. Vianorin investoinnit olivat 7,4 MEUR (3,0 MEUR).
Vuoden 2003 investoinnit olivat pääsääntöisesti uusien tuotteiden muotteja sekä kone- ja laitehankintoja Nokian tehtaalle tuotantokapeikkojen poistamiseksi.

AMTEL-NOKIAN TYRES

Sopimusvalmistus Amtelin tehtailla sujui suunnitellusti ja Nordman-merkkisiä renkaita valmistettiin 602.000 kappaletta. Renkaiden myynnistä Venäjän markkinoilla vastasi Nokian Renkaiden ja Amtelin 50/50 -periaatteella perustama yhteisyritys Amtel-Nokian Tyres yhteistyössä Amtelshintorgin kanssa. Renkaita myytiin yhteensä 468.000 kpl ja liikevaihtoa kertyi 9,5 MEUR (0 MEUR). Liikevaihdosta puolet ja nettotuloksesta puolet eli 0,7 MEUR konsolidoitiin Nokian Renkaisiin.

SOPIMUSVALMISTUS

Henkilöautonrenkaiden sopimusvalmistus kasvoi selvästi edellisvuodesta ja ylsi noin 600.000 renkaaseen. Vuonna 2003 toimittajien joukkoon liittyi Matador AS, jonka kanssa Nokian Renkaat teki tammikuussa sopimusvalmistusyhteistyötä koskevan sopimuksen. Sen mukaisesti Matador ryhtyi valmistamaan Nokian-merkkisiä S-,T-, ja H-nopeusluokan henkilöauton kesärenkaita tehtaallaan Slovakiassa. Nokian Renkaat myy tuotteet Itä-Euroopan maihin ja ne muodostavat osan Nokian Renkaiden tarjoamasta tuotevalikoimasta. Sopimus on voimassa kiinteänä vuoden 2005 loppuun saakka ja sen jälkeen aina vuoden kerrallaan.

Sopimusvalmistusyhteistyön avulla Nokian Renkaat halusi varmistaa kasvun mahdollisuutensa Itä-Euroopassa, missä rengasmarkkinat kasvavat voimakkaasti. Samalla valmistuskapasiteettia vapautui Nokian Suomen tehtaalla ultra high performance -renkaiden valmistukseen.

Myös Indonesiassa ja USA:ssa sopimusvalmistus kasvoi suunnitellusti.

MUUT ASIAT

Yhtiökokouspäätökset

Nokian Renkaiden varsinainen yhtiökokous 26.3.2003 vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2002 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa päätettiin maksaa 1,11 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 31.3.2003 ja maksupäivä 7.4.2003.

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin Rabbe Grönblom, hallituksen puheenjohtaja, Kotipizza Oyj; Bo-Erik Haglund, kauppat.tri h.c.; Satu Heikintalo, KTM; Hannu Penttilä, toimitusjohtaja, Stockmann Oyj Abp; Henrik Therman,DI; Matti Vuoria, hallituksen puheenjohtaja, Fortum Oyj; Kim Gran, toimitusjohtaja Nokian Renkaat Oyj. Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa Nokian Renkaiden hallitus valitsi uudeksi puheenjohtajakseen Matti Vuorian.

Hallituksen valtuudet

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai ottamalla vaihtovelkakirjalainaa yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen seurauksena yhtiön osakepääoma saa nousta enintään 4 miljoonalla eurolla. Uusia 2 euron nimellisarvoisia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta.

Hallituksella on myös oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on osakeyhtiölain 4:2a pykälässä viitattu yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskaupat tai muut yritysjärjestelyt. Valtuutuksen perusteella hallituksella on oikeus päättää merkintään oikeutetuista, merkintähinnoista, merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan ehdoista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen tekemästä päätöksestä lukien. Samalla mitätöidään muut voimassaolevat valtuutukset osakepääoman korottamiseksi.

Optio-oikeuksilla merkityt osakkeet

Nokian Renkaat Oyj:n vuoden 2001 optio-oikeuksien 2001A-optioilla merkittiin toukokuussa 22.030 osaketta. Merkinnöistä johtuva osakepääoman korotus 44.060 euroa merkittiin kaupparekisteriin 12.5.2003. Osakkeet tulivat kaupankäynnin kohteiksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 13.5.2003 alkaen. Osakemäärä korotuksen jälkeen oli 10.604.316 ja osakepääoma 21.208.632,00 euroa.

Nokian Renkaat Oyj:n vuoden 2001 optio-oikeuksien 2001A-optioilla merkittiin 12.5.2003 rekisteröidyn osakepääoman korotuksen jälkeen 51.200 osaketta. Merkinnöistä johtuva osakepääoman korotus 102.400 euroa merkittiin kaupparekisteriin 14.8.2003. Osakkeet ovat olleet kaupankäynnin kohteena yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 15.8.2003 alkaen. Nokian Renkaat Oyj:n osakemäärä korotuksen jälkeen oli 10.655.516 osaketta ja osakepääoma 21.311.032,00 euroa.

Nokian Renkaat Oyj:n vuoden 2001 optio-oikeuksien 2001A-optioilla merkittiin 14.8.2003 rekisteröidyn osakepääoman korotuksen jälkeen 13.395 osaketta. Merkinnöistä johtuva osakepääoman korotus 26.790 euroa merkittiin kaupparekisteriin 31.10.2003. Osakkeet ovat olleet kaupankäynnin kohteena yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 3.11.2003 alkaen. Nokian Renkaiden osakemäärä korotuksen jälkeen oli 10.668.911 osaketta ja osakepääoma 21.337.822,00 euroa.

Nokian Renkaat Oyj:n vuoden 2001 optio-oikeuksien 2001A-optioilla merkittiin 31.10.2003 rekisteröidyn osakepääoman korotuksen jälkeen 13.070 osaketta. Merkinnöistä johtuva osakepääoman korotus 26.140 euroa merkittiin kaupparekisteriin 10.12.2003. Osakkeet ovat olleet kaupankäynnin kohteena yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 11.12.2003 alkaen. Nokian Renkaiden osakemäärä korotuksen jälkeen oli 10.681.981 osaketta ja osakepääoma 21.363.962,00euroa.

Muutokset osakkeenomistuksessa

Nokia Oyj:n omistusosuus Nokian Renkaat Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta laski 18,9 %:sta 0 %:iin osakekaupalla, joka tehtiin 19.3.2003. Kaupalla toteutettiin Nokia Oyj:n ja Bridgestone Europe NV/SA:n välinen 24.2.2003 päivätty sopimus, josta tehtiin arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus 24.2.2003.
Bridgestone Europe NV/SA ilmoitti, että sen omistusosuus Nokian Renkaat Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on 18,9 %.

Keskinäinen vakuutusyhtiö Ilmarisen (kaupparekisterinumero 162.625) osuus Nokian Renkaat Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä alitti yhden kahdeskymmenesosan osakekaupalla, joka tehtiin 19.8.2003.
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen omistukseen jäi 520.500 Nokian Renkaiden osaketta, ja sen osuus yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä laski 4,88 %:iin.

Nokian Renkaiden ulkomaisen omistuksen osuus on tasaisesti kasvanut ja katsauskauden lopussa ulkomaisen omistuksen osuus oli 60,5 % (31,4 %).

Siirtyminen IFRS-raportointiin

Nokian Renkaissa aloitettiin valmistautuminen IFRS:n mukaiseen raportointiin vuonna 2002. Eri osa-alueilla käynnistettiin kartoitustyö, jonka tavoitteena oli tunnistaa konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteiden erot IFRS:n ja suomalaisen tilinpäätöskäytännön välillä. Vuonna 2003 perustettiin IFRS –projektiryhmä, jonka toimintaa valvoo konsernin talousjohtaja. Lisäksi järjestettiin useita koulutus- ja tiedotustilaisuuksia johdolle ja muille vastuuhenkilöille IFRS:n käyttöönotosta sekä konsernin kannalta keskeisimmistä standardeista.

Vuoden 2004 aikana päätetään valinnaisista tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja lasketaan avaavan IFRS -taseen tiedot sekä vuoden 2004 vertailutietiedot vuoden 2005 osavuosikatsauksiin. Lisäksi tehdään tarvittavat järjestelmämuutokset IFRS:n mukaisen raportoinnin aloittamiseksi vuoden 2005 alusta.

Alustavan analyysin mukaan IFRS:n mukaiseen raportointiin siirtyminen voi aiheuttaa muutoksia vuokrasopimusten kirjaamiseen. Segmenttitietojen osalta Nokian Renkaiden informaatio on pääsääntöisesti jo nyt tarvittavalla tasolla. Muihin laskentaperiaatteisiin mahdollisesti tulevat muutokset eivät ole olennaisia.

Uuteen raportointikäytäntöön siirtymisen vaiheista ja vaikutuksista tiedotetaan tarkemmin vuoden aikana yhtiön kotisivuilla osoitteessa: www.nokiantyres.com.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET ASIAT


Nokian Renkaat esitteli tammikuussa uuden nastattoman henkilöauton talvirenkaan, Nokian Hakkapeliitta RSi:n. Uutuustuote on menestyksekkään Nokian Hakkapeliitta Q:n seuraaja, ja se on suunniteltu Pohjoismaiden, Venäjän ja Pohjois-Amerikan markkinoille. Uutuustuotteen kokovalikoima on laaja, ja sen kuluttajamyynti alkaa syksyllä 2004.

NÄKYMÄT VUODELLE 2004

Nokian Renkaat jatkaa toimintaansa kannattavalla kasvu-uralla tavoitteenaan saavuttaa vuonna 2004 liikevaihdoltaan ja tulokseltaan vuotta 2003 parempi vuosi. Vuoden ensimmäisen neljänneksen tulos jää aikaisempien vuosien tapaan matalaksi, koska alkuvuodesta renkaiden kysyntä on kotimarkkinoilla normaaliin tapaan vähäistä, mutta myynnistä riippumattomat kiinteät kustannukset rasittavat kannattavuutta. Tulos painottuu voimakkaasti toiselle vuosipuoliskolle ja erityisesti vuoden viimeisille kuukausille talvisesongin vuoksi.

Maailman talouden elpyminen ja Kiinan kasvava rengastuotanto aiheuttaa nousupainetta raaka-ainehintoihin. Nokian Renkaat arvioi raaka-ainehintojensa päätyvän vuoden ensimmäisen neljänneksen osalta noin 4 % korkeammalle tasolle, kuin vastaavalla jaksolla vuotta aiemmin. Erityisesti luonnonkumin hinta näyttää kääntyneen voimakkaaseen nousuun. USA:n dollarin arvo euroa vastaan pysynee edelleen alhaisena.

Nokian Renkaat keskittyy strategiansa mukaisesti kasvaviin ja kannattaviin talven ja metsän markkinoihin sekä tuotealueisiin. Ydinalueilla on monia kasvun mahdollisuuksia ja yhtiön asema on niillä entistä vahvempi. Henkilöautojen talvirenkaiden, suorituskykyisten kesärenkaiden sekä raskaiden erikoisrenkaiden kysynnän arvioidaan edelleen kasvavan Pohjoismaissa, Itä-Euroopassa, Venäjällä ja USA:ssa.
Myös raskaiden erikoisrenkaiden markkinoilla tilanne on suotuisa. RoadSnoop-tuotteiden myynnin odotetaan sujuvan edellisvuotta paremmin.

Nokian Renkailla on hyvät mahdollisuudet vastata kysynnän kasvuun ydinalueillaan. Nokian tehtaan tuotantokapasiteettia lisätään tavoitteena saavuttaa yli 6 miljoonan renkaan tuotantomäärä vuoden 2004 aikana. Tuottavuutta parannetaan edelleen investoimalla tuotannon pullonkauloihin ja jakelua parannetaan keskittymällä erityisesti sesonkiajan logistiikkaan. Lisääntyvä sopimusvalmistus vapauttaa Nokian tehtaan kapasiteettia yhä enemmän korkeakatteisten erikoistuotteiden valmistukseen. Markkina- ja tuotantopanostukset Venäjällä sekä Nordman-merkkisten renkaiden myynti vahvistavat yhtiön asemia voimakkaasti kasvavilla Venäjän markkinoilla. Itä-Euroopassa aloitettu sopimusvalmistusyhteistyö parantaa mahdollisuuksia vastata markkinoiden kasvuun.

Nokian Renkaat käynnisti projektin oman rengastehtaan rakentamiseksi Pietarin alueelle. Tavoitteena on rengastuotannon käynnistäminen vuoden 2005 aikana, mikä edellyttää rakennustöiden aloittamista vuonna 2004. Rakennus- ja muut asiaan liittyvät luvat ovat viranomaisten käsittelyssä. Tehtaan ensimmäisen vaiheen kokonaisinvestointi vuosina 2004-2005 on 52 MEUR.

Myyntimix paranee entisestään, sillä tuotevalikoimassa on runsaasti huippusegmentteihin kuuluvia uutuustuotteita. Uudet henkilöautojen kesä- ja talvirenkaat sekä raskaat renkaat tulevat myyntiin kuluvan vuoden aikana. Henkilöautonrenkaiden hintoja korotettiin vuoden alusta keskimäärin 4 %. Vianorin toimintojen tehostaminen jatkuu, omien tuotteiden osuutta nostetaan, työn ja palvelujen myynnin osuutta lisätään ja kustannuksia sopeutetaan erityisesti Ruotsissa ja Norjassa.

Pääoman tuottoa parannetaan ja kiinteiden kustannusten kasvua rajoitetaan. Investoinneissa keskitytään Nokian tehtaan tuotantokapeikkojen poistamiseen sekä Venäjän tuotantoedellytyksiin.

Vuoden 2004 kokonaisinvestoinnit ovat 64,0 MEUR (44,2 MEUR) sisältäen Venäjälle perustettavan uuden tehtaan 22 MEUR aloitusinvestoinnit. Muut investoinnit ovat tuotannollisia investointeja ja uusien tuotteiden muotteja Nokian tehtaalla.

Nokialla 12.2.2004

Nokian Renkaat Oyj

Hallitus
 NOKIAN RENKAAT
KONSERNIN TULOSLASKELMA
10-12/03 10-12/02 1-12/03 1-12/02 Muutos-%
Miljoonina euroina

Liikevaihto 187,2 168,0 528,7 479,2 10,3
Liiketoiminnan kulut 137,1 122,9 413,6 384,2 7,6
Poistot 7,6 7,0 29,1 27,0 7,8
Liiketulos ennen kerta-
luonteisia eriä ja
liikearvon poistoja 42,4 38,1 86,0 68,0 26,5
Liiketoiminnan kerta-
luonteiset tuotot ja
kulut 0,0 0,0 0,0 0,0
Liikearvon poistot 1,7 2,0 6,9 7,9 -13,0
Liiketulos 40,7 36,1 79,1 60,1 31,7
Rahoitustuotot
ja -kulut -2,9 -2,9 -9,5 -12,1 -21,7
Tulos ennen satunnai-
sia eriä ja veroja 37,8 33,2 69,6 48,0 45,1
Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 0,0
Tilikauden verot 1) 12,0 9,5 22,0 14,4 52,9
Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 0,0
Tilikauden tulos 25,8 23,7 47,6 33,6 41,8


KONSERNITASE 31.12.03 31.12.02

Aineettomat hyödykkeet 13,7 12,5
Konserniliikearvo 36,4 40,8
Aineelliset hyödykkeet 202,4 195,4
Sijoitukset 0,7 0,6
Vaihto-omaisuus 85,1 78,8
Saamiset 118,9 102,2
Rahoitusvarat 19,0 20,5

Oma pääoma 211,2 175,4
Pääomalaina 36,0 36,0
Vähemmistöosuus 0,0 0,0
Pitkäaikaiset velat
korolliset 82,2 98,0
korottomat 22,0 20,5
Lyhytaikaiset velat
korolliset 36,8 44,9
korottomat 87,9 76,1

Taseen loppusumma 476,1 450,9

Korollinen nettovelka 100,0 122,5
Investoinnit 44,2 26,0
Henkilöstö keskimäärin 2 650 2 663KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 31.12.03 31.12.02

Liiketoiminta
Liiketoiminnan rahavirta
ennen rahoituseriä ja
veroja 107,3 91,3
Rahoituserät ja verot -28,2 -22,0
Liiketoiminnan rahavirta 79,0 69,3

Investoinnit
Investointien rahavirta -42,7 -26,2

Rahoitus
Maksullinen osakeanti 1,6 0,0
Lyhytaikaisten saamisten
ja lainojen muutos -13,7 5,3
Pitkäaikaisten saamisten
ja lainojen muutos -14,1 -37,4
Maksetut osingot -11,7 -8,8
Rahoituksen rahavirta -37,9 -40,9

Rahavarojen muutos -1,5 2,2

TUNNUSLUVUT 31.12.03 31.12.02 Muutos-%

Tulos/osake, euro 4,48 3,17 41,3
Tulos/osake (laimennettu), euro 4,37 3,13 39,5
Omavaraisuusaste, % 2) 51,9 46,9
Omavaraisuusaste, % 44,4 38,9
Gearing, % 2) 40,5 57,9
Oma pääoma/osake, euro 19,77 16,57 19,3

Osakkeiden
lukumäärä (1 000 kpl) 10 682 10 582

Konsernin tai emoyhtiön hallussa ei ole omia osakkeita.

1) Katsauskauden verojen laskentaperusteena on käytetty
katsauskauden tulosta vastaavaa veroa.
2) Pääomalaina omassa pääomassa

TOIMIALAERITTELY 10-12/03 10-12/02 1-12/03 1-12/02 Muutos-%

Liikevaihto 187,2 168,0 528,7 479,2 10,3
Valmistustoiminta 120,2 100,2 372,3 314,5 18,4
Vianor 83,8 81,6 213,0 216,2 -1,5

Liiketulos 40,7 36,1 79,1 60,1 31,7
Valmistustoiminta 28,3 23,5 75,6 59,5 27,1
Vianor 8,1 8,6 4,9 0,9 419,3

Liiketulos ennen
liikearvon poistoja
Vianor 9,8 10,6 11,8 8,9 32,7

Kassavirta II 114,0 93,8 65,7 70,1 -6,3
Valmistustoiminta 95,5 67,5 60,1 59,3 1,5
Vianor 16,0 26,5 1,8 10,3 -82,6

VASTUUSITOUMUKSET 31.12.03 31.12.02
miljoonina euroina

OMASTA VELASTA
Kiinteistökiinnitykset 1,0 1,0
Pantit 0,5 0,0

MUIDEN PUOLESTA
Takaukset 0,1 0,0

MUUT OMAT VASTUUT
Takaukset 1,0 1,0
Leasing- ja vuokra-
vastuut 34,9 38,7
Lunastussitoumukset 0,7 1,2

KORKOJOHDANNAISET
Koronvaihtosopimukset
Käypä arvo -2,2 -2,1
Kohde-etuuksien arvo 36,5 46,5

VALUUTTAJOHDANNAISET
Termiinisopimukset
Käypä arvo 0,9 0,8
Kohde-etuuksien arvo 92,4 50,5

Valuuttajohdannaisia käytetään konsernin nettovaluutta-aseman suojaustarkoituksessa.

Valuuttajohdannaisten markkina-arvo on kirjattu tulokseen lukuunottamatta tilauskantaan ja budjetoituun nettopositioon kohdistuvia suojauksia, jotka kirjataan tulosvaikutteisesti kassa-
virran toteutuessa.

NOKIAN RENKAAT OYJ

Raila Hietala-Hellman
viestintäjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Kim Gran, puh. (03) 340 7336.

Jakelu: HEX ja keskeiset tiedotusvälineet