Nokian Renkaiden vuosi 2002

17. helmikuu 2003 22:00 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 18.2.2003 klo 8.00

NOKIAN RENKAIDEN VUOSI 2002

Konsernin liikevaihto ja tulos paranivat selvästi edellisvuodesta. Kaikki tulosyksiköt, Vianor mukaan lukien, paransivat tulostaan. Konsernin tulos ennen veroja nousi 29,5 % ja oli 48,0 MEUR (2001:37,0 MEUR). Tulos per osake oli 3,17 euroa (2,38 euroa). Liikevaihto kasvoi 13,2 % ja oli 479,2 MEUR (423,4 MEUR). Hallitus esittää, että osinkoa jaetaan 35 % nettovoitosta eli 1,11 euroa (0,83 euroa) osakkeelta.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Maailmantalouden epävarmuus heijastui rengasalaan, mutta Nokian Renkaiden päämarkkinoilla ja ydintuotteissa tilanne oli edellisvuotta myönteisempi. Henkilöauton talvirenkaiden ja korkeitten nopeusluokkien kesärenkaiden, metsäkonerenkaiden ja raskaiden erikoisrenkaiden kysyntä kasvoi keskeisillä markkina-alueilla. Suomessa ja Ruotsissa uusia autoja myytiin edellisvuotta enemmän. Nokian Renkaiden vahvoja kasvualueita olivat Pohjoismaista erityisesti Ruotsi, sekä Itä-Eurooppa, Venäjä ja USA. Raaka-ainehinnat olivat koko vuoden edellisvuotta alhaisemmat, mutta hinnat kääntyivät nousuun vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Nokian Renkaat -konsernissa vuosi 2002 sujui hyvin. Liikevaihto kasvoi ja liiketulos parani sekä valmistustoiminnassa että Vianorissa, ja markkinaosuudet nousivat merkittävästi päämarkkina-alueilla. Valmistustoiminnan ja Vianorin välinen yhteistyö toi synergiaetuja ja Nokian-merkkisten renkaiden osuus Vianorin myynnistä kasvoi. Tuotantomäärät lisääntyivät ja tuottavuus parani erityisesti henkilöautonrenkaiden valmistuksessa.

Loka-joulukuu 2002

Nokian Renkaat -konsernin liikevaihto oli 168,0 MEUR (2001:145,7
MEUR). Valmistustoiminnan liikevaihto kasvoi 21,4 % ja Vianorin liikevaihto 7,6 % edellisvuodesta.

Valmistustoiminnan raaka-ainehinnat olivat samalla tasolla kuin vastaavalla jaksolla vuotta aiemmin.

Kiinteät kustannukset kasvoivat 11,1 % ja olivat 48,8 MEUR (43,9 MEUR).

Konsernin liiketulos parani ja oli 36,1 MEUR (25,2 MEUR). Valmistustoiminnan liiketulos oli 23,5 MEUR (16,3 MEUR) ja Vianorin liiketulos ennen goodwill-poistoja 10,6 MEUR (7,9 MEUR). Goodwill-poistot olivat 2,0 MEUR (1,9 MEUR), ja ne kohdistuivat Vianoriin.

Konsernin tulos ennen veroja parani ja oli 33,2 MEUR (21,8 MEUR). Tilikauden tulos parani ja oli 23,7 MEUR (16,1 MEUR).


Tammi-joulukuu 2002

Konsernin liikevaihto vuonna 2002 oli 479,2 MEUR (423,4 MEUR), eli 13,2 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Valmistustoiminnan liikevaihto kasvoi 14,5 % ja Vianorin liikevaihto 11,8 % edellisvuodesta. Laskutus Suomen ulkopuolelta oli 70 % (68 %) liikevaihdosta. Konsernin myynti Pohjoismaihin kasvoi 10,8 %, Venäjälle ja muihin IVY-maihin 25,0 %, Itä-Eurooppaan 18,0 % ja Pohjois-Amerikkaan 27,2 % edellisvuodesta.

Hyvä myyntimix, toteutetut hinnankorotukset ja parantunut tuottavuus paransivat kannattavuutta. Valmistustoiminnan raaka-ainehinnat olivat 3 % alhaisemmat kuin vuoden 2001 keskihinnat.

Konsernin kiinteät kustannukset kasvoivat 19,6 MEUR eli 13,0 % ja olivat 170,8 MEUR (151,2 MEUR). Kiinteiden kustannusten osuus liikevaihdosta oli 35,6 % (35,7 %). Rengasketjun osuus kiinteiden kustannusten kasvusta oli 8,7 MEUR.

Konsernin liiketulos parani ja oli 60,1 MEUR (50,5 MEUR). Vuoden 2001 vertailuluku sisältää 3,9 MEUR käyttöomaisuuden myyntivoittoja. Valmistustoiminnan liiketulos oli 59,5 MEUR (50,3 MEUR) ja Vianorin liiketulos ennen goodwill-poistoja oli 8,9 MEUR (7,1 MEUR). Goodwill-poistot olivat 7,9 MEUR (7,5 MEUR) ja ne kohdistuivat Vianoriin. Nettorahoituskulut olivat 12,1 MEUR (13,5 MEUR). Niiden suhde liikevaihtoon oli 2,5 % ja (3,2 %).

Tulos ennen veroja parani ja oli 48,0 MEUR (37,0 MEUR). Katsauskauden nettotulos parani ja oli 33,6 MEUR (25,2 MEUR). Tulos per osake oli 3,17 euroa (2,38 euroa) eli 33,2 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

Liiketoimintaan sitoutuneen pääoman tuottoaste (RONA) oli 15,0 %
(12,8 %). Tulorahoitus käyttöpääoman muutoksen, investointien ja käyttöomaisuuden myynnin jälkeen (Kassavirta II) oli 70,1 MEUR eli 22,5 MEUR edellisvuotta parempi. Omavaraisuusaste nousi 40,2 %:sta 46,9 %:iin sisältäen pääomalainan.

Tuotekehitysmenot olivat 8,5 MEUR (8,3 MEUR) eli 2,7 % valmistustoiminnan liikevaihdosta.

Tilikauden aikana konsernin palveluksessa oli keskimäärin 2.663 henkilöä (2.636). Emoyhtiössä oli vastaavasti 1.334 (1.383) henkilöä.
Tilikauden lopussa konsernin palveluksessa oli 2.585 (2.664) henkilöä ja emoyhtiössä 1.340 (1.361) henkilöä. Vianorissa työskenteli vuoden lopussa 1.150 (1.213) henkilöä.

VALMISTUSTOIMINTA

Henkilöautonrenkaat

Nokian henkilöautonrenkaiden liikevaihto kasvoi 17,5 % verrattuna edellisvuoteen ja oli 242,8 MEUR (206,6 MEUR). Liiketulos parani ja oli 51,4 MEUR (41,5 MEUR).

Nokian henkilöautonrenkaiden myynti sujui hyvin koko katsauskauden tärkeimmillä markkina-alueilla Euroopassa, Venäjällä ja Pohjois-Amerikassa ja markkinaosuudet paranivat. Kehitys oli erityisen hyvää Ruotsissa, jonne yhtiö suuntasi voimakkaasti panostuksiaan muuttuneen kilpailutilanteen vuoksi. Myös Norjassa Nokian-merkkisten renkaiden markkinaosuudet paranivat.

Keski-Eurooppaan suunnitellun uuden talvirenkaan, Nokian WR:n, kysyntää vauhdittivat kärkisijat saksalaislehtien talvirengastesteissä.

Amtelin tehtailla Venäjällä valmistettiin noin 100.000 kpl Nordman-merkkisiä talvirenkaita, joiden myynti sujui erittäin hyvin. Myös muu sopimusvalmistus sujui suunnitellusti.

Myynti painottui talvirenkaisiin ja muihin korkeakatteisiin tuotteisiin. Talvirenkaiden osuus oli 73 % ja uusien tuotteiden osuus 44 % tuotealueen liikevaihdosta.

Oman rengasketjun antamia mahdollisuuksia ja erikoisosaamista hyödynnettiin tehokkaasti, ja erityishuomiota kiinnitettiin asiakaspalveluun huippusesonkien aikana. Uuden logistiikkakeskuksen ansiosta toimituskyky sesonkien aikana oli merkittävästi edellisvuotta parempi.

Katsauskauden aikana esiteltiin kaksi suorituskykyisiin autoihin tarkoitettua ultra high performance -segmentin kesärengasuutuutta, Nokian NRVi ja Nokian NRY. Tämän tuotesegmentin markkinat kasvavat voimakkaasti Keski-Euroopassa. Renkaat tulevat kuluttajamyyntiin keväällä 2003.

Tuotantomäärä Suomessa kasvoi 4,8 miljoonasta renkaasta 5,1 miljoonaan renkaaseen. Tuotealueen myyntimäärä oli 5,3 miljoonaa rengasta. Tuottavuus (kg/miestyötunti) parani 5,6 % edellisvuodesta.

Raskaat renkaat

Nokian raskaiden renkaiden liikevaihto oli 55,0 MEUR (51,3 MEUR) eli 7,0 % enemmän kuin viime vuonna. Liiketulos parani ja oli 4,7 MEUR (1,7 MEUR). Tulosta paransivat ydintuotteiden tuotannon parantunut käyttöaste ja parempi myyntimix.

Raskaiden erikoisrenkaiden kysyntä kääntyi alkuvuodesta kasvuun ja vilkastui loppuvuotta kohden. Voimakkaimmin kasvoi metsäkonerenkaiden ja radial-rakenteisten maatalouden erikoisrenkaiden kysyntä. Myynti sujui erityisen hyvin Pohjoismaissa. Ensiasennusmyynnin osuus oli
40,7 % liikevaihdosta.

Raskaiden renkaiden vuosituotanto oli 8.670 tonnia (8.782 tonnia vuonna 2001). Uusien tuotteiden osuus oli 10,3 % tuotealueen liikevaihdosta. Sopimusvalmistus sujui suunnitellusti.

Polkupyöränrenkaat

Nokian polkupyöränrenkaiden liikevaihto oli 5,5 MEUR (5,3 MEUR), eli 4,8 % enemmän kuin edellisvuonna, vaikka polkupyöränrenkaiden kokonaismarkkinat laskivat noin 10 % edellisvuodesta. Liiketulos ja kassavirta olivat positiivisia ja paranivat selvästi. Nokian polkupyöränrenkaiden myönteiseen kehitykseen vaikuttivat panostukset tuotekehitykseen ja jakelutien kehittämiseen sekä tuotannon tehostaminen.

Myynti painottui volyymirenkaisiin, jotka myytiin sekä ensiasennukseen että jälkimarkkinoille. Asema vahvistui myös maastopyöränrenkaissa ja muissa erikoisrenkaissa. Pohjoismaissa nastallisten talvirenkaiden kysyntä kasvoi. Erityisesti Ruotsissa, Norjassa ja Pohjois-Amerikassa myynti sujui hyvin.

Uutuustuotteiden osuus oli 16 % tuotealueen liikevaihdosta. Lieksan tehtaalla valmistettiin 830.000 (815.000) polkupyörän ulkorengasta.

Pinnoitusmateriaalit

Nokian Renkaiden pinnoitusmateriaalien liikevaihto oli 11,2 MEUR (11,4 MEUR) eli 2,2 % edellisvuotista vähäisempää, mutta tuotealueen kannattavuus parani viime vuodesta.

Kysyntä pinnoitusmateriaalien markkinoilla oli selvästi viimevuotista vähäisempää. Erityisesti henkilöautonrenkaiden pinnoitteiden kysyntä oli vähäistä. Hyväkatteisten talvipinnoitteiden myynti sujui suotuisammin.

Uusien tuotteiden osuus oli 7,8 % tuotealueen liikevaihdosta. Tuotantomäärä laski 4.727 tonnista 4.336 tonniin.

VIANOR

Vianorin liikevaihto kasvoi 11,8 % edellisvuodesta ja oli 216,2 MEUR (193,4 MEUR). Liiketulos ennen goodwill-poistoja parani ja oli 8,9 MEUR (7,1 MEUR). Goodwill-poistot olivat 7,9 MEUR (7,5 MEUR). Kassavirta II oli 10,3 MEUR (18,4 MEUR).

Vianorissa sekä kesä- että talvisesonki olivat hyviä ja markkinaosuudet kasvoivat kaikissa Pohjoismaissa. Voimakkaimmin kasvoi myynti auto- ja tukkukaupalle. Kuorma-autonrenkaiden kysyntä alkoi selvästi kasvaa loppuvuodesta. Myös maatalousrenkaiden myynti sujui hyvin. Renkaiden kuluttajahintoja ja Vianorin palvelujen hintoja nostettiin.

Vuoden aikana Vianorissa toteutettiin merkittäviä kustannusten sopeuttamistoimia, jotka tuottivat tulosta erityisesti Suomen Vianorissa. Vianor Suomi ylsi kaikkien aikojen ennätystulokseen. Ruotsissa ja Norjassa sopeutustoimet ovat vielä kesken.

ROADSNOOP

Alkuvuodesta esitellyn RoadSnoop-painevahdin tuotekehitystyö ja tuotannon käynnistäminen on kestänyt odotettua kauemmin. Mielenkiinto tuotetta kohtaan on edelleen suurta ja ennakkotilauskanta korkea. Koska tuotteen valmistuksen aloitus viivästyi, ei vuodelle 2002 asetettua myyntitavoitetta saavutettu. Tuotteen arvioidaan tulevan myyntiin ensimmäisen vuosipuoliskon aikana vuonna 2003.

INVESTOINNIT

Nokian Renkaiden investoinnit vuonna 2002 olivat 26,0 MEUR
(45,3 MEUR). Tuotannollisten ja toiminnallisten investointien osuus oli noin 25,2 MEUR. Vianorin investoinnit olivat 3,0 MEUR (11,1 MEUR).
Vuoden 2002 investoinnit olivat pääsääntöisesti uusien tuotteiden muotteja sekä kone- ja laitehankintoja tuotantokapeikkojen poistamiseksi.

VUODEN 2002 MUUT ASIAT

Hallituksen valtuudet

Nokian Renkaiden maaliskuussa pidetty yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen vuoden kuluessa varsinaisesta yhtiökokouksesta päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä. Hallituksella on myös oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on osakeyhtiölain 4:2a pykälässä viitattu yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutuksen sisältyvien osakeantien seurauksena osakepääoma saa nousta enintään 4 miljoonalla eurolla. Uusia 2 euron nimellisarvoisia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta.

Nokian Renkaat ja Amtel -yhteistyö

Amtel Holding Company (Venäjä) ja Nokian Renkaat Oyj (Suomi) allekirjoittivat kesällä aiesopimuksen, jonka mukaisesti yhtiöt perustavat 50/50 -omistuspohjaan perustuvan yhteisyrityksen valmistamaan, markkinoimaan ja myymään premium-renkaita Venäjällä ja ns. IVY-maissa.

Osapuolet olivat jo aiemmin sopineet Nordman-merkkisten renkaiden sopimusvalmistuksesta Amtelin tehtailla Venäjällä syksystä 2002 alkaen.

Joulukuussa Nokian Renkaat Oyj ja venäläinen Amtel Holdings B.V. allekirjoittivat yhteisyritystä koskevan sopimuksen. Yhteisyritys organisoi ja hoitaa Nordman- ja Amtel-merkkisten henkilöautonrenkaiden ja light truck -renkaiden kehittämistä, tuotantoa ja myyntiä IVY-maissa. Sopimusjärjestelyn loppuunsaattaminen (closing) on tarkoitus tehdä 180 päivän kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta.

Sopimus merkitsee sitä, että osapuolet muodostavat yhteisen myyntiyhtiön, josta Nokian Renkaat omistaa 50 % ja Amtel 50 %. Yhtiön nimeksi tulee OOO Amtel-Nokian Tyres ja se rekisteröidään Venäjällä. Myyntiyhtiön myymät tuotteet valmistetaan Amtelin tehtailla Kirovissa ja Voronezhissa Venäjällä sekä Rosavan tehtaalla Belaya Tserkovissa Ukrainassa. Tavoitteena on valmistaa 900.000 rengasta vuonna 2003 ja 3,6 miljoonaa rengasta vuonna 2004. Amtelilla on päävastuu Nordman- ja Amtel-merkkisten renkaiden valmistuksesta.

Amtelin tehtaiden tason ja kapasiteetin nosto edellyttää noin 25 miljoonan US dollarin investointeja Voronezhin ja Kirovin tehtaisiin vuosina 2003 ja 2004. Osapuolet järjestävät rahoituksen yhdessä Nokian Renkaiden osuuden ollessa noin 10 miljoonaa US dollaria.

Nokian Renkaat ja Amtel aikovat kehittää yhteistyökumppanuuttaan edelleen perustamalla uuden rengastehtaan Venäjälle lisätäkseen näin tuotantokapasiteettiaan ja volyymiaan yhteiselle myyntiyhtiölleen. Uusissa tuotantotiloissa ryhdytään valmistamaan Nokian-merkkisiä korkean laatutason renkaita. Uuden tehtaan osalta Nokian Renkailla on enemmistö ja päävastuu. Ensimmäisen vaiheen tavoitteena on päästä 1,2 miljoonan renkaan vuosituotantoon kahden vuoden kuluessa siitä, kun uutta tehdasta koskeva projektisopimus on lopullisesti hyväksytty.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET ASIAT

Nokian Renkaat ja Matador sopimusvalmistusyhteistyöhön

Nokian Renkaat Oyj ja Matador AS allekirjoittivat tammikuussa sopimusvalmistusyhteistyötä koskevan sopimuksen, jonka mukaisesti Matador ryhtyy valmistamaan Nokian-merkkisiä S-,T-, ja H-nopeusluokan henkilöauton kesärenkaita tehtaallaan Slovakiassa. Nokian Renkaat myy tuotteet Itä-Euroopan maihin ja ne muodostavat osan Nokian Renkaiden tarjoamasta tuotevalikoimasta.

Sopimusvalmistusyhteistyön avulla Nokian Renkaat varmistaa kasvun mahdollisuutensa Itä-Euroopassa, missä rengasmarkkinat kasvavat voimakkaasti. Samalla valmistuskapasiteettia vapautuu Nokian Suomen tehtaalla ultra high performance -renkaiden valmistukseen.

Ensimmäiset renkaat tulevat myyntiin vuoden 2003 ensimmäisen neljänneksen aikana. Tavoitteena on, että Matador valmistaa Nokian Renkaille 100.000 rengasta vuonna 2003 ja lisää tuotantomäärää 300.000 renkaaseen vuonna 2004-2005.

Sopimus on voimassa kiinteänä vuoden 2005 loppuun saakka ja sen jälkeen aina vuoden kerrallaan.

Uusi nastallinen talvirengas Pohjoismaiden ja Venäjän markkinoille

Nokian Renkaat ilmoitti tuovansa markkinoille uuden nastallisen henkilöauton talvirenkaan, Nokian Hakkapeliitta 4:n. Tuote on suunniteltu Pohjoismaiden ja Venäjän markkinoille, ja sen kuluttajamyynti alkaa syksyllä 2003. Renkaan suunnittelussa on kiinnitetty huomiota erityisesti renkaan pitokykyyn ja ympäristöystävällisyyteen.

Nokian Hakkapeliitta 4:n pitokyky perustuu useisiin luoviin ratkaisuihin, kuten uudentyyppiseen nastaan ja ajovakautta parantaviin rakenneratkaisuihin. Nastainnovaatiota kutsutaan nimellä Nokian Eco Stud System 4 ja keksinnölle on haettu patenttia.

Pitokykyä parantaa renkaan kulutuspintasekoituksessa käytetty kotimainen rypsiöljy. Rypsiöljyn lisäksi renkaan kulutuspinta-seoksessa käytetään vain matala-aromaattisia öljyjä.

NÄKYMÄT VUODELLE 2003

Maailman talouden epävarma kehityssuunta ja raaka-ainehintojen nousupaineet heijastuvat edelleen rengasalaan. Raaka-ainehintojen arvioidaan nousevan vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana n. 5 % edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

Nokian Renkaat keskittyy strategiansa mukaisesti kasvaviin ja kannattaviin talven ja metsän markkinoihin sekä tuotealueisiin. Ydinalueilla on monia kasvun mahdollisuuksia ja yhtiön asema on niillä entistä vahvempi. Henkilöautojen talvirenkaiden, suorituskykyisten kesärenkaiden sekä raskaiden erikoisrenkaiden kysynnän arvioidaan edelleen kasvavan Euroopassa ja Venäjällä.

Yhtiö jatkaa toimintaansa kannattavalla kasvu-uralla tavoitteenaan saavuttaa vuonna 2003 liikevaihdoltaan ja tulokseltaan vuotta 2002 parempi vuosi.

Vuoden ensimmäisen neljänneksen tulos jää aikaisempien vuosien tapaan heikoksi, koska alkuvuodesta renkaiden kysyntä on kotimarkkinoilla normaaliin tapaan vähäistä, mutta myynnistä riippumattomat kiinteät kustannukset rasittavat kannattavuutta. Tulos painottuu voimakkaasti toiselle vuosipuoliskolle ja erityisesti vuoden viimeisille kuukausille talvisesongin vuoksi.

Nokian Renkailla on hyvät mahdollisuudet vastata kysynnän kasvuun ydinalueillaan. Oman tehtaan tuotantokapasiteetti lisääntyy ja tuottavuus paranee. Sopimusvalmistuksen lisääntyessä Nokian tehtaan kapasiteettia vapautuu yhä enemmän hyväkatteisten erikoistuotteiden valmistukseen. Yhteistyö Amtelin kanssa vahvistaa markkina-asemaa Venäjällä, ja Nordman-merkkisten renkaiden sopimusvalmistuksen avulla saadaan lisää myyntiä voimakkaasti kasvaville Venäjän markkinoille. Itä-Euroopassa aloitettu sopimusvalmistusyhteistyö antaa hyvät edellytykset vastata markkinoiden kasvuun.

Myyntimix parantuu entisestään, sillä tuotevalikoimaan on tullut runsaasti huippusegmentteihin kuuluvia uutuustuotteita. Uudet henkilöautojen kesä- ja talvirenkaat sekä raskaat renkaat tulevat myyntiin kuluvan vuoden aikana.

Vianorin toimintojen tehostaminen jatkuu, omien tuotteiden osuutta nostetaan ja kustannuksia sopeutetaan erityisesti Ruotsissa ja Norjassa.

Pääoman tuottoa parannetaan ja kiinteiden kustannusten kasvua rajoitetaan. Investoinneissa keskitytään tuotantokapeikkojen poistamiseen.

Vuoden 2003 kokonaisinvestoinnit ovat 52,0 MEUR. Investoinnit ovat tuotannollisia investointeja ja uusien tuotteiden muotteja. Lukuun
sisältyvät myös Venäjälle Amtelin kanssa perustettavaa yhteisyritystä koskevat investoinnit.


Nokialla 18.2.2003

Hallitus


NOKIAN RENKAAT
KONSERNIN TULOSLASKELMA


10-12/02 10-12/01 1-12/02 1-12/01 Muutos-%
Miljoonina euroina
Liikevaihto 168,0 145,7 479,2 423,4 13,2
Liiketoiminnan kulut 122,9 111,3 384,2 345,5 11,2
Poistot 7,0 6,7 27,0 23,8 13,3
Liiketulos ennen kerta-
luonteisia eriä ja
liikearvon poistoja 38,1 27,7 68,0 54,2 25,5
Liiketoiminnan kerta-
luonteiset tuotot ja
kulut 0,0 -0,6 0,0 3,9 -100,0
Liikearvon poistot 2,0 1,9 7,9 7,5 5,4
Liiketulos 36,1 25,2 60,1 50,5 18,9
Rahoitustuotot
ja -kulut -2,9 -3,4 -12,1 -13,5 -10,2
Tulos ennen satunnai-
sia eriä ja veroja 33,2 21,8 48,0 37,0 29,5
Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 0,0
Tilikauden verot 1) 9,5 5,7 14,4 11,9 21,5
Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 0,0
Tilikauden tulos 23,7 16,1 33,6 25,2 33,2


NOKIAN RENKAAT
KONSERNITASE 31.12.02 31.12.01

Aineettomat hyödykkeet 12,5 14,0
Konserniliikearvo 40,8 47,8
Aineelliset hyödykkeet 195,4 196,5
Sijoitukset 0,6 0,4
Vaihto-omaisuus 78,8 87,0
Saamiset 102,2 95,9
Rahoitusvarat 20,5 18,2

Oma pääoma 175,4 149,0
Pääomalaina 36,0 36,0
Vähemmistöosuus 0,0 0,0
Pitkäaikaiset velat
korolliset 98,0 137,0
korottomat 20,5 19,1
Lyhytaikaiset velat
korolliset 44,9 39,4
korottomat 76,1 79,2

Taseen loppusumma 450,9 459,8

Korollinen nettovelka 122,5 158,2
Investoinnit 26,0 45,3
Henkilöstö keskimäärin 2 663 2 636

TUNNUSLUVUT 31.12.02 31.12.01 Muutos-%

Tulos/osake, euro 3,17 2,38 33,2
Tulos/osake (laimennettu), euro 3,13 2,37 32,1
Omavaraisuusaste, % 2) 46,9 40,2
Omavaraisuusaste, % 38,9 32,4
Gearing, % 2) 57,9 85,5
Oma pääoma/osake, euro 16,57 14,08 17,7

Osakkeiden
lukumäärä (1 000 kpl) 10 582 10 582

1) Katsauskauden verojen laskentaperusteena on käytetty
katsauskauden tulosta vastaavaa veroa.
2) Pääomalaina omassa pääomassa

TOIMIALAERITTELY 10-12/02 10-12/01 1-12/02 1-12/01 Muutos-%

Liikevaihto 168,0 145,7 479,2 423,4 13,2
Valmistustoiminta 100,2 82,6 314,5 274,7 14,5
Vianor 81,6 75,8 216,2 193,5 11,8

Liiketulos 36,1 25,2 60,1 50,5 18,9
Valmistustoiminta 23,5 16,3 59,5 50,3 18,3
Vianor 8,6 6,0 0,9 -0,5 301,3

Liiketulos ennen liike-
arvon poistoja
Vianor 10,6 7,9 8,9 7,1 25,7

Kassavirta II 93,8 68,6 70,1 47,7 47,1
Valmistustoiminta 67,5 53,7 59,3 30,0 97,8
Vianor 26,5 16,2 10,3 18,4 44,0

VASTUUSITOUMUKSET 31.12.02 31.12.01
miljoonina euroina

OMASTA VELASTA
Kiinteistökiinnitykset 1,0 0,7
Pantit 0,0 0,1

MUIDEN PUOLESTA
Takaukset 0,0 0,0

MUUT OMAT VASTUUT
Takaukset 1,0 1,2
Leasing- ja vuokra-
vastuut 38,7 27,6
Lunastussitoumukset 1,2 0,6

KORKOJOHDANNAISET
Koronvaihtosopimukset
Käypä arvo -2,1 -1,0
Kohde-etuuksien arvo 46,5 37,5

VALUUTTAJOHDANNAISET
Termiinisopimukset
Käypä arvo 0,8 -0,4
Kohde-etuuksien arvo 50,5 50,9

Optiosopimukset, ostetut
Käypä arvo 0,0 0,0
Kohde-etuuksien arvo 0,0 3,0
Optiosopimukset, asetetut
Käypä arvo 0,0 0,0
Kohde-etuuksien arvo 0,0 4,0


Valuuttajohdannaisia käytetään konsernin nettovaluutta-aseman suo-
jaustarkoituksessa.

Valuuttajohdannaisten markkina-arvo on kirjattu tulokseen lukuun-
ottamatta tilauskantaan ja budjetoituun nettopositioon kohdis-
tuvia suojauksia, jotka kirjataan tulosvaikutteisesti kassa-
virran toteutuessa.


NOKIAN RENKAAT OYJ

Raila Hietala-Hellman
viestintäjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Kim Gran, puh. (03) 340 7336.

Jakelu: HEX ja keskeiset tiedotusvälineet