28. helmikuu 2020 10:00 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaiden taloudellinen katsaus ja yritysvastuuraportti 2019 on julkaistu

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 28.2.2020 klo 10.00 

Nokian Renkaat on julkaissut taloudellisen katsauksen 2019 osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/ sekä yritysvastuuraportin 2019 osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yritys/vastuullisuus/

Taloudellinen katsaus 2019 sisältää toimitusjohtajan katsauksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen. Hallituksen toimintakertomus sisältää myös selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista.  

Yritysvastuuraportti 2019 on laadittu GRI-standardien mukaisesti, ja se on riippumattoman kolmannen osapuolen varmentama. Yritysvastuuraportti kuvaa Nokian Renkaiden vastuullisuustyötä sekä vuoden 2019 toimia niin tuoteturvallisuuden ja -vastuun kuin sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun saralla. Vuonna 2019 yhtiö arvioi ilmastoon liittyvien muutosten mukanaan tuomat riskit ja mahdollisuudet Task Force on Climate-related Financial Disclosures -ryhmän (TCFD) suositusten mukaisesti. Yhteenveto analyysistä on sisällytetty yritysvastuuraporttiin. 

Taloudellinen katsaus ja yritysvastuuraportti ovat saatavissa myös tämän pörssitiedotteen liitteenä PDF-versioina. 

Nokian Renkaat Oyj 

Päivi Antola 
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja  
puh. +358 10 401 7327 

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokianrenkaat.fi


Liitteet