24. huhtikuu 2020 08:00 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat ryhmittelee uudelleen vuoden 2019 tilinpäätöksensä koko vuodelta ja vuosineljänneksiltä vastaamaan yhtiön uusia raportointikäytäntöjä ja lisätäkseen läpinäkyvyyttä

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 24.4.2020 klo 8.00

Nokian Renkaat lisää taloudellisten tietojen julkistamista parantaakseen läpinäkyvyyttä yhtiön ja sen eri liiketoimintojen taloudellisesta kehityksestä. Vuoden 2020 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien Nokian Renkaat ilmoittaa IFRS-lukujen lisäksi myös ei-IFRS-luvut, mikä on myös linjassa rengasalan raportointikäytäntöjen kanssa.

Nokian Renkaat julkaisee uudelleenryhmitellyt taloudelliset tiedot koko vuodelta 2019 ja sen vuosineljänneksiltä. Uudelleenryhmitellyissä tiedoissa sovelletaan uutta määritelmää myynnin oikaisuille ja liikevaihdolle sekä uutta raportointitapaa varastointikustannuksille ja Vianorin omien pohjoismaisten toimipisteiden asennus- ja huoltotoiminnan kustannuksille:

  • Myynnin oikaisuiden ja liikevaihdon määritelmät on yhtenäistetty koko konsernissa. Lisäksi liikevaihdon maantieteellinen jakauma on uudelleenryhmitelty vastaamaan paremmin tapaa, jolla johto seuraa liiketoimintaa.
  • Myytyjä suoritteita vastaavat kulut, jotka ovat aiemmin sisältäneet vain konsernin valmistustoimintaa koskevat myytyjä suoritteita vastaavat kulut, sisältävät nyt kaikkien liiketoimintayksiköiden varastointikustannukset sekä Vianorin omien pohjoismaisten toimipisteiden asennus- ja huoltotoiminnan kustannukset. Nämä kulut huomioitiin aiemmin myynnin ja markkinoinnin, hallinnon ja liiketoiminnan muissa kuluissa.

Muutoksilla ei ole vaikutusta konsernin liikevoittoon.

Lisäksi taloudellisten säännösten mukaisesti Nokian Renkaat täydentää taloudellista raportointiaan ei-IFRS-luvuilla koskien yhtiön operatiivista kehitystä ja resurssien kohdistusta. Ei-IFRS-lukuja ei tule tarkastella erillään tai vastaavien IFRS-lukujen korvikkeena, vaan niitä tulee tarkastella yhdessä niitä lähinnä vastaavien raportoitujen IFRS-lukujen kanssa.

Segmentit yhteensä -luvut eivät sisällä USA:n tehtaan käynnistykseen liittyviä kuluja, liikearvon alentumiskuluja, uudelleenjärjestelykuluja sekä muita eriä, jotka eivät ilmennä Nokian Renkaiden liiketoiminnan operatiivista kehitystä. Vuoden 2019 Segmentit yhteensä -luvuista on rajattu ainoastaan USA:n tehtaan käynnistämiskulut.

Tammi-maaliskuun 2020 osavuosikatsaus julkistetaan 5.5.2020.

Q1-Q4/2019 (tilintarkasta-
maton)
Henkilö-auton
renkaat
Raskaat Renkaat Vianor Muut ja elimi-noinnit Segmentit 
yhteensä
Ei-IFRS-rajauk-
set
Nokian Renkaat yhteensä
Liikevaihto 1 123,8 202,7 336,5 -77.6 1 585,4 0.0 1 585,4
Käyttökate 455,8 57,7 74,7 -4,8 583,4 -11,8 571,6
% liikevaihdosta 40,6 % 28,4 % 22,2 % - 36,8 % - 36,1 %
Myynti-, markkinointi- ja T&K-kulut -95,1 -17,1 -60,7 -1,8 -174,7 -0,4 -175,1
Hallinnon kulut -47,1 -5,0 -8,9 -5,6 -66,6 -8,6 -75,2
% liikevaihdosta 12,7 % 10,9 % 20,7 % - 15,2 % - 15,8 %
Muut tuotot 0,5 0,1 2,8 0,1 3,5 0,0 3,5
Muut kulut -5,6 -0,0 -0,3 -2,5 -8,4 0,0 -8,4
Liikevoitto 308,5 35,7 7,7 -14,7 337,2 -20,8 316,5
% liikevaihdosta 27,4 % 17,6 % 2,3 % - 21,3 % - 20,0 %

 

Q1/2019 (tilintarkasta-
maton)

Henkilö-auton
renkaat
Raskaat Renkaat Vianor Muut ja elimi-noinnit Segmentit 
yhteensä
Ei-IFRS-rajauk-
set
Nokian Renkaat yhteensä
Liikevaihto 253,0 48,3 57,0 -17,9 340,3 0,0 340,3
Käyttökate 100,1 14,1 6,3 -3,7 116,8 -0,9 115,9
% liikevaihdosta 39,6 % 29,2 % 11,1 % - 34,3 % - 34,1 %
Myynti-, markkinointi- ja T&K-kulut -22,9 -4,0 -15,6 -0,8 -43,3 -0,3 -43,6
Hallinnon kulut -11,5 -1,1 -2,6 -1,9 -17,1 -1,6 -18,7
% liikevaihdosta 13,6 % 10,6 % 32,0 % - 17,8 % - 18,3 %
Muut tuotot 0,1 0,0 0,5 0,0 0,6 0,0 0,6
Muut kulut 0,1 0,0 -0,5 0,0 -0,4 0,0 -0,4
Liikevoitto 66,0 9,0 -12,0 -6,3 56,7 -2,8 53,9
% liikevaihdosta 26,1 % 18,7 % -21,0 % - 16,7 % - 15,9 %

 

Q2/2019 (tilintarkasta-
maton)

Henkilö-auton
renkaat
Raskaat Renkaat Vianor Muut ja elimi-noinnit Segmentit
yhteensä
Ei-IFRS-rajauk-
set
Nokian Renkaat yhteensä
Liikevaihto 296,8 47,8 89,8 -18,6 415,7 0,0 415,7
Käyttökate 123,2 14,4 26,3 0,5 164,4 -1,3 163,1
% liikevaihdosta 41,5 % 30,1 % 29,4 % - 39,5 % - 39,2 %
Myynti-, markkinointi- ja T&K-kulut -25,3 -4,7 -14,6 -0,5 -45,1 -0,2 -45,4
Hallinnon kulut -12,4 -1,4 -2,2 -3,6 -19,6 -3,2 -22,9
% liikevaihdosta 12,7 % 12,8 % 18,8 % - 15,6 % - 16,4 %
Muut tuotot 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1
Muut kulut -0,8 0,0 -0,2 0,0 -0,9 0,0 -0,9
Liikevoitto 84,7 8,3 9,4 -3,5 98,8 -4,7 94,1
% liikevaihdosta 28,5 % 17,4 % 10,4 % - 23,8 % - 22,6 %

 

Q3/2019 (tilintarkasta-
maton)

Henkilö-auton
renkaat
Raskaat Renkaat Vianor Muut ja elimi-noinnit Segmentit
yhteensä
Ei-IFRS-rajauk-
set
Nokian Renkaat yhteensä
Liikevaihto 256,7 52,2 69,7 -24,1 354,5 0,0 354,5
Käyttökate 111,6 13,9 11,6 -5,0 132,1 -4,5 127,6
% liikevaihdosta 43,5 % 26,6 % 16,6 % - 37,2 % - 36,0 %
Myynti-, markkinointi- ja T&K-kulut -21,5 -4,0 -13,2 0,3 -38,4 -1,2 -39,6
Hallinnon kulut -12,4 -1,6 -2,2 -0,5 -16,7 -1,8 -18,4
% liikevaihdosta 13,2 % 10,7 % 22,0 % - 15,5 % - 16,4 %
Muut tuotot 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,2
Muut kulut -2,2 0,0 -0,2 0,0 -2,4 0,0 -2,4
Liikevoitto 75,6 8,3 -3,8 -5,2 74,9 -7,5 67,5
% liikevaihdosta 29,5 % 15,9 % -5,5 % - 21,1 % - 19,0 %

 

Q4/2019 (tilintarkasta-
maton)

Henkilö-auton
renkaat
Raskaat Renkaat Vianor Muut ja elimi-noinnit Segmentit
yhteensä
Ei-IFRS-rajauk-
set
Nokian Renkaat yhteensä
Liikevaihto 317,3 54,5 120,0 -17,0 474,8 0,0 474,8
Käyttökate 120,9 15,3 30,5 3,4 170,1 -5,1 164,9
% liikevaihdosta 38,1 % 28,1 % 25,4 % - 35,8 % - 34,7 %
Myynti-, markkinointi- ja T&K-kulut -25,5 -4,4 -17,2 -0,8 -47,9 1,4 -46,5
Hallinnon kulut -10,8 -0,9 -1,8 0,3 -13,2 -2,0 -15,2
% liikevaihdosta 11,5 % 9,6 % 15,9 % - 12,9 % - 13,0 %
Muut tuotot 0,3 0,0 2,1 0,1 2,5 0,0 2,5
Muut kulut -2,7 0,0 0,6 -2,7 -4,8 0,0 -4,8
Liikevoitto 82,2 10,1 14,1 0,3 106,8 -5,8 101,0
% liikevaihdosta 25,9 % 18,6 % 11,8 % - 22,5 % - 21,3 %

 

Segmentit yhteensä -luvut

Segmentit yhteensä -luvut eivät sisällä USA:n tehtaan käynnistykseen liittyviä kuluja, liikearvon alentumiskuluja, uudelleenjärjestelykuluja sekä muita eriä, jotka eivät ilmennä Nokian Renkaiden liiketoiminnan operatiivista kehitystä. Vuoden 2019 Segmentit yhteensä -luvuista on rajattu ainoastaan USA:n tehtaan käynnistämiskulut.

Liikevaihto, milj. euroa

 

Q1/2019

Q2/2019 Q3/2019 Q4/2019 FY2019
Pohjoismaat 121,1 152,3 136,0 203,6 613,2
Muu Eurooppa 71,1 91,2 106,3 106,9 375,5
Venäjä ja Aasia 92,7 99,4 52,1 80,1 324,3
Amerikka 43,7 55,4 43,3 66,9 209,3
Muut 11,7 17,4 16,7 17,3 63,2
Yhteensä 340,3 415,7 354,5 474,8 1 585,4

Nokian Renkaat Oyj

Päivi Antola
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Lisätietoja:
Teemu Kangas-Kärki, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 401 7750

Jakelu: Nasdaq Helsinki, media ja www.nokianrenkaat.fi


Liitteet