24. kesäkuu 2020 08:00 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj: Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät huhti-kesäkuussa 2020

Nokian Renkaat Oyj Sisäpiiritieto 24.6.2020 klo 8.00

Nokian Renkaat Oyj kirjaa vuoden 2020 toisen vuosineljänneksen tulokseen noin 42 milj. euroa kuluja ei-IFRS-rajauksina, jotka vaikuttavat liikevoiton vertailukelpoisuuteen. Kuluista noin 30 milj. eurolla ei ole rahavirtavaikutusta.

Ei-IFRS-rajaukset ovat:

  • Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentumisia ja alaskirjauksia, ja tiettyjä muita eriä. Tästä noin 25 milj. eurosta noin 18 milj. euroa kohdistuu Vianoriin ja noin 7 milj. euroa Henkilöautonrenkaat-liiketoimintaan tuottaen noin 4 milj. euron säästöt, joiden arvioidaan näkyvän konsernin tuloksessa vuonna 2021.
  • Noin 11 milj. euron erä, joka johtuu konsernin tuotekehityskulujen laskentaperiaatteiden yhtenäistämisestä ja tähän liittyvistä tiettyjen aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden alaskirjauksista Henkilöautonrenkaat-liiketoiminnassa.
  • Noin 6 milj. euroa koostuen ei-operatiivisista eristä, jotka eivät kuvasta Nokian Renkaiden liiketoiminnan kehittymistä.

Nokian Renkaat Oyj

Päivi Antola
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Lisätietoja:
Teemu Kangas-Kärki, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 401 7750

 

 

Jakelu: Nasdaq Helsinki, media ja www.nokianrenkaat.fi