9. syyskuu 2015 12:30 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 9.9.2015 klo 12.30

Nokian Renkaat Oyj: Vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen lopullinen tulos

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Nokian Renkaat Oyj julkaisee tänään takaisinostotarjouksen lopullisen tuloksen liittyen sen 19.6.2012 liikkeeseen laskemaan 150 miljoonan euron vakuudettomaan joukkovelkakirjalainaan, jonka korko on 3,25 prosenttia (FI4000046370). Tarjousaika loppui 8.9.2015 klo 16 Suomen aikaa. Velkakirjan haltijoiden pätevästi ostettavaksi tarjoamien lainaosuuksien kokonaismäärä oli 62 300 000 euroa, joka vastaa yhteensä 41,53 prosenttia kaikista joukkovelkakirjalainan lainaosuuksista.

Nokian Renkaat Oyj hyväksyy ostettavaksi kaikki velkakirjan haltijoiden ostettavaksi tarjoamat lainaosuudet. Lopullinen hyväksytty määrä (Final Acceptance Amount) on täten 62 300 000 euroa. Nokian Renkaat Oyj:n velkakirjan haltijoille maksama ostohinta on 104 400 euroa kutakin 100 000 euron suuruista lainaosuutta kohti, ja se maksetaan yhdessä kertyneen ja maksamattoman koron (Accrued Interest) kanssa. Kertyneen koron suuruus on 772,54 euroa (0,7725 prosenttia) kutakin 100 000 euron suuruista lainaosuutta kohti.

Kauppojen selvitys tapahtuu 14.9.2015.

Nokian Renkaat Oyj
Antti-Jussi Tähtinen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Lisätietoja: Leena Kaipainen, Group Treasury Manager, Puh. +358 10 401 7627

Jakelu: NASDAQ Helsinki, media ja www.nokiantyres.com

HUOMAUTUS

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat ottaa tämän tiedotteen ja liittyvän materiaalin vastaan ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tämän tiedotteen ja liittyvän dokumentaation, täytyy noudattaa soveltuvia säännöstöjä ja rajoituksia.

Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa joukkovelkakirjalainoja. Erityisesti tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa arvopapereita maissa, joissa se on lailla kiellettyä. Ostotarjousta ei ole tehty julkiseksi Suomessa tai sen ulkopuolella. Tässä mainittuja joukkovelkakirjalainoja ei ole rekisteröity, eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 Arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä tässä mainittuja joukkovelkakirjalainoja saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ei ole rekisteröity tai rekisteröintivelvollisuudesta ole soveltuvaa poikkeusta.