16. helmikuu 2005 16:30 kategoriassa Pörssitiedotteet
NOKIAN RENKAAT OYJ Pörssitiedote 16.2.2005 klo 18.30

NOKIAN RENKAAT OYJ VALMISTELEE SUUNNATTUA OSAKEANTIA INSTITUTIONAALISILLE SIJOITTAJILLE; MERKINTÄSITOUMUSTEN VASTAANOTTAMINEN ALKAA 16.2.2005


THESE MATERIALS ARE NOT AN OFFER FOR SALE OF THE SHARES IN THE UNITED STATES. THE SHARES MAY NOT BE SOLD IN THE UNITED STATES WITHOUT REGISTRATION OR AN EXEMPTION FROM REGISTRATION UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED. NOKIAN TYRES PLC DOES NOT INTEND TO REGISTER ANY PORTION OF SUCH OFFERING IN THE UNITED STATES OR TO CONDUCT A PUBLIC OFFERING OF SHARES IN THE UNITED STATES.

Nokian Renkaat Oyj:n (Yhtiö) hallitus on päättänyt ryhtyä vastaan-ottamaan merkintäsitoumuksia liittyen Yhtiön suunnittelemaan suunnattuun osakeantiin. Osakeannissa Yhtiön osakkeita tarjotaan rajoitetulle määrälle suomalaisia ja kansainvälisiä institutionaalisia sijoittajia. Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi enintään 1.074.000 uutta osaketta.

Kuten Yhtiön tilinpäätöstiedotteessa on todettu, Yhtiö arvioi jatkuvasti pääomarakennettaan johtuen lukuisista eri kasvumahdollisuuksista. Tämän mukaisesti osakeannin tarkoituksena on Yhtiön investointisuunnitelman mukaisten investointien rahoittaminen, Yhtiön nopeutetun kasvun tukeminen, Yhtiön omavaraisuusasteen ylläpitäminen sekä Yhtiön osakaspohjan laajentaminen.

Osakeannin taustaa

Yhtiön varsinainen yhtiökokous valtuutti 5.4.2004 Yhtiön hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen uusmerkinnällä enintään 4.000.000 eurolla.

Osakeannin toteuttaminen

Osakeanti toteutetaan niin kutsutussa tarjousmenettelyssä (book building), jossa erikseen määritetyt institutionaaliset sijoittajat voivat tehdä merkintäsitoumuksia uusista osakkeista. Tarjous-menettely alkaa 16.2.2005 klo 18.30 ja päättyy viimeistään 17.2.2005 klo 18.30, jonka jälkeen Yhtiön hallitus tekee lopullisen päätöksen osakeannin toteuttamisesta. Tarjousmenettely voidaan keskeyttää ennenaikaisesti ylimerkintätilanteessa. Keskeytyksestä tiedotetaan viipymättä pörssitiedotteella.

Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa Helsingin Pörssin päälistalla yhdessä Yhtiön muiden osakkeiden kanssa arviolta 24.2.2005.

Uudet osakkeet vastaavat noin 9,9 prosenttia Yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden tuottamista äänistä ennen osakeannin toteuttamista edellyttäen, että osakeanti merkitään kokonaisuudessaan.

Osakeannin järjestäjänä toimii Carnegie Investment Bank AB.

NOKIAN RENKAAT OYJ
HALLITUS

Lisätietoja: toimitusjohtaja Kim Gran, puh. (03) 340 7336 tai
Talousjohtaja Rami Helminen, puh. (03) 340 7463.


JAKELU OMX
Keskeiset tiedotusvälineet

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES.