6. helmikuu 2024 14:00 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj Tilinpäätöstiedote 2023: Uuden Nokian Renkaiden rakentaminen etenee suunnitellusti

Nokian Renkaat Oyj Tilinpäätöstiedote 2023, 6.2.2024 klo 14.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Nokian Renkaiden tilinpäätöstiedotteesta 2023. Katsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/. 

Loka−joulukuu 2023 

  • Liikevaihto oli 368,0 milj. euroa (loka–joulukuu 2022: 361,7) ja nousi 1,7 %. Vertailukelpoisilla valuutoilla liikevaihto nousi 6,3 %.
  • Segmentit yhteensä liikevoitto oli 44,5 milj. euroa (0,2). Liikevoitto oli 33,1 milj. euroa (-3,2). Ei-IFRS-rajaukset olivat -11,3 milj. euroa (-3,4).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,19 euroa (-0,11).
  • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat 297,6 milj. euroa (318,6). 

Tammi−joulukuu 2023 

  • Liikevaihto oli 1 173,6 milj. euroa (tammi–joulukuu 2022: 1 350,5) ja laski 13,1 %. Vertailukelpoisilla valuutoilla liikevaihto laski 9,2 % johtuen toimituskyvyn heikkenemisestä henkilöautorenkaissa, haastavasta auto- ja rengasmarkkinasta sekä jälleenmyyjien korkeista varastoista.
  • Segmentit yhteensä liikevoitto oli 65,1 milj. euroa (17,8). Liikevoitto oli 32,1 milj. euroa (56,7). Ei-IFRS-rajaukset olivat -33,0 milj. euroa (38,9).
  • Osakekohtainen tulos oli -2,36 euroa (-1,27).
  • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat 82,4 milj. euroa (-4,3).
  • Venäjän toimintojen myynti saatiin päätökseen maaliskuussa, jonka seurauksena Nokian Renkaiden kaikki toiminta Venäjällä päättyi. Myyntihinta oli 285 milj. euroa.
  • Hallitus ehdottaa maksettavaksi tilikaudelta 2023 osinkoa 0,55 euroa osakkeelta kahdessa erässä (osinko tilikaudelta 2022: 0,55). 

Ohjeistus vuodelle 2024

Vuonna 2024 Nokian Renkaiden liikevaihdon vertailukelpoisilla valuutoilla sekä segmentit yhteensä liikevoiton odotetaan kasvavan merkittävästi edeltävään vuoteen verrattuna. 

Toimitusjohtaja Jukka Moisio:

“Vuosi 2023 merkitsi Nokian Renkaille uutta alkua. Saimme Venäjältä vetäytymisen päätökseen, julkistimme pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja edistimme strategisia investointejamme kapasiteetin lisäämiseksi. Haluan kiittää koko henkilöstöämme sitoutumisesta ja erinomaisesta työstä uuden Nokian Renkaiden rakentamiseksi sekä asiakkaitamme luottamuksesta.

Auto- ja rengasmarkkina oli vuonna 2023 haastava talouden epävarmuuksien, korkean inflaation ja alhaisen kuluttajaluottamuksen vuoksi. Jälleenmyyjäasiakkaat keskittyivät purkamaan varastojaan, mikä johti renkaiden sisäänmyynnin pienenemiseen. Paransimme suoritusta ja kasvatimme myyntivolyymiä loppuvuotta kohti odotustemme mukaisesti, ja rahavirta oli vahva. Tämä antaa meille hyvät lähtökohdat jatkaa toimintamme parantamista vuonna 2024.

Vastuullisuusasioissa etenemme vakain askelin. Yhtenä tavoitteenamme oli vähentää tehtaidemme suoria hiilidioksidipäästöjä 52 prosentilla tuotettua rengastonnia kohti vuosien 2015–2030 aikana. Saavutimme tämän tavoitteen jo vuonna 2023. Pitkällä aikavälillä tavoitteenamme on saavuttaa nettonollapäästöt vuoteen 2050 mennessä. Nokian Renkaat valittiin jälleen kestävän kehityksen Dow Jones Sustainability Europe -indeksiin, ja olemme ylpeitä tästä saavutuksesta.

Vuonna 2024 yhtiöllämme on edessä tärkeitä ja mielenkiintoisia merkkipaaluja, esimerkiksi Nokian Renkaiden luoma innovaatio, talvirengas, juhlii 90-vuotista taivaltaan. Uusi ja maailman ensimmäinen hiilidioksidipäästötön rengastehdas Romaniassa aloittaa tuotannon, Yhdysvaltain-tehtaan investointivaihe päättyy ja tuomme markkinoille uusia innovatiivisia tuotteita. Renkaiden sisäänmyynnin odotetaan kasvavan vuonna 2024, ja olemme valmiita tarttumaan tähän tilaisuuteen kasvavan kapasiteetin ja kilpailukykyisen tuotevalikoiman avulla. Vahvan taseen ansiosta voimme jatkaa selkeän kasvustrategiamme toteuttamista kohti kahden miljardin euron liikevaihtoa ja vahvaa kannattavuutta sekä palkita omistajiamme.” 

Avainluvut 

Milj. euroa

10–12/2023

10–12/2022

2023

2022

Liikevaihto

368,0

361,7

1 173,6

1 350,5

Liikevaihdon muutos, %

1,7 %

 

-13,1 %

 

Liikevaihdon muutos vertailukelpoisilla valuutoilla, %

6,3 %

 

-9,2 %

 

Liikevoitto

33,1

-3,2

32,1

56,7

Liikevoitto-%

9,0 %

-0,9 %

2,7 %

4,2 %

Tulos ennen veroja

27,1

-26,6

14,2

11,2

Tilikauden tulos

26,2

-15,7

-325,5

-175,5

Tulos/osake, euroa

0,19

-0,11

-2,36

-1,27

 

 

 

 

 

Segmentit yhteensä liikevaihto

368,0

361,7

1 173,6

1 350,5

Segmentit yhteensä liikevaihdon muutos, %

1,7 %

 

-13,1 %

 

Segmentit yhteensä liikevaihdon muutos vertailukelpoisilla valuutoilla, %

6,3 %

 

-9,2 %

 

Segmentit yhteensä EBITDA

71,9

26,4

170,5

118,7

Segmentit yhteensä EBITDA, %

19,5 %

7,3 %

14,5 %

8,8 %

Segmentit yhteensä liikevoitto

44,5

0,2

65,1

17,8

Segmentit yhteensä liikevoitto-%

12,1 %

0,0 %

5,5 %

1,3 %

Segmentit yhteensä ROCE, %

 

 

4,0 %

0,9 %

 

 

 

 

 

Omavaraisuusaste, %

 

 

58,0 %

64,9 %

Velkaantumisaste, %

 

 

16,6 %

9,8 %

Korollinen nettovelka

 

 

223,6

140,9

Bruttoinvestoinnit

95,5

65,6

252,1

129,7

Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat

297,6

318,6

82,4

-4,3

Nokian Renkaat julkaisee IFRS-lukujen ohella vaihtoehtoisia segmentit yhteensä ei-IFRS-lukuja, jotka eivät sisällä Yhdysvaltain-tehtaan ylösajoa, Romanian-tehtaan käynnistämisen aloittamiseen liittyviä kuluja tai muita eriä, jotka eivät ilmennä Nokian Renkaiden liiketoiminnan operatiivista kehitystä.

Yhtiön vetäytyminen Venäjältä saatiin päätökseen maaliskuussa 2023 eikä Venäjä siten enää ole sisältynyt raportoituihin IFRS- ja ei-IFRS-lukuihin 1.1.2023 lähtien. Nokian Renkaat on oikaissut vuoden 2022 vastaavat vertailuluvut. Yhtiön tasetta tai rahavirtalaskelmaa ei ole oikaistu. 

LIIKETOIMINTAYKSIKÖT

Henkilöautonrenkaat

Milj. euroa

10–12/2023

10–12/2022

2023

2022

Liikevaihto

197,9

186,5

653,4

810,7

Liikevaihdon muutos, %

6,1 %

 

-19,4 %

 

Liikevaihdon muutos vertailukelpoisilla valuutoilla, %

10,6 %

 

-15,8 %

 

Liikevoitto

11,0

-21,3

4,1

23,3

Liikevoitto-%

5,6 %

-11,4 %

0,6 %

2,9 %

Segmentin liikevoitto

22,0

-27,0

36,7

-24,7

Segmentin liikevoitto-%

11,1 %

-14,5 %

5,6 %

-3,1 %

 

Raskaat Renkaat

Milj. euroa

10–12/2023

10–12/2022

2023

2022

Liikevaihto

61,8

64,6

257,1

271,0

Liikevaihdon muutos, %

-4,4 %

 

-5,1 %

 

Liikevaihdon muutos vertailukelpoisilla valuutoilla, %

-2,6 %

 

-3,4 %

 

Liikevoitto

7,3

1,6

32,8

39,5

Liikevoitto-%

11,8 %

2,5 %

12,8 %

14,6 %

Segmentin liikevoitto

7,3

6,1

32,8

44,1

Segmentin liikevoitto-%

11,8 %

9,5 %

12,8 %

16,3 %

 

Vianor, omat palvelupisteet

Milj. euroa

10–12/2023

10–12/2022

2023

2022

Liikevaihto

126,0

129,4

344,0

362,0

Liikevaihdon muutos, %

-2,6 %

 

-5,0 %

 

Liikevaihdon muutos vertailukelpoisilla valuutoilla, %

3,7 %

 

1,8 %

 

Liikevoitto

12,1

10,7

3,4

2,8

Liikevoitto-%

9,6 %

8,3 %

1,0 %

0,8 %

Segmentin liikevoitto

12,1

10,7

3,4

3,1

Segmentin liikevoitto-%

9,6 %

8,3 %

1,0 %

0,9 %

Omat palvelupisteet, kpl, ajanjakson lopussa

 

 

174

173

 

PUHELINKONFERENSSI

Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille, analyytikoille ja medialle järjestetään 6.2.2024 klo 15.00. Toimitusjohtaja Jukka Moisio sekä talous- ja rahoitusjohtaja Niko Haavisto esittelevät katsauksen. Tilaisuutta voi kuunnella osoitteessa https://nokiantyres.videosync.fi/2023-q4-results/register.

Mikäli haluat esittää tilaisuudessa kysymyksiä, rekisteröidy puhelinkonferenssiin osoitteessa https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10012189. Rekisteröitymisen jälkeen saat puhelinnumeron ja konferenssitunnuksen puheluun osallistumista varten.

Puhelinkonferenssin tallenne on kuunneltavissa 12 kuukauden ajan yhtiön internetsivuilla.

TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Nokian Renkaiden vuosikertomus 2023 on saatavana englanniksi ja suomeksi yhtiön verkkosivuilla 26.2.2024 alkavalla viikolla.

Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2024 julkaistaan 29.4.2024.

YHTIÖKOKOUS 2024

Nokian Renkaat Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 30.4.2024.

Tiedotteet ja yritysinformaatio ovat saatavilla www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/.

Lisätietoja:

Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 401 7742
Niko Haavisto, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 401 7819
Päivi Antola, johtaja, viestintä, sijoittajasuhteet ja brändi, puh. 010 401 7327 

 

Nokian Renkaat kehittää ja valmistaa premium-renkaita ihmisille, jotka arvostavat turvallisuutta, vastuullisuutta ja luotettavuutta. Pohjoisen perintömme innoittamana valmistamme henkilöautoihin, kuorma-autoihin ja raskaisiin työkoneisiin innovatiivisia tuotteita, jotka tarjoavat mielenrauhaa kaikissa olosuhteissa. Vianor-ketjumme on erikoistunut autonhuoltoon ja rengaspalveluihin. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli noin 1 174 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 lopussa työllistimme yli 3 400 asiantuntijaa. Nokian Renkaat on listattu Nasdaq Helsinkiin. Lisätietoja: www.nokianrenkaat.fi.

 


Liitteet