4. helmikuu 2020 14:00 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj Tilinpäätöstiedote 2019: Pehmeä markkina Henkilöautonrenkaissa Euroopassa, hyvää kehitystä Raskaissa Renkaissa ja Vianorissa

Nokian Renkaat Oyj Tilinpäätöstiedote 2019, 4.2.2020 klo 14.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Nokian Renkaiden vuoden 2019 tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/.

Loka–joulukuu 2019

 • Liikevaihto oli 475,8 milj. euroa (10−12/2018: 473,6). Vertailukelpoisilla valuutoilla liikevaihto laski 0,4 %.
 • Liikevoitto oli 101,0 milj. euroa (117,2), ei merkittävää valuuttavaikutusta.
 • Tilikauden voitto oli 81,1 milj. euroa (96,0).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,58 euroa (0,70).
 • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat 398,2 milj. euroa (460,0).

Tammi–joulukuu 2019

 • Liikevaihto oli 1 595,8 milj. euroa (2018: 1 595,6). Vertailukelpoisilla valuutoilla liikevaihto laski 0,3 %.
 • Liikevoitto oli 316,5 milj. euroa (372,4), Yhdysvaltojen-tehtaan ylösajo vaikutti noin 20 milj. euroa ja valuutat noin 7 milj. euroa negatiivisesti.
 • Tilikauden voitto oli 399,9 milj. euroa (295,2), vuosien 2007–2011 verokiistojen päätösten positiivinen vaikutus 149,6 milj. euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli 2,89 euroa (2,15), verokiistojen päätökset vaikuttivat 1,08 euroa positiivisesti.
 • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat 219,8 milj. euroa (536,9; verokiistojen päätösten positiivinen vaikutus 148 milj. euroa).
 • Hallitus ehdottaa osingoksi 1,58 euroa (1,58) osakkeelta.

Ohjeistus vuodelle 2020

Vuonna 2020 liikevaihdon vertailukelpoisilla valuutoilla odotetaan laskevan ja liikevoiton olevan merkittävästi vuotta 2019 alemmalla tasolla. Vuonna 2018 päivitetyn strategian mukaisesti yhtiö hakee lisäkasvua Venäjällä, Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2020 liikevaihdon ja liikevoiton Venäjällä arvioidaan kuitenkin laskevan huomattavasti muuttuneen markkinadynamiikan vuoksi. Vuoden 2020 liikevoitto sisältää kuluja Pohjois-Amerikan kasvustrategiaan ja muihin investointiohjelmiin liittyen, kuten yhtiö on kertonut vuonna 2018.

Toimitusjohtaja Hille Korhonen:

“Vuonna 2019 auto- ja rengasmarkkinat jatkuivat heikkoina Euroopassa, mikä johti kilpailun kiristymiseen. Lämmin talvi Nokian Renkaiden päämarkkinoilla vaikutti talvirenkaiden kysyntään negatiivisesti loka-joulukuussa. Vuoden aikana Venäjän markkina heikkeni odotusten vastaisesti johtuen alhaisesta uusien autojen myynnistä ja kuluttajakysynnästä.

Liikevaihtomme oli edeltäneen vuoden tasolla ja liikevoitto laski johtuen heikoista markkinoista ja Henkilöautonrenkaiden kasvaneista noin 20 milj. euron laajentumiskuluista Yhdysvalloissa. Raskaat Renkaat ja Vianor jatkoivat hyvää kehitystä.

Vuoden aikana jatkoimme tärkeitä strategisia hankkeitamme, jotka tukevat Nokian Renkaiden pitkän aikavälin kasvua. Näihin kuuluvat uuden Yhdysvaltojen-tehtaan onnistunut ylösajo, rakennustöiden jatkuminen uudessa Espanjan testikeskuksessa sekä kapasiteetin lisääminen Raskaissa Renkaissa hienoin tuloksin. Nämä kasvuprojektit luovat tärkeän perustan tulevaisuudellemme.

Strategiamme mukaisesti haemme kasvua Venäjällä, Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2020 liikevaihdon ja liikevoiton Venäjällä arvioidaan kuitenkin laskevan huomattavasti, mikä vaikuttaa negatiivisesti Henkilöautonrenkaiden tulokseen vuonna 2020 erityisesti ensimmäisellä ja toisella vuosineljänneksellä. Rengasvarastot Venäjän jakelukanavassa ovat korkealla tasolla. Vuonna 2020 tavoitteemme Venäjällä on kasvattaa ulosmyyntiä ja alentaa jakelukanavassa olevia varastoja. Lisäksi asemoimme Nokian Renkaiden B-segmentin talvituotteet uudelleen Venäjällä palauttaaksemme niiden kilpailukyvyn. Vuonna 2020 kasvua Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa tukevat useat tuotelanseeraukset ja niihin liittyvät go-to-market-toimenpiteet. Meillä on toimenpidesuunnitelmat kasvulle nykyisten ja uusien asiakkaiden kanssa niin kesä- kuin all season -renkaissa ydinbisneksemme talvirenkaiden lisäksi.

Lyhyellä tähtäimellä Venäjä aiheuttaa meille vastatuulta. Jatkamme strategiamme mukaisesti tasapainoisemman portfolion rakentamista Pohjoismaissa, Venäjällä, Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Tällä on myönteinen ja kestävä vaikutus toimintaamme pitkällä aikavälillä.”

Avainluvut, milj. euroa

  1012 /19 1012
/18
Muutos % VV* Muutos % 2019 2018 Muutos % VV* Muutos %
Liikevaihto, M€ 475,8 473,6 0,5% -0,4% 1 595,8 1 595,6 0,0 % -0,3 %
Liikevoitto, M€ 101,0 117,2     316,5 372,4    
Liikevoitto, % 21,2 % 24,7 %     19,8 % 23,3 %    
Voitto ennen veroja 95,1 113,5     336,7 361,7    
Tilikauden voitto 81,1 96,0     399,9 295,2    
Tulos/osake, euroa** 0,58 0,70     2,89 2,15    
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %         17,6 % 23,3 %    
Omavaraisuusaste, %         75,9 % 71,0 %    
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat 398,2 460,0     219,8 536,9    
Gearing, %         2,3 % -21,2 %    
Korollinen nettovelka         41,1 -315,2    
Bruttoinvestoinnit 63,5 112,3     299,6 226,5    

* Vertailukelpoisilla valuutoilla
** Tulos/osake 2019 ilman verokiistojen päätösten 1,08 euron vaikutusta oli 1,81 euroa

IFRS 16 Vuokrasopimukset

Uusi standardi astui voimaan 1. tammikuuta 2019 ja korvasi aiemman IAS 17 -standardin. Nokian Renkaat -konserni soveltaa poikkeussääntöä, jonka mukaan lyhytaikaisia vuokrasopimuksia, joiden vuokra-aika on 12 kuukautta tai lyhyempi, ei ole tarpeen kirjata taseeseen. Nokian Renkaat -konserni ei myöskään kirjaa taseeseen velkaa sopimuksista, joissa vuokrakohteen arvo ei ole konsernin kannalta materiaalinen. Suurin osa IFRS 16 perusteella käyttöoikeusomaisuudeksi tunnistetuista vuokrasopimuksista koskee Vianor-ketjun kiinteistöjä sekä varastoja.

IFRS 16 -standardilla oli vähäinen vaikutus 2019 tuloslaskelmaan (EBIT-vaikutus 1,1 milj. euroa, vaikutus tilikauden tulokseen -2,7 milj. euroa). Korolliset nettovelat 31. joulukuuta 2019 kasvoivat 124,8 milj. euroa ja käyttöomaisuus kasvoi 122,9 milj. euroa johtuen vuokramaksujen kirjaamisesta taseeseen omaisuuseräksi.

LIIKETOIMINTAYKSIKÖT

Henkilöautonrenkaat

  1012 /19 1012
/18
Muutos % VV* Muutos % 2019 2018 Muutos % VV* Muutos %
Liikevaihto, M€ 318,3 316,8 0,5 % -1,7 % 1 134,2 1 150,8 -1,4 % -2,2 %
Liikevoitto, M€ 76,4 96,5     287,7 356,5    
Liikevoitto, % 24,0 % 30,5 %     25,4 % 31,0 %    

* Vertailukelpoisilla valuutoilla

Raskaat Renkaat

  1012 /19 1012
/18
Muutos % VV* Muutos % 2019 2018 Muutos % VV* Muutos %
Liikevaihto, M€ 54,5 53,0 2,8 % 3,0 % 202,7 187,7 8,0 % 8,0 %
Liikevoitto, M€ 10,1 9,6     35,7 28,6    
Liikevoitto, % 18,6 % 18,0 %     17,6 % 15,2 %    

* Vertailukelpoisilla valuutoilla

Vianor, omat pisteet

  1012 /19 1012
/18
Muutos % VV* Muutos % 2019 2018 Muutos % VV* Muutos %
Liikevaihto, M€ 120,0 122,3 -1,9% 0,9% 336,5 337,2 -0,2 % 1,5 %
Liikevoitto, M€ 14,1** 11,7     7,7** 1,6    
Liikevoitto, % 11,8 % 9,6 %     2,3 % 0,5 %    
Omat palvelupisteet, kpl, ajanjakson lopussa 189 188     189 188    

* Vertailukelpoisilla valuutoilla
** Sisältää 2,0 milj. euron voiton kiinteistön myynnistä

PUHELINKONFERENSSI

Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille, analyytikoille ja medialle järjestetään 4.2.2020 klo 15.00. Toimitusjohtaja Hille Korhonen sekä talous- ja rahoitusjohtaja Teemu Kangas-Kärki esittelevät katsauksen.

Tilaisuuteen voi osallistua soittamalla 5−10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua:

Suomi: +358 981 710 310
Ruotsi: +46 856 642 651
UK: +44 333 300 08 04
US: +1 855 857 06 86

PIN: 52821796#

Tilaisuutta voi myös kuunnella www.nokianrenkaat.fi/tulosinfo-Q4-2019

Puhelinkonferenssin äänitallenne ja sen tekstiversio ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilta myöhemmin.

TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Nokian Renkaiden taloudellinen katsaus 2019 on saatavana englanniksi ja suomeksi osoitteessa www.nokianrenkaat.fi viimeistään viikolla 11, 2020.

Osavuosikatsaus tammi−maaliskuu 2020 julkaistaan 5.5.2020.

YHTIÖKOKOUS 2020

Nokian Renkaat Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 2.4.2020.

Tiedotteet ja yritysinformaatio löytyvät internet-sivuilta osoitteesta www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/

Nokian Renkaat Oyj
Päivi Antola, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Lisätietoja:
Hille Korhonen, toimitusjohtaja, puh. 010 401 7733
Teemu Kangas-Kärki, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 401 7750
Päivi Antola, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 401 7327

Jakelu: Nasdaq Helsinki, media ja www.nokianrenkaat.fi


Liitteet