11. huhtikuu 2022 10:50 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj: Tietoja EU:n asettamista uusista pakotteista

Nokian Renkaat Oyj Sisäpiiritieto 11.4.2022 klo 10.50

 

Tiedote on sisällöltään sama kuin yhtiön klo 8.00 julkaisema yhtiötiedote.

 

 

Nokian Renkaat Oyj tiedotti 9.4.2022, että EU on asettanut Venäjää vastaan uusia pakotteita, jotka vaikuttavat Nokian Renkaiden liiketoimintaan. Pakotteet kieltävät renkaiden tuonnin Venäjältä EU:hun, kieltävät tiettyjen raaka-aineiden viennin EU:sta Venäjälle ja rajoittavat kuljetuksia Venäjältä ja Venäjälle. Uusilla pakotteilla on merkittävä vaikutus Nokian Renkaiden kykyyn valmistaa renkaita Venäjällä sekä myydä renkaita Venäjällä ja EU:ssa, erityisesti Keski-Euroopan alueella.

 

Vuonna 2021 Venäjä muodosti noin 20 % Nokian Renkaiden liikevaihdosta, ja noin 80 % Nokian Renkaiden henkilöautonrenkaista valmistettiin Venäjällä. Venäjällä valmistettujen renkaiden raaka-aineista noin puolet tuotiin Venäjälle maan ulkopuolelta. Raaka-aineiden saatavuus ja niiden logistiikka tulevat vaikuttamaan merkittävästi yhtiön kykyyn jatkaa tuotantoa Venäjällä.

 

Nokian Renkaat vauhdittaa suunnitelmiaan investoida uuteen tuotantokapasiteettiin Euroopassa. Jatkamme tuotantokapasiteetin kasvattamista tehtaillamme Nokialla Suomessa ja Daytonissa Yhdysvalloissa. Suunnitelmien mukaan Nokian Renkaiden Pohjoismaissa myytävät renkaat valmistetaan tulevaisuudessa Nokialla ja Yhdysvalloissa myytävät renkaat Daytonissa sekä Nokialla.

 

Uudet renkaiden tuontirajoitteet eivät vaikuta Nokian Renkaat Oyj:n raskaiden renkaiden liiketoimintaan, koska kaikki Nokian Renkaiden raskaat renkaat valmistetaan Suomessa. Raskaiden renkaiden vienti Venäjälle on lopetettu jo aiemmin. Emme ole koskaan myyneet renkaita Venäjän armeijalle, eikä Venäjän valtio ole asiakkaamme.

 

Erityisesti renkaita koskevassa sanktiossa:

 

”1. Kielletään sellaisten liitteessä XXI lueteltujen tavaroiden, jotka tuottavat Venäjälle merkittäviä tuloja ja siten mahdollistavat sen Ukrainan tilannetta epävakauttavat toimet, suora tai välillinen osto, tuonti tai siirto unioniin, jos ne ovat peräisin Venäjältä tai jos niitä viedään Venäjältä.

2. Kielletään

a) 1 kohdassa tarkoitettuihin tavaroihin ja teknologiaan sekä kyseisten tavaroiden ja kyseisen teknologian toimitukseen, valmistamiseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen tarjoaminen suoraan tai välillisesti 1 kohdassa säädetyn kiellon yhteydessä;

b) 1 kohdassa tarkoitettuihin tavaroihin ja teknologiaan kyseisten tavaroiden ja kyseisen teknologian ostamiseen, tuontiin tai siirtoon tai niihin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen tarjoamiseen liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun antaminen suoraan tai välillisesti 1 kohdassa säädetyn kiellon yhteydessä.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta ennen 9 päivää huhtikuuta 2022 tehtyjen sopimusten eikä tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoon 10 päivään heinäkuuta 2022 saakka.” (Euroopan unionin virallinen lehti 8.4.2022)

 

Yhtiöllä ei ole tässä vaiheessa antaa lisätietoja aiheesta. Tiedotamme kaikista Nokian Renkaisiin liittyvistä materiaalisista vaikutuksista asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti. 

 

Nokian Renkaat Oyj

 

Päivi Antola
Konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

puh. 010 401 7327

Sijoittajat:
[email protected]

Media:
[email protected]
 

Jakelu: Nasdaq Helsinki, Media ja www.nokianrenkaat.fi