21. heinäkuu 2023 14:00 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2023: Uuden Nokian Renkaiden rakentaminen etenee suunnitellusti

Nokian Renkaat Oyj Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2023, 21.7.2023 klo 14.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Nokian Renkaiden tammi–kesäkuun 2023 puolivuosikatsauksesta. Katsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/ 

Huhti−kesäkuu 2023

  • Segmentit yhteensä liikevaihto oli 293,1 milj. euroa (huhti–kesäkuu 2022: 332,3) ja laski 11,8 %. Vertailukelpoisilla valuutoilla segmentit yhteensä liikevaihto laski 7,3 % johtuen toimituskyvyn heikkenemisestä henkilöautorenkaissa. Liikevaihto oli 293,1 milj. euroa (332,3) ja laski 11,8 %.
  • Segmentit yhteensä liikevoitto oli 15,2 milj. euroa (0,9). Liikevoitto oli 9,5 milj. euroa (46,9). Ei-IFRS-rajaukset olivat -5,7 milj. euroa (46,0).
  • Segmentit yhteensä osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa (-1,62). Osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (-1,67).
  • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat -66,7 milj. euroa (-109,4). 

Tammi−kesäkuu 2023

  • Segmentit yhteensä liikevaihto oli 529,5 milj. euroa (tammi–kesäkuu 2022: 655,2) ja laski 19,2 %. Vertailukelpoisilla valuutoilla segmentit yhteensä liikevaihto laski 16,1 % johtuen toimituskyvyn heikkenemisestä henkilöautorenkaissa. Liikevaihto oli 529,5 milj. euroa (655,2) ja laski 19,2 %.
  • Segmentit yhteensä liikevoitto oli 1,1 milj. euroa (35,5). Lasku johtui alhaisemmista volyymeistä. Liikevoitto oli -9,4 milj. euroa (68,4). Ei-IFRS-rajaukset olivat -10,4 milj. euroa (32,9).
  • Segmentit yhteensä osakekohtainen tulos oli -2,50 euroa (-1,24). Osakekohtainen tulos oli -2,58 euroa (-1,33).
  • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat -124,3 milj. euroa (-223,7).
  • Venäjän toimintojen myynti saatiin päätökseen maaliskuussa. Myyntihinta oli 285 milj. euroa. Nokian Renkaiden kaikki toiminta Venäjällä on päättynyt. 

Ohjeistus vuodelle 2023 (ennallaan)

Vuonna 2023 Nokian Renkaiden segmentit yhteensä liikevaihdon odotetaan olevan 1 300–1 500 milj. euroa ja segmentit yhteensä liikevoittomarginaalin 6–8 %. Segmentit yhteensä liikevoiton odotetaan syntyvän vuoden jälkimmäisellä puoliskolla johtuen liiketoiminnan kausiluonteisuudesta.

Vuodesta 2023 alkaen segmentit yhteensä liikevaihto ja segmentit yhteensä liikevoitto eivät sisällä Venäjän liiketoimintoja tai muita eriä, jotka eivät ilmennä Nokian Renkaiden liiketoiminnan operatiivista kehitystä.  

Toimitusjohtaja Jukka Moisio:

”Rakennamme uutta Nokian Renkaita pitkällä aikavälillä ja edistimme tätä työtä suunnitelmiemme mukaisesti toisella vuosineljänneksellä.

Auto- ja rengasmarkkinat ovat haastavat ja vuosineljänneksen aikana myös valuutat aiheuttivat vastatuulta vaikuttaen liikevaihtoon negatiivisesti. Segmentit yhteensä liikevoitto kääntyi odotetusti positiiviseksi ja segmentit yhteensä EBITDA nousi 14 prosenttiin. Odotamme toisen vuosipuoliskon olevan vahvempi talvi- ja all season
-rengassesongin sekä sopimusvalmistuksesta saatavan volyymin ansiosta.

Edistimme vuosineljänneksen aikana strategisia investointejamme kapasiteetin lisäämiseksi ydinmarkkinoillamme. Toukokuussa saavutimme tärkeän merkkipaalun, kun juhlimme uuden henkilöautorenkaita valmistavan tehtaan rakennustöiden aloittamista Romaniassa. Tehtaasta tulee maailman ensimmäinen hiilidioksidipäästötön rengastehdas.

Seuraavien kuukausien aikana keskitymme tuotantokapasiteetin lisäämiseen, kilpailukykyiseen premium-tuoteportfolioomme ja asiakkaiden palvelemiseen. Meillä on selkeä kasvusuunnitelma ja vahva tiimi sen toteuttamiseksi. Uudet taloudelliset tavoitteemme osoittavat tahtotilamme ja tulevaisuuden suunnan. Meillä Nokian Renkaiden tiimissä on edessä innostava matka kohti kahden miljardin euron liiketoimintaa ja vahvaa kannattavuutta pitkällä aikavälillä.” 

Avainluvut 

Milj. euroa

4–6
/23

4–6
/22

Muutos
%

VV*
Muutos
%

1–6
/23

1–6
/22

Muutos
%

VV*
Muutos
%

2022

Liikevaihto

293,1

332,3

-11,8%

-7,3%

529,5

655,2

-19,2%

-16,1%

1350,5

Liikevoitto

9,5

46,9

 

 

-9,4

68,4

 

 

56,7

Liikevoitto-%

3,2%

14,1%

 

 

-1,8%

10,4%

 

 

4,2%

Tulos ennen veroja

6,4

30,9

 

 

-16,1

49,7

 

 

11,2

Tilikauden tulos

1,8

-231,1

 

 

-355,9

-184,2

 

 

-175,5

Tulos/osake, euroa

0,01

-1,67

 

 

-2,58

-1,33

 

 

-1,27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segmentit yhteensä liikevaihto

293,1

332,3

-11,8%

-7,3%

529,5

655,2

-19,2%

-16,1%

1350,5

Segmentit yhteensä EBITDA

41,3

25,9

 

 

52,5

84,9

 

 

118,7

Segmentit yhteensä EBITDA, %

14,1%

7,8%

 

 

9,9%

13,0%

 

 

8,8%

Segmentit yhteensä liikevoitto

15,2

0,9

 

 

1,1

35,5

 

 

17,8

Segmentit yhteensä liikevoitto-%

5,2%

0,3%

 

 

0,2%

5,4%

 

 

1,3%

Segmentit yhteensä tulos/osake, euroa

0,05

-1,62

 

 

-2,50

-1,24

 

 

-0,86

Segmentit yhteensä ROCE, %**

 

 

 

 

-0,5%

-10,6%

 

 

0,9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omavaraisuusaste, %

 

 

 

 

60,0%

63,7%

 

 

64,9%

Velkaantumisaste, %

 

 

 

 

16,2%

14,8%

 

 

9,8%

Korollinen nettovelka

 

 

 

 

219,6

243,0

 

 

140,9

Bruttoinvestoinnit

52,8

18,7

 

 

87,2

32,8

 

 

129,7

Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat

-66,7

-109,4

 

 

-124,3

-223,7

 

 

-4,3

* Vertailukelpoisilla valuutoilla
** Oikaistu rullaava 12 kk pl. Venäjä

Nokian Renkaat julkaisee IFRS-lukujen ohella vaihtoehtoisia segmentit yhteensä ei-IFRS-lukuja, jotka eivät sisällä Yhdysvaltain-tehtaan ylösajoa tai muita eriä, jotka eivät ilmennä Nokian Renkaiden liiketoiminnan operatiivista kehitystä.

Yhtiön vetäytyminen Venäjältä saatiin päätökseen maaliskuussa 2023 eikä Venäjä siten enää sisälly raportoituihin vuoden 2023 ensimmäisen ja toisen neljänneksen IFRS- ja ei-IFRS-lukuihin. Nokian Renkaat on oikaissut Venäjän vuoden 2022 vastaavista vertailukausista ja tilikauden 2022 luvuista. Yhtiön tasetta tai rahavirtalaskelmaa ei ole oikaistu. 

LIIKETOIMINTAYKSIKÖT

Henkilöautonrenkaat

Milj. euroa

4–6
/23

4–6
/22

Muutos
%

VV*
Muutos
%

1–6
/23

1–6
/22

Muutos
%

VV*
Muutos
%

2022

Liikevaihto

152,6

185,2

-17,6%

-13,6%

285,9

408,7

-30,0%

-27,5%

810,7

Liikevoitto

-5,2

23,5

 

 

-14,4

53,4

 

 

23,3

Liikevoitto-%

-3,4%

12,7%

 

 

-5,1%

13,1%

 

 

2,9%

Segmentin liikevoitto

0,5

-22,7

 

 

-4,0

20,3

 

 

-24,7

Segmentin liikevoitto-%

0,4%

-12,2%

 

 

-1,4%

5,0%

 

 

-3,1%

* Vertailukelpoisilla valuutoilla
   

Raskaat Renkaat

Milj. euroa

4–6
/23

4–6
/22

Muutos
%

VV*
Muutos
%

1–6
/23

1–6
/22

Muutos
%

VV*
Muutos
%

2022

Liikevaihto

67,5

73,7

-8,4%

-6,4%

135,7

138,0

-1,7%

-0,4%

271,0

Liikevoitto

8,7

16,8

 

 

18,3

28,9

 

 

39,5

Liikevoitto-%

13,0%

22,8%

 

 

13,5%

20,9%

 

 

14,6%

Segmentin liikevoitto

8,7

16,8

 

 

18,3

28,9

 

 

44,1

Segmentin liikevoitto-%

13,0%

22,8%

 

 

13,5%

20,9%

 

 

16,3%

* Vertailukelpoisilla valuutoilla
 

Vianor, omat pisteet

Milj. euroa

4–6
/23

4–6
/22

Muutos
%

VV*
Muutos
%

1–6
/23

1–6
/22

Muutos
%

VV*
Muutos
%

2022

Liikevaihto

94,4

99,1

-4,7%

3,4%

149,9

156,2

-4,0%

3,1%

362,0

Liikevoitto

9,5

9,4

 

 

-4,0

-2,8

 

 

2,8

Liikevoitto-%

10,1%

9,4%

 

 

-2,7%

-1,8%

 

 

0,8%

Segmentin liikevoitto

9,5

9,6

 

 

-4,0

-2,5

 

 

3,1

Segmentin liikevoitto-%

10,1%

9,7%

 

 

-2,7%

-1,6%

 

 

0,9%

Omat palvelupisteet, kpl, ajanjakson lopussa

173

174

 

 

 

 

 

 

173

* Vertailukelpoisilla valuutoilla
 

PUHELINKONFERENSSI

Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille, analyytikoille ja medialle järjestetään 21.7.2023 klo 15.00. Toimitusjohtaja Jukka Moisio sekä talous- ja rahoitusjohtaja Teemu Kangas-Kärki esittelevät katsauksen.

Tilaisuuteen voi osallistua soittamalla 5−10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua:

Suomi 09 2319 5437
Ruotsi +46 (0)8 50520424
UK +44 (0)33 0551 0200
USA +1 786 697 3501

Osallistujatunnus: Nokian Tyres

Tilaisuutta voi myös kuunnella https://nokiantyres.videosync.fi/2023-q2-results/register.

Puhelinkonferenssin tallenne ja sen tekstiversio ovat saatavilla yhtiön internetsivuilta myöhemmin.

TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Osavuosikatsaus tammi−syyskuu 2023 julkaistaan 31.10.2023.

Tiedotteet ja yritysinformaatio ovat saatavilla www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/.

Lisätietoja:
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 401 7742 
Teemu Kangas-Kärki, talousjohtaja, puh. 010 401 7750 
Päivi Antola, johtaja, viestintä, sijoittajasuhteet ja brändi, puh. 010 401 7327


Liitteet