2. elokuu 2022 14:00 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2022: Ukrainan sota varjosti ensimmäistä vuosipuoliskoa, valmistelut Venäjältä vetäytymiseksi käynnissä

Nokian Renkaat Oyj Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2022, 2.8.2022 klo 14.00 

Tämä tiedote on tiivistelmä Nokian Renkaiden tammi–kesäkuun 2022 puolivuosikatsauksesta. Katsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/.

Huhti−kesäkuu 2022 

  • Liikevaihto oli 482,1 milj. euroa (huhti−kesäkuu 2021: 416,2) ja kasvoi 15,8 %. Vertailukelpoisilla valuutoilla liikevaihto kasvoi 7,4 %.
  • Segmentit yhteensä liikevoitto oli 86,3 milj. euroa (89,6). Valuutoilla oli noin 17 milj. euron positiivinen vaikutus. Liikevoitto oli -202,8 milj. euroa (81,8) ei-IFRS-rajausten ollessa -289,1 milj. euroa (-7,8). Kesäkuussa hallitus päätti aloittaa yhtiön hallitun vetäytymisen Venäjältä. Osana vetäytymisprosessia yhtiö teki toisella vuosineljänneksellä 300,7 milj. euroa arvonalennuksia ja alaskirjauksia.
  • Segmentit yhteensä osakekohtainen tulos oli 0,55 euroa (0,51). Osakekohtainen tulos oli -1,67 euroa (0,47).
  • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat -109,4 milj. euroa (9,3). 

Tammi−kesäkuu 2022 

  • Liikevaihto oli 898,6 milj. euroa (tammi−kesäkuu 2021: 758,0) ja kasvoi 18,5 %. Vertailukelpoisilla valuutoilla liikevaihto kasvoi 13,9 %. Vuoden alkaessa kysyntä oli hyvä kaikilla markkinoilla. Ukrainan sota alkoi vaikuttaa toimintaympäristöön helmikuun lopussa.
  • Segmentit yhteensä liikevoitto oli 152,8 milj. euroa (139,9). Valuutoilla oli noin 13 milj. euron positiivinen vaikutus. Liikevoitto oli -143,5 milj. euroa (126,1) ei-IFRS-rajausten ollessa -296,3 milj. euroa (-13,8).
  • Segmentit yhteensä osakekohtainen tulos oli 0,93 euroa (0,80). Osakekohtainen tulos oli -1,33 euroa (0,72).
  • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat -223,7 milj. euroa (-15,1).

Ohjeistus vuodelle 2022 (päivitetty 17.6.)

Ukrainan sota ja siitä johtuvat pakotteet aiheuttavat merkittävää epävarmuutta Nokian Renkaiden toimintaympäristöön. Vuonna 2022 Nokian Renkaiden liikevaihdon odotetaan laskevan tai olevan vuoden 2021 tasolla ja segmentit yhteensä liikevoiton odotetaan laskevan merkittävästi vuoteen 2021 verrattuna. 

Toimitusjohtaja Jukka Moisio:

”Vuoden 2022 toisella neljänneksellä toimintaympäristömme muuttui yhä haasteellisemmaksi Ukrainan sodan ja siitä seuranneiden, kiristyneiden pakotteiden vuoksi. Kesäkuussa hallitus päätti aloittaa yhtiön hallitun vetäytymisen Venäjältä, koska Nokian Renkaat Oyj:llä ei ole enää edellytyksiä jatkaa toimintaa kestävällä tavalla Venäjällä. Arvioimme parhaillaan eri vetäytymisvaihtoehtoja, ja keskustelut mahdollisten ostajatahojen kanssa ovat käynnissä. Jatkossa keskitymme kasvumahdollisuuksiin muilla ydinmarkkinoillamme, ilman Venäjää.

Rengaskysyntä jatkui hyvänä huhti−kesäkuussa ja liikevaihto vertailukelpoisilla valuutoilla kasvoi 7 %. Segmentit yhteensä liikevoitto laski hieman johtuen toimitusrajoitusten seurauksena alhaisemmiksi jääneistä myyntivolyymeistä. Samaan aikaan onnistuimme hinnankorotuksilla vähentämään kustannusinflaation vaikutuksia.

Vetäytymisemme Venäjältä vaikuttaa merkittävästi vuoden 2022 taloudelliseen tulokseemme. Rengastoimitusten loppuminen Venäjältä vaikuttaa negatiivisesti myyntiin erityisesti Keski-Euroopan alueella toisella vuosipuoliskolla. Teemme töitä monella osa-alueella tuotteidemme saatavuuden turvaamiseksi. Olemme jatkaneet kapasiteetin kasvattamista tehtaillamme Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja edistäneet investointia uuteen tuotantokapasiteettiin Euroopassa, mikä on yksi tärkeimmistä prioriteeteistämme keskipitkällä aikavälillä.

Olen ylpeä koko Nokian Renkaiden tiimistä, joka on suoriutunut äärimmäisen hyvin näinä poikkeuksellisina ja haastavina aikoina. Olemme erityisen ylpeitä siitä, että olemme kyenneet palvelemaan asiakkaitamme nopeasti muuttuvasta ja erittäin epävarmasta toimintaympäristöstä huolimatta. Lähdemme nyt rakentamaan Nokian Renkaita uudelta pohjalta ja jatkossa keskitymme tähän työhön.”

 

Avainluvut

Milj. euroa 4–6/22 4–6/21 Muutos VV*
Muutos
1–6/22 1–6/21 Muutos VV*
Muutos
2021
Liikevaihto 482,1 416,2 15,8 % 7,4 % 898,6 758,0 18,5 % 13,9 % 1 714,1
Liikevoitto -202,8 81,8     -143,5 126,1     268,2
Liikevoitto-% -42,1 % 19,6 %     -16,0 % 16,6 %     15,6 %
Tulos ennen veroja -199,3 79,6     -141,7 123,3     258,2
Tilikauden tulos -231,1 64,5     -184,2 100,0     206,2
Tulos/osake, euroa -1,67 0,47     -1,33 0,72     1,49
Segmentit yhteensä liikevoitto 86,3 89,6     152,8 139,9     324,8
Segmentit yhteensä liikevoitto-% 17,9 % 21,5 %     17,0 % 18,5 %     19,0 %
Segmentit yhteensä tulos/osake, euroa 0,55 0,51     0,93 0,80     1,84
Segmentit yhteensä, ROCE, %**         15,2 % 13,9 %     15,8 %
Omavaraisuusaste, %         63,7 % 66,1 %     68,4 %
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat -109,4 9,3     -223,7 -15,1     396,5
Gearing, %         14,8 % 9,4 %     -6,1 %
Korollinen nettovelka         243,0 140,0     -98,7
Bruttoinvestoinnit 18,7 22,2     32,8 39,3     119,6

* Vertailukelpoisilla valuutoilla
** Rullaava 12 kk

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen (ei-IRFS-luvut) laskentakaavat on esitetty hallituksen toimintakertomuksessa Nokian Renkaiden vuoden 2021 taloudellisessa katsauksessa.

Tässä puolivuosikatsauksessa on käytetty seuraavia ruplan valuuttakursseja: 85,3 vuoden 2021 lopussa, 98,0 tammi−maaliskuun 2022 keskikurssi, 84,5 tammi−kesäkuun 2022 keskikurssi ja 56,4 kesäkuun 2022 lopussa (lähde: Refinitiv).

LIIKETOIMINTAYKSIKÖT

Henkilöautonrenkaat

Milj. euroa 4–6/22 4–6/21 Muutos VV*
Muutos
1–6/22 1–6/21 Muutos VV* Muutos 2021
Liikevaihto 334,7 279,9 19,6 % 7,3 % 649,6 525,8 23,6 % 17,2 % 1 199,2
Liikevoitto -225,0 63,1     -158,0 109,1     263,4
Liikevoitto-% -67,2 % 22,6 %     -24,3 % 20,8 %     22,0 %
Segmentin liikevoitto 63,8 70,6     137,9 123,4     298,7
Segmentin liikevoitto-% 19,1 % 25,2 %     21,2 % 23,5 %     24,9 %

* Vertailukelpoisilla valuutoilla

Raskaat Renkaat

Milj. euroa 4–6/22 4–6/21 Muutos VV*
Muutos
1–6/22 1–6/21 Muutos VV* Muutos 2021
Liikevaihto 73,9 62,6 18,0 % 16,5 % 140,4 119,7 17,3 % 15,7 % 254,0
Liikevoitto 15,6 11,7     28,4 24,3     39,1
Liikevoitto-% 21,1 % 18,8 %     20,2 % 20,3 %     15,4 %
Segmentin liikevoitto 15,6 11,7     28,4 24,3     40,3
Segmentin liikevoitto-% 21,1 % 18,8 %     20,2 % 20,3 %     15,9 %

* Vertailukelpoisilla valuutoilla
 

Vianor, omat pisteet

Milj. euroa 4–6/22 4–6/21 Muutos VV*
Muutos
1–6/22 1–6/22 Muutos VV* Muutos 2021
Liikevaihto 99,1 91,5 8,3 % 8,8 % 156,2 149,6 4,4 % 4,7 % 342,9
Liikevoitto 9,4 9,7     -2,8 0,6     -15,0
Liikevoitto-% 9,4 % 10,6 %     -1,8 % 0,4 %     -4,4 %
Segmentin liikevoitto 9,6 10,0     -2,5 0,2     4,1
Segmentin liikevoitto-% 9,7 % 11,0 %     -1,6 % 0,2 %     1,2 %  
Omat palvelupisteet, kpl, ajanjakson lopussa 174 174             175  

* Vertailukelpoisilla valuutoilla


PUHELINKONFERENSSI

Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille, analyytikoille ja medialle järjestetään 2.8.2022 klo 15.00. Toimitusjohtaja Jukka Moisio sekä talous- ja rahoitusjohtaja Teemu Kangas-Kärki esittelevät katsauksen.

Tilaisuuteen voi osallistua soittamalla 5−10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua:

Suomi: +358 981 710 310
Ruotsi: +46 856 642 651
UK: +44 333 300 08 04
US: +1 631 913 1422

PIN: 35546174#

Tilaisuutta voi myös kuunnella https://nokiantyres.videosync.fi/2022-q2-results.

Puhelinkonferenssin äänitallenne ja sen tekstiversio ovat saatavilla yhtiön internetsivuilta myöhemmin.

TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Osavuosikatsaus tammi−syyskuu 2022 julkaistaan 1.11.2022.

Tiedotteet ja yritysinformaatio ovat saatavilla www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/.

Nokian Renkaat Oyj

Päivi Antola
Konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Lisätietoja:
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 401 7742
Teemu Kangas-Kärki, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 401 7750
Päivi Antola, konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 401 7327

Jakelu: Nasdaq Helsinki, media ja www.nokianrenkaat.fi


Liitteet