4. elokuu 2020 14:00 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2020: COVID-19 ja Venäjä vaikuttivat toiseen neljännekseen – vahva tase tukee vaikeina aikoina

Nokian Renkaat Oyj Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2020, 4.8.2020 klo 14.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Nokian Renkaiden tammikesäkuun 2020 puolivuosikatsauksesta. Katsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/.

Huhti–kesäkuu 2020

  • Liikevaihto oli 270,7 milj. euroa (huhti−kesäkuu 2019: 415,7). Vertailukelpoisilla valuutoilla liikevaihto laski 31,9 % johtuen erityisesti COVID-19-pandemiasta ja Venäjän jakelukanavassa olevien korkeiden varastotasojen alentamiseksi tehdyistä toimenpiteistä.
  • Segmentit yhteensä liikevoitto oli 24,4 milj. euroa (98,8), ei merkittävää valuuttavaikutusta. Lasku johtui alhaisemmista myyntivolyymeistä ja tehtaiden matalammasta käyttöasteesta. Kuluja kirjattiin 47,3 milj. euroa ei-IFRS-rajauksina. Liikevoitto oli -22,8 milj. euroa (94,1).
  • Segmentit yhteensä osakekohtainen tulos oli 0,09 euroa (0,57). Osakekohtainen tulos oli -0,18 euroa (0,53).
  • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat 25,3 milj. euroa (-20,8).

Tammi–kesäkuu 2020

  • Liikevaihto oli 550,5 milj. euroa (tammi−kesäkuu 2019: 756,1). Vertailukelpoisilla valuutoilla liikevaihto laski 25,0 % johtuen erityisesti COVID-19-pandemiasta, Venäjän jakelukanavassa olevien korkeiden varastotasojen alentamiseksi tehdyistä toimenpiteistä sekä leudosta talvesta kaikilla päämarkkinoilla.
  • Segmentit yhteensä liikevoitto oli 40,8 milj. euroa (155,5), ei merkittävää valuuttavaikutusta. Lasku johtui alhaisemmista myyntivolyymeistä ja tehtaiden matalammasta käyttöasteesta. Kuluja kirjattiin 54,6 milj. euroa ei-IFRS-rajauksina. Liikevoitto oli -13,7 milj. euroa (148,0).
  • Segmentit yhteensä osakekohtainen tulos oli 0,16 euroa (2,01; verokiistojen päätökset vaikuttivat 1,08 euroa positiivisesti). Osakekohtainen tulos oli -0,16 euroa (1,94; verokiistojen päätökset vaikuttivat 1,08 euroa positiivisesti).
  • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat -13,6 milj. euroa (-89,8).
  • Taloudellinen ohjeistus peruttiin maaliskuussa 2020 johtuen lisääntyneestä epävarmuudesta auto- ja rengasmarkkinalla. Jatkuvien epävarmuuksien takia yhtiö pidättäytyy ohjeistuksen antamisesta vuodelle 2020.

 

Toimitusjohtaja Jukka Moisio:

”COVID-19-pandemia vaikutti voimakkaasti Nokian Renkaiden vuoden 2020 toiseen neljännekseen. Terveyden ja turvallisuuden kannalta tärkeät laajamittaiset rajoitustoimet johtivat globaalin auto- ja rengaskysynnän jyrkkään laskuun. Tämän seurauksena Henkilöautonrenkaiden ja Raskaiden Renkaiden liikevaihto laski toisella neljänneksellä. Henkilöautonrenkaiden myyntiin vaikuttivat negatiivisesti myös Venäjällä tehdyt toimet jakelukanavan korkeiden varastotasojen alentamiseksi alkuvuoden 2020 ilmoituksen mukaisesti. Vianorin toinen vuosineljännes oli erinomainen vaikeissa olosuhteissa.

Olen tyytyväinen, että nopeasti toteuttamamme toimet COVID-19-pandemian leviämisen estämiseksi ja liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi ovat osoittautuneet tehokkaiksi. Tämä ei olisi ollut mahdollista ilman tiimimme korkeaa sitoutumista ja joustavuutta. Poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta strategiamme ja lyhyen tähtäimen prioriteettimme ovat selkeät: tarjoamme asiakkaille huippuluokan tuotteita ja palveluita samalla kun pidämme kustannukset tiukasti kurissa ja suojaamme rahavirtaa investointien supistamisella, aktiivisella käyttöpääoman hallinnalla ja hankkeiden lykkäämisellä.

Nokian Renkailla on vahva tase ja olemme vahvistaneet yhtiön likviditeettiä edelleen ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Lisäksi operatiivinen rahavirta kääntyi positiiviseksi toisella neljänneksellä aktiivisella rahavirtojen hallinnalla pienentämällä varastotasoja tuotantoseisokkien avulla.

Kun katsotaan tämänhetkisten haasteiden yli, meillä on monia mahdollisuuksia kehittää edelleen liiketoimintaamme. Olemme investoineet merkittävästi aikaisemmilla kvartaaleilla, ja nyt käytössämme oleva kapasiteetti ja osaaminen mahdollistavat myynnin kasvattamisen markkinan elpyessä. Meillä on arvostettu brändi sekä vahva ja kyvykäs tiimi, joka on suoriutunut hyvin tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Niiden avulla menestymme tulevilla vuosineljänneksillä.”

 

Avainluvut, milj. euroa

 

46
/20

4–6
/19
Muu-
tos %
VV*
Muutos
%
16
/20
16
/19
Muu-
tos %
VV*
Muutos
%
2019
Liikevaihto 270,7 415,7 -34,9% -31,9% 550,5 756,1 -27,2% -25,0% 1585,4
Liikevoitto -22,8 94,1     -13,7 148,0     316,5
Liikevoitto-% -8,4% 22,6%     -2,5% 19,6%     19,8%
Voitto ennen veroja -26,9 88,9     -21,2 179,5     336,7
Tilikauden voitto -24,8 73,0     -22,4 267,6     399,9
Tulos/osake, euroa** -0,18 0,53     -0,16 1,94     2,89
Segmentit yhteensä liikevoitto 24,4 98,8     40,8 155,5     337,2
Segmentit yhteensä liikevoitto-% 9,0% 23,8%     7,4% 20,6%     21,3%
Segmentit yhteensä tulos/osake, euroa** 0,09 0,57     0,16 2,01     3,06
Segmentit yhteensä ROCE, %***         10,6% 17,2%     18,6%
Omavaraisuusaste, %         63,3% 70,5%     75,9%
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat 25,3 -20,8     -13,6 -89,8     219,8
Gearing, %         16,3% 15,7%     2,3%
Korollinen nettovelka         254,1 252,0     41,1
Bruttoinvestoinnit 36,6 93,7     87,5 148,0     299,6

* Vertailukelpoisilla valuutoilla
** Tulos/osake 1–6/2019 pois lukien verokiistojen päätösten 1,08 euron vaikutus oli 0,86 euroa. Segmentit yhteensä tulos/osake 1–6/2019 pois lukien em. vaikutus oli 0,93 euroa.
*** Rullaava 12 kk

 

LIIKETOIMINTAYKSIKÖT

Henkilöautonrenkaat

 

4–6
/20

4–6
/19
Muutos
%
VV*
Muutos
%
1–6
/20
1–6
/19
Muutos
%
VV*
Muutos
%
2019
Liikevaihto, M€ 163,9 296,8 -44,8% -42,0% 354,4 549,8 -35,5% -33,4% 1123,8
Segmentin liikevoitto, M€ 13,6 84,7     39,5 150,7     308,5
Segmentin liikevoitto-% 8,3% 28,5%     11,1% 27,4%     27,4%

* Vertailukelpoisilla valuutoilla

 

Raskaat Renkaat

 

4–6
/20

4–6
/19
Muutos
%
VV*
Muutos
%
1–6
/20
1–6
/19
Muutos
%
VV*
Muutos
%
2019
Liikevaihto, M€ 40,5 47,8 -15,3% -13,1% 91,6 96,1 -4,6% -3,3% 202,7
Segmentin liikevoitto, M€ 2,6 8,3     10,8 17,3     35,7
Segmentin liikevoitto-% 6,4% 17,4%     11,8% 18,0%     17,6%

* Vertailukelpoisilla valuutoilla

 

Vianor, omat pisteet

 

4–6
/20

4–6
/19
Muutos
%
VV*
Muutos
%
1–6
/20
1–6
/19
Muutos
%
VV*
Muutos
%
2019
Liikevaihto, M€ 80,8 89,8 -9,9% -5,4% 135,3 146,7 -7,8% -3,9% 336,5
Segmentin liikevoitto, M€ 9,6 9,4     -2,8 -2,6     7,7**
Segmentin liikevoitto-% 11,8% 10,4%     -2,1% -1,8%     2,3%
Omat palvelupisteet kpl, jakson lopussa 186 188             189

* Vertailukelpoisilla valuutoilla
** Sisältää 2,0 milj. euron voiton kiinteistön myynnistä

 

PUHELINKONFERENSSI

Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille, analyytikoille ja medialle järjestetään 4.8.2020 klo 15.00. Toimitusjohtaja Jukka Moisio sekä talous- ja rahoitusjohtaja Teemu Kangas-Kärki esittelevät katsauksen.

Tilaisuuteen voi osallistua soittamalla 5−10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua:

Suomi: +358 981 710 310
Ruotsi: +46 856 642 651
UK: +44 333 300 08 04
US: +1 631 913 1422

PIN: 66845506#

Tilaisuutta voi myös kuunnella www.nokianrenkaat.fi/tulosinfo-Q2-2020.

Puhelinkonferenssin äänitallenne ja sen tekstiversio ovat saatavilla internetsivuilta myöhemmin.

 

TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Osavuosikatsaus tammi−syyskuu 2020 julkaistaan 27.10.2020.

Tiedotteet ja yritysinformaatio löytyvät osoitteesta www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/

Nokian Renkaat Oyj
Päivi Antola, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Lisätietoja:
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 401 7742
Teemu Kangas-Kärki, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 401 7750
Päivi Antola, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 401 7327

Jakelu: Nasdaq Helsinki, media ja www.nokianrenkaat.fi


Liitteet