6. elokuu 2019 14:00 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2019: Strategiamatka jatkuu Euroopan haastavasta markkinasta huolimatta

Nokian Renkaat Oyj Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2019, 6.8.2019 klo 14.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Nokian Renkaiden tammikesäkuun 2019 puolivuosikatsauksesta. Raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/.

Huhti–kesäkuu 2019

  • Liikevaihto laski 2,3 % ja oli 419,1 milj. euroa (4−6/2018: 429,1). Vertailukelpoisilla valuutoilla liikevaihto laski 2,6 %.
  • Liikevoitto laski 94,1 milj. euroon (108,0), ei merkittävää valuuttavaikutusta.
  • Tilikauden voitto oli 73,0 milj. euroa (87,5).
  • Osakekohtainen tulos laski 0,53 euroon (0,63). 
  • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat -20,8 milj. euroa (169,0; verokiistojen päätösten positiivinen vaikutus 148 milj. euroa). 

Tammi–kesäkuu 2019

  • Liikevaihto laski 0,3 % ja oli 762,8 milj. euroa (16/2018: 765,2). Vertailukelpoisilla valuutoilla liikevaihto kasvoi 0,2 %.
  • Liikevoitto laski 148,0 milj. euroon (169,3), valuutat vaikuttivat negatiivisesti.
  • Tilikauden voitto oli 267,6 milj. euroa (134,1), vuosien 20072011 verokiistojen päätösten positiivinen vaikutus 149,6 milj. euroa.
  • Osakekohtainen tulos kasvoi 1,94 euroon (0,97), verokiistojen päätökset vaikuttivat 1,08 euroa positiivisesti.
  • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat -89,8 milj. euroa (150,6; verokiistojen päätösten positiivinen vaikutus 148 milj. euroa).

Ohjeistus vuodelle 2019 (päivitetty 14.6.2019)

Vuonna 2019 liikevaihdon vertailukelpoisilla valuutoilla odotetaan kasvavan hieman ja liikevoiton laskevan vuodesta 2018. Vuonna 2018 päivitetyn strategian mukaisesti Nokian Renkaat hakee lisäkasvua Venäjällä, Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Kasvuun liittyvistä investointiohjelmista johtuen liikevoitto vuonna 2019 sisältää merkittäviä ylimääräisiä liiketoiminnan kuluja vuoteen 2018 verrattuna.

Toimitusjohtaja Hille Korhonen:

“Vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla Nokian Renkaiden liikevaihto vertailukelpoisilla valuutoilla kasvoi hieman viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Eteneminen Raskaissa Renkaissa ja Vianorissa kompensoi Henkilöautonrenkaiden liikevaihdon laskua. Henkilöautonrenkaiden myyntivolyymien pieneneminen pääosin Keski-Euroopassa vaikutti negatiivisesti liikevoittoon. Tulokseen vaikuttivat myös valuutat sekä korkeammat materiaali- ja tuotantokustannukset.

Katsauskaudella Euroopan auto- ja rengasmarkkinan kehitys jatkui heikkona. Kilpailuympäristö Keski-Euroopan jälkirengasmarkkinalla on tiukka, sillä OE-segmentin heikko kehitys on lisännyt renkaiden tarjontaa markkinoilla. Odotamme, että lyhyen aikavälin heikkous jatkuu myyntivolyymeissa Keski-Euroopassa loppuvuoden ajan. Jonkin verran epävarmuutta liittyy myös Venäjän markkinaan.

Markkinaepävarmuuksista huolimatta jatkamme työtä kasvumme edistämiseksi. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana investoimme 148 miljoonaa euroa, sisältäen Yhdysvaltojen-tehtaan, Espanjan testikeskuksen ja Raskaiden Renkaiden tuotantokapasiteetin. Yhdysvaltojen-tehtaalla saavutimme merkittävän virstanpylvään alkuperäisen aikataulun mukaisesti, kun valmistimme ensimmäinen koerenkaan uudessa tehtaassa kesällä. Kaupallisen tuotannon on määrä alkaa vuoden 2020 alussa.

Uuden testikeskuksen rakennustyöt Espanjassa etenevät aikataulussaan. Keskus mahdollistaa kesä-, talvi- ja all season -renkaiden ympärivuotisen testaamisen ja on Nokian Renkaiden historian suurin yksittäinen investointi testaamiseen. Hyvä esimerkki vahvoista T&K- ja testausvalmiuksistamme ovat Keski-Euroopan markkinoille kehitetyt ja kaupallisesti hyvin menestyneet uudet kesärenkaamme.

Raskaiden Renkaiden hanke lisätä tuotantokapasiteettia Suomen-tehtaalla 50 prosentilla ja yli kaksinkertaistaa uusien tuotteiden määrä on hyvässä vaiheessa. Uusi tuotekehityskeskus, joka rakennetaan osana investointia vauhdittamaan uusien tuotteiden testaamista, valmistuu tänä vuonna.”

Avainluvut, MEUR

4–6
/19
4–6
/18
Muutos
%
VV*
Muutos
%
1–6
/19
1–6
/18
Muutos
%
VV*
Muutos
%
2018
Liikevaihto  419,1 429,1 -2,3 % -2,6 % 762,8  765,2 -0,3 % 0,2 % 1 595,6 
Liikevoitto  94,1 108,0 148,0  169,3 372,4 
Liikevoitto-%  22,4 % 25,2 % 19,4 %  22,1 % 23,3 % 
Voitto ennen veroja  88,9 105,4 179,5  165,4 361,7 
Tilikauden voitto  73,0 87,5 267,6  134,1 295,2 
Tulos/osake, euroa **  0,53 0,63 1,94  0,97      2,15 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % ***  20,4 %  25,3 % 23,3 %
Omavaraisuusaste, % 70,5 %  70,5 % 71,0 %
Liiketoiminnasta kertyneet netto- rahavarat -20,8 169,0 -89,8  150,6 536,9 
Gearing, %  15,7  -7,2 -21,2 % 
Korollinen nettovelka  252,0  -99,6 -315,2 
Bruttoinvestoinnit  93,7  47,4 148,0  64,9 226,5 

* Vertailukelpoisilla valuutoilla
** Tulos/osake 1-6/2019, pois lukien verokiistojen päätösten 1,08 euron vaikutus, oli 0,86 euroa
*** Rullaava 12 kk

IFRS 16 Vuokrasopimukset

Uusi standardi astui voimaan 1. tammikuuta 2019 ja korvasi aiemman IAS 17 -standardin. Nokian Renkaat -konserni soveltaa poikkeussääntöä, jonka mukaan lyhytaikaisia vuokrasopimuksia, joiden vuokra-aika on 12 kuukautta tai lyhyempi, ei ole tarpeen kirjata taseeseen. Nokian Renkaat -konserni ei myöskään kirjaa taseeseen velkaa sopimuksista, joissa vuokrakohteen arvo ei ole konsernin kannalta materiaalinen. Suurin osa IFRS 16 perusteella käyttöoikeusomaisuudeksi tunnistetuista vuokrasopimuksista koskee Vianor-ketjun kiinteistöjä sekä varastoja.

IFRS 16 -standardilla oli vähäinen vaikutus H1-tuloslaskelmaan (EBIT-vaikutus +1,3 milj. euroa, tilikauden tulokseen vaikutus -0,8 milj. euroa). Korolliset nettovelat 30. kesäkuuta 2019 kasvoivat 126,1 milj. euroa. Käyttöomaisuus kasvoi 125,3 milj. euroa johtuen vuokramaksujen kirjaamisesta taseeseen omaisuuseräksi. 

LIIKETOIMINTAYKSIKKÖJEN KATSAUKSET

Henkilöautonrenkaat

4–6
/19
4–6
/18
Muutos
%
VV*
Muutos
%
1–6
/19
1–6
/18
Muutos
%
VV*
Muutos
%
2018
Liikevaihto, M€  300,2 309,0 -2,8 % -3,3 % 556,5  568,0 -2,0 % -1,5 % 1 150,8
Liikevoitto, M€ 79,9 94,5 143,1  168,5 356,5
Liikevoitto, % 26,6 % 30,6 % 25,7 %  29,7 % 31,0 %

* Vertailukelpoisilla valuutoilla


Raskaat Renkaat

4–6
/19
4–6
/18
Muutos
%
VV*
Muutos
%
1–6
/19
1–6
/18
Muutos
%
VV*
Muutos
%
2018
Liikevaihto, M€  47,8 46,5 2,8 % 2,6 % 96,1  89,6 7,2 % 7,2 % 187,7
Liikevoitto, M€ 8,3 4,9 17,3  13,2 28,6
Liikevoitto, % 17,4 % 10,5 % 18,0 %  14,7 % 15,2 %

* Vertailukelpoisilla valuutoilla

Vianor, omat pisteet 

4–6
/19
4–6
/18
Muutos
%
VV*
Muutos
%
1–6
/19
1–6
/18
Muutos
%
VV*
Muutos
%
2018
Liikevaihto, M€  89,8 93,0 -3,5 % -0,9 % 146,7  146,2 0,3 % 1,4 % 337,2
Liikevoitto, M€ 9,4 10,0 -2,6  -4,7 1,6
Liikevoitto, % 10,4 % 10,7 % -1,8 %  -3,2 % 0,5 %
Omat palvelupisteet, kpl, ajanjakson lopussa  188 193 188

* Vertailukelpoisilla valuutoilla


PUHELINKONFERENSSI 

Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille, analyytikoille ja medialle järjestetään 6.8.2019 klo 15.00. Toimitusjohtaja Hille Korhonen sekä talous- ja rahoitusjohtaja Teemu Kangas-Kärki esittelevät katsauksen.

Tilaisuuteen voi osallistua soittamalla 5−10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua:

Suomi: +358 981 710 310
Ruotsi: +46 856 642 651
UK: +44 333 300 08 04
US: +1 631 913 14 22

PIN: 83559263#

Tilaisuutta voi myös kuunnella www.nokianrenkaat.fi/tulosinfo-Q2-2019

Puhelinkonferenssin äänitallenne ja sen tekstiversio ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilta myöhemmin.


TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Osavuosikatsaus tammi−syyskuu 2019 julkaistaan 30.10.2019.

Tiedotteet ja yritysinformaatio löytyvät internet-sivuilta osoitteesta www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/

Nokian Renkaat Oyj
Päivi Antola, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Lisätietoja:

Hille Korhonen, toimitusjohtaja, puh. 010 401 7733
Teemu Kangas-Kärki, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 401 7750
Päivi Antola, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 401 7327

Jakelu: Nasdaq Helsinki, media ja www.nokiantyres.com

Liite: Nokian Renkaiden Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2019 


Liitteet