8. elokuu 2017 08:00 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2017: Vahva ensimmäinen vuosipuolisko vakailla koko vuoden näkymillä

Nokian Renkaat Oyj Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2017, 8.8.2017 klo 8.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Nokian Renkaiden puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/.

Huhti–kesäkuu 2017

  • Liikevaihto kasvoi 16,5 % ja oli 393,0 MEUR (4–6/2016: 337,4). Valuuttakurssit paransivat liikevaihtoa 10,9 MEUR 4–6/2016 kurssitasoon verrattuna.
  • Liikevoitto kasvoi 21,5 % ja oli 94,1 MEUR (77,5). Liikevoittoprosentti oli 24,0 % (23,0 %).
  • Tilikauden voitto kasvoi 16,0 % ja oli 71,1 MEUR (61,3).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,52 euroa (0,46).
  • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat -5,9 MEUR (21,3).

Tammi–kesäkuu 2017

  • Liikevaihto kasvoi 17,2 % ja oli 718,9 MEUR (1–6/2016: 613,3). Valuuttakurssit paransivat liikevaihtoa 32,2 MEUR 1–6/2016 kurssitasoon verrattuna.
  • Liikevoitto kasvoi 19,6 % ja oli 153,0 MEUR (128,0). Liikevoittoprosentti oli 21,3 % (20,9 %).
  • Tilikauden voitto kasvoi 15,1 % ja oli 116,4 MEUR (101,2).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,86 euroa (0,75).
  • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat -46,0 MEUR (-40,0).

Taloudellinen ohjeistus (päivitetty) 
Vuonna 2017, nykyisillä valuuttakursseilla, liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan kasvavan vähintään 10 % vuoteen 2016 verrattuna.

Aiempi ohjeistus (3.5.2017) 
Vuonna 2017, nykyisillä valuuttakursseilla, liikevaihdon odotetaan kasvavan vähintään 10 % ja liikevoiton odotetaan kasvavan yli 5 % vuoteen 2016 verrattuna.

Avainluvut, MEUR

  46
/17
46
/16
Muutos
%
16
/17
16
/16
Muutos
%

2016
Liikevaihto 393,0 337,4 16,5 718,9 613,3 17,2 1 391,2
Liikevoitto 94,1 77,5 21,5 153,0 128,0 19,6 310,5
Liikevoitto-% 24,0 23,0   21,3 20,9   22,3
Voitto ennen veroja 87,1 74,8 16,5 146,0 123,2 18,5 298,7
Tilikauden voitto 71,1 61,3 16,0 116,4 101,2 15,1 251,8
Tulos/osake, euroa 0,52 0,46 14,7 0,86 0,75 13,8 1,87
Omavaraisuusaste, %       76,4 72,0   73,8
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat -5,9 21,3   -46,0 -40,0   364,4
Gearing, %       -2,6 6,6   -19,7
Korollinen nettovelka       -36,0 79,6   -287,4
Bruttoinvestoinnit 42,6 25,3 68,4 60,0 44,4 35,0 105,6

 

 

Hille Korhonen, toimitusjohtaja:

“Nokian Renkaat teki vahvan suorituksen vuoden 2017 ensimmäisellä vuosipuoliskolla kaikilla päämarkkinoilla. Liikevaihtomme ja liikevoittomme paranivat.

Henkilöautonrenkaiden liiketoimintayksikkö kasvoi vahvasti vuoden 2017 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Liikevaihto ja -voitto kasvoivat selvästi edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, ja onnistuimme kasvattamaan markkinaosuuksiamme päämarkkinoillamme. Venäjä toimi kasvun moottorina johtuen vahvemmasta valuutasta, hinnankorotuksista sekä vuoden 2016 jälkeisistä alhaisista varastotasoista jakelukanavassa. Kasvu Venäjällä tulee olemaan maltillista vuoden 2017 toisella vuosipuoliskolla johtuen vuoden 2016 vertailujakson vahvuudesta. Olemme vastanneet kasvavaan kysyntään lisäämällä tuotantovolyymejämme molemmissa tehtaissa, sekä rakentamalla uuden tuotantolinjan Venäjän-tehtaalle. Uusi tuotantolinja otetaan käyttöön vuoden loppuun mennessä. Raaka-ainekustannukset jatkoivat nousuaan ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Arvioimme, että raaka-ainekustannusten kasvu tulee olemaan noin 20 % koko vuonna 2017 edelliseen vuoteen verrattuna. Olemme jo toteuttaneet välttämättömät hinnankorotukset kaikilla markkinoilla, ja korotusten täysi vaikutus näkyy toiselta vuosipuoliskolta alkaen johtuen Nokian Renkaiden liiketoimintamallin kausivaihtelusta. Olemme rakentaneet perustaa tulevaisuuden kasvulle uudistamalla tuotevalikoimaamme uudella talvirengasvalikoimalla; Nokian Hakkapeliitta 9 ja Nokian Hakkapeliitta 9 SUV -renkailla, kuten myös Nokian Nordman 7 ja Nokian Nordman 7 SUV -renkailla.

Raskaiden Renkaiden myynti ja tuotantovolyymit kasvoivat, erityisesti metsäliiketoiminnassa. Olemme investoineet tuotantoteknologiaan, henkilöstöön ja markkinointitoimenpiteisiin tulevan kasvun tukemiseksi. Raskaat Renkaat on julkistanut useita uusia tuotteita, esimerkiksi Nokian E-Truck kuorma- ja linja-autonrenkaiden sarjan sekä Nokian HTS G2 -satamarenkaiden toisen sukupolven.

Vianorin (omat pisteet) myyntiin vaikutti epätyypillinen kevätsesonki, ja sen kannattavuutta rasittivat kertaluontoiset kulut. Kannattavuuden parannusohjelma etenee kuitenkin suunnitelmien mukaisesti. Brändätty jakeluverkostomme, sisältäen Vianorin, NAD-verkoston ja N-Tyre-myymälät, kasvoi 145 myymälällä vuoden 2017 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. 

Kerroimme toukokuussa investoivamme uuteen tehtaaseen, joka tulee sijaitsemaan Daytonissa, Tennesseen osavaltiossa Yhdysvalloissa. Tämä tehdas mahdollistaa sen, että voimme parantaa entisestään asemaamme Pohjois-Amerikan markkinoilla laajemman tuotevalikoiman ja paremman asiakaspalvelun avulla. 

Henkilöstömme on tehnyt erinomaista työtä kaikkialla. Uutena toimitusjohtajana olen erittäin ylpeä kaikista heistä. Vahva asema ydinmarkkinoillamme, investoinnit kasvumarkkinoihin, vahva jakeluverkosto, kilpailukykyiset tuotteet sekä erinomaisia tuloksia saavuttava organisaatio luovat meille vakaan perustan tulevaisuuden kasvulle. Olemme palanneet kasvun tielle, ja aiomme säilyä tällä tiellä myös tulevaisuudessa.”

LIIKETOIMINTAYKSIKKÖJEN KATSAUKSET

Henkilöautonrenkaat

  46
/17
46
/16
Muutos
%
16
/17
16
/16
Muutos
%
2016
Liikevaihto, M€ 276,4 230,1 20,1 524,4 432,6 21,2 981,1
Liikevoitto, M€ 84,8 64,7 31,0 160,7 127,0 26,6 305,8
Liikevoitto, % 30,7 28,1   30,6 29,4   31,2

Raskaat Renkaat  

  46
/17
46
/16
Muutos
%
16
/17
16
/16
Muutos
%
2016
Liikevaihto, M€ 44,0 38,7 13,5 83,8 76,3 9,8 155,3
Liikevoitto, M€ 9,1 6,1 50,1 14,8 15,0 -1,2 28,2
Liikevoitto, % 20,8 15,7   17,7 19,7   18,2

Vianor 

Oma myyntipisteverkosto

  46
/17
46
/16
Muutos
%
16
/17
16
/16
Muutos
%
2016
Liikevaihto, M€ 89,8 89,4 0,4 146,1 143,2 2,0 334,8
Liikevoitto, M€ 4,0* 5,5 -27,6 -11,8** -9,2 -29,0 -8,1
Liikevoitto, % 4,5* 6,2   -8,1** -6,4   -2,4
Omat myyntipisteet, kpl       205 202   212

 * Poislukien kertaluontoiset erät: liikevoitto 5,8 MEUR, liikevoittoprosentti 6,5 %
 ** Poislukien kertaluontoiset erät: liikevoitto -10,0 MEUR, liikevoittoprosentti -6,8 %

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet
Nokian Renkaat julkaisi tammi–kesäkuun 2017 puolivuosikatsauksen 8.8.2017 klo 8.00.

Englanninkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestetään hotelli Kämpissä (os. Pohjoisesplanadi 29, Helsinki) 8.8.2017 klo 10.00 alkaen. Toimitusjohtaja Hille Korhonen esittelee puolivuosikatsauksen ja vastaa kysymyksiin.

Englanninkielistä tiedotustilaisuutta voi kuunnella verkosta osoitteessa  www.nokianrenkaat.fi/tulosinfo-Q2-2017 ja lähetys alkaa klo 10.00.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon: +358 9 8171 0495.

Äänitallenne tiedotustilaisuudesta löytyy yhtiön internet-sivuilta myöhemmin samana päivänä.

Julkistamisajankohdat
Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2017 julkaistaan 1.11.2017. Tiedotteet ja yritysinformaatio löytyvät internet-sivuilta osoitteesta www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/.

Lisätietoja:
Hille Korhonen, toimitusjohtaja, puh. 010 401 7733

Nokian Renkaat Oyj

Antti-Jussi Tähtinen, markkinointi- ja viestintäjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, media ja www.nokiantyres.com 

Liite: Nokian Renkaiden puolivuosikatsaus tammikesäkuu 2017


Liitteet

Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2017 
Esitysmateriaali