9. elokuu 2016 08:00 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj Puolivuosikatsaus 9.8.2016 klo 8.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Nokian Renkaiden tammikesäkuun 2016 puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/.

Huhtikesäkuu 2016

  • Liikevaihto laski 2,3 % ja oli 337,4 MEUR (4–6/2015: 345,5). Valuuttakurssit heikensivät liikevaihtoa 17,4 MEUR 4–6/2015 kurssitasoon verrattuna.
  • Liikevoitto laski 3,8 % ja oli 77,5 MEUR (80,6). Liikevoittoprosentti oli 23,0 % (23,3 %).
  • Tilikauden voitto heikkeni 4,9 % ja oli 61,3 MEUR (64,5).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,46 euroa (0,48).
  • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat 21,3 MEUR (11,0).

Tammikesäkuu 2016

  • Liikevaihto laski 2,2 % ja oli 613,3 MEUR (1–6/2015: 626,8). Valuuttakurssit heikensivät liikevaihtoa 32,1 MEUR 1–6/2015 kurssitasoon verrattuna.
  • Liikevoitto laski 0,7 % ja oli 128,0 MEUR (128,8). Liikevoittoprosentti oli 20,9 % (20,6 %).
  • Tilikauden voitto heikkeni 49,4 % ja oli 101,2 MEUR (199,8). Tammi–maaliskuussa 2015, yhtiö palautti taloudelliseen tulokseensa vuosien 2007–2010 lisäverot ja viivästyskorot 100,3 MEUR perustuen Verotuksen oikaisulautakunnan tekemään kumoamispäätökseen. Poislukien veropäätös, tilikauden voitto kasvoi 1,6 % H1/2015 verrattuna. 
  • Osakekohtainen tulos oli 0,75 euroa (1,50).
  • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat -40,0 MEUR (-5,7), ja niihin vaikuttivat 51,0 MEUR maksetut lisäverot ja viivästyskorot vuosien 2007–2010 verokiistaan liittyen. Yhtiö suoritti maksut tammikuussa 2016.

Taloudellinen ohjeistus (koko vuosi ennallaan) 

Vuonna 2016, nykyisillä valuuttakursseilla, liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan säilyvän samalla tasolla vuoteen 2015 verrattuna. 

Avainluvut, MEUR

  46
/16
46
/15
Muutos
%
16
/16
16
/15
Muutos
%
2015
Liikevaihto 337,4 345,5 -2,3 613,3 626,8 -2,2 1 360,1
Liikevoitto 77,5 80,6 -3,8 128,0 128,8 -0,7 296,0
Liikevoitto-% 23,0 23,3   20,9 20,6   21,8
Voitto ennen veroja 74,8 73,2 2,1 123,2 136,7 -9,9 274,2
Tilikauden voitto 61,3 64,5 -4,9 101,2 199,8 -49,4 240,7
Tulos/osake, euroa 0,46 0,48 -5,9 0,75 1,50 -49,8 1,80
Omavaraisuusaste, %       72,0 70,4   70,8
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat 21,3 11,0   -40,0 -5,7   283,4
Gearing, %       6,6 6,9   -16,9
Korollinen nettovelka       79,6 91,1   -209,7
Bruttoinvestoinnit 25,3 26,3 -3,7 44,4 48,2 -7,9 101,7
 

Toimitusjohtaja Ari Lehtoranta:

“Myyntivolyymimme toisella neljänneksellä olivat korkeammat kuin mitä arvioimme aiemmin. Asiakkaidemme talvirengasvarastotilanteen johdosta talvirengasmarkkinat olivat sekä Pohjois-Amerikassa että Venäjällä juuri niin haastavat kuin ennakoimmekin, mutta hyvä suorituksemme Euroopassa ja ylipäätään kesärenkaissa auttoivat tasapainottamaan tilannetta.

Raskaiden Renkaiden myynti kasvoi hieman viime vuoteen verrattuna, mutta kannattavuus heikkeni johtuen korkeammasta kuorma-autonrenkaiden osuudesta ja markkinointitoimenpiteiden ajoituksesta. Tuottavuus jatkoi paranemistaan sekä Raskailla Renkailla että Henkilöautonrenkaissa. Vianorin tulos toisella neljänneksellä oli selvästi parempi kuin ensimmäisellä neljänneksellä, mutta se ei riittänyt kompensoimaan vaikeaa alkuvuotta. Jälleenmyynnin hinnoittelupaine säilyy korkeana.

Tuotantovolyymit olivat korkeammat kuin viime vuonna. Raaka-ainekustannusten lasku jatkui, ja omat alhaisemmat tuotantokustannuksemme tukivat kannattavuutta. Keskihintakehitys oli edelleen negatiivinen, mutta poislukien epäsuotuisa valuuttavaikutus, sekä hinta- että tuotemixmuutokset olivat positiivisia. Valuutat aiheuttivat 17,4 MEUR negatiivisen vaikutuksen; täten liikevaihto olisi kasvanut 2,7 % vertailukelpoisin valuutoin.

Kannattavuus säilyi hyvällä tasolla. Jouduimme kirjaamaan lisää 6,3 MEUR luottotappiovarauksia aiemmista Venäjällä jo jonkin aikaa olleista ongelmatapauksista. Tämän seurauksena liikevoittomme jäi alle viime vuotisen tason -3,8 %. 

Brändätyn jakeluverkostomme kasvu jatkui, mutta oli hitaampaa kuin viime vuonna. Lisäsimme yhteensä 122 uutta Vianor, NAD ja N-Tyre-myymälää jakeluverkostoomme ensimmäisen vuosipuoliskon aikana; tällä hetkellä Vianor-myyntipisteitä on 1 482 ja NAD/N-Tyre-verkosto on kasvanut jo 1 456 myymälään. Venäjän ja IVY-maiden taloustilanne hidastutti verkoston kasvua, koska joitakin partneri-pisteitä on suljettu.

Olen juuri nyt erittäin ylpeä henkilöstöstämme ja heidän suorituksestaan. Venäjän myynti laski melkein 30 %, ja leuto talvi jätti varastoja Venäjälle ja Pohjois-Amerikkaan. Kasvatimme edelleen kesärengasmyyntiämme, ja vaikka saamisten perintä on tullut ongelmallisemmaksi Venäjällä, saavutimme lähes viime vuoden myynnin ja kannattavuuden. Olen erityisesti tyytyväinen, että Keski-Euroopassa onnistuimme parantamaan markkinaosuutta ja hintapositiota samanaikaisesti. Vahva asema ydinmarkkinoilla, investoinnit kasvumarkkinoihin, laajeneva jakeluverkosto, jatkuvat investoinnit tuottavuuteen sekä kilpailukykyiset tuotteet antavat Nokian Renkaille edellytykset vahvistaa asemaansa, toimia hyvällä katetasolla ja tuottaa vahvaa kassavirtaa myös tulevaisuudessa.”

LIIKETOIMINTAYKSIKKÖJEN KATSAUKSET

Henkilöautonrenkaat

  46
/16
46
/15
Muutos
%
16
/16
16
/15
Muutos
%
2015
Liikevaihto, M€ 230,1 241,2 -4,6 432,6 448,8 -3,6 951,5
Liikevoitto, M€ 64,7 69,6 -7,1 127,0 129,7 -2,1 285,5
Liikevoitto, % 28,1 28,9   29,4 28,9   30,0

Raskaat Renkaat

  46
/16
46
/15
Muutos
%
16
/16
16
/15
Muutos% 2015
Liikevaihto, M€ 38,7 38,0 2,0 76,3 75,6 0,9 155,3
Liikevoitto, M€ 6,1 7,5 -19,2 15,0   14,3 5,2 28,7
Liikevoitto, % 15,7 19,8   19,7 18,9   18,5

Vianor 

Oma myyntipisteverkosto

  46
/16
46
/15
Muutos
%
16
/16
16
/15
Muutos% 2015
Liikevaihto, M€ 89,4 86,7 3,1 143,2 141,7 1,0 327,6
Liikevoitto, M€ 5,5 5,7 -2,1 -9,2 -6,9 -32,3 -1,9
Liikevoitto, % 6,2 6,5   -6,4 -4,9   -0,6

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet

Englanninkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestetään hotelli Kämpissä (os. Pohjoisesplanadi 29, Helsinki) 9.8.2016 klo 10.00 alkaen. Tiedotustilaisuutta voi kuunnella klo 10 alkaen verkosta osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/tulosinfo-Q2-2016.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon: +358 9 8171 0495.

Tiedote ja esitysmateriaali ovat julkistuksen jälkeen nähtävillä yhtiön internet-sivuilla https://www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/.

Äänitallenne tiedotustilaisuudesta löytyy yhtiön internet-sivuilta myöhemmin samana päivänä.

Nokian Renkaat Oyj:n osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2016 julkaistaan 1.11.2016.

Tiedotteet ja yritysinformaatio löytyvät internet-sivuilta osoitteesta https://www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/ 

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Ari Lehtoranta, puh. 010 401 7733

Nokian Renkaat Oyj

Antti-Jussi Tähtinen, markkinointi- ja viestintäjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, media ja www.nokiantyres.com 

Liite: Nokian Renkaiden puolivuosikatsaus tammikesäkuu 2016


Liitteet

Puolivuosikatsaus 2016 
Esitysmateriaali