31. lokakuu 2023 14:00 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2023: Markkinaympäristö haastava, uuden Nokian Renkaiden rakentaminen etenee suunnitellusti

Nokian Renkaat Oyj Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2023, 31.10.2023 klo 14.00 

Tämä tiedote on tiivistelmä Nokian Renkaiden tammi–syyskuun 2023 osavuosikatsauksesta. Katsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/.

Heinäsyyskuu 2023 

 • Segmentit yhteensä liikevaihto oli 276,1 milj. euroa (heinä–syyskuu 2022: 333,5) ja laski
  17,2 %. Vertailukelpoisilla valuutoilla segmentit yhteensä liikevaihto laski 12,7 % johtuen haastavasta auto- ja rengasmarkkinasta sekä jälleenmyyjien korkeista varastoista. Liikevaihto oli 276,1 milj. euroa (333,5) ja laski 17,2 %.
 • Segmentit yhteensä liikevoitto oli 19,6 milj. euroa (-17,9). Liikevoitto oli 8,3 milj. euroa (-8,5). Ei-IFRS-rajaukset olivat -11,3 milj. euroa (9,6).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (0,18).
 • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat -90,8 milj. euroa (-99,2). 

Tammisyyskuu 2023 

 • Segmentit yhteensä liikevaihto oli 805,6 milj. euroa (tammi–syyskuu 2022: 988,8) ja laski
  18,5 %. Vertailukelpoisilla valuutoilla segmentit yhteensä liikevaihto laski 14,9 % johtuen toimituskyvyn heikkenemisestä henkilöautorenkaissa sekä haastavasta auto- ja rengasmarkkinasta ja jälleenmyyjien korkeista varastoista. Liikevaihto oli 805,6 milj. euroa (988,8) ja laski 18,5 %.
 • Segmentit yhteensä liikevoitto oli 20,7 milj. euroa (17,6). Liikevoitto oli -1,0 milj. euroa (59,8). Ei-IFRS-rajaukset olivat -21,7 milj. euroa (42,2).
 • Osakekohtainen tulos oli -2,55 euroa (-1,16).
 • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat -215,2 milj. euroa (-332,9).
 • Venäjän toimintojen myynti saatiin päätökseen maaliskuussa. Myyntihinta oli 285 milj. euroa. Nokian Renkaiden kaikki toiminta Venäjällä on päättynyt.
 • Lokakuussa hallitus päätti osingon toisen erän, suuruudeltaan 0,20 euroa osakkeelta, maksamisesta joulukuussa 2023. 

Ohjeistus vuodelle 2023 (päivitetty 24.10.2023)

Vuonna 2023 Nokian Renkaiden segmentit yhteensä liikevaihdon odotetaan olevan noin 1 150–1 200 milj. euroa ja segmentit yhteensä liikevoittomarginaalin noin 5,5–6 %.

Vuodesta 2023 alkaen segmentit yhteensä liikevaihto ja segmentit yhteensä liikevoitto eivät sisällä Venäjän liiketoimintoja tai muita eriä, jotka eivät ilmennä Nokian Renkaiden liiketoiminnan operatiivista kehitystä.
 

Toimitusjohtaja Jukka Moisio:

”Heinä–syyskuussa 2023 kannattavuus parani edelleen ja segmentit yhteensä käyttökate nousi lähes 17 prosenttiin. Samalla auto- ja rengasmarkkina jatkui haastavana, ja jakeluportaan rengasvarastot olivat korkealla tasolla. Jälleenmyyjäasiakkaiden keskittyminen varastonhallintaan sekä alhainen kuluttajaluottamus vaikuttivat kolmannen neljänneksen liikevaihtoon negatiivisesti. Alhaisemmista volyymeistä huolimatta katteet olivat hyvällä tasolla, ja asiakkailtamme saadun palautteen perusteella arvioimme, että markkinaosuutemme premium-talvirenkaissa on säilynyt ennallaan tai parantunut.

Kolmannen vuosineljänneksen aikana jatkoimme strategisten investointiemme edistämistä kapasiteetin lisäämiseksi ydinmarkkinoillamme. Olen erityisen tyytyväinen siihen, että Romaniaan rakenteilla oleva uusi henkilöauton renkaita valmistava tehtaamme alkaa muotoutua ja etenee aikataulussaan. Romanian-tehtaasta tulee maailman ensimmäinen hiilidioksidipäästötön rengastehdas, ja ensimmäisten renkaiden on tarkoitus valmistua siellä vajaan vuoden sisällä.

Neljänneltä vuosineljännekseltä, joka on Nokian Renkaiden tärkein sesonki vuonna 2023, odotamme vahvaa rahavirtaa. Vahvan taseen ansiosta voimme jatkaa kasvusuunnitelmamme toteuttamista ja palkita omistajiamme. Vaikka markkina on tällä hetkellä haastava, pitkän aikavälin tavoitteemme säilyvät ennallaan. Nokian Renkaiden tiimi tekee hienoa työtä korkealaatuisten tuotteiden ja ensiluokkaisen palvelun tarjoamiseksi sekä uuden Nokian Renkaiden rakentamiseksi.” 

Avainluvut 

Milj. euroa

7–9
/23

7–9
/22

Muutos
%

VV*
Muutos
%

1–9
/23

1–9
/22

Muutos
%

VV*
Muutos
%

2022

Liikevaihto

276,1

333,5

-17,2%

-12,7%

805,6

988,8

-18,5%

-14,9%

1350,5

Liikevoitto

8,3

-8,5

 

 

-1,0

59,8

 

 

56,7

Liikevoitto-%

3,0%

-2,6%

 

 

-0,1%

6,1%

 

 

4,2%

Tulos ennen veroja

3,3

-11,9

 

 

-12,8

37,8

 

 

11,2

Tilikauden tulos

4,2

24,3

 

 

-351,7

-159,8

 

 

-175,5

Tulos/osake, euroa

0,03

0,18

 

 

-2,55

-1,16

 

 

-1,27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segmentit yhteensä liikevaihto

276,1

333,5

-17,2%

-12,7%

805,6

988,8

-18,5%

-14,9%

1350,5

Segmentit yhteensä EBITDA

46,1

7,4

 

 

98,6

92,3

 

 

118,7

Segmentit yhteensä EBITDA, %

16,7%

2,2%

 

 

12,2%

9,3%

 

 

8,8%

Segmentit yhteensä liikevoitto

19,6

-17,9

 

 

20,7

17,6

 

 

17,8

Segmentit yhteensä liikevoitto-%

7,1%

-5,4%

 

 

2,6%

1,8%

 

 

1,3%

Segmentit yhteensä tulos/osake, euroa

0,09

0,25

 

 

-2,41

-0,99

 

 

-0,86

Segmentit yhteensä ROCE, %**

 

 

 

 

1,4%

4,9%

 

 

0,9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omavaraisuusaste, %

 

 

 

 

60,1%

64,0%

 

 

64,9%

Velkaantumisaste, %

 

 

 

 

28,2%

22,2%

 

 

9,8%

Korollinen nettovelka

 

 

 

 

386,2

373,6

 

 

140,9

Bruttoinvestoinnit

69,5

26,9

 

 

156,6

59,6

 

 

129,7

Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat

-90,8

-99,2

 

 

-215,2

-322,9

 

 

-4,3

* Vertailukelpoisilla valuutoilla
** Oikaistu rullaava 12 kk pl. Venäjä

Nokian Renkaat julkaisee IFRS-lukujen ohella vaihtoehtoisia segmentit yhteensä ei-IFRS-lukuja, jotka eivät sisällä Yhdysvaltain-tehtaan ylösajoa, Romanian-tehtaan käynnistämisen aloittamiseen liittyviä kuluja tai muita eriä, jotka eivät ilmennä Nokian Renkaiden liiketoiminnan operatiivista kehitystä.

Yhtiön vetäytyminen Venäjältä saatiin päätökseen maaliskuussa 2023 eikä Venäjä siten enää ole sisältynyt raportoituihin IFRS- ja ei-IFRS-lukuihin 1.1.2023 lähtien. Nokian Renkaat on oikaissut vuoden 2022 vastaavat vertailuluvut. Yhtiön tasetta tai rahavirtalaskelmaa ei ole oikaistu. 

LIIKETOIMINTAYKSIKÖT

Henkilöautonrenkaat

Milj. euroa

7–9
/23

7–9
/22

Muutos
%

VV*
Muutos
%

1–9
/23

1–9
/22

Muutos
%

VV*
Muutos
%

2022

Liikevaihto

169,6

215,5

-21,3%

-16,6%

455,5

624,2

-27,0%

-23,7%

810,7

Liikevoitto

7,6

-8,7

 

 

-6,9

44,7

 

 

23,3

Liikevoitto-%

4,5%

-4,0%

 

 

-1,5%

7,2%

 

 

2,9%

Segmentin liikevoitto

18,8

-18,1

 

 

14,8

2,2

 

 

-24,7

Segmentin liikevoitto-%

11,1%

-8,4%

 

 

3,2%

0,3%

 

 

-3,1%

* Vertailukelpoisilla valuutoilla
   

Raskaat Renkaat

Milj. euroa

7–9
/23

7–9
/22

Muutos
%

VV*
Muutos
%

1–9
/23

1–9
/22

Muutos
%

VV*
Muutos
%

2022

Liikevaihto

59,7

68,4

-12,7%

-10,1%

195,3

206,4

-5,3%

-3,6%

271,0

Liikevoitto

7,2

9,1

 

 

25,5

37,9

 

 

39,5

Liikevoitto-%

12,1%

13,2%

 

 

13,1%

18,4%

 

 

14,6%

Segmentin liikevoitto

7,2

9,1

 

 

25,5

37,9

 

 

44,1

Segmentin liikevoitto-%

12,1%

13,2%

 

 

13,1%

18,4%

 

 

16,3%

* Vertailukelpoisilla valuutoilla
 

Vianor, omat pisteet

Milj. euroa

7–9
/23

7–9
/22

Muutos
%

VV*
Muutos
%

1–9
/23

1–9
/22

Muutos
%

VV*
Muutos
%

2022

Liikevaihto

68,1

76,5

-11,0%

-4,2%

218,0

232,7

-6,3%

0,7%

362,0

Liikevoitto

-4,8

-5,1

 

 

-8,8

-7,9

 

 

2,8

Liikevoitto-%

-7,0%

-6,7%

 

 

-4,0%

-3,4%

 

 

0,8%

Segmentin liikevoitto

-4,8

-5,1

 

 

-8,8

-7,7

 

 

3,1

Segmentin liikevoitto-%

-7,0%

-6,7%

 

 

-4,0%

-3,3%

 

 

0,9%

Omat palvelupisteet, kpl, ajanjakson lopussa

174

174

 

 

 

 

 

 

173

* Vertailukelpoisilla valuutoilla
 

PUHELINKONFERENSSI

Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille, analyytikoille ja medialle järjestetään 31.10.2023 klo 15.00. Toimitusjohtaja Jukka Moisio sekä talous- ja rahoitusjohtaja Niko Haavisto esittelevät osavuosikatsauksen. Lisäksi tuotannosta, toimitusketjusta ja hankinnoista vastaava johtaja Adrian Kaczmarczyk kertoo yhtiön tuotantoverkoston laajentamiseen ja kapasiteetin kasvattamiseen liittyvien hankkeiden etenemisestä.

Tilaisuuteen voi osallistua soittamalla 5−10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua:

Suomi 09 2319 5437
Ruotsi +46 (0)8 50520424
UK +44 (0)33 0551 0200
USA +1 786 697 3501

Osallistujatunnus: Nokian Tyres

Tilaisuutta voi myös kuunnella https://nokiantyres.videosync.fi/2023-q3-results/register.

Puhelinkonferenssin tallenne ja sen tekstiversio ovat saatavilla myöhemmin.

TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Tilinpäätöstiedote 2023 julkaistaan 6.2.2024.

Tiedotteet ja yritysinformaatio ovat saatavilla www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/.

Lisätietoja:
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 401 7742 
Niko Haavisto, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 401 7819
Päivi Antola, johtaja, viestintä, sijoittajasuhteet ja brändi, puh. 010 401 7327


Liitteet