1. marraskuu 2022 14:00 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2022: Nokian Renkaiden tulevaisuuden rakentaminen alkoi: uusi tehdas Romaniaan, Venäjän toimintojen myynnistä sopimus

Nokian Renkaat Oyj Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2022, 1.11.2022 klo 14.00

 

Tämä tiedote on tiivistelmä Nokian Renkaiden tammi–syyskuun 2022 osavuosikatsauksesta. Katsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/.

Heinä−syyskuu 2022

 

  • Liikevaihto oli 466,2 milj. euroa (heinä−syyskuu 2021: 443,5) ja kasvoi 5,1 %. Vertailukelpoisilla valuutoilla liikevaihto laski 6,4 % johtuen toimituskyvyn heikkenemisestä henkilöautorenkaissa. Renkaiden tuonti Venäjältä Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan päättyi heinäkuussa.
  • Segmentit yhteensä liikevoitto oli 54,9 milj. euroa (96,9). Valuutoilla oli noin 17 milj. euron positiivinen vaikutus. Lasku johtui toimituskyvyn heikkenemisestä henkilöautorenkaissa sekä muuttuneesta tehdasmixistä tuotannon pienentyessä Venäjällä. Liikevoitto oli 40,7 milj. euroa (89,1). Ei-IFRS-rajaukset olivat -14,2 milj. euroa (-7,8).
  • Segmentit yhteensä osakekohtainen tulos oli 0,26 euroa (0,54). Osakekohtainen tulos oli 0,18 euroa (0,50).
  • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat -99,2 milj. euroa (-81,0).

 

Tammi−syyskuu 2022

 

  • Liikevaihto oli 1 364,7 milj. euroa (tammi−syyskuu 2021: 1 201,5) ja kasvoi 13,6 %. Vertailukelpoisilla valuutoilla liikevaihto kasvoi 6,4 %. Vuoden alkaessa kysyntä oli hyvä kaikilla markkinoilla. Ukrainan sota alkoi vaikuttaa toimintaympäristöön helmikuun lopussa. Renkaiden tuonti Venäjältä Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan päättyi heinäkuussa.
  • Segmentit yhteensä liikevoitto oli 207,6 milj. euroa (236,8). Valuutoilla oli noin 30 milj. euron positiivinen vaikutus. Lasku johtui toimituskyvyn heikkenemisestä henkilöautorenkaissa sekä muuttuneesta tehdasmixistä tuotannon pienentyessä Venäjällä. Liikevoitto oli -102,7 milj. euroa (215,2). Ei-IFRS-rajaukset olivat -310,4 milj. euroa (-21,6). 
  • Kesäkuussa hallitus päätti aloittaa yhtiön hallitun vetäytymisen Venäjältä. Osana vetäytymisprosessia yhtiö teki toisella vuosineljänneksellä 300,7 milj. euroa arvonalennuksia ja alaskirjauksia. Sopimus Venäjän liiketoimintojen myynnistä allekirjoitettiin katsauskauden jälkeen lokakuussa.
  • Segmentit yhteensä osakekohtainen tulos oli 1,19 euroa (1,35). Osakekohtainen tulos oli -1,16 euroa (1,22).
  • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat -322,9 milj. euroa (-96,1).

 

Ohjeistus vuodelle 2022 (päivitetty 28.10.2022)

 

Ukrainan sodalla ja siitä johtuvilla pakotteilla on merkittävä negatiivinen vaikutus Nokian Renkaiden toimituskapasiteettiin ja suoritukseen. Vuonna 2022 Nokian Renkaiden liikevaihdon odotetaan olevan vuoden 2021 tasolla tai kasvavan ja segmentit yhteensä liikevoiton odotetaan laskevan merkittävästi vuoteen 2021 verrattuna.

 

Toimitusjohtaja Jukka Moisio:

”Vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä suunnittelimme ja otimme ensimmäisiä askelia Nokian Renkaiden liiketoiminnan rakentamisessa ilman Venäjää. Tänään meillä oli ilo julkistaa noin 650 miljoonan euron investointi Romaniaan rakennettavaan uuteen, alamme ensimmäiseen hiilidioksidipäästöttömään rengastehtaaseen. Investointi on avainasemassa lisäkapasiteetin ja tulevaisuuden kasvun kannalta. Arviomme mukaan kaupallinen rengastuotanto tehtaassa käynnistyy vuonna 2025. Investointiprojektin rinnalla olemme jatkaneet kapasiteetin kasvattamista Suomen- ja Yhdysvaltain-tehtaillamme.

Kesäkuussa Nokian Renkaiden hallitus päätti aloittaa yhtiön hallitun vetäytymisen Venäjältä, koska Nokian Renkaat Oyj:llä ei ole enää edellytyksiä jatkaa toimintaa kestävällä tavalla Venäjällä. Allekirjoitimme sopimuksen Venäjän liiketoimintojen myynnistä Tatneft PJSC:lle lokakuussa. Kaupan toteutumisen myötä Nokian Renkaiden toiminta Venäjällä loppuu ja yhtiön henkilökunta siirtyy uudelle omistajalle.

Heinä−syyskuussa liikevaihto vertailukelpoisilla valuutoilla laski heijastaen henkilöautorenkaiden toimituskyvyssämme tapahtuneita muutoksia. Henkilöautorenkaiden tuonti Venäjältä Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan päättyi heinäkuussa. Raskaiden Renkaiden liikevaihto heikkeni hieman toimitusrajoitteiden vuoksi. Vianorin myynti oli vakaa. Vaikka henkilöautorenkaiden toimituskyvyn heikkeneminen ja muuttunut tehdasmix laskivat segmentit yhteensä liikevoittoa, olemme onnistuneet viemään läpi hinnankorotuksia vallitsevassa korkean inflaation ympäristössä.

Haluan kiittää koko Nokian Renkaiden henkilöstöä kovasta työstä ja sitoutumisesta tulevaisuutemme eteen. Haasteellisista ajoista huolimatta olemme alkaneet rakentaa Nokian Renkaita nyt uudelta pohjalta, olemme pystyneet nostamaan tuotantoa niin Suomessa kuin Yhdysvalloissa ja tuoneet markkinoille uusia korkealuokkaisia tuotteita ydinsegmenteissämme.”

 

Avainluvut

Milj. euroa

7–9
/22

7–9
/21

Muutos
 
%

VV*
Muutos
%

1–9
/22

1–9
/21

Muutos
%

VV*
Muutos
%

2021

Liikevaihto

466,2

443,5

5,1 %

-6,4 %

1 364,7

1 201,5

13,6 %

6,4 %

1 714,1

Liikevoitto

40,7

89,1

 

 

-102,7

215,2

 

 

268,2

Liikevoitto-%

8,7 %

20,1 %

 

 

-7,5 %

17,9 %

 

 

15,6 %

Voitto ennen veroja

33,8

85,0

 

 

-107,9

208,3

 

 

258,2

Tilikauden voitto

24,3

69,1

 

 

-159,8

169,1

 

 

206,2

Tulos/osake, euroa

0,18

0,50

 

 

-1,16

1,22

 

 

1,49

Segmentit yhteensä liikevoitto

54,9

96,9

 

 

207,6

236,8

 

 

324,8

Segmentit yhteensä liikevoitto-%

11,8 %

21,8 %

 

 

15,2 %

19,7 %

 

 

19,0 %

Segmentit yhteensä tulos/osake, euroa

0,26

0,54

 

 

1,19

1,35

 

 

1,84

Segmentit yhteensä ROCE, %**

 

 

 

 

12,8 %

14,4 %

 

 

15,8 %

Omavaraisuusaste, %

 

 

 

 

64,0 %

65,7 %

 

 

68,4 %

Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat

-99,2

-81,0

 

 

-322,9

-96,1

 

 

396,5

Gearing, %

 

 

 

 

22,2 %

15,9 %

 

 

-6,1 %

Korollinen nettovelka

 

 

 

 

373,6

251,0

 

 

-98,7

Bruttoinvestoinnit

26,9

20,3

 

 

59,6

59,6

 

 

119,6

* Vertailukelpoisilla valuutoilla
** Rullaava 12 kk

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen (ei-IRFS-luvut) laskentakaavat on esitetty hallituksen toimintakertomuksessa Nokian Renkaiden vuoden 2021 taloudellisessa katsauksessa.

Tässä tammi-syyskuun osavuosikatsauksessa on käytetty seuraavia ruplan valuuttakursseja: 85,3 vuoden 2021 lopussa, 98,0 tammi−maaliskuun 2022 keskikurssi, 84,5 tammi−kesäkuun 2022 keskikurssi, 76,3 tammi−syyskuun 2022 keskikurssi ja 58,1 syyskuun 2022 lopussa (lähde: Refinitiv).

LIIKETOIMINTAYKSIKÖT

Henkilöautonrenkaat

Milj. euroa

7–9
/22

7–9
/21

Muutos
%

VV*
Muutos
%

1–9
/22

1–9
/21

Muutos
%

VV*
Muutos
%

2021

Liikevaihto

348,2

330,6

5,3 %

-9,5 %

997,8

856,4

16,5 %

6,9 %

1 199,2

Liikevoitto

40,5

89,6

 

 

-117,5

198,8

 

 

263,4

Liikevoitto-%

11,6 %

27,1 %

 

 

-11,8 %

23,2 %

 

 

22,0 %

Segmentin liikevoitto

54,7

97,7

 

 

192,7

221,1

 

 

298,7

Segmentin liikevoitto-%

15,7 %

29,6 %

 

 

19,3 %

25,8 %

 

 

24,9 %

* Vertailukelpoisilla valuutoilla
   

Raskaat Renkaat

Milj. euroa

7–9
/22

7–9
/21

Muutos
%

VV*
Muutos
%

1–9
/22

1–9
/21

Muutos
%

VV*
Muutos
%

2021

Liikevaihto

68,3

69,0

-0,9 %

-3,3 %

208,7

188,7

10,6 %

8,7 %

254,0

Liikevoitto

9,1

11,9

 

 

37,4

36,2

 

 

39,1

Liikevoitto-%

13,3 %

17,3 %

 

 

17,9 %

19,2 %

 

 

15,4 %

Segmentin liikevoitto

9,1

11,9

 

 

37,4

36,2

 

 

40,3

Segmentin liikevoitto-%

13,3 %

17,3 %

 

 

17,9 %

19,2 %

 

 

15,9 %

* Vertailukelpoisilla valuutoilla
 

Vianor, omat pisteet

Milj. euroa

7–9
/22

7–9
/21

Muutos
%

VV*
Muutos
%

1–9
/22

1–9
/21

Muutos
%

VV*
Muutos
%

2021

Liikevaihto

76,5

70,1

9,0 %

9,3 %

232,7

219,7

5,9 %

6,1 %

342,9

Liikevoitto

-5,1

-4,2

 

 

-7,9

-3,6

 

 

-15,0

Liikevoitto-%

-6,7 %

-6,0 %

 

 

-3,4 %

-1,6 %

 

 

-4,4 %

Segmentin liikevoitto

-5,1

-4,5

 

 

-7,7

-4,3

 

 

4,1

Segmentin liikevoitto-%

-6,7 %

-6,4 %

 

 

-3,3 %

-1,9 %

 

 

1,2 %

Omat palvelupisteet, kpl, ajanjakson lopussa

174

175

 

 

 

 

 

 

175

* Vertailukelpoisilla valuutoilla
 

PUHELINKONFERENSSI

Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille, analyytikoille ja medialle järjestetään 1.11.2022 klo 15.00. Toimitusjohtaja Jukka Moisio sekä talous- ja rahoitusjohtaja Teemu Kangas-Kärki esittelevät katsauksen.

Tilaisuuteen voi osallistua soittamalla 5−10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua:

Suomi +358 9 2319 5437
Ruotsi +46 (0) 8 50520424
UK +44 (0) 33 0551 0200
US +1 212 999 6659

Osallistujatunnus: Nokian Tyres

Tilaisuutta voi myös kuunnella https://nokiantyres.videosync.fi/2022-q3-results.

Puhelinkonferenssin äänitallenne ja sen tekstiversio ovat saatavilla yhtiön internetsivuilta myöhemmin.
 

TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Tilinpäätöstiedote 2022 julkaistaan 7.2.2023.

Tiedotteet ja yritysinformaatio ovat saatavilla www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/.

 

Lisätietoja:
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 401 7742
Teemu Kangas-Kärki, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 401 7750
Päivi Antola, konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 401 7327


Liitteet