27. lokakuu 2020 14:00 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2020: Hyvä suoritus epävakaassa markkinaympäristössä

Nokian Renkaat Oyj Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2020, 27.10.2020 klo 14.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Nokian Renkaiden tammisyyskuun 2020 osavuosikatsauksesta. Katsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/.

Heinä–syyskuu 2020

  • Liikevaihto oli 349,9 milj. euroa (heinä−syyskuu 2019: 354,5). Vertailukelpoisilla valuutoilla liikevaihto kasvoi 3,3 %.
  • Segmentit yhteensä liikevoitto oli 69,3 milj. euroa (74,9), valuutat vaikuttivat negatiivisesti. Liikevoitto oli 62,3 milj. euroa (67,5).
  • Segmentit yhteensä osakekohtainen tulos oli 0,44 euroa (0,43). Osakekohtainen tulos oli 0,38 euroa (0,37).
  • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat 7,1 milj. euroa (-88,7).

Tammi–syyskuu 2020     

  • Liikevaihto oli 900,4 milj. euroa (tammi−syyskuu 2019: 1 110,6). Vertailukelpoisilla valuutoilla liikevaihto laski 15,9 % johtuen erityisesti COVID-19-pandemiasta, Venäjän jakelukanavassa olevien korkeiden varastotasojen alentamiseksi tehdyistä toimenpiteistä sekä leudosta talvesta kaikilla päämarkkinoilla.
  • Segmentit yhteensä liikevoitto oli 110,1 milj. euroa (230,4), valuutat vaikuttivat negatiivisesti. Lasku johtui alhaisemmista myyntivolyymeistä ja tehtaiden matalammasta käyttöasteesta. Ei-IFRS-rajauksina kirjattiin -61,5 milj. euroa. Liikevoitto oli 48,6 milj. euroa (215,5).
  • Segmentit yhteensä osakekohtainen tulos oli 0,60 euroa (2,43; verokiistojen päätökset vaikuttivat 1,08 euroa positiivisesti). Osakekohtainen tulos oli 0,22 euroa (2,31; verokiistojen päätökset vaikuttivat 1,08 euroa positiivisesti).
  • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat -6,6 milj. euroa (-178,5).
  • Taloudellinen ohjeistus peruttiin maaliskuussa 2020 johtuen lisääntyneestä epävarmuudesta auto- ja rengasmarkkinalla. Jatkuvien epävarmuuksien takia yhtiö pidättäytyy ohjeistuksen antamisesta vuodelle 2020.
  • Hallitus on päättänyt maksaa osingon toisen erän 0,35 euroa/osake.

Toimitusjohtaja Jukka Moisio:

”Heinä-syyskuussa 2020 myyntimme vertailukelpoisilla valuutoilla kasvoi Pohjois-Amerikan ja Keski-Euroopan vauhdittamana. Henkilöautonrenkaiden liikevaihto kasvoi kaikilla alueilla paitsi Venäjällä, missä olemme menestyksekkäästi jatkaneet toimia jakelukanavan korkeiden varastotasojen alentamiseksi. Raskaat Renkaat ja Vianor säilyttivät viime vuoden vertailukauden tasonsa, mikä on hyvä saavutus epävakaassa markkinatilanteessa. Segmentit yhteensä liikevoitto laski hieman vertailukaudesta johtuen pääosin alhaisemmasta henkilöauton renkaiden myynnistä Venäjällä.

Hyvään kehitykseen vaikutti osaltaan myynnin siirtyminen osittain toiselta vuosineljännekseltä kolmannelle asiakkaiden luottamuksen kasvaessa. Olemme vastanneet kysynnässä tapahtuneisiin muutoksiin nopeilla toimilla ja samalla jatkaneet tarkkaa kustannusten hallintaa ja keskittyneet rahavirtaan. Rahavirta kehittyi kolmannella vuosineljänneksellä positiivisesti ja oli merkittävästi vertailukautta vahvempi. Taseemme on vahva.

Nokian Renkaat on tehnyt merkittäviä investointeja viime vuosina. Investointivaihe alkaa olla pian takana, mikä parantaa liiketoimintamme vapaata rahavirtaa. Jatkossa meidän on otettava näistä investoinneista hyödyt irti parhaalla mahdollisella tavalla. Nokian-tehtaalla jatkamme raskaiden renkaiden tuotannon kasvattamista henkilöauton renkaiden tuotannon keskittyessä korkealuokkaisten premium-renkaiden ja prototyyppien valmistukseen.

Vuoden viimeinen neljännes on meille tyypillisesti vahva, mutta epävarmuus markkinoilla jatkuu. Olemme osoittaneet, että liiketoimintamme ja tiimimme kykenevät sopeutumaan, vaikka olosuhteet muuttuvat. Jatkossakin myynnin kasvattaminen on ykkösprioriteettimme, ja siinä kasvava tuotevalikoimamme on avainasemassa.”

Avainluvut, milj. euroa

  7–9
/20
7–9
/19
Muu-tos
%
VV*
Muu-tos
%
1–9
/20
1–9
/19
Muu-tos
%
VV*
Muu-tos
%
2019
Liikevaihto 349,9 354,5 -1,3% 3,3% 900,4 1110,6 -18,9% -15,9% 1585,4
Liikevoitto 62,3 67,5     48,6 215,5     316,5
Liikevoitto-% 17,8% 18,9%     5,4% 19,2%     19,8%
Voitto ennen veroja 56,2 62,1     35,1 241,7     336,7
Tilikauden voitto 52,5 51,1     30,1 318,8     399,9
Tulos/osake, euroa** 0,38 0,37     0,22 2,31     2,89
Segmentit yhteensä liikevoitto 69,3 74,9     110,1 230,4     337,2
Segmentit yhteensä liikevoitto-% 19,8% 21,1%     12,2  20,7%     21,3%
Segmentit yhteensä tulos/osake, euroa** 0,44 0,43     0,60 2,43     3,06
Segmentit yhteensä ROCE,%***         9,5% 22,1%     18,6%
Omavarai-suusaste,%         57,5% 66,3%     75,9%
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat 7,1 -88,7     -6,6 -178,5     219,8
Gearing, %         18,5% 25,0%     2,3%
Korollinen nettovelka         280,6 422,6     41,1
Brutto-
investoinnit
31,0 88,1     118,5 236,1     299,6

* Vertailukelpoisilla valuutoilla
** Tulos/osake 1–9/2019 pois lukien verokiistojen päätösten 1,08 euron vaikutus oli 1,23 euroa. Segmentit yhteensä tulos/osake 1–9/2019 pois lukien em. vaikutus oli 1,35 euroa.
*** Rullaava 12 kk


LIIKETOIMINTAYKSIKÖT

Henkilöautonrenkaat

  7–9
/20
7–9
/19
Muutos
%
VV*
Muutos
%
1–9
/20
1–9
/19
Muutos
%
VV*
Muutos
%
2019
Liikevaihto, M€ 254,9 256,7 -0,7% 4,8% 609,2 806,5 -24,5% -21,3% 1123,8
Segmentin liikevoitto, M€ 71,8 75,6     111,3 226,3     308,5
Segmentin liikevoitto-% 28,2% 29,5%     18,3% 28,1%     27,4%

* Vertailukelpoisilla valuutoilla

Raskaat Renkaat

  7–9
/20
7–9
/19
Muutos
%
VV*
Muutos
%
1–9
/20
1–9
/19
Muutos
%
VV*
Muutos
%
2019
Liikevaihto, M€ 49,8 52,2 -4,5% -2,0% 141,4 148,2 -4,6% -2,8% 202,7
Segmentin liikevoitto, M€ 7,8 8,3     18,7 25,6     35,7
Segmentin liikevoitto-% 15,8% 15,9%     13,2% 17,3%     17,6%

* Vertailukelpoisilla valuutoilla

Vianor, omat pisteet

  7–9
/20
7–9
/19
Muutos
%
VV*
Muutos
%
1–9
/20
1–9
/19
Muutos
%
VV*
Muutos
%
2019
Liikevaihto, M€ 67,4 69,7 -3,3% -1,2% 202,7 216,4 -6,4% -3,1% 336,5
Segmentin liikevoitto, M€ -3,2 -3,8     -6,0 -6,4     7,7**
Segmentin liikevoitto-% -4,8% -5,5%     -3,0% -3,0%     2,3%
Omat palvelupisteet kpl, jakson lopussa 175 189             189

* Vertailukelpoisilla valuutoilla
** Sisältää 2,0 milj. euron voiton kiinteistön myynnistä

PUHELINKONFERENSSI

Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille, analyytikoille ja medialle järjestetään 27.10.2020 klo 15.00. Toimitusjohtaja Jukka Moisio sekä talous- ja rahoitusjohtaja Teemu Kangas-Kärki esittelevät katsauksen.

Tilaisuuteen voi osallistua soittamalla 5−10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua:

Suomi: +358 981 710 310
Ruotsi: +46 856 642 651
UK: +44 333 300 08 04
US: +1 631 913 1422

PIN: 66819301#

Tilaisuutta voi myös kuunnella www.nokianrenkaat.fi/tulosinfo-Q3-2020.

Puhelinkonferenssin äänitallenne ja sen tekstiversio ovat saatavilla internetsivuilta myöhemmin.

TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Tilinpäätöstiedote 2020 julkaistaan 9.2.2021.

Tiedotteet ja yritysinformaatio löytyvät osoitteesta www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/.

Nokian Renkaat Oyj

Päivi Antola
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Lisätietoja:
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 401 7742
Teemu Kangas-Kärki, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 401 7750
Päivi Antola, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 401 7327

Jakelu: Nasdaq Helsinki, media ja www.nokianrenkaat.fi


Liitteet