30. lokakuu 2019 14:00 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2019: Strategiamatka jatkuu markkinan pehmeydestä huolimatta

Nokian Renkaat Oyj Osavuosikatsaus tammi−syyskuu 2019, 30.10.2019 klo 14.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Nokian Renkaiden tammi−syyskuun 2019 osavuosikatsauksesta. Raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/

Heinä–syyskuu 2019

  • Liikevaihto oli 357,3 milj. euroa (7−9/2018: 356,9). Vertailukelpoisilla valuutoilla liikevaihto laski 1,2 %.  
  • Liikevoitto oli 67,5 milj. euroa (85,9), ei merkittävää valuuttavaikutusta.
  • Tilikauden voitto oli 51,1 milj. euroa (65,2).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,37 euroa (0,48).
  • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat -88,7 milj. euroa (-73,7).

Tammi–syyskuu 2019

  • Liikevaihto oli 1 120,1 milj. euroa (1−9/2018: 1 122,0). Vertailukelpoisilla valuutoilla liikevaihto laski 0,3 %.  
  • Liikevoitto oli 215,5 milj. euroa (255,2), valuutat vaikuttivat negatiivisesti.
  • Tilikauden voitto oli 318,8 milj. euroa (199,3), vuosien 2007–2011 verokiistojen päätösten positiivinen vaikutus 149,6 milj. euroa.
  • Osakekohtainen tulos oli 2,31 euroa (1,45), verokiistojen päätökset vaikuttivat 1,08 euroa positiivisesti.
  • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat -178,5 milj. euroa (76,9; verokiistojen päätösten positiivinen vaikutus 148 milj. euroa).

Ohjeistus vuodelle 2019 (päivitetty 22.10.)

Vuonna 2019 liikevaihdon vertailukelpoisilla valuutoilla odotetaan olevan noin vuoden 2018 tasolla ja liikevoittoprosentin olevan noin 20 % tasolla. Vuonna 2018 päivitetyn strategian mukaisesti Nokian Renkaat hakee lisäkasvua Venäjällä, Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Kasvuun liittyvistä investointiohjelmista johtuen liikevoitto vuonna 2019 sisältää merkittäviä ylimääräisiä liiketoiminnan kuluja vuoteen 2018 verrattuna. 

Toimitusjohtaja Hille Korhonen:  

“Tammi-syyskuussa 2019 Nokian Renkaiden liikevaihto vertailukelpoisilla valuutoilla oli viime vuoden tasolla. Hyvä kehitys Raskaissa Renkaissa ja Vianorissa jatkui, Henkilöautonrenkaiden liikevaihto puolestaan laski Euroopan auto- ja rengasmarkkinan jatkuessa heikkona. Tämä yhdessä korkeampien materiaali- ja laajentumiskustannusten kanssa vaikutti kannattavuuteen negatiivisesti. Venäjällä markkina on heikentynyt, mikä on selkeä muutos verrattuna vuoden alun odotuksiimme. Markkinoiden odotetaan jatkuvan pehmeinä vuonna 2020. 

Markkinoiden pehmeydestä huolimatta jatkamme strategiamme toteuttamista. Lokakuussa Nokian Renkaat saavutti merkittävän vaiheen juhlistaessaan Yhdysvaltojen tehtaan avajaisia Daytonissa, Tennesseessä. Olemme äärimmäisen innoissamme uuden tehtaan tarjoamista mahdollisuuksista laajentaa toimintaamme Pohjois-Amerikassa. Kaupallinen tuotanto Yhdysvalloissa alkaa tammikuussa 2020. Myös uuden testikeskuksen rakennustyöt Espanjassa sekä Raskaiden Renkaiden tuotantokapasiteetin lisäyshanke etenevät suunnitellusti.

Syyskuussa saimme hienon tunnustuksen saavutuksistamme vastuullisuuden edistämiseksi, kun Nokian Renkaat valittiin jälleen DJSI World -indeksiin sekä tiukkarajaisempaan DJSI Europe -indeksiin. Olen myös erittäin tyytyväinen työturvallisuuskehityksestämme erityisesti Raskaissa Renkaissa, jossa ei ole tapahtunut yhtään poissaoloon johtanutta tapaturmaa kokonaiseen vuoteen. Yhtiömme haluaa olla rengasalan suunnannäyttäjä vastuullisuudessa, ja tulokset osoittavat, että olemme oikealla tiellä.”

Avainluvut, milj. euroa

  7–9
/19
7–9
/18
Muutos
%
VV*
Muutos
%
1–9
/19
1–9
/18
Muutos
%
VV*
Muutos
%
2018
Liikevaihto 357,3 356,9 0,1 % -1,2 % 1 120,1 1 122,0 -0,2 % -0,3 % 1 595,6
Liikevoitto 67,5 85,9     215,5 255,2     372,4
Liikevoitto-% 18,9 % 24,1 %     19,2 % 22,7 %     23,3 %
Voitto ennen veroja 62,1 82,8     241,7 248,2     361,7
Tilikauden voitto 51,1 65,2     318,8 199,3     295,2
Tulos/osake, euroa ** 0,37 0,48     2,31 1,45     2,15
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % ***         17,9 % 24,2 %     23,3 %
Omavaraisuusaste, %         66,3 % 70,5 %     71,0 %
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat -88,7 -73,7     -178,5 76,9     536,9
Gearing, %         25,0 1,8     -21,2 %
Korollinen nettovelka         422,6 25,8     -315,2
Bruttoinvestoinnit 88,1 49,4     236,1 114,2     226,5

* Vertailukelpoisilla valuutoilla
** Tulos/osake 1-9/2019, pois lukien verokiistojen päätösten 1,08 euron vaikutus, oli 1,23 euroa
*** Rullaava 12 kk

IFRS 16 Vuokrasopimukset

Uusi standardi astui voimaan 1. tammikuuta 2019 ja korvasi aiemman IAS 17 -standardin. Nokian Renkaat -konserni soveltaa poikkeussääntöä, jonka mukaan lyhytaikaisia vuokrasopimuksia, joiden vuokra-aika on 12 kuukautta tai lyhyempi, ei ole tarpeen kirjata taseeseen. Nokian Renkaat -konserni ei myöskään kirjaa taseeseen velkaa sopimuksista, joissa vuokrakohteen arvo ei ole konsernin kannalta materiaalinen. Suurin osa IFRS 16 perusteella käyttöoikeusomaisuudeksi tunnistetuista vuokrasopimuksista koskee Vianor-ketjun kiinteistöjä sekä varastoja.

IFRS 16 -standardilla oli vähäinen vaikutus Q3-tuloslaskelmaan (EBIT-vaikutus +1,8 milj. euroa, vaikutus tilikauden tulokseen -1,2 milj. euroa). Korolliset nettovelat 30. syyskuuta 2019 kasvoivat 118,0 milj. euroa ja käyttöomaisuus kasvoi 116,8 milj. euroa johtuen vuokramaksujen kirjaamisesta taseeseen omaisuuseräksi.

LIIKETOIMINTAYKSIKKÖJEN KATSAUKSET  

Henkilöautonrenkaat

  7–9
/19
7–9
/18
Muutos
%
VV*
Muutos
%
1–9
/19
1–9
/18
Muutos
%
VV*
Muutos
%
2018
Liikevaihto, M€ 259,5 265,9 -2,4 % -4,3 % 816,0 834,0 -2,2 % -2,4 % 1 150,8
Liikevoitto, M€ 68,2 91,5     211,3 260,0     356,5
Liikevoitto, % 26,3 % 34,4 %     25,9 % 31,2 %     31,0 %

* Vertailukelpoisilla valuutoilla

Raskaat Renkaat

  7–9
/19
7–9
/18
Muutos
%
VV*
Muutos
%
1–9
/19
1–9
/18
Muutos
%
VV*
Muutos
%
2018
Liikevaihto, M€ 52,2 45,1 15,7 % 15,8 % 148,2 134,7 10,0 % 10,0 % 187,7
Liikevoitto, M€ 8,3 5,9     25,6 19,0     28,6
Liikevoitto, % 15,9 % 13,0 %     17,3 % 14,1 %     15,2 %

* Vertailukelpoisilla valuutoilla

Vianor, omat pisteet

  7–9
/19 
7–9
/18
Muutos
%
VV*
Muutos
%
1–9
/19
1–9
/18
Muutos
%
VV*
Muutos
%
2018
Liikevaihto, M€ 69,7 68,6 1,5 % 3,0 % 216,4 214,9 0,7 % 1,9 % 337,2
Liikevoitto, M€ -3,8 -5,4     -6,4 -10,1     1,6
Liikevoitto, % -5,5 % -7,9 %     -3,0 % -4,7 %     0,5 %
Omat palvelupisteet, kpl, ajanjakson lopussa 189 191             188

* Vertailukelpoisilla valuutoilla

PUHELINKONFERENSSI

Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille, analyytikoille ja medialle järjestetään 30.10.2019 klo 15.00. Toimitusjohtaja Hille Korhonen sekä talous- ja rahoitusjohtaja Teemu Kangas-Kärki esittelevät katsauksen.

Tilaisuuteen voi osallistua soittamalla 5−10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua:

Suomi: +358 981 710 310
Ruotsi: +46 856 642 651
UK: +44 333 300 08 04
US: +1 631 913 14 22

PIN: 14159738#

Tilaisuutta voi myös kuunnella www.nokianrenkaat.fi/tulosinfo-Q3-2019

Puhelinkonferenssin äänitallenne ja sen tekstiversio ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilta myöhemmin.

TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Tilinpäätöstiedote 2019 julkaistaan 4.2.2020.

Tiedotteet ja yritysinformaatio löytyvät internet-sivuilta osoitteesta www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/

Nokian Renkaat Oyj

Päivi Antola, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Lisätietoja:
Hille Korhonen, toimitusjohtaja, puh. 010 401 7733
Teemu Kangas-Kärki, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 401 7750
Päivi Antola, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 401 7327

Jakelu: Nasdaq Helsinki, media ja www.nokianrenkaat.fi


Liitteet

Nokian Renkaat osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2019

Presentaatio (englanninkielinen)