1. marraskuu 2017 08:00 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2017: Vahva suoritus vakailla koko vuoden näkymillä

Nokian Renkaat Oyj Osavuosikatsaus tammisyyskuu 2017, 1.11.2017 klo 8.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Nokian Renkaiden tammisyyskuun 2017 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/.

Heinä–syyskuu 2017

  • Liikevaihto kasvoi 14,5 % ja oli 363,1 MEUR (7–9/2016: 317,2). Valuuttakurssit heikensivät liikevaihtoa 0,2 MEUR 7–9/2016 kurssitasoon verrattuna.
  • Liikevoitto kasvoi 21,3 % ja oli 89,8 MEUR (74,1). Liikevoittoprosentti oli 24,7 % (23,3 %).
  • Tilikauden voitto laski 82,8 % ja oli 10,2 MEUR (59,4), ja sisälsi lisäveroja ja viivästyskorkoja 59 MEUR verovuoteen 2011 liittyen.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa (0,44).
  • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat -88,1 MEUR (-52,5).

Tammi–syyskuu 2017

  • Liikevaihto kasvoi 16,3 % ja oli 1 082,0 MEUR (1–9/2016: 930,5). Valuuttakurssit paransivat liikevaihtoa 32,0 MEUR 1–9/2016 kurssitasoon verrattuna.
  • Liikevoitto kasvoi 20,2 % ja oli 242,8 MEUR (202,0). Liikevoittoprosentti oli 22,4 % (21,7 %).
  • Tilikauden voitto laski 21,1 % ja oli 126,7 MEUR (160,6). Q3/2017 voitto sisälsi lisäveroja ja viivästyskorkoja 59 MEUR verovuoteen 2011 liittyen.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,93 euroa (1,19).
  • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat -134,1 MEUR (-92,5)

Taloudellinen ohjeistus (ennallaan) 
Vuonna 2017, nykyisillä valuuttakursseilla, liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan kasvavan vähintään 10 % vuoteen 2016 verrattuna.

Avainluvut, MEUR

79
/17
79
/16
Muutos
%
19
/17
19
/16
Muutos
%

2016
Liikevaihto 363,1 317,2 14,5 1 082,0 930,5 16,3 1 391,2
Liikevoitto 89,8 74,1 21,3 242,8 202,0 20,2 310,5
Liikevoitto-% 24,7 23,3 22,4 21,7 22,3
Voitto ennen veroja 67,4 69,2 -2,5 213,4 192,4 10,9 298,7
Tilikauden voitto 10,2 59,4 -82,8 126,7 160,6 -21,1 251,8
Tulos/osake, euroa 0,08 0,44 -83,0 0,93 1,19 -21,9 1,87
Omavaraisuusaste, % 71,3 71,9 73,8
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat -88,1 -52,5 -134,1 -92,5 364,4
Gearing, % 8,5 9,3 -19,7
Korollinen nettovelka 116,6 121,0 -287,4
Bruttoinvestoinnit 35,3 30,0 17,6 95,3 74,4 28,0 105,6


Hille Korhonen, toimitusjohtaja:

“Nokian Renkaat teki vahvan suorituksen tammi–syyskuussa 2017 kaikilla päämarkkinoilla. Liikevaihtomme ja liikevoittomme paranivat.

Henkilöautonrenkaiden liiketoimintayksikkö kasvoi vahvasti tammi–syyskuussa 2017. Liikevaihto kasvoi kaikilla markkinoilla. Liikevoitto kasvoi selvästi edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Euroopassa myynnin trendinomainen siirtyminen kohti kuluttajasesonkia on jatkunut. Olemme vastanneet kasvavaan kysyntään lisäämällä tuotantovolyymejämme molemmissa tehtaissa, sekä rakentamalla uuden tuotantolinjan Venäjän-tehtaalle. Uusi tuotantolinja on nyt otettu käyttöön. Heinäsyyskuussa 2017 raaka-ainekustannukset laskivat hieman huhtikesäkuuhun 2017 verrattuna. Arvioimme, että raaka-ainekustannusten kasvu tulee olemaan noin 20 % koko vuonna 2017 vuoteen 2016 verrattuna. Olemme toteuttaneet välttämättömät hinnankorotukset kaikilla markkinoilla, ja vaikutus on jo nähtävissä. Olemme jatkaneet perustan rakentamista tulevaisuuden kasvulle lanseeraamalla uusia tuotteita kaikille markkinoillemme.

Raskaiden Renkaiden myynti, liikevoitto ja tuotantovolyymit kasvoivat. Kaikki tuotesegmentit ja markkina-alueet kasvoivat. Erityisesti maatalousrenkaiden myynti oli vahvaa. 

Vianorin (omat pisteet) liikevaihto kasvoi hieman, ja siihen vaikutti tiukka hinnoitteluympäristö. Kannattavuuden parannusohjelma etenee suunnitelmien mukaisesti. Brändätty jakeluverkostomme, sisältäen Vianorin, NAD-verkoston ja N-Tyre-myymälät, kasvoi 232 myymälällä tammi–syyskuussa 2017

Järjestimme syyskuussa rakennustöiden aloitustilaisuuden Daytonissa (Tennessee, USA), jossa juhlistimme kolmannen tehtaamme perustamista. Uusi tehdas on ensimmäinen tuotantolaitoksemme Pohjois-Amerikassa. Alueelle rakennetaan myös logistiikkakeskus, jonka varastokapasiteetti on 600 000 rengasta. Rakennustöiden on määrä alkaa alkuvuodesta 2018, ja tuotannon suunnitellaan alkavan vuonna 2020. Tavoitteenamme on kaksinkertaistaa myyntimme Pohjois-Amerikassa seuraavan viiden vuoden aikana, toimia rengasalalla vastuullisen valmistuksen edelläkävijänä sekä varmistaa, että yhtiö on omissa yhteisöissään haluttu työnantaja.

Saimme lokakuussa Verohallinnolta verotuksen oikaisupäätöksen verovuoteen 2011 liittyen. Pidämme Verohallinnon oikaisupäätöstä perusteettomana ja aiomme hakea siihen muutosta jättämällä oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakunnalle. Jatkamme tarvittaessa valitusprosessia hallinto-oikeudessa. 

Henkilöstömme on tehnyt upeaa työtä yhtiömme vastuullisuuden kehittämisessä kaikilla osa-alueilla. Tahtotilamme toimia vastuullisuuden suunnannäyttäjänä rengasalalla todentuu niin turvallisissa ja ympäristöystävällisissä tuotteissamme kuin nyt myös siinä, että pääsimme DJSI Worldiin. Olemme ehdottomasti oikealla tiellä, ja näistä lähtökohdista meidän on hyvä jatkaa toimintamme parantamista.”

LIIKETOIMINTAYKSIKKÖJEN KATSAUKSET

Henkilöautonrenkaat

79
/17
79
/16
Muutos
%
19
/17
19
/16
Muutos
%
2016
Liikevaihto, M€ 276,2 234,6 17,7 800,6 667,1 20,0 981,1
Liikevoitto, M€ 98,3 84,4 16,5 259,0 211,4 22,5 305,8
Liikevoitto, % 35,6 36,0 32,4 31,7 31,2

Raskaat Renkaat  

79
/17
79
/16
Muutos
%
19
/17
19
/16
Muutos
%
2016
Liikevaihto, M€ 42,1 37,3 12,9 125,9 113,6 10,8 155,3
Liikevoitto, M€ 7,9 6,0 31,3 22,8 21,0 8,1 28,2
Liikevoitto, % 18,8 16,2 18,1 18,5 18,2

Vianor 

Oma myyntipisteverkosto

79
/17
79
/16
Muutos
%
19
/17
19
/16
Muutos
%
2016
Liikevaihto, M€ 68,7 66,7 2,9 214,7 209,9 2,3 334,8
Liikevoitto, M€ -7,0 -6,7** -5,5 -18,9* -15,9*** -19,1 -8,1
Liikevoitto, % -10,3 -10,0** -8,8* -7,6*** -2,4
Omat myyntipisteet, kpl 196 206 212

* Poislukien kertaluontoiset erät: liikevoitto -17,2 MEUR, liikevoittoprosentti -8,0 %
** Poislukien kertaluontoiset erät: liikevoitto -5,7 MEUR, liikevoittoprosentti -8,5 %
*** Poislukien kertaluontoiset erät: liikevoitto -14,9 MEUR, liikevoittoprosentti -7,1 %

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet

Nokian Renkaat julkaisi tammisyyskuun 2017 osavuosikatsauksen 1.11.2017 klo 8.00.

Englanninkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestetään hotelli Kämpissä (os. Pohjoisesplanadi 29, Helsinki) 1.11.2017 klo 10.00 alkaen. Toimitusjohtaja Hille Korhonen esittelee osavuosikatsauksen ja vastaa kysymyksiin.

Englanninkielistä tiedotustilaisuutta voi kuunnella verkosta klo 10 alkaen osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/tulosinfo-Q3-2017 

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon: +358 9 8171 0495.

Äänitallenne tiedotustilaisuudesta löytyy yhtiön internet-sivuilta myöhemmin samana päivänä.

Julkistamisajankohdat

Tilinpäätöstiedote 2017 julkaistaan 2.2.2018. Tiedotteet ja yritysinformaatio löytyvät internet-sivuilta osoitteesta www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/.

Lisätietoja:
Hille Korhonen, toimitusjohtaja, puh. 010
401 7733

Nokian Renkaat Oyj

Antti-Jussi Tähtinen, markkinointi- ja viestintäjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, media ja www.nokiantyres.com 

Liite: Nokian Renkaiden osavuosikatsaus tammisyyskuu 2017


Liitteet

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2017
Esitysmateriaali