27. huhtikuu 2022 14:00 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2022: Ukrainan sota varjosti ensimmäistä neljännestä, toimintaympäristö hyvin epävarma, rengaskysyntä hyvä

Nokian Renkaat Oyj Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2022, 27.4.2022 klo 14.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Nokian Renkaiden tammi–maaliskuun 2022 osavuosikatsauksesta. Katsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/.
 

Tammi−maaliskuu 2022

 • Liikevaihto oli 416,5 milj. euroa (tammi−maaliskuu 2021: 341,8) ja kasvoi 21,9 %. Vertailukelpoisilla valuutoilla liikevaihto kasvoi 21,8 %. Vuoden alkaessa kysyntä oli hyvä kaikilla markkinoilla. Helmikuun lopussa Ukrainan sota alkoi vaikuttaa toimintaympäristöön.
 • Segmentit yhteensä liikevoitto oli 66,5 milj. euroa (50,3). Valuutoilla oli pieni negatiivinen vaikutus. Liikevoitto oli 59,3 milj. euroa (44,3).
 • Segmentit yhteensä osakekohtainen tulos oli 0,38 euroa (0,29). Osakekohtainen tulos oli 0,34 euroa (0,26).
 • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat -114,3 milj. euroa (-24,4).
 • Hallitus muutti 30.3. osinkoehdotustaan tilikaudelta 2021 1,32 eurosta osakkeelta 0,55 euroon/osake (1,20 euroa) uuden kapasiteetin rahoittamiseksi Eurooppaan.
 • Ukrainan sota ja siitä johtuvat pakotteet aiheuttavat merkittävää epävarmuutta Nokian Renkaiden liiketoimintaympäristöön. Vuonna 2022 Nokian Renkaiden liikevaihdon ja segmentit yhteensä liikevoiton odotetaan laskevan merkittävästi vuoteen 2021 verrattuna.

 

Ukrainan sota – Yhteenveto Nokian Renkaiden toimenpiteistä

Venäjän 24.2. aloittama sota Ukrainassa on aiheuttanut suurta epävarmuutta liittyen Nokian Renkaiden toimintaympäristöön ja tuotantokapasiteettiin.

8.4. EU ilmoitti uusista pakotteista Venäjää vastaan, jotka vaikuttavat Nokian Renkaiden liiketoimintaan. Pakotteet kieltävät renkaiden tuonnin Venäjältä EU:hun, kieltävät tiettyjen raaka-aineiden viennin EU:sta Venäjälle ja rajoittavat kuljetuksia Venäjältä ja Venäjälle. Pakotteilla on merkittävä vaikutus Nokian Renkaiden kykyyn valmistaa renkaita Venäjällä sekä myydä renkaita Venäjällä ja EU:ssa, erityisesti Keski-Euroopan alueella.

Vuonna 2021 Venäjä muodosti noin 20 % Nokian Renkaiden liikevaihdosta, ja noin 80 % Nokian Renkaiden henkilöautonrenkaista valmistettiin Venäjällä. Venäjällä valmistettujen renkaiden raaka-aineista noin puolet tuotiin Venäjälle maan ulkopuolelta. Raaka-aineiden saatavuus ja niiden logistiikka tulevat vaikuttamaan merkittävästi yhtiön kykyyn jatkaa tuotantoa Venäjällä.

Nokian Renkaat vauhdittaa suunnitelmiaan investoida uuteen tuotantokapasiteettiin Euroopassa ja jatkaa tuotantokapasiteettinsa kasvattamista tehtaillaan Nokialla Suomessa ja Daytonissa Yhdysvalloissa. Suunnitelmien mukaan Nokian Renkaiden Pohjoismaissa myytävät renkaat valmistetaan tulevaisuudessa Nokialla ja Pohjois-Amerikassa myytävät renkaat Daytonissa sekä Nokialla.

Renkaiden tuontirajoitteet eivät vaikuta Nokian Renkaat Oyj:n raskaiden renkaiden liiketoimintaan, koska kaikki Nokian Renkaiden raskaat renkaat valmistetaan Suomessa. Raskaiden renkaiden myynti ja vienti Venäjälle lopetettiin sodan vuoksi. Nokian Renkaat ei ole koskaan myynyt renkaita Venäjän armeijalle, eikä Venäjän valtio ole Nokian Renkaiden asiakas.

Nokian Renkaat on tehnyt aktiivisesti muun muassa alla mainittuja toimenpiteitä hallitakseen henkilöstöönsä ja liiketoimintaansa kohdistuvia Ukrainan sodan vaikutuksia:

 

Terveys- ja turvallisuustoimenpiteet:

 • Aktiivinen sisäinen viestintä tilanteesta organisaatiossa ja tuen tarjoaminen Nokian Renkaiden henkilöstölle
 • Päivittäinen yhteydenpito ukrainalaisiin kollegoihin heidän ja heidän perheidensä auttamiseksi ja turvaamiseksi
 • Lahjoitus Ukrainan humanitaariseen apuun

 

Operatiiviset toimenpiteet:

 • Pakotteiden noudattaminen
 • Kriisiryhmän perustaminen ja varautumissuunnitelmien aktivointi taloudellisten ja operatiivisten vaikutusten rajoittamiseksi, mukaan lukien renkaiden siirto lähemmäksi asiakkaita, raaka-aineiden saatavuuden varmistaminen sekä tiettyjen avaintuoteryhmien tuotannon siirto Venäjältä Suomeen ja Yhdysvaltoihin
 • Ukrainassa ja Venäjällä toimivasta henkilöstöstä ja johdosta huolehtiminen
 • Venäjällä sijaitsevasta omaisuudesta huolehtiminen ja varmistaminen, että omaisuus säilyy Nokian Renkaiden hallinnassa (31.3.2022: 476,1 milj. euroa)
 • Investointien pysäyttäminen Venäjän tuotantoon sekä raskaiden renkaiden myynnin ja viennin lopettaminen Venäjälle
 • Tuotannon hajauttaminen maantieteellisesti nopeuttamalla suunnitelmia investoida uuteen tuotantokapasiteettiin Euroopassa sekä jatkamalla henkilöautonrenkaiden kapasiteetin kasvattamista Suomen- ja Yhdysvaltain-tehtailla
 • Kustannusten hallinta leikkaamalla ja lykkäämällä vuodelle 2022 suunniteltuja toimia, harkinnanvaraisten kulujen karsiminen

 

Taloudelliset toimenpiteet:

 • Hallitus muutti 30.3. osinkoehdotustaan 28.4.2022 pidettävälle yhtiökokoukselle 1,32 eurosta/osake 0,55 euroon/osake (2021: 1,20 euroa). Uusi osinkoehdotus vähentää maksettavien osinkojen määrää 106 miljoonalla eurolla uuden kapasiteetin rahoittamiseksi Eurooppaan
 • Toimenpiteitä yhtiön rahoitusaseman ja sen joustavuuden varmistamiseksi
 • Yhtiön vahvan taseen käyttö vaikeina aikoina

 

Toimitusjohtaja Jukka Moisio:

“Kahden viime kuukauden aikana olemme todistaneet järkyttäviä tapahtumia Ukrainassa. Olemme seuranneet tilannetta raskain mielin ja yhdessä koko kansainvälisen yhteisön kanssa yksiselitteisesti tuomitsemme sodan, joka on aiheuttanut mittaamatonta kärsimystä niin monelle.

Ukrainan sota alkoi vaikuttaa toimintaympäristöömme helmikuun lopussa. Vuoden alkaessa rengaskysyntä oli kuitenkin hyvä ja tammi−maaliskuussa liikevaihtomme vertailukelpoisilla valuutoilla kasvoi 21,9 % ja segmentit yhteensä liikevoitto parani. Tulosta vauhdittivat hinnankorotukset, joita tehtiin laajasti eri markkinoilla ja eri tuotteissa korkeampien raaka-ainehintojen ja muun kustannusinflaation kompensoimiseksi.

Näinä vaikeina aikoina ensisijainen huomiomme on ollut ukrainalaisten kollegojemme ja heidän perheidensä auttamisessa sekä koko Nokian Renkaiden henkilöstön tukemisessa. Tuotteidemme saatavuuden varmistamiseksi aktivoimme välittömästi helmikuussa varautumissuunnitelmat ja aloitimme esimerkiksi renkaiden siirtämisen lähemmäksi asiakkaita, raaka-aineiden saatavuuden varmistamisen sekä tiettyjen avaintuoteryhmien tuotannon siirtämisen Venäjältä muille tehtaillemme. Olemme jatkaneet kapasiteetin kasvattamista Suomen- ja Yhdysvaltain-tehtailla ja nopeutamme suunnitelmia investoida uuteen kapasiteettiin Euroopassa. Näillä toimilla vähennämme riippuvuutta Venäjän tuotannosta ja hajautamme valmistuskapasiteettia maantieteellisesti.

Ukrainan sota vaikuttaa merkittävästi vuoden 2022 taloudelliseen tulokseemme, erityisesti kolmannelta vuosineljännekseltä alkaen. Suuresta epävarmuudesta ja muuttuvasta toimintaympäristöstä johtuen sodan lopullisia vaikutuksia toimintaamme on tässä vaiheessa mahdotonta arvioida. Pakotteilla on merkittävä vaikutus kykyymme valmistaa renkaita Venäjällä sekä myydä renkaita Venäjällä ja Keski-Euroopan alueella.

Lyhyellä aikavälillä keskitymme mukauttamaan toimintaamme nopeasti muuttuvaan ja erittäin epävarmaan toimintaympäristöön sekä säilyttämään Venäjän toiminnot omassa hallinnassamme ja turvaamaan rahavirran. Meillä on vahva tuoteportfolio ja lyhyen aikavälin vaikeuksista huolimatta pyrimme varmistamaan toimitukset asiakkaillemme parhaalla mahdollisella tavalla. Keskipitkällä aikavälillä tuotantokapasiteetin lisääminen Eurooppaan on yksi tärkeimmistä prioriteeteistämme. Samaan aikaan hallitus arvioi yhtiömme pitkän aikavälin strategista suuntaa muuttuvassa toimintaympäristössä.

Haluan erityisesti kiittää kaikkia Nokian Renkaiden työtekijöitä sinnikkyydestä ja sitkeydestä näinä vaikeina aikoina.”
 

Avainluvut

Milj. euroa

1–3/

2022

1–3/

2021

Muutos
%

VV*
Muutos
%

2021

Liikevaihto

416,5

341,8

21,9 %

21,8 %

1 714,1

Liikevoitto

59,3

44,3

 

 

268,2

Liikevoitto-%

14,2 %

13,0 %

 

 

15,6 %

Voitto ennen veroja

57,6

43,7

 

 

258,2

Tilikauden voitto

47,0

35,5

 

 

206,2

Tulos/osake, euroa

0,34

0,26

 

 

1,49

Segmentit yhteensä liikevoitto

66,5

50,3

 

 

324,8

Segmentit yhteensä liikevoitto-%

16,0 %

14,7 %

 

 

19,0 %

Segmentit yhteensä tulos/osake, euroa

0,38

0,29

 

 

1,84

Segmentit yhteensä ROCE, %**

16,2 %

10,6 %

 

 

15,8 %

Omavaraisuusaste, %

70,0 %

66,8 %

 

 

68,4 %

Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat

-114,3

-24,4

 

 

396,5

Gearing, %

3,1 %

1,9 %

 

 

-6,1 %

Korollinen nettovelka

52,6

30,9

 

 

-98,7

Bruttoinvestoinnit

14,1

17,1

 

 

119,6

* Vertailukelpoisilla valuutoilla
** Rullaava 12 kk

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen (ei-IRFS-luvut) laskentakaavat on esitetty hallituksen toimintakertomuksessa Nokian Renkaiden vuoden 2021 taloudellisessa katsauksessa.

 

LIIKETOIMINTAYKSIKÖT

Henkilöautonrenkaat

Milj. euroa

1–3/ 2022

1–3/ 2021

Muutos
%

VV*
Muutos
%

2021

Liikevaihto

314,9

245,9

28,1 %

28,4 %

1 199,2

Liikevoitto

67,0

46,0

 

 

263,4

Liikevoitto-%

21,3 %

18,7 %

 

 

22,0 %

Segmentit yhteensä liikevoitto

74,2

52,8

 

 

298,7

Segmentit yhteensä liikevoitto-%

23,6 %

21,5 %

 

 

24,9 %

* Vertailukelpoisilla valuutoilla
   

Raskaat Renkaat

Milj. euroa

1–3/

2022

1–3/

2021

Muutos
%

VV*
Muutos
%

2021

Liikevaihto

66,4

57,1

16,4 %

14,7 %

254,0

Liikevoitto

12,8

12,6

 

 

39,1

Liikevoitto-%

19,2 %

22,0 %

 

 

15,4 %

Segmentit yhteensä liikevoitto

12,8

12,6

 

 

40,3

Segmentit yhteensä liikevoitto-%

19,2 %

22,0 %

 

 

15,9 %

* Vertailukelpoisilla valuutoilla
 

Vianor, omat pisteet

Milj. euroa

1–3/

2022

1–3/

2021

Muutos
%

VV*
Muutos
%

2021

Liikevaihto

57,1

58,1

-1,8 %

-1,8 %

342,9

Liikevoitto

-12,1

-9,1

 

 

-15,0

Liikevoitto-%

-21,3 %

-15,6 %

 

 

-4,4 %

Segmentit yhteensä liikevoitto

-12,1

-9,8

 

 

4,1

Segmentit yhteensä liikevoitto-%

-21,3 %

-16,9 %

 

 

1,2 %

Omat palvelupisteet kpl, jakson lopussa

174

173

 

 

175

* Vertailukelpoisilla valuutoilla
 

PUHELINKONFERENSSI

Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille, analyytikoille ja medialle järjestetään 27.4.2022 klo 15.00. Toimitusjohtaja Jukka Moisio sekä talous- ja rahoitusjohtaja Teemu Kangas-Kärki esittelevät katsauksen.

Tilaisuuteen voi osallistua soittamalla 5−10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua:

Suomi: +358 981 710 310
Ruotsi: +46 856 642 651
UK: +44 333 300 08 04
US: +1 631 913 1422

PIN: 55009283#

Tilaisuutta voi myös kuunnella https://nokiantyres.videosync.fi/2022-q1-results.

Puhelinkonferenssin äänitallenne ja sen tekstiversio ovat saatavilla yhtiön internetsivuilta myöhemmin.

TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Puolivuosikatsaus tammi−kesäkuu 2022 julkaistaan 2.8.2022.

YHTIÖKOKOUS 2022

Nokian Renkaat Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 28.4.2022.

Tiedotteet ja yritysinformaatio löytyvät internetsivuilta osoitteesta www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/.

Nokian Renkaat Oyj

Päivi Antola
Konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Lisätietoja:
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 401 7742
Teemu Kangas-Kärki, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 401 7750
Päivi Antola, konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 401 7327

Jakelu: Nasdaq Helsinki, media ja www.nokianrenkaat.fi


Liitteet