8. toukokuu 2019 14:00 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj  Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2019: Pehmeyttä Euroopassa, kehitystä Raskaissa Renkaissa ja Vianorissa

Nokian Renkaat Oyj Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2019, 8.5.2019 klo 14.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Nokian Renkaiden tammimaaliskuun 2019 osavuosikatsauksesta. Raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/.

Tammi–maaliskuu 2019

  •  Liikevaihto kasvoi 2,3 % ja oli 343,7 MEUR (1−3/2018: 336,0).  Vertailukelpoisilla valuutoilla liikevaihto kasvoi 3,8 %.
  •  Liikevoitto laski 53,9 miljoonaan euroon (61,2), valuutat vaikuttivat negatiivisesti.
  •  Tilikauden voitto oli 194,6 MEUR (46,6), ja siihen vaikuttivat 149,6 MEUR positiivisesti vuosien 2007–2011 verokiistojen päätökset.
  •  Osakekohtainen tulos kasvoi 1,41 euroon (0,34), ja siihen vaikuttivat 1,08 euroa positiivisesti verokiistojen päätökset.
  •  Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat -68,9 MEUR (-18,3).

Ohjeistus vuodelle 2019 (ennallaan)

Vuonna 2019 liikevaihdon vertailukelpoisilla valuutoilla odotetaan kasvavan ja liikevoiton olevan suunnilleen vuoden 2018 tasolla. Vuonna 2018 päivitetyn strategian mukaisesti Nokian Renkaat hakee lisäkasvua Venäjällä, Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Kasvuun liittyvistä investointiohjelmista johtuen liikevoitto vuonna 2019 sisältää merkittäviä ylimääräisiä liiketoiminnan kuluja vuoteen 2018 verrattuna.


Hille Korhonen, toimitusjohtaja:

“Nokian Renkailla oli moninainen alku vuodelle. Liikevaihtomme kasvoi 3,8 % vertailukelpoisilla valuutoilla ja etenimme hyvin Raskaissa Renkaissa ja Vianorissa. Henkilöautonrenkaiden sisäänmyynti Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa laski, mikä yhdessä Pohjois-Amerikan toimitusten aikataulutuksen kanssa vaikutti negatiivisesti Henkilöautonrenkaiden liikevaihtoon. Tämän kompensoi osittain aikaisemmat toimitukset Venäjällä. Liikevoitto laski johtuen erittäin kilpaillun Keski-Euroopan markkinan ja valuuttojen vuoksi.

Saimme maaliskuussa 2019 lopulliset päätökset vuosien 20072010 ja vuoden 2011 verokiistoissa. Molemmat päätökset olivat positiiviset yhtiölle, ja oikaisut taloudelliseen raportointiin tehtiin vuoden 2019 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Vastuullisuus on tärkeä osa strategiaamme, ja olen erityisen ylpeä siitä, että helmikuussa yhtiö listattiin Silver Class -luokkaan RobecoSAMin kestävän kehityksen vuosikirjassa 2019. Premium-rengasbrändinä haluamme olla suunnannäyttäjä vastuullisena yrityksenä.

Vuonna 2019 jatkamme työtämme kasvun edistämiseksi huolimatta Euroopan auto- ja rengasmarkkinan pehmeydestä. Keskitymme strategisten projektiemme toteuttamiseen, erityisesti Yhdysvaltojen-tehtaan rakentamiseen. Projekti etenee suunnitelmien mukaan, ja kaupallisen tuotannon on määrä alkaa vuoden 2020 alussa.”

Avainluvut, MEUR

  13
/19
13
/18
Muutos
%
VV*
Muutos
%
2018
Liikevaihto 343,7  336,0  2,3% 3,8% 1 595,6
Liikevoitto 53,9  61,2      372,4
Liikevoitto-% 15,7%  18,2%      23,3%
Voitto ennen veroja 90,7  60,0      361,7
Tilikauden voitto 194,6  46,6      295,2
Tulos/osake, euroa ** 1,41  0,34      2,15
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % *** 20,2% 21,7%     23,3%
Omavaraisuusaste, % 75,7% 79,1%     71,0%
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat -68,9 -18,3     536,9
Gearing, % -3,2% -11,6%     -21,2%
Korollinen nettovelka -54,9  -174,1      -315,2
Bruttoinvestoinnit 54,3  17,5      226,5

* Vertailukelpoisilla valuutoilla
** Tulos/osake poislukien verokiistojen päätösten 1,08 euron vaikutus oli 0,33 euroa
*** Rullaava 12 kk

IFRS 16 Vuokrasopimukset

Uusi standardi astui voimaan 1. tammikuuta 2019 ja korvasi aiemman IAS 17 -standardin. Nokian Renkaat -konserni soveltaa poikkeussääntöä, jonka mukaan lyhytaikaisia vuokrasopimuksia, joiden vuokra-aika on 12 kuukautta tai lyhyempi, ei ole tarpeen kirjata taseeseen. Nokian Renkaat -konserni ei myöskään kirjaa taseeseen velkaa sopimuksista, joissa vuokrakohteen arvo ei ole konsernin kannalta materiaalinen. Suurin osa IFRS 16 perusteella käyttöoikeusomaisuudeksi tunnistetuista vuokrasopimuksista koskee Vianor-ketjun kiinteistöjä sekä varastoja.

IFRS 16 -standardilla oli vähäinen vaikutus Q1-tuloslaskelmaan (EBIT-vaikutus +0,7 MEUR, tilikauden tulokseen vaikutus -0,4 MEUR). Korolliset nettovelat 31.3.2019 kasvoivat 132,6 MEUR. Käyttöomaisuus kasvoi 132,2 MEUR johtuen vuokramaksujen kirjaamisesta taseeseen omaisuuseräksi.

LIIKETOIMINTAYKSIKKÖJEN KATSAUKSET

Henkilöautonrenkaat

  13
/19
1–3
/18
Muutos
%
VV*
Muutos
%
2018  
Liikevaihto, M€ 256,3 259,1 -1,1% 0,7% 1 150,8 
Liikevoitto, M€ 63,2 74,0     356,5 
Liikevoitto, % 24,7% 28,6%     31,0% 

* Vertailukelpoisilla valuutoilla

Raskaat Renkaat

  1–3
/19
 
1–3
/18
 
Muutos
%
VV*
Muutos
%
2018
Liikevaihto, M€ 48,3  43,1  11,9% 12,1% 187,7
Liikevoitto, M€ 9,0  8,3      28,6
Liikevoitto, % 18,7%  19,2%      15,2%

* Vertailukelpoisilla valuutoilla

Vianor, omat pisteet

  1–3
/19
 
1–3
/18
 
Muutos
%
VV*
Muutos
%
2018
Liikevaihto, M€ 57,0 53,3  7,0% 8,4% 337,2
Liikevoitto, M€ -12,0  -14,7      1,6
Liikevoitto, % -21,0%  -27,5%      0,5%
Omat palvelupisteet,kpl,
ajanjakson lopussa
187  193      188

* Vertailukelpoisilla valuutoilla


PUHELINKONFERENSSI
 

Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille, analyytikoille ja medialle järjestetään 8.5.2019 klo 15.00. Toimitusjohtaja Hille Korhonen sekä talous- ja rahoitusjohtaja Teemu Kangas-Kärki esittelevät katsauksen.

Tilaisuuteen voi osallistua soittamalla 5−10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua:

Suomi: +358 981710310
Ruotsi: +46 856642651
UK: +44 3333000804
US: +1 6319131422

PIN: 99569516#

Tilaisuutta voi myös kuunnella www.nokianrenkaat.fi/tulosinfo-Q1-2019 

Puhelinkonferenssin äänitallenne ja sen tekstiversio ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilta myöhemmin.

TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Puolivuosikatsaus 2019 julkaistaan 6.8.2019.

Tiedotteet ja yritysinformaatio löytyvät internet-sivuilta osoitteesta www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/ 

 

Nokian Renkaat Oyj
Päivi Antola, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Lisätietoja:

Hille Korhonen, toimitusjohtaja, puh. 010 401 7733
Teemu Kangas-Kärki, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 401 7750
Päivi Antola, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 401 7327

Jakelu: Nasdaq Helsinki, media ja www.nokiantyres.com 

Liite: Nokian Renkaiden Osavuosikatsaus tammimaaliskuu 2019 


Liitteet