30. marraskuu 2023 10:30 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 30.11.2023 klo 10.30

Nokian Renkaiden osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024. Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu yhdeksästä jäsenestä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien, ja että alla mainitut henkilöt valitaan hallituksen jäseniksi tulevaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Uudelleenvalittaviksi ehdotetaan:

Susanne Hahn

Jukka Hienonen
Markus Korsten

Christopher Ostrander

Jouko Pölönen
Reima Rytsölä

Pekka Vauramo

 

Uusiksi jäseniksi ehdotetaan:
Elina Björklund ja Elisa Markula

Hallituksen nykyisistä jäsenistä George Rietbergen ja Veronica Lindholm ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

“Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa kahta uutta jäsentä yhtiön hallitukseen. Ehdotettavat uudet jäsenet, Elina Björklund ja Elisa Markula, ovat toimineet monipuolisesti kansainvälisessä kuluttajaliiketoiminnassa sekä valmistavan teollisuuden yhtiöissä. Molemmat ovat kokeneita liikkeenjohtajia ja he ovat toimineet myös listattujen yhtiöiden hallitusjäseninä. Ehdotetut muutokset hallituskokoonpanossa parantavat hallituksen sukupuolidiversiteettiä viime vuoden ehdotuksessa indikoidun mukaisesti. Nimitystoimikunta haluaa kiittää nyt viimeistä kautta hallituksessa toimivia Veronica Lindholmia ja George Rietbergenia arvokkaasta työstä Nokian Renkaiden hyväksi. Veronica on viime vuosina johtanut menestyksekkäästi hallituksen henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokuntaa, ja George on tuonut hallitukseen vahvaa rengasalan toimialaosaamista”, sanoo Pauli Anttila, Nokian Renkaiden osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja.

Jukka Hienosen ehdotetaan jatkavan hallituksen puheenjohtajana ja Pekka Vauramon hallituksen varapuheenjohtajana.

 

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin. Ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, pois lukien Reima Rytsölä, joka ei ole riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista johtuen hänen asemastaan Solidium Oy:n toimitusjohtajana.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että Nokian Renkailla on hyvän pohjoismaisen hallintomallin mukainen hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus, ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille ehdotetaan maksettavaksi vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 115 000 (aikaisempi: 110 000) euroa, varapuheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille 76 000 (75 000) euroa ja muille jäsenille 53 500 (52 500) euroa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa myös, että vuosipalkkio maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina.

Kokouspalkkioiden ehdotetaan säilyvän ennallaan ja olevan 700 euroa/hallituksen tai valiokunnan kokous. Euroopassa asuville hallituksen jäsenille kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena kokouksista, jotka pidetään Euroopassa jäsenen kotimaan ulkopuolella, ja kolminkertaisena kokouksista, jotka pidetään Euroopan ulkopuolella. Euroopan ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille kokouspalkkio maksetaan kolminkertaisena kokouksista, jotka pidetään jäsenen kotimaan ulkopuolella. Jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelin- tai videoyhteyden välityksellä ehdotetaan 700 euron kokouspalkkion maksamista. Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Nokian Renkaiden osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu viidestä jäsenestä, joista neljä edustaa yhtiön neljää suurinta osakkeenomistajaa, ja yksi jäsen on yhtiön hallituksen puheenjohtaja. Seuraavat jäsenet nimettiin nimitystoimikuntaan kesäkuussa 2023:

Pauli Anttila (sijoitusjohtaja, Solidium Oy) Solidium Oy:n nimeämänä; Timo Sallinen (sijoitusjohtaja, listatut sijoitukset, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma) Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä; Mikko Mursula (varatoimitusjohtaja, sijoitukset, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen) Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä; Carl Pettersson (toimitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo) Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon nimeämänä; ja Jukka Hienonen, Nokian Renkaat Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. Nimitystoimikunta valmistelee yhtiökokoukselle hallituksen valitsemiseen ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset.

Nimitystoimikunta on kokoontunut toimikaudellaan neljä kertaa ja kaikki jäsenet ovat osallistuneet kaikkiin kokouksiin. Jukka Hienonen ei osallistunut päätöksentekoon, kun nimitystoimikunta käsitteli hallituksen palkkioita ja teki ehdotuksen hallituksen puheenjohtajasta sekä varapuheenjohtajasta.

Lisätietoja:

Pauli Anttila, Nokian Renkaiden osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja

puh. 010 830 8909

 

Hallituksen uusien jäsenehdokkaiden ansioluettelot ovat tiedotteen liitteenä.

Nokian Renkaat Oyj

Päivi Antola, Johtaja, viestintä, sijoittajasuhteet ja brändi

puh. 010 401 7327
 

Sijoittajat: [email protected]

Media: [email protected]


Liitteet