7. joulukuu 2022 10:00 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 7.12.2022 klo 10.00

Nokian Renkaiden osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023. Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu yhdeksästä jäsenestä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien, ja että alla mainitut henkilöt valitaan hallituksen jäseniksi tulevaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Uudelleenvalittaviksi ehdotetaan:

Susanne Hahn

Jukka Hienonen

Veronica Lindholm

Christopher Ostrander

Jouko Pölönen

George Rietbergen

Pekka Vauramo

 

Uusiksi jäseniksi ehdotetaan:

Markus Korsten

Reima Rytsölä

 

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Heikki Allonen ja Inka Mero ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

”Osakkeenomistajien nimitystoimikunta haluaa kiittää yhtiön hallitusta ja toimivaa johtoa työstä yhtiön ja sen osakkeenomistajien eteen hyvin vaikeana ja poikkeuksellisena vuonna. Edessä on useamman vuoden kestävä jälleenrakentamisen vaihe. Tämä heijastuu myös ehdotuksessamme hallituskokoonpanoksi ehdottaessamme kahta uutta jäsentä. Markus Korsten tuo hallitukseen vahvaa, ja juuri Nokian Renkaiden nykytilanteen kannalta relevanttia kokemusta renkaiden tuotannosta, uusista tehdasinvestoinneista ja niiden ylösajosta. Reima Rytsölä on talouden, pääomamarkkinoiden ja arvonluonnin ammattilainen. He molemmat tuovat myös omista tulokulmistaan kokemusta ja näkemystä vastuullisuusteemoihin liittyen”, sanoo Pauli Anttila, Nokian Renkaiden osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja. ”Nimitystoimikunta haluaa kiittää nyt viimeistä kautta hallituksessa toimivia Heikki Allosta ja Inka Meroa pitkästä ja arvokkaasta työstään Nokian Renkaiden hyväksi.”

Jukka Hienosen ehdotetaan jatkavan hallituksen puheenjohtajana ja Pekka Vauramon hallituksen varapuheenjohtajana.

 

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin. Ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, pois lukien Reima Rytsölä, joka ei ole riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista johtuen hänen asemastaan Solidium Oy:n toimitusjohtajana.

Nimitystoimikunta toteaa, että ehdotetut muutokset hallituksen kokoonpanossa johtavat toteutuessaan tilanteeseen, jossa yhtiön hallituksen kokoonpano jäsenten sukupuolijakauman osalta ei ole optimaalisella tasolla. Nimitystoimikunnan tarkoitus on, että tämä tilanne jää lyhytaikaiseksi ja korjataan mahdollisimman pian.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että Nokian Renkailla on hyvän pohjoismaisen hallintomallin mukainen hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus, ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille ehdotetaan maksettavaksi vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot, jotka ovat ennallaan: hallituksen puheenjohtajalle 110 000 euroa, varapuheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille 75 000 euroa ja muille jäsenille 52 500 euroa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa myös, että vuosipalkkio maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina.

Kokouspalkkioiden ehdotetaan säilyvän ennallaan ja olevan 700 euroa/hallituksen tai valiokunnan kokous. Euroopassa asuville hallituksen jäsenille kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena kokouksista, jotka pidetään Euroopassa jäsenen kotimaan ulkopuolella, ja kolminkertaisena kokouksista, jotka pidetään Euroopan ulkopuolella. Euroopan ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille kokouspalkkio maksetaan kolminkertaisena kokouksista, jotka pidetään jäsenen kotimaan ulkopuolella. Jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelin- tai videoyhteyden välityksellä ehdotetaan 700 euron kokouspalkkion maksamista. Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Nokian Renkaiden osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu viidestä jäsenestä, joista neljä edustaa yhtiön neljää suurinta osakkeenomistajaa, ja yksi jäsen on yhtiön hallituksen puheenjohtaja. Seuraavat jäsenet nimettiin nimitystoimikuntaan kesäkuussa 2022:

Pauli Anttila (sijoitusjohtaja, Solidium Oy) Solidium Oy:n nimeämänä; Timo Sallinen (sijoitusjohtaja, listatut sijoitukset, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma) Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä; Mikko Mursula (varatoimitusjohtaja, sijoitukset, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen) Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä; Carl Pettersson (toimitusjohtaja, Työeläkeyhtiö Elo) Työeläkeyhtiö Elon nimeämänä; ja Jukka Hienonen, Nokian Renkaat Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. Nimitystoimikunta valmistelee yhtiökokoukselle hallituksen valitsemiseen ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset.

Nimitystoimikunta on kokoontunut toimikaudellaan kolme kertaa ja kaikki jäsenet ovat osallistuneet kaikkiin kokouksiin. Jukka Hienonen ei osallistunut päätöksentekoon, kun nimitystoimikunta käsitteli hallituksen palkkioita ja teki ehdotuksen hallituksen puheenjohtajasta sekä varapuheenjohtajasta.

Lisätietoja:
Pauli Anttila, Nokian Renkaiden osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja
puh. 010 830 8909


Hallituksen uusien jäsenehdokkaiden ansioluettelot ovat tiedotteen liitteenä.

Nokian Renkaat Oyj

Päivi Antola, Johtaja, viestintä, sijoittajasuhteet ja brändi

puh. 010 401 7327
 

Sijoittajat: [email protected]

Media: [email protected]


Liitteet