6. huhtikuu 2006 14:29 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 6.4.2006 klo 17.30

NOKIAN RENKAAT OYJ:N YHTIÖKOKOUSPÄÄTÖKSET


Nokian Renkaiden varsinainen yhtiökokous 6.4.2006 vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2005 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa päätettiin maksaa 0,23 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 11.4.2006 ja maksupäivä 20.4.2006.

1. Hallitus ja tilintarkastaja

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin seitsemän. Hallituksen jäseninä jatkavat Rabbe Grönblom, konsernijohtaja, AB R.Grönblom International LTD; Hannu Penttilä, toimitusjohtaja, Stockmann Oyj Abp; DI Petteri Walldén ja Kim Gran, toimitusjohtaja Nokian Renkaat Oyj. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Hille Korhonen, operatiivisten toimintojen johtaja, Iittala Group; Koki Takahashi, General Manager, Bridgestone Corporation ja Aleksey Vlasov, Deputy Director of JSC Mezhregiongaz, Gazprom. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Petteri Walldénin.

Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

2. Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa kuukausipalkkiona 5.000 euroa eli 60.000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenelle 2.500 euroa eli 30.000 euroa vuodessa. Entisen käytännön mukaisesti vuosipalkkio päätettiin maksaa 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 7.4.–30.4.2006 hankitaan Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajan lukuun 24.000 eurolla ja kunkin hallituksen jäsenen lukuun 12.000 eurolla. Hallituksen jäsenten palkkio on siten riippuvainen yhtiön osakkeen kurssikehityksestä. Toimitusjohtajalle ei ehdoteta hallitustyöskentelystä eri korvausta.

3. Hallituksen valtuutus osakepääoman korottamiseksi

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai ottamalla vaihtovelkakirjalainaa yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen seurauksena yhtiön osakepääoma saa nousta enintään 4.000.000 eurolla. Uusia 0,20 euron nimellisarvoisia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 20.000.000 kappaletta.

Hallituksella on myös oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on osakeyhtiölain 4:2a pykälässä viitattu yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Valtuutuksen perusteella hallituksella on oikeus päättää merkintään oikeutetuista, merkintähinnoista, merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan ehdoista.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen tekemästä päätöksestä lukien.


Nokian Renkaat Oyj

Raila Hietala-Hellman
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Vt. talousjohtaja Anne Leskelä, puh. (03) 340 7481.


JAKELU Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet