25. maaliskuu 2003 22:00 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 26.3.2003 klo 17.30

NOKIAN RENKAAT OYJ:N YHTIÖKOKOUSPÄÄTÖKSET


Nokian Renkaiden varsinainen yhtiökokous 26.3.2003 vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2002 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa päätettiin maksaa 1,11 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 31.3.2003 ja maksupäivä 7.4.2003.

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin Rabbe Grönblom, hallituksen puheenjohtaja, Kotipizza Oyj; Bo-Erik Haglund, kauppat.tri h.c.; Satu Heikintalo, KTM; Hannu Penttilä, toimitusjohtaja, Stockmann Oyj Abp; Henrik Therman, DI; Matti Vuoria, hallituksen puheenjohtaja, Fortum Oyj; Kim Gran, toimitusjohtaja Nokian Renkaat Oyj.

Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai ottamalla vaihtovelkakirjalainaa yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen seurauksena yhtiön osakepääoma saa nousta enintään
4 miljoonalla eurolla. Uusia 2 euron nimellisarvoisia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta.

Hallituksella on myös oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on osakeyhtiölain 4:2a pykälässä viitattu yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskaupat tai muut yritysjärjestelyt.

Valtuutuksen perusteella hallituksella on oikeus päättää merkintään oikeutetuista, merkintähinnoista, merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan ehdoista.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen tekemästä päätöksestä lukien. Samalla mitätöidään muut voimassaolevat valtuutukset osakepääoman korottamiseksi.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa Nokian Renkaiden hallitus valitsi uudeksi puheenjohtajakseen Matti Vuorian.

Nokian Renkaat Oyj

Raila Hietala-Hellman
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Kim Gran, puh. (03) 340 7336.

JAKELU Helsingin Arvopaperipörssi
Keskeiset tiedotusvälineet