28. maaliskuu 2000 21:00 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.3.2000 klo 17.00

NOKIAN RENKAAT OYJ:N YHTIÖKOKOUSPÄÄTÖKSET


Nokian Renkaiden varsinainen yhtiökokous 29.3.2000 vahvisti yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 1999 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa päätettiin maksaa 0,85 euroa (5,05 markkaa) osakkeelta. Täsmäytyspäivä on 3.4.2000 ja maksupäivä 10.4.2000.

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin viisi. Hallituksen jäseninä jatkavat Olli-Pekka Kallasvuo, johtokunnan jäsen, Nokia-yhtymä; Lasse Kurkilahti, toimitusjohtaja, Nokian Renkaat Oyj; Matti Oksanen, Senior Vice President, Fortum Oil and Gas Oy; Hannu Penttilä, varatoimitusjohtaja, Stockmann Oyj Abp ja Antti Saarialho, professori.

Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy.

Yhtiökokous valtuutti Nokian Renkaiden hallituksen vuoden kuluessa yhtiökokouksesta päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä. Hallituksella on myös oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutukseen sisältyvien osakeantien seurauksena yhtiön osakepääoma saa nousta enintään 20 miljoonalla markalla (3,4 miljoonalla eurolla). Uusia 10 markan (1,68 euron) nimellisarvoisia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta.

NOKIAN RENKAAT OYJ

Raila Hietala-Hellman
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Lasse Kurkilahti, puh.(03) 3407 336

Jakelu: Helsingin Arvopaperipörssi
Keskeiset tiedotusvälineet